Marketing Intern Bancar

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4358
Mărime: 38.84KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

CAPITOLUL I

Aspecte teoretice privind marketingul intern in serviciile financiare

1.1 Marketing intern – principii de bază

Comparativ cu anii 1970 şi 1980, când activitaţile de personal erau orientate spre interiorul intreprinderii, in timp ce activitaţile de marketing erau focalizate pe clienţii săi, anii 1990 se caracterizeaza printr-o apropiere a managementului marketingului şi a managementului personalului, incercandu-se in practica integrarea orientării spre clienţi cu orientarea spre personalul intreprinderii. A fost, astfel, recunoscut, pe plan mondial, marketingul intern ca un domeniu de cercetare in stiinţa marketingului.(A.L.Ristea, p.41)

Marketingul intern reprezintă “ optimizarea sistematică a proceselor interne ale intreprinderii cu ajutorul instrumentelor de management al marketingului si de management al personalului pentru a impune marketingul ca un mod de gândire intern, printr-o orientare consecventă atât spre clienti cât şi spre personal, astfel incât să se realizeze eficient obiectivele de piaţă ale intreprinderii”.(Bruhn, 1999, p.212).

Prin marketing intern intreaga politică de personal (resurse umane) este organizată pe baza principiilor marketingului, acest demers având drept finalitate indeplinirea obiectivelor de piaţă ale intreprinderii si creşterea satisfacţiei consumatorilor.

Prin urmare, pentru ca intreprinderea să puna in aplicare principiile fundamentale ale marketingului intern aceasta trebuie:

• Să realizeze un mecanism de planificare si decizie concretizat intr-o serie de obiective, strategii şi tactici specifice marketingului intern;

• Să işi dezvolte o orientare simultană către consumatori şi către propriul personal care să se bazeze pe intercondiţionarea satisfacerii consumatorilor si a personalului prin relaţiile de schimb externe si interne ale intreprinderii;

• Marketingul intern să fie acceptat de către toţi angajaţii nu numai de către echipa de conducere sau compartimentul de marketing.

1.2. Conţinutul şi structura mediului intern

Mediul intern al intreprinderii este alcătuit din totalitatea elementelor ce asigură realizarea obiectului de activitate al acesteia. Acesta intră in acţiune nu ca o sumă aritmetică, ci ca un ansamblu in care componentele “conlucrează “, condiţionându-se reciproc, potenţându-se sau anihilându-se una pe cealaltă dupa caz.”(Florescu, Marketing, 1997, p.183).

Cu alte cuvinte, mediul intern este constituit din elemente care exprimă fizic resursele de care dispune intreprinderea: materiale, financiare si umane. Intotdeauna, combinaţia acestor elemente este unică si particularizează o firmă in raport cu alta. De aceea, analiza elementelor trebuie dublată de analiza efectelor generate de acestea in cadrul combinaţiei realizate de managementul firmei care definesc tocmai potenţialul intreprinderii.(V.Balaure, 2000, p. 76)

1. Terenul si resursele naturale : reprezintă factorii de producţie fară de care nu este posibilă desfăşurarea activitătii.Terenul apare deci, atât ca principal factor de producţie, fie ca bază de desfăşurare a proceselor economice, pe el fiind amplasate cladiri, echipamente,etc.

2. Clădirile: elemente importante ale desfăşurării proceselor economice fiind considerat suportul fizic al tuturor echipamentelor; pot avea diverse destinaţii (hale de producţie, pentru comercializare, spaţii de vânzare, pentru depozitare, desfăşurarea activităţii personalului administrativ).

3. Dotările / echipamentele: dotările au în componenţă echipamente complexe, maşini de calcul, de birotică, necesare desfăşurării proceselor economice; numărul dotărilor depinde de productivitatea muncii.

4. Personalul : cea mai importantă componentă a marketingului intern, este necesar să se cunoască numărul de angajaţi dar şi necesarul de personal şi structura sa. (varstă, pregatire, specializare).

1.3. Marketingul intern si mix-ul de marketing

Potrivit specialiştilor şi marketingul intern al unei intreprinderi trebuie să cuprinda o politica de marketing exprimată prin cele patru componente clasice ale mix-ului de marketing.(Baker, 1997,p.28).

Politica de produs in marketingul intern va reprezenta o abordare de marketing asupra personalului, privit in calitate de consumator. Astfel, principala ofertă a intreprinderii adresată personalului, privit in aceasta ipostază, o reprezintă locul de muncă oferit, care va fi achiziţionat de viitorul angajat in funcţie de atractivitatea ofertei. Faţa de personalul angajat, această abordare are in vedere amenajarea si dotarea locului de muncă astfel incât să satisfacă, in egală masură atât consumatorul cât şi angajatul.(Lindon, 1998, p.82).

Preview document

Marketing Intern Bancar - Pagina 1
Marketing Intern Bancar - Pagina 2
Marketing Intern Bancar - Pagina 3
Marketing Intern Bancar - Pagina 4
Marketing Intern Bancar - Pagina 5
Marketing Intern Bancar - Pagina 6
Marketing Intern Bancar - Pagina 7
Marketing Intern Bancar - Pagina 8
Marketing Intern Bancar - Pagina 9
Marketing Intern Bancar - Pagina 10
Marketing Intern Bancar - Pagina 11
Marketing Intern Bancar - Pagina 12
Marketing Intern Bancar - Pagina 13
Marketing Intern Bancar - Pagina 14
Marketing Intern Bancar - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Marketing Intern Bancar.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul de marketing al întreprinderii

INTRODUCERE In privinta propriei activitati, companiile de succes adopta o viziune de la exterior la interior, dandu-si seama ca mediul de...

Analiza Componentelor Principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

Marketingul Serviciilor Financiar-Bancare

INTRODUCERE Această lucrare are la bază analiza marketingul serviciilor bancare Marketingul serviciilor, ca domeniu distinct al marketingului...

Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD

Capitolul I Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1.Scurt istoric al Bancii Române pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare

6.1. Politica de marketing la nivel de produs: Produsele si fenomenele bancare au cunoscut în ultimul timp o mare expansiune. Aparitia unor noi...

Mixul de Marketing Bancar - Studiu de Caz BRD

INTRODUCERE Un număr foarte mare de oameni se ocupă de manipularea banilor în beneficiul şi contul altora, în lumea economico-socială în care...

Studiu Monografic la Disciplina Tehnica Operatiunilor Bancare - Banca Romana pentru Dezvoltare

Denumirea si sigla: Forma juridica: societate pe actiuni, persoana juridica româna Adresa – Centrala Turn BRD – B-dul. Ion Mihalache nr. 1-7,...

General și Particular în Aplicarea Marketingului Financiar Bancar

CAP.1 REFLEXIA IMAGINII UNEI BANCI DIN PUNCT DE VEDERE AL IMPACTULUI ASUPRA POPULATIEI 1.1.Importanta efectuarii unui studiu in randul populatiei...

Alegerea mixului de marketing pentru dezvoltarea unui nou produs bancar

Introducere Pe piaţa bancară concurenţa se intensifică tot mai tare şi tot mai multe bănci străine pătrund cu un portofoliu de produse noi şi cu o...

Strategii de marketing în domeniul bancar

1.1 Specializari ale marketingului bancar Marketingul a aparut mai intai in domeniul bunurilor materiale ca o reactie fata de procesul separarii...

Ai nevoie de altceva?