Situația Agriculturii Ecologice în România

Referat
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 6173
Mărime: 48.74KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Introducere 1

Situaţia agriculturii în România 2

Agricultura şi organizarea expluataţiilor agricole pe baza unei dezvoltări durabile în România 2

Obiectivele strategiei în domeniul agriculturii ecologice 3

Legislaţia şi organizarea la nivelul României în agricultura biologică şi ecologică- bază a practicării agriculturii durabile 9

Situaţia actuală a produselor ecologice în România 12

Linii de acţiune pentru o dezvoltare viitoare 16

Concluzii 16

Bibliografie 19

Extras din document

INTRODUCERE

În literatura de specialitate nu s-a dat încă o definiţie clară a agriculturii ecologice, ea fiind de mult ori confundată cu agricultura biologică. Aceasta se datorează şi faptului că termeni ca : agricultura biologică, agricultura organică şi agricultura ecologică sunt folosiţi cu acelaşi înţeles astfel: Anglia – agricultura organică, Grecia, Franţa, Olanda, Italia, Portugalia – agricultura biologică, Danemarca, Spania şi Germania – agricultura ecologică.

Opusă prin concepţii şi principii agriculturii intensive, agricultura ecologică finalizează conceptul general de agricultură alternativă.

Agricultura ecologică este acel tip de agricultură care se bazează pe minimalizarea folosirii de materiale externe, pe interzicerea utilizării substanţelor chimice de sinteză ca fertilizanţi şi amelioratori ai solului, pesticide, ingrediente pentru prepararea furajelor, ingrediente şi auxiliari pentru prepararea alimentelor. Organismele modificate genetic şi derivatele lor sunt interzise în agricultura ecologică.

Agricultura ecologică se bazează pe respectarea unor reguli şi principii de producţie stricte, reglementate prin legislaţia din domeniu. Toate stadiile procesului de producţie, inclusiv depozitarea, procesarea, ambalarea şi etichetarea produselor este controlată de un organism de inspecţie şi certificare înfiinţat în acest scop.

În perspectiva integrării în Uniunea Europeană, agricultura românească are un atu despre care s-a vorbit mai puţin până acum: posibilităţile reale de obţinere a unor produse ecologice, foarte căutate pe piaţa europeană şi nu numai. Într-o definiţie ad-hoc, produsele ecologice sunt acele produse obţinute fără utilizarea substanţelor chimice de sinteză, ca fertilizanţi şi amelioratori ai solului, pesticide, ingrediente pentru prepararea furajelor, ingrediente şi auxiliari pentru prepararea alimentelor etc. Pe scurt, este vorba de produse sută la sută naturale, de aceea ele sunt şi foarte căutate, chiar dacă în unele cazuri sunt mult mai scumpe.

Situaţia agriculturii ecologice in România

În România, agricultura ecologică, cel puţin la nivel conceptual, este un domeniu nou de interes şi de activitate. Preocuparea pentru agricultura ecologică nu trebuie privită ca o modă deoarece experienţa europeană dovedeşte că acest segment este o oportunitate deosebită de afaceri pentru întreprinzătorii care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei agroalimentare.

România reprezintă un potenţial agricol care nu poate fi neglijat, unul din punctele forte pe care tare noastră le deţine îl constituie faptul că în ultimii ani nu s-au folosit îngrăşăminte chimice şi pesticide în exces, ceea ce constituie un avantaj evident în momentul conversiei spre agricultura ecologică.

Agricultura ecologică contribuie la sporirea interesului pentru spaţiu rural prin creşterea activităţilor economice cu o importantă valoare adăugată şi cu o mare intensitate a ocupării populaţiei din mediul rural.

Agricultura ecologică este un sector dinamic în România, care a cunoscut în ultimii ani o evoluţie ascendentă, atât în sectorul vegetal cât şi în sectorul animalier. În sectorul vegetal din România se obţin în condiţii ecologice: cereale, oleaginoase şi proteice, culturi furajere, legume, fructe (vişine, cireşe şi mere), fructe de pădure. În sectorul zootehnic cresc după regulile şi principiile agriculturii ecologice vacile pentru lapte, oile şi găinile, de la care se obţin laptele şi ouăle ecologice. Laptele ecologic este materie primă pentru brânza şi caşcavalul ecologic.

Agricultura şi organizarea exploataţiilor agricole pe baza unei dezvoltări durabile în România

Agricultura constituie, prin tradiţie o ramură importantă a economiei româneşti, aceasta fiind susţinută atât de ponderea populaţiei ocupate în agricultură (aproximativ 37%), cât şi de aportul la formarea produsului intern brut (aproximativ 16%).

În vederea dezvoltării sectorului de agricultură ecologică şi pentru creşterea competitivităţii produselor ecologice şi dirijarea lor către export se identifică următoarele priorităţi:

- crearea şi reţinerea unei valori adăugate cât mai mari pe componenta naţională a lanţului valoric prin orientarea producţiei şi vânzării atât pentru produsele primare, solicitate pe piaţa externă, cât şi prioritar pentru produsele procesate;

- promovarea produselor ecologice româneşti la export şi acoperirea nişelor de piaţă existente în domeniile specifice neacoperite, prin identificarea de noi pieţe la export şi consolidarea poziţiei pe pieţele existente;

- implementarea legislaţiei elaborate în sectorul agriculturii ecologice în vederea întăririi şi consolidării sistemului de control prin măsuri suplimentare de monitorizare a organismelor de inspecţie de către autoritatea competentă pentru creşterea calităţii produselor destinate exportului;

- crearea unui sistem de producţie, procesare şi desfacere a produselor ecologice menit a satisface cerinţele pieţei naţionale şi internaţionale;

- promovarea produselor ecologice româneşti la export şi acoperirea nişelor de piaţă existente în domeniile specifice neacoperite şi prin dezvoltarea cercetării specifice în agricultura ecologică;

- perfecţionarea profesională a participanţilor la filiera de agricultură ecologică: formatori, producători, procesatori, inspectori, experţi din minister, importatori-exportatori;

- Constituirea grupurilor de producători pentru extinderea pieţei de producere şi comercializare a produselor ecologice.

Obiectivele strategiei în domeniul agriculturii ecologice

Obiectivul cantitativ: creşterea suprafeţelor cultivate după modul de producţie ecologic la 150.000 ha în anul 2007 şi crearea unei pieţe interne de produse ecologice.

Preview document

Situația Agriculturii Ecologice în România - Pagina 1
Situația Agriculturii Ecologice în România - Pagina 2
Situația Agriculturii Ecologice în România - Pagina 3
Situația Agriculturii Ecologice în România - Pagina 4
Situația Agriculturii Ecologice în România - Pagina 5
Situația Agriculturii Ecologice în România - Pagina 6
Situația Agriculturii Ecologice în România - Pagina 7
Situația Agriculturii Ecologice în România - Pagina 8
Situația Agriculturii Ecologice în România - Pagina 9
Situația Agriculturii Ecologice în România - Pagina 10
Situația Agriculturii Ecologice în România - Pagina 11
Situația Agriculturii Ecologice în România - Pagina 12
Situația Agriculturii Ecologice în România - Pagina 13
Situația Agriculturii Ecologice în România - Pagina 14
Situația Agriculturii Ecologice în România - Pagina 15
Situația Agriculturii Ecologice în România - Pagina 16
Situația Agriculturii Ecologice în România - Pagina 17
Situația Agriculturii Ecologice în România - Pagina 18
Situația Agriculturii Ecologice în România - Pagina 19
Situația Agriculturii Ecologice în România - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Situatia Agriculturii Ecologice in Romania
    • CUPRINS.doc
    • INTRODUCERE.doc
    • TEMA REFERATULUI.doc

Alții au mai descărcat și

Recrutarea și Selecția Resurselor Umane

INTRODUCERE În centrul tuturor afacerilor stă omul. Toate celelalte resurse, terenuri, clădiri, mecanisme, utilaje autovehicule sau bani sunt...

Promovarea Produselor Agroalimentare Ecologice în România

Introducere În lumea noastră modernă nu se poate vorbi de dezvoltare economică fără a se ţine cont de mediul înconjurător. Dezvoltarea...

Perspectivele Sectorului IMM din România în Contextul Integrării în Uniunea Europeană

Capitolul 1 INTRODUCERE De-a lungul ultimilor ani, studiile şi publicaţiile privind întreprinderile mici şi mijlocii în economiile occidentale...

Analiza Riscului de Țară

Prezentarea temei Această lucrare are ca temă “Analiza riscului de ţară”. În prima parte a lucrării sunt prezentate noţiunea de risc de ţară,...

Metode și Mijloace de Prevenire a Poluării

Introducere În ţara noastră protecţia mediului înconjurător constituie o problemã de interes naţional în scopul păstrării echilibrului ecologic,...

Strategia de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia

Introducere Politica de dezvoltare regională este una dintre politicile cele mai importante şi cele mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce...

Motivarea Angajatilor la Locul de Munca

Rezumat Relaţia dintre angajat şi angajator constituie un factor de maximă motivare pentru angajat. Nu ne referim aici neapărat la prietenie ci în...

Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor

INTRODUCERE La nivel global, legumele și fructele dețin un loc deosebit de important în alimentația omului, deoarece acestea reprezintă surse...

Ai nevoie de altceva?