Politica de produs în cadrul serviciilor bancare

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4083
Mărime: 31.91KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND PRODUSELE ȘI SERVICIILE BANCARE .4

1.1 Distincția și necesitatea diversificării produselor si serviciilor bancare .4

CAPITOLUL II:POLITICA DE PRODUS A SERVICIILOR FINANCIAR-BANCARE ..8

CONCLUZIE .13

BIBLIOGRAFIE ...14

Extras din document

INTRODUCERE

Economia de piața se caracterizează prin creșteri rapide a muncii productive avînd la bază utilizarea tehnologiilor si inovațiilor informaționale capabile să realizeze baza fondată de societatea postindustrială. Procesul de constituire a mecanismelor economiei de piață determină transformări considerabile în toate domeniile de activitate, inclusiv în sfera bancară. În societatea contemporană structura cererii capată tot mai mult un caracter individual și producătorii din sfera serviciilor sunt orientați în promovarea unui produs profesional, ceea ce necesită un nivel de executare intelectual înalt. Instituțiile universale ceoferă un complex larg de servicii suntbăncile comerciale. Restructurarea și dezvoltarea sistemului bancar este puternic influențat de posibilitațiile oferite de marketing. Necesitatea obiectivă de utilizare a marketingului pentru promovarea serviciilor bancare este determinată și de faptul că aceasta constituie mecanismul principal de menținere a unui caracter adecvat al întregii activitați a băncii in concordanța cu procesele care decurg pe piața.

Actualitatea temei este determinată de cerințele băncii comerciale privind promovarea continuă a noilor servicii și produse bancare. În timpul de față toate băncile comerciale activează în condițiile unui risc înalt ca urmare a situației de criza ce a inregistrat-o economia, instabilitații situației politice, inflației. Poziția produselor și serviciilor bancare pe piața, determinarea nișei de piață și a segmentelor-țintă, utilizarea mijloacelor de promovare și stimul a vinzarilor acestora,necesitatea diversificării sunt probleme ce tin de marketingul bancar.Solutionarea acestora depinde de combinatia de resurse, de posibilitatile, capacitatile și strategiile fiecărei bănci în parte.

Scopul cercetării constă în delimitarea conținutului serviciului și produsului bancar prin studierea promovării, analizei și diversificării serviciilor și produselor bancare noi autohtone. Diversitatea produselor și a serviciilor bancare au o importanță deosebită, fiind argumentată prin rolul pe care îl au băncile în economie, prin prezența unui mare și variat număr de riscuri bancare, prin faptul că banca, mai mult ca oricine, operează cu banii societății (o dată la formarea capitalului social și a doua oară operând cu conturile clientelei). Proiectul are drept scop inițierea în diversitatea produselor și serviciilor bancare noi, încercînd să realizeze următoarele obiective: înțelegerea noțiunilor de produs și serviciu bancar,determinarea tipurilor de produse și servicii bancare,strategiile de promovare a acestora în cadrul sistemului bancar al Republicii Moldova, diversitatea produselor și serviciilor bancare noi oferite de BC “VictoriaBank” S.A.

CAPITOLUL I. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND PRODUSELE ȘI SERVICIILE BANCARE

1.1 Distincția și necesitatea diversificării produselor si serviciilor bancare.

Laureatul premiului Nobel în economie, John Kenneth Galbraith, aprecia că menirea unui sistem economic este să procure bunurile și să presteze serviciile de care au nevoie oamenii. “Fără un astfel de sistem - care să legifereze și să mențină ordinea și să pregătească apărarea colectivității - viața ar fi grea”.

După cum se știe, o primă condiție esențială necesară înființării și existenței unui sistem bancar activ, eficient și sănătos într-o economie de piață, este aceea de a exista o nevoie socială reală pentru produsele și serviciile oferite pe piață, această nevoie socială fiind o expresie a cererii solvabile.Pentru realizarea condițiilor de eficiență economică și, în general, a scopului urmărit - acela de a obține profit, sistemul bancar se constituie a fi un cadru bine organizat și structurat în capacitatea sa de a mobiliza și de a uni grupuri de oameni mânați de constrângeri tehnice, comerciale și instituționale, în vederea desfășurării unor activități umane eficiente - activități ce se finalizează în oferirea de produse și servicii necesare pentru menținerea și dezvoltarea economiei naționale.

Băncile comerciale constituie o verigă principala a sistemului financiar. Ele sunt instituții ale sistemului financiar și de creditare a economiei de tranziție. Băncile sunt societați pe acțiuni cu caracter universal; pot realiza toate produsele si serviciile pentru toate sectoarele economiei nationale.

Produsul bancar este un document bancar (certificat), eliberat de bancă în vederea deservirii clientului sau realizării operației (de exemplu: cambia, cecul, depozitul etc.). Serviciul bancar este operațiunea bancară de deservire a clientului. Spre exemplu, deschiderea unui cont bancar este un produs, iar deservirea contului - un serviciu bancar. Însă, atît produsul, cât și serviciul bancar presupun obținerea unui venit sub formă de comision. De menționat că, în majoritatea cazurilor, produsul bancar are un caracter primar, iar serviciul bancar - un caracter secundar. Atît produsul, cît și serviciul bancar vin să satisfacă necesitățile clienților și implică obținerea unui profit maxim de către bancă.

Definirea și realizarea distincției între produse și servicii se realizează în mod facil. Aceste diferențe isi au esența în trăsăturile generale ale serviciilor. Astfel, caracteristicile particulare ce diferențiază serviciile de produse și care trebuie luate în considerare în abordarea de marketing a unei societăți financiar-bancare sunt:

- Intangibilitatea;

- Inseparabilitatea;

- Perisabilitatea;

- Varietatea;

- Gradul înalt de copiere.

Bibliografie

1.Mihai-Gheorghe A. Imireanu - “Produse si servicii bancare in relatiile de plati interne si internationale” - Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2002,

2.J.K Galbraith- Știința economică și interesul public, Ed. Politica,București,

3. Balaure V. Activitatea promoțională în strategia întreprinderii / Tribuna economică, 1995, Nr.5, p.41.

4. Caliceanu Ion. Promovarea produselor și serviciilor bancare / Tribuna economică, Nr.18, 2000.

5. Cetină Iu. Marketingul competitiv în sectorul serviciilor, București, 2001.

7. Dedu V. Politica de produs - un obiectiv al politicii de marketing / Finanțe, Bănci, Asigurări, Nr. 1, 2001

8. Patraș M. Sistemul bancar: realizări, probleme, perspective, Chișinău, 1993.

9.Mariana Negruș Produse și servicii bancare. Marketing bancar, București, 2008.

10.Basno Cezar,Dardac Nicolae Produse, costuri și performanțe bancare. București: Editura Economica, 2000.

Preview document

Politica de produs în cadrul serviciilor bancare - Pagina 1
Politica de produs în cadrul serviciilor bancare - Pagina 2
Politica de produs în cadrul serviciilor bancare - Pagina 3
Politica de produs în cadrul serviciilor bancare - Pagina 4
Politica de produs în cadrul serviciilor bancare - Pagina 5
Politica de produs în cadrul serviciilor bancare - Pagina 6
Politica de produs în cadrul serviciilor bancare - Pagina 7
Politica de produs în cadrul serviciilor bancare - Pagina 8
Politica de produs în cadrul serviciilor bancare - Pagina 9
Politica de produs în cadrul serviciilor bancare - Pagina 10
Politica de produs în cadrul serviciilor bancare - Pagina 11
Politica de produs în cadrul serviciilor bancare - Pagina 12
Politica de produs în cadrul serviciilor bancare - Pagina 13
Politica de produs în cadrul serviciilor bancare - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Politica de produs in cadrul serviciilor bancare.docx

Alții au mai descărcat și

Marketingul Produselor și Serviciilor Bancare

Introducere În prezent, știinţa marketingului a ajuns să fie considerată o filosofie de afaceri şi un element cheie în succesul oricărei...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

Marketingul Serviciilor Financiar-Bancare

INTRODUCERE Această lucrare are la bază analiza marketingul serviciilor bancare Marketingul serviciilor, ca domeniu distinct al marketingului...

Mixul de Marketing Bancar - Studiu de Caz BRD

INTRODUCERE Un număr foarte mare de oameni se ocupă de manipularea banilor în beneficiul şi contul altora, în lumea economico-socială în care...

Mixul de Produs în Cadrul BRD - Groupe Societe Generale

Prezenta lucrare are ca principal obiectiv prezentarea mixului de marketing în activitatea financiar-bancară. Rolul acestuia este reflectat de...

Monografie BRD GSG

Cap.1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1. Înfiinţarea şi evoluţia societăţii bancare Banca Românǎ pentru Dezvoltare este una...

Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar

INTRODUCERE Lucrarea are menirea să prezinte principiile de bază ale managementului bancar adecvate momentului prezent dar care în acelaşi timp să...

Politică de marketing

1.1.Conţinutul si rolul mix-ului de marketing Prin politica de marketing întreprinderea îşi adaptează deciziile la exigenţele pieţei, având ca...

Politică de produs la ABN AMRO Bank România SA

CAPITOLUL 1 ABN AMRO BANK ROMANIA 1.1. Prezentare generală ABN AMRO BANK este una din principalele banci internationale, cu o valoare totala a...

Analiza mixului de marketing al companiei transnaționale Cosmote

1. Prezentarea companiei Cosmote (scurt istoric) Cel mai nou si cel mai mic operator de telefonie din tara, o divizie a operatorului de telefonie...

Ai nevoie de altceva?