Modelul Presei Comuniste

Referat
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Mass Media
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2161
Mărime: 12.39KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Marascu
Universitate de Vest, Timisoara Facultatea de Jurnalistica

Extras din document

Din perspectiva comunismului, presa nu putea fi altceva decât o armã a puterii dotatã cu misiuni şi sarcini precise care erau :

- educarea maselor,

- mobilizarea maselor pentru îndeplinerea unor obiective politice şi economice,

- combaterea duşmanilor,

- lãudarea realizãrilor regimului.

Presa era vãzutã ca o modalitate de manipulare a populaţiei, ca o armã psihologicã capabilã sã inducã maselor ideile dorite de putere, iar realizarea obiectivelor nu ar fi fost posibilã fãrã obţinerea controlului absolut asupra mass-media.

Controlul se exercita ”în amonte”, prin controlarea surselor implicate în producţia de mass-media, prin deţinerea monopolului financiar şi, ”în aval”, prin verificarea mesajelor de presã înainte de difuzare. Regimul comunist se caracterizeazã prin distribuţia centralizatã a resurselor. Astfel, un grup restrâns de oameni deţine monopolul asupra diferitelor categorii de surse şi fixeazã criteriile de distribuire în funcţie de interesele lor.

Ca urmare, numãrul de frecvenţe şi de ore de program, atribuite cu stricteţe, ancoreazã instituţiile din sfera audiovizualului în cadre temporale uşor de controlat, iar fondurile alocate cu o zgârcenie calculatã conduc la restrângerea sferei de activitate a jurnaliştilor.

Controlul Puterii se exercitã şi asupra unei alte resurse din amonte, şi anume structura organizaţionalã. Aparatul de partid controla accesul în lumea presei, efectuând selecţia cadrelor, conform unor criterii selective, de ordin social, politic şi ideologic. Redacţiile erau construite dupã o schemã piramidalã, în care eşaloanele editoriale numeroase aveau misiunea de a controla conţinuturile produse de eşaloanele reporterilor. Dupã redactarea şi aprobarea materialelor în redacţie, mai multe filtre succesive asigurau verificarea repetatã a materialelor şi eliminarea elementelor considerate indezirabile.

Ziariştii erau siliţi sã prezinte ceva diferit de ceea ce trãiau şi vedeau în jurul lor, sã prezinte o falsã realitate a reuşitelor, a progresului, a bunastãrii, a adeziunii şi a mobilizãrii maselor. Aveam de-a face cu un discurs social lipsit atât de adevãr cât şi de conţinut.

Accesul la informaţii era posibil numai prin intermediul instanţelor stabilite de Putere: comitetele de propagandã, agenţiile de presã de stat, documente oficiale, şedinţe, congrese şi conferinţe atent regizate. Aici se ofereau date filtrate, reorganizate, cu valoare propagandisticã. Astfel, realitatea era reinterpretatã, ierarhizatã şi filtratã.

Întâmplãrile negative – catastrofe, accidente, mişcãri sociale, proteste – erau total eliminate, iar neprevãzutul era evacuat, era eludat din mesajele mass-media, deoarece contrazicea imaginea idealã a unei societãţi perfecte şi continuu controlate de partid.

În locul realitãţii apare o “non-realitate”. O ficţiune ciudată, puternic ideologizatã, prin care se glorifică sistemul şi ”conducãtorii iubiţi şi înţelepţi” ai acestuia. Se enumeră realizãri economice fără precedent, fără egal, fără a se prezenta ”la zi”, puncte de referinţă mondiale sau europene sau măcar a unor state din imediata vecinătate, ci doar acele perpetue trimiteri la realizările anului 1938, considerat anul de vârf pentru dezvoltarea economică şi socială a României burghezo-moşiereşti. Se prezintă integral documentele de partid şi se verifică însuşirea acestora inclusiv de ne-membrii partidului comunist, întrucât şi aceştia sunt constructori ai Societăţii Socialiste Multilateral Dezvoltate. Se critică vehement imperialismul şi societatea capitalistă, considerată în stare de putrefacţie şi de prăbuşire continuă. În acelaşi timp, pentru contra-balansare, se construiesc portrete de eroi ai socialismului. Se organizează grandioase manifestări de preamărire a socialismului, comunismului şi, sub masca pacifismului, se cultivă cultul personalităţii.

Grilele de programe din audiovizual respectã strategii propagandistice, adeseori în contradicţie cu ritmul vieţii casnice a populaţiei (a se vedea programul din 25 Decembrie 1989 la care am făcut referire la începutul lucrării), temele sunt fixate în concordanţã cu evenimentele oficiale, fapt care plaseazã într-o ipostazã de “campanie” de mobilizare şi propagandã permanentã.

Preview document

Modelul Presei Comuniste - Pagina 1
Modelul Presei Comuniste - Pagina 2
Modelul Presei Comuniste - Pagina 3
Modelul Presei Comuniste - Pagina 4
Modelul Presei Comuniste - Pagina 5
Modelul Presei Comuniste - Pagina 6
Modelul Presei Comuniste - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Modelul Presei Comuniste.doc

Alții au mai descărcat și

Efecte ale mass-media - televiziunea de nișă

INTRODUCERE Televiziunea este categoric un fenomen. în continuă desfăşurare şi progress, este un fenomen care se autocreează. S-a produs, a...

Programe TV destinate copiilor - violența în desenele animate

Introducere Astăzi, când tehnologia a atins cote pe care acum câţiva ani nici nu ni le puteam imagina, relaţia societate-informaţie este...

O cercetare asupra evoluției presei românești comuniste și postcomuniste. Contribuția mass-mediei la orientarea opiniei publice spre noul sistem democratic

I. Premise. Trasaturile presei înainte de ‘89. Instaurarea comunismului a însemnat pentru presa acceptarea si promovarea unui tip de discurs total...

Violența în mass-media și efectele ei

INTRODUCERE Conform dictionarului explicativ roman violenta este lipsa de stapanire in vorbe sau fapte, intrebuintarea fortei brutale. Violenta...

Cerințe deontologice și profesionale ale jurnalistului

Dupa revolutia din decembrie 1989 mass-media româneasca a cunoscut o dezvoltare fara precedent atât în domeniul presei scrise cât si în cel al...

Era Analogică și Era Digitală în Transmisiile Mediatice

Semnalul analogic se referă la un semnal care are continuitate în timp pe o scara de distribuţie reală a valorilor. Un semnal analogic diferă prin...

Presa Scrisă vs Presa Online

Una dintre cele mai importante evoluţii în jurnalismul din ultimii ani este creşterea publicării online sau a site-urilor pe internet. Fiind uşor...

Mass Media, a patra putere în stat

Când în 1690, în lucrarea Two treatises on government, John Locke anunţa pentru prima oară principiul separării puterilor în stat, fiind apoi...

Te-ar putea interesa și

Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă

1. Argument Mass-media se înfăţişează pe sine, la început de secol XXI, ca un domeniu de viaţă socială din ce în ce mai complex, concretizat în...

Optimizarea Poziției Financiare și a Performanțelor Întreprinderilor între Strategiile de Conservatorism și de Optimism Contabil

CAPITOLUL 1 Abordari în clasificarile contabile internationale si influenta lor asupra evaluarii si proiectarii strategiilor de dezvoltare...

Instituția Cenzurii în Primul Deceniu al Puterii Populare

Introducere Anul 1944 marchează instalarea Armatei Roşii în România şi, odată cu aceasta, venirea comuniştilor la putere. Pe 23 august, la ora 22,...

Mediatizarea Crizei Economice prin Intermediul Mass-Media

Introducere Prezenta lucrare se intitulează “Mediatizarea crizei economice prin intermediul mass-media”. Alegerea acestei teme a fost motivată...

Cenzura comunistă - teorie a cenzurii românești

Introducere În istoria oricărui popor, oricărei naţiuni, oricărei ţări, există epoci, mai lungi sau mai scurte, rememorate cu mândrie de urmaşi....

Variațiile capitalismului românesc în perioada post-comunistă și efectul acestora asupra dezvoltării politice a țării

În cadrul acestei lucrări, ne propunem să prezentăm evoluția capitalismului în România în perioada post-comunistă și influența acesteia asupra...

Literatura Aservită Ideologiei Comuniste

Instaurarea regimului comunist a produs o serie de schimbări atăt la nivel politic si social, căt si la nivel cultural. Literatura din această...

Economia Virtuală

Economia virtuală Nimic mai fals decât să credem că virtualul ar fi contrariul realului. Spațiul virtual sau ciberspațiul are aceeași realitate...

Ai nevoie de altceva?