Sistemului de Management al Calitatii

Imagine preview
(7/10 din 15 voturi)

Acest referat descrie Sistemului de Management al Calitatii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.Dr.Ing. Ion Hohan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Extras din document

Calitatea, ceea ce inseamna calitatea proceselor si a rezultatelor, este si va fi intotdeauna un factor de competitie important, daca nu cel mai important. Cele opt principii ale managementului calitatii sunt un mijloc de a orienta o organizatie (oricare ar fi ea) catre telurile propuse si de a-i imbunatati in mod continuu performantele.

Documente de referinta: Hotarârea Consiliului de Administratie

Principii de baza ale managementului calitatii luate în considerare în elaborarea politicii spitalului referitoare la calitate:

Orientarea catre bolnav;

Implicarea personalului;

Leadership;

Abordarea bazata pe proces;

Abordarea managementului ca sistem;

Îmbunatatirea continua;

Abordarea pe baza de fapte în luarea deciziilor;

Relatii reciproc avantajoase cu beneficiarul serviciilor medicale acordate:

Obiectivul fundamental al conducerii spitalului în domeniul calitatii:

- implementarea sistemului de management al calitatii bazat pe politica si obiectivele în domeniul ,prin înfiintarea structurii organizatorice si elaborarea documentatiei care sa permita monitorizarea, evaluarea periodica, interventia corectiva, interventia pereventiva si îmbunatatirea continua a calitatii.

Pentru acest obiectiv se aloca resursele umane si materiale adecvate si se desfasoara activitati adecvate.

Activitati pentru atingerea obiectivului:

1.Se identifica, se definesc si se analizeaza principalele procese ale spitalului în vederea determinarii acelora care sunt critice pentru calitatea rezultatelor, asigurarea mijloacelor si metodelor de tinere sub control si îmbunatatirea continua a acestora.

2.Se elaboreaza documentatia sistemului de management al calitatii, în conformitate cu modelul de referinta adoptat:

Proceduri de sistem: reglementeaza activitatile, metodele si masurile stabilite în cadrul spitalului, prin care se asigura respectarea conditiilor referitoare la cerintele din standardul de referinta.

Proceduri operationale: reglementeaza modul specific de efectuare a activitatilor/proceselor din cadrul spitalului în conformitate cu cerintele standardului de referinta.

Se creste gradul de implicare al personalului din spital prin introducerea tehnicilor de lucru în grup în identificarea problemelor si cautarea solutiilor de îmbunatatire a calitatii serviciilor medicale acordate bolnavilor.

Se evalueaza anual contributia individuala a fiecarui angajat , ca masura de întarire a responsabilitatii.

Se analizeaza periodic stadiul implementarii Sistemului de Management al Calitatii si se decid masurile corective ce se impun.

Structura organizatorica

În conformitate cu Regulamentul de Organizare si Functionare, aprobat în , se numeste prin decizie de catre Directorul General, în functia de Reprezentant al Managementului pentru Calitate, Directorul Medical. Acesta este confirmat de Consiliul de Administratie si, în afara responsabilitatilor obisnuite, are responsabilitate si autoritate pentru:

- a se asigura ca procesele necesare sistemului de management al calitatii sunt stabilite, implementate si mentinute;

- a raporta Directorului General despre functionarea sistemului de management al calitatii si despre orice necesitate de îmbunatatire;

- a se asigura ca este promovata în cadrul spitalului constientizarea asteptarilor bolnavului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemului de Management al Calitatii.doc

Alte informatii

R E F E R A T La Managementul Calitatii.Standarde si Proceduri UNIVERSITATEA BUCURESTI Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala Master: „Managementul Asigurarilor Sociale de Sanatate”