Sistemul de Management al Calitatii

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Sistemul de Management al Calitatii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

Dupǎ cum precizeazǎ standardul ISO 9000:2000 “un system de management al calitǎţii este o structurǎ organizatoricǎ de responsabilitǎţi , activitǎţi , resurse şi evenimente care furnizeazǎ împreunǎ proceduri şi metode de implementare care sǎ asigure capacitatea unei organizaţii de a îndeplini cerinţele de calitate.

Pentru a avea success pe piaţǎ , o companie trebuie :

- sǎ poatǎ oferi produse şi servicii care sǎ satisfacǎ aşteptǎrile clienţilor;

- sǎ fie în acord cu standardele şi specificaţiile importante pentru un contract;

- produsele/serviciile sǎ poatǎ fi livrate la preţuri competitive;

- sǎ furnizeze produse/servicii la un preţ care sǎ aducǎ un profit acelei companii.

Pentru a satisface cerinţele standardului, sistemul de management al calitǎţii al unei întreprinderi trebuie sǎ cuprindǎ toate diferitele niveluri ale controlului calitǎţii care sunt necesare în diferitele stadii de proiectare , fabricaţie şi acceptare ale unui produs şi ca urmare întreprinderea sǎ fie capabilǎ sǎ garanteze o calitate acceptabilǎ pentru produs.

Cerinţele respective sunt acoperite de standarde naţionale şi internaţionale care include urmǎtoarele subiecte:

- structura organizatoricǎ ;

- mǎsurarea asigurǎrii calitǎţii ;

- contractul ;

- controlul proiectǎrii;

- aprovizionarea şi procurarea;

- controlul producţiei;

- testarea produselor;

- manipularea, depozitarea, ambalarea şi livrarea;

- serviciile dupǎ vânzare.

Principalele obiective ale sistemului de management al calitǎţii sunt:

- sǎ dea încredere propriei conduceri cǎ va fi realizatǎ şi menţinutǎ calitatea propusǎ;

- sǎ ofere încredere cumpǎrǎtorului cǎ va fi realizatǎ calitatea contractatǎ pentru produsul livrat sau pentru serviciul efectuat ( dovezi de recunoaştere externǎ );

- identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe.

Metodele şi procedeele de lucru sunt circumscrise în ciclul Deming – PEVA: Planificǎ –Executǎ – Verificǎ - Acţioneazǎ .

Etapele principale parcurse în vederea implementǎrii , dezvoltǎrii şi certificǎrii unui sistem de management al calitǎţii sunt:

1. Angajamentul conducerii asumat şi asigurat cu resurse financiare , de personal, de timp, astfel încât sǎ permitǎ implicarea şi iniţiativa responsabilǎ a angajaţilor;

2. Evaluarea situaţiei firmei privind tipul de sistem care poate fi implementat , existenţa documentaţiei şi a echipamentului de determinare a calitǎţii;

3. Alegerea referenţialului în funcţie de necesitǎţile şi aşteptǎrile clienţilor;

4. Elaborarea documentelor necesare pentru conducerea sistemului calitǎţii – manualul calitǎţii.

Standardul ISO 9001:2000 cere întreprinderii sǎ-şi stabilescǎ şi sǎ-şi documenteze poziţia cu privire la asigurarea calitǎţii.

Sistemul de management al calitǎţii cuprinde:

1. Cerinţe generale ;

2. Cerinţe referitoare la documenteţie:

- generalitǎţi;

- manualul calitǎţii ( MC );

- controluldocumentelor;

- controlul înregistrǎrilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul de Management al Calitatii.doc