Servicii Publice

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Servicii Publice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 10 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

1. NOŢIUNEA DE SERVICIU PUBLIC pag 1
2. CLASIFICAREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE pag 1
3. SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC pag 3
3.1.Dispoziţii generale pag 3
3.2. Drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale pag 5
3.3.Gestionarea serviciilor pag 6
3.4.Competenţa de reglementare pag 6
3.5.Drepturile şi obligaţiile operatorilor şi beneficiarilor pag 6
3.6. Finanţarea serviciilor pag 8
3.7.Contravenţii pag 8
4.CONCLUZII pag 9

Extras din document

1.NOTIUNEA DE SERVICIU PUBLIC

„Un serviciu este orice acţiune sau execuţie pe care un subiect o poate efectua, pentru un altul, care este eminamente intangibilă şi care nu are drept consecinţă transferul proprietăţii asupra unui lucru Teoreticienii analizează serviciile din perspectiva unui sistem de utilităţi, în care consumatorul cumpără sau foloseşte „o anumită utilitate", care-i conferă „anumite avantaje sau satisfacţii", neconcretizate în bunuri materiale şi destinate satisfacerii nevoilor personale sau sociale.

„Serviciul este o activitate, un efort, o performanţă", care este în general intangibil şi are loc în momentul interacţiunii dintre consumatori şi prestator.

Serviciul public este activitatea sau ansamblul de activităţi de interes general şi/sau individual prestată/e de o instituţie publică sau de organisme ce fac parte dintr-un ansamblu administrativ cu scopul satisfacerii nevoilor publice.

Serviciile publice locale, potrivit legislaţiei româneşti în domeniu , pot fi subordonate consiliului local, acestea se regăsesc în organizarea consiliului local şi organizate de consiliul local, ca regii autonome, societăţi comerciale sau în alte forme publice sau private. Sunt întâlnite serviciile publice locale, considerate servicii publice industriale şi comerciale, în domeniul energiei, în domeniul transporturilor publice, în domeniul salubrizării, distribuţiei apei, canalizării, distribuţiei gazelor etc. sau servicii publice administrative, serviciile cu caracter exclusiv administrativ (protecţia civilă, autoritatea tutelară, starea civilă etc), serviciile în domeniul educaţiei etc.

Din interpretarea definiţiei servciului public ca „instituţie a administraţiei” prin care se presteaza servicii de interes general, distingem următoarele caracteristici:

a) Satisfacerea nevoilor publice răspunde interesului general;

b) Înfiinţarea serviciilor publice este atributul exclusiv al autorităţilor deliberative (consiliile locale);

c) Autorizarea organizării si funcionării de catre o autoritate executivă a administraţiei publice locale (prefectul pentru judeţe si primarul pentru oraşe şi comune);

d) Supunerea unui regim juridic reglementat de principiile dreptului public.

2.CLASIFICAREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE

Serviciile publice de interes local, pot fi clasificate după mai multe criterii, în raport de: natura activităţii prestate, de întinderea activităţii de prestaţie şi respectiv, de tipul structurii administrative decidente asupra înfiinţării si organizării serviciului public.

1. In funcţie de criteriul naturii activităţii prestatoare putem clasifica serviciile publice locale în trei categorii, astfel:

• servicii publice administrative, în special constituite ca structuri administrative proprii autorităţilor locale autonome, organizate în domenii de activitate, precum: urbanism şi organizarea teritoriului, administrarea fondului locativ, al domeniului public, administraţia pieţelor, oboarelor, târgurilor, întreţinerea drumurilor etc;

• servicii publice industriale şi comerciale sub forma regiilor şi societăţilor comerciale constituite în domenii de activitate relevante,- specifice serviciilor comunale de utilităţi publice, precum: distribuţia apei, canalizare, iluminat public, salubritate, transporturi locale etc;

• servicii publice socio-culturale sub forma unor instituţii publice de interes local ce fiinţează în domeniul educativ (şcoli, licee, grădiniţe, creşe), de asistenţă socială (cantine, dispensare, spitale), cultural (teatre, muzee, biblioteci), de tineret, sportive etc.

2. După criteriul întinderii activităţilor de prestaţie, serviciile publice locale se împart în trei categorii, astfel:

• servicii publice comunale, orăşeneşti, municipale şi judeţene, a căror rază de acoperire a prestaţiilor se limitează la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;

• servicii publice intercomunale, a căror rază de acoperire a serviciilor prestate se limitează la nivelul a două sau mai multe localităţi (comune, oraşe, municipii), din cadrul unui judeţ;

• servicii publice regionale sau inter-judeţene, a căror rază de acoperire a serviciilor prestate excede nivelului unui judeţ, deservind astfel, colectivităţile locale de la nivelul a două sau mai multe judeţe, limitrofe.

3. După tipologia structurii administraţiei publice locale decidente, serviciile publice locale se clasifică în două categorii deosebite, anume:

• servicii publice înfiinţate, pe cale unilaterală, de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale - Consiliile comunale, orăşeneşti, municipale sau judeţene;

• serviciile publice înfiinţate de către asociaţiile intercomunale, pe bază consensuală, urmare acordului de cooperare intercomunală, încheiat între două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, în vederea realizării unor servicii comunale de utilităţi publice, a căror finanţare, organizare, gestionare şi exploatare se realizează în comun de către autorităţile administraţiei publice locale respective.

Fisiere in arhiva (2):

  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • Servicii Publice.doc