Structura Organizatorica

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Structura Organizatorica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Buga Silvia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

1. Conceptul de organizare.Organizare formala si informala…….1
2. Definirea si importanta structurii organizatorice.3
3. Continutul structurii organizatorice:……3
- Posturile
- Sfera de autoritate
- Nivelurile ierarhice
- Departamentele
- Relatiile .
4.Tipuri de structuri organizatorice..5
5.Elemente metodologice de elaborare si rationalizare manageriala……..5

Extras din document

1.Conceptul de organizare.Organizare formala si informala

CONCEPTUL DE STRUCTURA ORGANIZATORICA

Organizarea structurala reprezinta cea de-a doua componenta de baza a or¬ganizarii formale a firmei. Prin organizarea -siructurala se asigura -modelarea or¬ganizarii procesuale in conformitate cu necesitatile si posibilitatile fiecarei organizatii. Principala expresie a organizarii structurale o reprezinta structura or¬ganizatorica.

NOT :Structura organizatoricA a firmei reprezinta ansamblul persoanelor si subdiviziunilor organizatorice astfel constituite, incât sa asigure premisele organizatorice in vederea realizarii obiectivelor previzionate.

ORGANIZARE FORMALA SI INFORMALA

FORMALA are drept caracteristica faptul ca se constituie ca efect a unor legi, norme, reguli prevazute într-un document organizatoric intern, principii si se aplica prin

documente oficiale. Prin intermediul ei sunt definite elementele componente de baza: obiectivele, posturile si functiile, compartimentele, sistemul de relatii organizatorice, puterea si responsabilitatile

în unitatea economica.

INFORMALA se compune din grupe de salariati între care se stabilesc relatii spontane si flexibile. Natura motivelor care determina crearea unor grupuri nonformale si relatiile dintre personae nu sunt foarte clare, adesea apar spontan si nu sunt precizate într-un document organizatoric. Între aceste doua tipuri de structuri existainterferente sem!1ificative dar greu de apreciat, cu toate acestea trebuie luate în considerare în proiectarea modului de functionare a unitatii în ansamblul sau. Structura informala poate fi apreciata ca un element nedisociabil al structurii formale, iar cunoasterea ei ofera multiple posibilitati de perfectionare a mecanismelor interne de functionare a unitatii economice. Aceasta ne conduce la concluzia ca, structura informala contine într-o maniera specifica componentele celei formale.

INTERDEPENDENTELE INTRE ORGANIZAREA FORMALA SI INFORMALA

Între organizarea formala si cea informala a unei firme exista o strânsa interdepen¬denta. Pe de o parte, organizarea formala, prin incadrarea personalului in comparti¬mente si stabilirea relatiilor in cadrul lor si intre ele s.a.m.d.. creeaza canavaua pentru cristalizarea ansamblului organizarii informale.Pe de alta parte. organizarea informala influenteaza asupra elementelor or¬ganizarii formale, determinând aparitia unor abateri care pot fi evidentiate prin cer¬cetari sociometrice. Cunoscând faptul ca in orice firma organizarii formale ii este asociata una informala. sarcina principala a managerilor si organizatorilor este de a gasi mijloace pentru a integra obiectivele organizarii informale cu obiectivele organizarii formale. În acest scop. incadrarea personalului in diferite compartimente sau introducerea unor noi metode de munca este necesar sa ia in considerare caracteristicile or¬ganizarii informale, astfel incât sa evite aparitia unor tensiuni si sa faciliteze cresterea coeziunii grupelor de munca, scurtarea fluxurilor de comunicatii etc. Pentru aceasta este necesar sa se cunoasca bine situatia si necesitatile personalului, managerii sa fie accesibili executantilor. iar repartizarea sarcinilor, competentelor, sanctiunilor si recompenselor sa fie judicioasa.

2.Definirea si importanta structurii organizatorice

Desi notiunea de structura organizatorica a fost abordata in numeroase lucrari asupra sa nu s-a ajuns la o definire riguros stiintifica. care sa intruneasca consensul specililistilor. Cea mai mare parte din abordarile consacrate o definesc de o maniera destul de generala. ceea ce lasa mai ales când se trece la analiza concreta in intreprinderi, o usa larg deschisa impreciziunilor si confuziilor.

In cadrul structurii organlzatorice a firmei deosebim doua componente principale:

- structura manageriala-poate fi definita ca ansamblul managerilor de nivel superior si a subdivlziuniior organizatorice prin ale caror decizii si actiuni se asigura conditiile economice, tehnice si de personal necesare desfasurarii activitatii compartimentelor de productie.

- structura de productie-este alcatuita din totalitatea subdiviziunilor organizatorice ale firmei, in cadrul cArora se desfasoara activitAtile operationale, in principal de productie.

Structura organizatorica a firmei este o expresie atât a resurselor umane, materiale, financiare si informationale incorporate, cât si a caracteristicilor mediului in care acestea isi desfasoara activitatile.

Importanta structurii organizatorice rezida in conditionarea obti¬nerii unei profitabilitati ridicate in firme, intru cât este o componenta de baza a sistemului de management, a carui functionalitate o determina in buna masura.

Structura organizatorica asigura osatura sistemului managerial de rationalitatea sa depinzând intr-o proportie apreciabila continutul si imbinarea sistemului de obiec¬tive, configuratia si functionalitatea sistemului informational si decizional, gama metodelor si tehnicilor de management utilizate etc. Evident, toate acestea determina modul de folosire a resurselor, conditiilor de vânzare a produselor si implicit volumul cheltuielilor, marimea profitului etc.Impactul structurii organizatorice nu trebuie rezumat insa doar la efectele strict economice. Implicatii dintre cele mai importante au caracteristicile structurii or¬ganizatorice asupra"satisfactiilor obtinute de salariatii societatii comerciale sau regiei de stat in procesul muncii, asupra climatului de munca.

Fisiere in arhiva (1):

  • Structura Organizatorica.doc