Elaborarea Mixului de Marketing la Firma Provus Service Provider

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Elaborarea Mixului de Marketing la Firma Provus Service Provider.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

CUPRINS:
I. PREZENTAREA FIRMEI
II. ELABORAREA MIXULUI DE MARKETING:
1. IDENTIFICAREA MISIUNII FIRMEI
2. STABILIREA OBIECTIVELOR GENERALE DE MARKETING ALE
FIRMEI
3. AUDITUL DE MARKETING (EXTERN SI INTERN)
4. ANALIZA SWOT
5. STABILIREA OBIECTIVELOR DE MARKETING
6. STRATEGII DE MARKETING
7. EVALUAREA REZULTATELOR
III. BIBLIOGRAFIE

Extras din document

I. PREZENTAREA FIRMEI

S.C. PROVUS SERVICE PROVIDER cu sediul în str. Toma Caragiu nr.3, Bucuresti, a fost înfiintatÎ în februarie 2001, beneficiind de un aport substantial de capital extern.

Sediul general al societÎtii PROVUS SERVICE PROVIDER se aflÎ în Turcia, ea având filiale în România, Ucraina etc.

Compania opereazÎ pe piata financiarÎ din România în domeniul procesÎrii tranzactiilor cu carduri si al serviciilor legate de sectorul de retail banking.

AceastÎ societate si-a început activitatea numai dupÎ o cercetare atentÎ a sistemului bancar si financiar din România si dupÎ o evaluare a tendintelor pietei europene si internationale în ceea ce priveste dezvoltarea serviciilor outsourcing (externalizarea serviciilor).

La înfiintare, societatea a pornit cu aproximativ 10 angajati, ajungând în prezent la cca 30 de persoane. Structura personalului în functie de studii: 80% studii superioare.

În ceea ce priveste compartimentele firmei, iatÎ câteva dintre acestea:

- marketing

- administrativ

- informaticÎ

- tehnic

- financiar

- etc.

Firma este dotatÎ cu tehnicÎ de calcul de ultimÎ generatie, dispunând de cel putin

2-3 calculatoare în fiecare compartiment. Ele sunt legate într-o retea internÎ, dar sunt conectate si la Internet.

Referitor la pachetele de servicii putem spune cÎ sunt personalizate în functie de cerintele clientilor. Acestora li se oferÎ posibilitatea de a alege între:

a) un sistem flat fees – în care serviciile sunt tarifate în functie de numÎrul de carduri emise/tranzactii procesate;

b) tarife individuale pe servicii – în care tarifarea se face în functie de volumul fiecÎrui serviciu furnizat.

În prima jumÎtate a anului 2003 actionarii de la societatea PROVUS SERVICE

PROVIDER au efectuat o nouÎ majorare a capitalului social al companiei pânÎ la un nivel de 3 milioane de dolari.

- Personalul

Specialistii de la PROVUS SERVICE PROVIDER sunt cei care se ocupÎ

de aspectele procesÎrii tranzactiilor cu carduri, folosind tehnologie de ultimÎ orÎ. Ei au o experientÎ în domeniul bancar, de peste 7 ani, ceea ce îi ajutÎ sÎ facÎ fatÎ cu succes provocÎrilor pietei.

Deoarece dispune de experientÎ occidentalÎ atât în domeniul financiar-bancar, cât si în cel de training-uri periodice, echipa de manageri este în mÎsurÎ sÎ ia cele mai bune decizii.

De asemenea, în departamentele Operatiuni si IT&C existÎ personal ce a dobândit o solidÎ experientÎ lucrând în echipele primelor bÎnci românesti emitente de carduri. În prezent beneficiazÎ de o instruire continuÎ si temeinicÎ (prin intermediul unor specialisti din strÎinÎtate) pentru a putea fi la curent cu toate informatiile nou apÎrute, fie cÎ este vorba de upgrade-uri software sau de noi tehnologii de procesare.

Întreg personalul companiei beneficiazÎ, pe lângÎ sesiunile periodice de instruire în domenii de specialitate, si de cursuri specializate pentru management (ex.: Financial Control and Managerial Reporting, Strategic HR management, Leadership, Marketing, Managerial skills development, Customer Care, Presentation skills management).

- Clientii

- Banking: Banca RomâneascÎ

Societatea furnizeazÎ servicii pentru Banca RomâneascÎ începând cu anul

2001. Banca a optat pentru externalizarea totalÎ a serviciilor cu carduri si dispune de o retea consistentÎ de echipamente de acceptare instalate în toatÎ tara.

- Utility: Electrica Transilvania Sud

AceastÎ societate a devenit client al S.C. Provus în luna mai 2003. Solutia

furnizatÎ priveste plata electronicÎ a facturilor cu avantaje deosebite în ceea ce priveste extinderea numÎrului de puncte de încasare, controlul si eficienta înregistrÎrilor.

- Retail: Agip România

S.C. Provus urma sÎ administreze, începând cu luna iunie 2003, un program

fleet card, care sÎ se adreseze în principal persoanelor juridice pentru un control mai riguros al plÎtilor pentru carburanti. În proiect este inclus si managementul unei retele complete de POS-uri instalate în statiile de benzinÎ Agip din toatÎ tara.

- etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Elaborarea Mixului de Marketing la Firma Provus Service Provider.doc