Sisteme si Metode Generale de Management

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Sisteme si Metode Generale de Management.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

Sisteme si metode generale de management 3
Managementul prin obiective (M.P.O.) 3
Managementul prin proiecte (M.P.P.) 4
Managementul pe produs (M.P.Pr.) 5
Managementul prin bugete (M.P.B.) 6
Mangementul prin exceptii (M.P.E.) 7
Managementul participativ 8
Bibliografie 9

Extras din document

Sisteme si metode generale de management

Acestea vizeaza ansamblul proceselor si relatiilor manageriale din cadrul firmei sau o parte considerabila a acestora, avand o influenta adesea decisiva asupra functionalitatii si eficacitatii managementului.

Managementul prin obiective (M.P.O.)

La baza conceperii M.P.O. se afla urmatoarea premisa: eficacitatea unei firme depinde de intrepatrunderea obiectivelor sale cu obiectivele subsistemelor, ceea ce implica o corelare stransa a trinomului obiective-rezultate-recompense/sanctiuni.

Un riguros M.P.O. presupune intrunirea urmatoarelor caracteristici esentiale:

-instituirea unui sistem de obiective pentru intreprindere, care sa coboare pana la nivelul executantilor;

-participarea intregului personal, a fiecarui component al firmei la stabilirea obiectivelor in a caror realizare este nemijlocit implicat.

-individualizarea bugetelor de cheltuieli pe principalele subdiviziuni organizatorice si, in special, pe centre de gestiune, ceea ce implica descentralizarea laturii operationale a sistemului financiar;

-instituirea unui sistem de control continuu bazat pe metoda abaterilor semnificative;

-corelarea stransa a recompenselor si sanctiunilor materiale si morale cu rezultatele efectiv obtinute;

-mutatii in mentalitatea personalului firmei, in atitudinea sa fata de obiectivele firmei, in special in directia cresterii participarii, a initiativei, a colaborarii in procesul stabilirii si indeplinirii lor.

Sintetic, M.P.O. poate fi definit ca un sistem de management bazat pe determinarea riguroasa a obiectivelor pana la nivelul executantilor, care participa nemijlocit la stabilirea lor si pe corelarea stransa a recompenselor si, respectiv, a sanctiunilor cu nivelul realizarii obiectivelor prestabilite.

M.P.O. cuprinde, de regula, ansamblul activitatilor unor intreprinderi. De aici rezulta deosebita sa complexitate, multiplele aspecte la care trebuie sa se refere. Ca urmare, M.P.O. are o structura complexa, alcatuita din sase componente:

-sistemul de obiective;

-programele de actiuni;

-calendarele de rermene;

-bugetele;

-repertoarele de metode;

-instructiunile.

Realizarea unui sistem de M.P.O. reclama un laborios proces care cuprinde toate elementele principale ale managementului intreprinderii. Concret, conceperea si implementarea M.P.O. implica 6 etape principale:

a) Stabilirea obiectivelor fundamentale ale societatii comerciale sau regiei autonome.

Derularea acestei etape se produce in procesul elaborarii planurilor sau programelor pe termen lung si mediu, avand in vedere specificul M.P.O.

b) Pe baza obiectivelor fundamantale se trece la stabilirea obiectivelor derivate, specifice

si individuale. Fluxul stabilirii obiectivelor incepe de la vanzare si productie, continuand cu celelalte activitati ale societatii comerciale sau regiei autonome, tinand cont de relatiile dintre ele.

c) Conturarea sistemului de obiective ofera premisa necesara elaborarii celorlalte

componente ale M.P.O. – programele de actiuni, calendare de termen, bugetele si lista metodelor – atat pentru ansamblul unitatii cat si pentru fiecare centru de cheltuieli si venituri. Stabilirea acestora se efectueaza pe baza luarii in considerare a ierarhiei dintre diferitele categorii de obiective, a potentialului personalului disponibil si a celorlalte resurse existente in firma.

d) Faza urmatoare consta, in esenta, in adaptarea corespunzatoare a subsistemelor

decizional, structural si informational ale societatii comerciale sau regiei autonome la cerintele realizarii obiectivelor. Modificarile acestor componente ale sistemului de management al unitatii se efectueaza simultan, avand grija sa se asigure atat o functionalitate de tip sistemic intregii firme, cat si o suficienta autonomie operationala subdiviziunilor sale organizatorice.

e) Pentru a asigura functionarea corespunzatoare a M.P.O. este necesara o permanenta

urmarire a realizarii obiectivelor. Fundamentul acestei etape este asigurat de mecanismul de conexiune inversa bazata pe transmiterea abaterilor semnificatice instituit in perioada precedenta.

f) Etapa finala se axeaza asupra evaluarii realizarii obiectivelor si pe recompensarea

personalului. In acesta scop se compara rezultatele obtinute cu obiectivele si standardele stabilite la inceputul perioadei de plan.

Din cele prezentate a rezultat complexitatea deosebita a acestui sistem ce implica schimbari sensible in mentalitatea personalului. Tocmai de aceea, pentru a valorifica integral potentialul sau este necesara o perioada relativ indelungata de functionare, - potrivit unor specilisti - de minimum cinci ani.

Utilizrea crescanda a M.P.O. este determinata de numeroase avantaje pe care le prezinta pentru firma. Dintre efectele pozitive cele mai importante ale folosirii sale mentionam:

-cresterea realismului obiectivelor firmei si ale componentelor sale;

-amplificarea nivelului de motivare a personalului;

-dezvoltarea unui climat de creativitate;

-imbunatatirea utilizarii timpului managerilor;

Fisiere in arhiva (1):

  • Sisteme si Metode Generale de Management.doc

Alte informatii

Universitatea din Craiova Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor