Sisteme Manageriale Strategice in Contextul Societatii Bazate pe Cunoastere

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Sisteme Manageriale Strategice in Contextul Societatii Bazate pe Cunoastere.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Popescu Lupascu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

INTRODUCERE 2
STRATEGIA MANAGERIALĂ A ORGANIZAŢIEI S.C. VERVA S.A. GALAŢI 3
1. FORMULAREA MISIUNII FIRMEI 4
SCOPUL 4
CE REALIZEAZĂ FIRMA 4
UNDE ACŢIONEAZĂ FIRMA 4
2. STABILIREA OBIECTIVELOR STRATEGICE 4
3. CONTURAREA PRINCIPALELOR OPŢIUNI STRATEGICE 4
4. PRECIZAREA TERMENELOR 5
5. STABILIREA AVANTAJULUI COMPETITIV 6
6. ELABORAREA STRATEGIEI GLOBALE 6
7. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 7
PREGĂTIREA IMPLEMENTĂRII 7
REMODELAREA MANAGERIALĂ 7
OPERAREA SCHIMBĂRILOR STRATEGICE 7
EVALUAREA STRATEGIEI 8
8. PUNCTE FORTE – PUNCTE SLABE 8
1. PUNCTE FORTE ECONOMICE ŞI MANAGERIALE 8
2. PUNCTE SLABE ECONOMICE ŞI MANAGERIALE 8
9. CONCLUZII SI PROPUNERI 9
BIBLIOGRAFIE 10

Extras din document

INTRODUCERE

Într-o accepţiune generală, prin strategie se înţelege priceperea cuiva de a asigura succesul într-o anumită activitate. In acest scop, se folosesc acele mijloace apreciate ca fiind cele mai potrivite pentru a se obţine succesul scontat.

Transpusă în plan economic strategia este similară cu arta unui conducător de a asigura pentru o anumită întreprindere, pe toată durata existenţei ei, desfăşurarea unor activităţi eficiente şi eficace.

Abordarea din punct de vedere teoretic al conceptului de strategie, a prilejuit conturarea a numeroase opinii, cele mai multe influenţate strict de domeniul de utilizare:

 dacă se face referire la management, strategia reprezintă un mod de determinare a unor ţeluri şi obiective pe termen lung prin care de fapt sunt activizate toate resursele întreprinderii.

Pentru o întreprindere, strategia este importantă întrucât:

 arată că, în condiţiile economiei de piaţă există mai mulţi concurenţi care acţionează nu numai în mod diferit, dar şi la cele mai diverse nivele, cu grade de intensitate diferite.

 obligă conducerea întreprinderii să aprecieze, în mod corect şi realist, eficienţa propriilor activităţi.

 cultivă şi dezvoltă pentru întreprindere un comportament strategic prin urmare, un mod de a acţiona strategic, ceea ce în esenţă înseamnă a aprecia câştigul şi a riscul prin raportarea la ceea ce a obţinut sau ar putea obţine concurenţa. Bazată pe principiile teoriei deciziei şi ale strategiei, conducere întreprinderii nu se va limita la preocupări vizând propriile acţiuni.

Având în vedere la un orizont de timp îndelungat, rezultatele unei strategii trebuie raportate la o astfel de perioadă. Acest fapt explică de ce strategia nu contribuie sau contribuie foarte puţin la ceea ce se realizează într-o perioadă curentă sau imediat următoare elaborării şi operaţionalizării ei.

Stabilind o direcţie de acţiune, mizând atât pe experienţă, coerenţă şi consecvenţă, cât şi pe iniţiativă şi flexibilitate, strategia nu urmăreşte valorificarea punctuală şi pe termen scurt a unor oportunităţi ale mediului ambiant, ci, mai ales stabilirea momentului şi amploarei unei eventuale schimbării.

Afirmată drept una dintre componentele de bază ale managementului, considerată la fel de importantă atât la nivel micro, cât şi macroeconomic, strategia se defineşte ca ansamblul deciziilor care vizează toate actele ce trebuie realizate într-o perioadă de timp, cu luarea în considerare a condiţiilor generale sau particulare ale unui mediu ambiant care trebuie cunoscut cât mai corect.

Vizând prosperitatea întreprinderii pe termen lung, strategia poate fi apreciată ca fiind punerea în practică a funcţiei de previziune a managementului.

SISTEME MANAGERIALE STRATEGICE ÎN CONTEXTUL SOCIETĂŢII BAZATE PE CUNOAŞTERE

STRATEGIA MANAGERIALĂ A ORGANIZAŢIEI S.C. VERVA S.A. GALAŢI

1. Formularea misiunii firmei

Scopul

Realizarea unui volum cât mai mare de construcţii, care să permită onorarea a cât mai multor comenzi atât pe plan local cât şi pe plan naţional. Nerespectarea contractelor va avea un efect negativ asupra firmei ducând la pierderea terenului în faţa competitorilor din ce în ce mai mulţi. În GALAŢI, nivelul competitorilor în acest domeniu este destul de ridicat.

Ce realizează firma

Domeniul principal de activitate al S.C. VERVA S.A. este realizarea de lucrări de construcţii şi producerea de materiale necesare desfăşurării procesului de construcţii. Activitatea S.C. VERVA S.A. va fi aşa concepută şi derulată încât să asigure buna funcţionare a firmei. Se vor analiza cauzele ce au dus la utilizarea ineficientă a resurselor materiale, financiare, umane şi informaţionale.

Unde acţionează firma

S.C. VERVA S.A. îşi derulează mare parte a activităţii pe teritoriul României. Clienţii principali sunt din ţară. Furnizorii sunt localizaţi atat în România, cât şi în străinatate.

2. Stabilirea obiectivelor strategice

Situaţiile informaţionale prezentate au permis formularea, pentru următorii trei ani a următoarelor obiective:

- proiectarea pana la 30 decembrie a unui sistem de management inalt performant, axat pe managementul prin bugete; implementarea efectiva şi atingerea parametrilor proiectati pana la sfarsitul anului 2008

- corectarea şi asigurarea pe termen lung a principalelor corelatii dintre activitatile firmei, evidentiate de unele corelatii dintre obiective şi implicit, indicatori economici

Ica>Ifs>Ins şi Iw>Is,

- îmbunătăţirea nivelului de profitabilitate al mijloacelor fixe achiziţionate în anul 2006

- menţinerea fondului de salarii aproximativ la acelaşi nivel astfel încat creşterea indicelui fondului de salarii să fie mai lentă decât creşterea indicelui cifrei de afaceri, pentru a se crea premizele respectării corelaţiilor ce ar trebui să existe între anumiţi indici într-o stare definită normală într-o societate

- promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante, cu costuri minime

- promovarea profesionalismului, eticii profesionale şi formării profesionale continue a personalului ce lucrează în domeniu

Fisiere in arhiva (1):

  • Sisteme Manageriale Strategice in Contextul Societatii Bazate pe Cunoastere.doc

Alte informatii

in cadru facultatii de management financiar contabil