Uniunea Europeană și Politicile Publice

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 7228
Mărime: 37.74KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Victor-Romeo Ionescu
UNIVERSITATEA “DANUBIUS” DIN GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE MASTERAT: MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC ŞI PRIVAT DISCIPLINA: POLITICI PUBLICE EUROPENE

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I 4

POLITICILE PUBLICE ÎN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL SPAŢIULUI EUROPEAN. 4

1.1. Unităţile de politici publice şi rolul lor 4

1.1.1. Stabilirea agendei de elaborare a politicii publice 5

1.1.2. Identificarea, formularea şi alegerea opţiunii de politiei publice 6

1.1.3. Formularea opţiunii de politiei publice 9

1.1.4. Implementarea opţiunii de politici publice în România 10

1.1.5. Monitorizarea şi evaluarea politicilor publice în România 12

CAPITOLUL 2 16

POLITICI PUBLICE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 16

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 21

BIBLIOGRAFIE 23

Extras din document

INTRODUCERE

Referatul „Uniunea Europeană şi politicile publice", Studiu de caz — „Politicile publice în România", suscită un interes deosebit, mai ales, mai ales după intrarea ţării noastre în Uniunea Europeană la l ianuarie 2007. Politicile publice se bazează pe acţiunea organizată a statului, ele evoluând odată cu evoluţia social-istorică a statelor. Rolul şi importanţa politicilor publice au la bază asigurarea pentru toţi cetăţenii unui stat sau cetăţenilor unui spaţiu integrat, interesul public general şi a unui grad cât mai ridicat de satisfacere a nevoilor generale.

Politicile publice oferă soluţiile la nevoile comunităţii la un moment dat, ele presupunând o serie de acţiuni, decizii, instituţii şi un cadru normativ de realizare a lor. Implicit, orice politică publică inclusă într-un program de guvernare necesită mijloace financiare publice, resurse bugetare şi politici de atragere a unor venituri şi de alocare eficientă a banului public.

Nu trebuie scăpat din vedere un lucru foarte important: că orice politică publică reprezintă opţiunea partidului sau a formaţiunii politice ce se află la conducerea unui stat care sprijină un anumit guvern. Aceasta face ca obiectivele, strategiile şi modalităţile de transpunere în viaţa social-politică să fie incluse în Programul de guvernare, care are la bază programul politic al partidului respectiv. Coaliţiile la guvernare presupun negocieri şi compromisuri doctrinare, precum şi armonizarea sistemului de politici publice, în funcţie de interesele cetăţenilor ce se manifestă prin reprezentanţii aleşi în Parlamentul ţării respective, iar la nivelul Uniunii Europene, Parlamentul European .

Referatul de faţă relevă faptul că politicile publice au o serie de trăsături de care trebuie să se ţină seama atunci când ele trebuiesc elaborate, implementate şi analizate rezultatele în timp. Aceste trăsături sunt:

- reprezintă un ansamblu de măsuri;

- cuprind acţiuni, activităţi, decizii sau resurse financiare a căror realizare sau alocare este asigurată prin forţa coercitivă;

- subiecţii sau destinatarii sunt determinaţi după obiectul problematicii politicii publice;

- urmăreşte realizarea anumitor obiective sau scopuri bine determinate care pot consolida sau nu încrederea, susţinerea într-un partid sau guvern.

Prin fundamentarea şi elaborarea atentă a politicilor publice, autorităţile administrative pot răspunde mai bine intereselor generale ale cetăţenilor, dar şi la nivelul comunităţilor locale. Cu cât o politică publică este mai aproape de cetăţean şi de problemele acestuia, ea are o eficacitate şi eficienţă mai mari.

Plaja politicilor publice presupune existenţa unei pluralităţi de actori, situaţii şi probleme, din a căror interdependenţă se naşte o politică publică şi, în acelaşi timp, se verifică viabilitatea ei, durata în timp, cât de maleabilă este şi cum se pliază pe interesele cetăţenilor.

CAPITOLUL I

POLITICILE PUBLICE ÎN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL SPAŢIULUI EUROPEAN.

1.1. Unităţile de politici publice şi rolul lor

Unităţile de politici publice se înfiinţează în cadrul ministerelor şi al altor instituţii publice centrale, prin ordin al conducătorului instituţiei, şi se subordonează acestuia. Din

cadrul unităţilor de politici publice pot face parte manageri publici, consilieri de integrare, personal contractual şi funcţionari publici. Personalul unităţilor de politici publice trebuie să aibă experienţă in domeniul politicilor publice şi a. managementului de proiect

Unităţile de politici publice îndeplinesc următoarele atribuţii:

a) asigură consultanţă departamentelor de specialitate din cadrul ministerelor în ceea ce priveşte elaborarea propuneri: de politici publice;

b) monitorizează respectarea procedurilor adoptate prin prezentul regulament în cadrul ministerului în care îşi desfăşoară activitatea;

c) sunt responsabile cu trimiterea propunerii de politici publice, unităţile de politici publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului;

d) elaborează rapoarte de monitorizare şi evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate la nivelul ministerelor, în colaborare cu departamentele de specialitate.

Activitatea unităţilor de politici publice în cadrul ministerelor se desfăşoară, după caz, în colaborare cu alte ministere şi organe specializate ale administraţiei publice centrale.

Propunerea de politici publice care conţine varianta de politici publice aleasă spre a fi implementată este aprobată de conducătorul instituţiei iniţiatoare,

In conformitate cu „Ghidul privind elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor publice la nivel central", realizat în cadrul Unităţii de Politici Publice, sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului, etapele procesului politicilor publice sunt:

- stabilirea agendei;

- identificarea, formularea şi adăugarea opţiunii de politică publică;

- formularea opţiunii de politică publică;

- implementarea opţiunii de politică publică;

- monitorizarea şi evaluarea politicilor publice.

Preview document

Uniunea Europeană și Politicile Publice - Pagina 1
Uniunea Europeană și Politicile Publice - Pagina 2
Uniunea Europeană și Politicile Publice - Pagina 3
Uniunea Europeană și Politicile Publice - Pagina 4
Uniunea Europeană și Politicile Publice - Pagina 5
Uniunea Europeană și Politicile Publice - Pagina 6
Uniunea Europeană și Politicile Publice - Pagina 7
Uniunea Europeană și Politicile Publice - Pagina 8
Uniunea Europeană și Politicile Publice - Pagina 9
Uniunea Europeană și Politicile Publice - Pagina 10
Uniunea Europeană și Politicile Publice - Pagina 11
Uniunea Europeană și Politicile Publice - Pagina 12
Uniunea Europeană și Politicile Publice - Pagina 13
Uniunea Europeană și Politicile Publice - Pagina 14
Uniunea Europeană și Politicile Publice - Pagina 15
Uniunea Europeană și Politicile Publice - Pagina 16
Uniunea Europeană și Politicile Publice - Pagina 17
Uniunea Europeană și Politicile Publice - Pagina 18
Uniunea Europeană și Politicile Publice - Pagina 19
Uniunea Europeană și Politicile Publice - Pagina 20
Uniunea Europeană și Politicile Publice - Pagina 21
Uniunea Europeană și Politicile Publice - Pagina 22
Uniunea Europeană și Politicile Publice - Pagina 23
Uniunea Europeană și Politicile Publice - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Uniunea Europeana si Politicile Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii privind Politicile Educaționale

ARGUMENT Lucrarea de faţă intitulată STRATEGII PRIVIND POLITICILE EDUCAŢIONALE care este prezentată în sinteză, reliefează aspecte legate de...

Manageri și Leadership

1. Management vs Leadership Notiunea de leadership e diferita de cea de management, dar nu in felul in care cred majoritatea oamenilor. Conceptul...

Managementul Public în Context European

Introducere Societatea româneasca se afla într-un proces de schimbare în care toate elementele de ordin economic, social, politic, civic au...

Instituții și politici europene

Partea I I Concepte de baza privind politica de dezvoltare regionala Dezvoltarea regionala este un concept nou ce urmareste impulsionarea si...

Proiect Managementul Proiectelor Europene

1.1 Solicitant Denumirea firmei SC PATICOM SRL Numar de inregistrare la registrul comertului : J27/632/30.11.2000 Numar unic de inregistrare /...

Abordări ale leadership-ului în sectorul public

I. TEMA : ABORDARI ALE LEADERSHIP-ULUI IN SECTORUL PUBLIC II. PREZENTAREA PUNCTELOR DE VEDERE Abordarea 1 : J.M. Lindsay In lucrarea “Looking...

Politici Publici

Domeniul de cercetare al politicilor publice reprezintă un domeniu de graniţă între mai multe discipline “clasice” precum ştiinţa politică,...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Te-ar putea interesa și

Managementul Fondurilor Structurale

Introducere Politica de dezvoltare regionala este una dintre cele mai importante politici si cele mai complexe ale Uniunii Europene,fapt ce...

Politici Publice și Schimbare Instituțională

Introducere Începând cu data de 1 ianuarie 2007 România este membră a Uniunii Europene. Agenda publică din ultimii ani a fost ocupată într-o...

Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană

Motivația alegerii temei În contextul actual al globalizării și, în particular, al unei Europe în formare ca o mare familie, excluziunea socială...

Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană

Introducere Lucrarea de fata isi propune sa analizeze politica de reforma a functiei publice in Uniunea Europeana, mai intai prezentand...

Sistemul Finanțelor Publice în România în Perspectiva Integrării în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Această lucrare este structurată pe cinci capitole şi prezintă sistemul finanţelor publice în România în perspectiva integrării în...

Politică în domeniul concurenței - România, Bulgaria, Uniunea Europeană

POLITICA IN DOMENIUL CONCURENTEI – ROMANIA, BULGARIA, UNIUNEA EUROPEANA – “Competitia conduce la continua perfectionare si eficientizare a...

Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană

Introducere Pornind de la ideea conform căreia integrarea în structurile Uniunii Europene a reprezentat dintotdeauna o dimensiune intrinsecă...

Alinierea României la normele concurențiale UE

Introducere Concurenţa stă la baza oricărei economii de piaţă, şi pentru buna funcţionare a economiei fiecare ţară are nevoie de o politică...

Ai nevoie de altceva?