Politica de Distributie a Produselor la SC Napochim SA

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Politica de Distributie a Produselor la SC Napochim SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 82 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Marcel Pop

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

PARTEA I - Aspecte teoretice privind politica de distribuţie.8
Capitolul 1. Politica de distribuţie, componentǎ a programului de marketing.8
1.1 Conceptul de distribuţie.8
1.2 Conţinutul distribuţiei.9
1.3 Rolul şi funcţiile distribuţiei.9
1.4 Locul distribuţiei în mixul de marketing.11
1.5 Rolul intermediarilor în sistemul de distribuţie.12
1.6 Comerţul cu amǎnuntul şi cu ridicata.14
1.6.1 Comerţul cu amǎnuntul.14
1.6.2 Comerţul cu ridicata.14
Capitolul 2. Canale de distribuţie.20
2.1 Definirea canalelor de distribuţie.20
2.2 Funcţiile şi fluxurile specifice unui canal de distribuţie.21
2.3 Structura canalelor de distribuţie.23
2.4 Dimensiunile şi tipurile canalului de distribuţie.26
2.4.1 Dimensiunile canalului de distribuţie.30
2.4.2 Tehnica de vânzare utilizatǎ în relaţiile cu cumpǎrǎtorul final.30
2.4.3 Formele de organizare a canalului.31
2.5 Strategii de distribuţie.32
2.5.1 Identificarea principalelor strategii de distribuţie.32
2.5.2 Evaluarea principalelor strategii de distribuţie.35
2.6 Organizarea şi dezvoltarea canalului de distribuţie.36
Capitolul 3. Logistica (adistribuţia fizicǎ).39
3.1 Conceptul de logisticǎ.39
3.2 Obiectivul distribuţiei fizice.41
3.3 Rolul logisticii în cadrul întreprinderii.42
3.4 Activitǎţi logistice.43
3.5 Logisticǎ şi marketing.46
PARTEA a II-a – Analiza politicii de distribuţie la S.C. Napochim S.A.48
Capitolul 4. Prezentarea generalǎ a întreprinderii.48
4.1 Scurt istoric: modul de constituire, obiectul de activitate.48
4.2 Obiectivul întreprinderii.51
4.3 Modul de organizare a întreprinderii.51
4.4 Planul general de organizare a unitǎţii economice.54
4.5 Procesul tehnologic.55
Capitolul 5. Analiza pieţei şi a mediului.56
5.1 Piaţa agentului economic.56
5.2 Micromediul de marketing al întreprinderii.56
5.3 Caracterizarea pieţei întreprinderii.59
Capitolul 6. Sistemul de distribuţie la S.C. Napochim S.A.61
6.1 Funcţiile de distribuţie realizate de întreprindere.61
6.2 Obiectivele privind distribuţia.61
6.3 Canale de distribuţie folosite de S.C. Napochim S.A.62
6.4 Strategia de distribuţie utilizatǎ la S.C. Napochim S.A.67
6.4.1 Factorii care au fost luaţi în seamǎ la alegerea strategiei.67
6.4.2 Strategia de distribuţie aleasǎ de întreprindere.68
6.4.3 Procesul de vânzare.70
6.4.4 Politica de preţ.73
6.5. Evoluţia vânzǎrilor.73
6.6 Distribuţia fizicǎ la S.C. Napochim S.A.75
6.6.1 Obiectivul distribuţiei fizice.75
6.6.2 Modul de desfǎşurare e distribuţiei.76
6.6.3 Metode de îmbunǎtǎţire a serviciilor cǎtre clienţi.78
Capitolul 7. Concluzii şi propuneri.79
Resurse bibliografice.81

Extras din document

Introducere.5

INTRODUCERE

1. Problematica abordatǎ

Nici o organizaţie mare sau micǎ, cu scop lucrativ sau nelucrativ, din sectorul producţiei sau serviciilor, nu poate supravieţui în zilele noastre fǎrǎ o viziune bine structuratǎ asupra activitǎţii de marketing. Aceasta, însǎ, trebuie adaptatǎ permanent la realitǎţile economico-sociale, la necesitǎţile de consum ale populaţiei, la exigenţele tot mai mari ale consumatorilor, la nevoile şi posibilitǎţile materiale, financiare şi umane ale organizaţiei însǎşi.

Una din cele patru variabile ale mixului de marketing o reprezintǎ politica de distribuţie a produselor. Modul în care mǎrfurile parcurg traseul distribuţiei pentru a ajunge la consumatorii finali prezintǎ importanţǎ nu numai pentru funcţionarea mecanismului economic al societǎţii în general, dar şi pentru soarta fiecǎrei întreprinderi. Este, deci, inevitabil sǎ prezentǎm situaţia problematicii distribuţiei în preocupǎrile firmelor moderne, în politica de marketing a acestora.

Managementul canalelor de distribuţie are ca obiectiv de activitate:

1. Selecţia distribuitorlor dupǎ numǎr, felul şi identitatea intermediarilor, care alcǎtuiesc canalul

2. Motivaţia distribuitorilor

3. Comunicarea între producǎtori şi distribuitori

4. Evaluarea performanţelor distribuitorilor pentru a realiza o cooperare eficientǎ

5. Determinarea strategiei firmelor de distribuţie

6. Analiza şi alegerea formelor de distribuţie, care sunt o rezultatǎ a combinaţiilor de preferinţe ale consumatorilor „preţ-serviciu-sortiment-calitate-tehnologie de vânzare”.

Canalul de distribuţie constituie o componentǎ semnificativǎ a distribuţiei.Activitǎţile întreprinse într-un canal de distribuţie pot fi împǎrţite în trei categorii:

• activitǎţi care privesc schimbarea proprietǎţii asupra produsului: canalul comercial;

• activitǎţi care privesc furnizarea fizicǎ a produsului: reţeaua de distribuţie fizicǎ;

• activitǎţi auxiliare sau care faciliteazǎ activitǎţile de mai sus: colectarea şi propagarea informaţiilor, asumarea riscului, finanţarea, activiatea promoţionalǎ.

Deciziile şi procesele legate de canalele de distribuţie sunt printre cele mai importante elemente ale mixului de marketing. Ele vor determina mǎsura în care clienţii aleşi vor avea acces la produsele şi serviciile firmei şi vor arǎta cât de eficient din punct de vedere al constului este sistemul canalului de distribuţie pentru organizaţia avutǎ în vedere. Deciziile firmei referitoare la canalul de distribuţie influenţeazǎ direct toate celelalte decizii de marketing. Prin urmare, este important ca departamentul de marketing sǎ preia iniţiativa în proiectarea şi gestionarea canalului. Imaginea produsului, preţul şi eforturile promoţionale, ca şi prezentarea fizicǎ a produsului pot fi întǎrite sau puse în pericol de canalul de distribuţie folosit.

În aceastǎ lucrare s-au abordat în detaliu atât problemele legate de politica de distribuţie cât şi particularizarea acestor probleme pe exemplul firmei S.C. Napochim S.A

Lucrarea este compusǎ din douǎ pǎrţi:

PARTEA I – conţine aspecte teoretice privind politica de distribuţie a firmelor. Aceastǎ parte este detaliatǎ pe trei capitole:

Capitolul 1.Politica de distribuţie, componentǎ a programului de marketing

Capitolul 2. Canale de distribuţie

Capitolul 3. Logistica (distribuţia fizicǎ)

PARTEA a II-a – este alcǎtuitǎ din prezentarea practicǎ a sistemului de distribuţie a S.C. Napochim S.A. Informaţiile prezentate în aceastǎ parte provin din situaţii grafice şi studii realizate de cǎtre Biroul de Marketing al societǎţii.

Ultimul capitol al acestei pǎrţi cuprinde formularea concluziilor rezultate din analiza sistemului de distribuţie aplicat la S.C. Napochim S.A. Pe baza acestor concluzii am încercat sǎ fac propuneri în vederea funcţionǎrii mai bune a firmei.

Aşa cum constata Philip Kotler în lucrarea sa „Managementul marketingului”, un sistem de distribuţie prost poate distruge un produs, care în alte condiţii s-ar fi dovedit a fi foarte bun.

2. Obiectivele lucrǎrii

Obiectivele acestei lucrǎri sunt urmǎtoarele:

- analiza activitǎţii de distribuţie a întreprinderii;

- depistarea aspectelor care îngreuneazǎ desfǎşurarea normalǎ a activitǎţii de distribuţie;

- propunerea unor soluţii pentru o eventualǎ îmbunǎtǎţire a activitǎţii desfǎşuratǎ de S.C. Napochim S.A în acest domeniu.

Fisiere in arhiva (2):

  • COPERTA.doc
  • Politica de Distributie a Produselor la SC Napochim SA.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR SPECIALIZAREA MARKETING