Toate referatele din domeniul Matematica

 • Serii de puteri in multimea numerelor complexe

  1 Serii numerice 1.1 Notiuni introductive In domeniul matematicii, o serie se poate de ni, aproximativ, ca ind o adaugare in nita de elemente, unul dupa celalalt, in ordine, la o cantitate de elemente deja existente folosite pentru a sti punctul de la care pornestel seria. De cele mai multe ori este nevoie de cunoasterea primilor doi termeni pentru a putea continua seria spre in nit. Studierea seriilor este o parte majora si extrem de importanta din analiza matematica si mai exact in...

 • Aspecte didactice ale predarii-invatarii numerelor naturale la clasele primare

  Copiii întâmpină de obicei dificultăți matematice, deoarece matematica este predată într-o manieră abstractă și deseori copiii dezvoltă o teamă față de lucrurile pe care nu le înțeleg. Matematica este precum lanțul de la bicicletă, s-a rupt o zală de la lanț, bicicleta nu mai merge. Misiunea unui profesor este aceea de a învăța copii materia pe care o predă, de a le dezvălui tainele ascunse ale matematicii și de a-i determina să iubească matematica. Un profesor bun este un deschizător de...

 • Activizarea, individualizarea si diferentierea activitatilor in cadrul lectiilor de matematica

  În etapa actuală, învățământul matematic trebuie să aibă ca privilegiu acordat calitatea muncii la catedră, desfășurarea în spiritul matematicii ca știință, în conexiune cu experiența pedagogică valoroasă a școlii românești, cu cele mai noi și probate cuceriri ale pedagogiei și psihologiei moderne. Majoritatea elevilor pot ajunge la performanțe apropiate, dacă se creează condiții favorabile de învățare. Din acest punct de vedere, adevărata problemă a succesului școlar constă în a găsi...

 • Dificultati in predarea disciplinelor exacte

  Lucrarea de fața răspunde la urmatoarele intrebări: 1. Cum influențeaza proiectarea didactica „reusita” activitatii? 2. Cum influenteaza personalitatea elevului eficienta unei lectii? 3. Care sunt dificultatile in predarea matematicii? 4. Cand intervine esecul scolar? 5. Cum pot fi ameliorate rezultatele scolare si esecul scolar? Un cadru didactic bine intentionat trebuie sa-si puna urmatoarea intrebare: cum as putea face incat intotdeauna activitatile didactice pe care le desfasor sa...

 • Subspatiul ortogonal - Proiectia ortogonala pe un subspatiu - Exemple si exercitii

  Subspatii vectoriale Definitie: Se numește subspațiu vectorial al lui V o submulțime nevida W a lui V,astfel încat au loc proprietațile:∀u,v∈W,∀k,l∈K ,ku+lv∈W ; Adunarea și înmulțirea cu scalari pe W sunt restricțiile la W ale operațiilor de pe V;de aceea urmatoarele afirmații sunt echivalente: W este un subspațiu vectorial al lui V; W este un spațiu vectorial peste K în raport cu operațiile induse din V. Exemple de subspații vectoriale 1. Mulțimea W de forma (0,x2, .,xn), ∀x2, ..,xn ∈...

 • Plan de lectie - Graficul functiei de gradul I

  Clasa: a IX-a Unitatea de invatamant: Colegiul Tehnic Energetic Obiect: Matematica Unitatea de invatare: Functii si ecuatii Tema lectiei: Graficul functiei de gradul I Tipul lectiei: Dobandire de cunostinte Scop: reprezentarea grafica a functiei de gradul I Competente specifice: 1. Recunoasterea unor corespondente care sunt siruri, progresii, functii 2. Calculul valorilor unor functii care modeleaza situatii practice in scopul caracterizarii acestora 2. Reprezentarea in diverse...

 • Metoda comparatiei

  Introducere Etimologia greacă a cuvântului problemă arată că ea reprezintă o provocare la căutare, la descoperirea soluției. Limitându-ne la matematică, admitem că prin problemă se înțelege orice chestiune a cărei soluționare se poate obține prin procese de gândire și calcul.Problemele de aritmetică constituie răspunsuri la anumite întrebări referitoare la preocupări și acțiuni bazate pe date numerice. O problemă este compusă din date și întrebare.Problema poate fi scrisă cu text sau...

 • Forma canonica Jordan

  Introducere Pentru aplicaţiile numerice,este util sa identificăm un sistem complet de reprezentanţi pentru această relaţie de echivalenţă: altfel spus, este util sa determinăm un anumit tip de matrice, cu proprietatea ca orice matrice pătratică este asemenea cu o unica matrice de tipul dat. Din considerente pe care le vom explica ulterior, vom studia această problematică doar pentru matrice definite peste corpul ₵ al numerelor complexe.Am văzut de asemenea ca orice matrice cu elemente numere...

 • Obiecte R

  1.Vectori Vectorii sunt structuri de date cu una sau mai multe valori de acelasi tip: intreg, real, logic, complex, caracter. Vectorii cu o singura componenta se numesc scalari. In R, indicele 0 este ignorat, indicii acceptati sunt 1,2,3,.... Vectorii pot fi creati interactiv sau se pot importa din fisiere. Crearea interactiva a vectorilor se poate face utilizand functia de concatenare „c”. Exemplu: >u=c(3,2,4,5) >p=c(1.25,0.45) >u[3] #vizualizarea unei componente [1] 4...

 • Teoreme generale in dinamica punctului material

  Lucrul mecanic este o mărime fizică definită ca produsul dintre componenta forței care acționează asupra unui corp în direcția deplasării punctului ei de aplicație și mărimea drumului parcurs E o mărime ce caracterizează schimbarea stării dinamice a sistemului. Lucrul mecanic este o mărime fizică derivată, scalară, extensivă în raport cu drumul, având caracter de mărime de transformare legată de variația mărimii de stareenergie. Analitic, lucrul mecanic elementar efectuat pentru un drum...

 • Istoria matematicii in antichitate

  1. Dovezi ale primelor urme ale matematicii în societatea preistorică Scurt istoric • 8 î.e.n. mesopotamienii creează primele tabele de înmulţire; • sec. 6 î.e.n. este cunoscută asemănarea triunghiurilor de către Thales; • Sec. 5 î.e.n. pitagorienii introduc noţiunile de număr prim, număr compus, numere relativ prime, numere prime perfecte; • Sec. 4 î.e.n. Aristotel (384-322 î.e.n) filozof grec a introdus noţiunile de perimetru, teoremă, silogism. • Sec. 3 î.e.n. Matematicianul grec...

 • Invatarea mediata, invatarea activa

  Învăţarea centrată pe elev reprezintă o abordare care presupune un stil de învăţare activ şi integrarea programelor de învăţare în funcţie de ritmul propriu de învăţare al elevului. Elevul trebuie să fie implicat şi responsabil pentru progresele pe care le face în ceea ce priveşte propria lui educaţie Aşadar o activitate educaţionala este centrată pe elev dacă satisface următoarele cerinţe: • Se bazează pe caracteristicile personale ale elevilor; •Are ca scop dezvoltarea de competenţe...

 • CDS - factor de motivatie in studiul matematicii

  Şcoala românească de azi este în plin proces de restructurare şi reorganizare. Rolul şcolii este de a-i ajuta pe toţi tinerii să reuşească în viaţă. Reuşita în viaţă este condiţionată de reuşita şcolară. Se impune atât revalorizarea dimensiunii subiective a actului educaţional, cât şi crearea unui spaţiu educaţional care să contribuie la restabilirea dialogului dintre individ şi societate, subiectiv şi obiectiv, raţional şi afectiv. Se produc astfel mutaţii importante în sfera sistemului de...

 • Controlabilitatea sistemelor continue

  Un sistem liniar continuu (SL) este o retea cu un numar finit de receptori pentru intrare, care primesc semnale externe si cu un numar finit de terminale de iesire, cu ajutorul carora se pot masura sau observa iesirile (rezultatele); reteaua insasi constã dintr-un numãr finit de componente primare interconectate unele cu altele, cu receptorii de intrare si cu terminalele de iesire. Multimea considerata pentru variabila timp este T=R. Consideram sistemul continuu: Σ∶x ̇(t)=A(t)x(t)+B(t)u(t)...

 • Evolutia teoriei cresterii economice

  Rezumat. Până acum câțiva ani, creșterea economică părea un fenomen perfect normal al unei epoci marcate de viteza transformării. Normalitatea s-a transformat până și ea, iar acum ne aflăm sub influența unor alte reguli, neștiute încă, ce trebuie să răspundă întrebării “Cum revenim la creștere economică?”. Creșterea economică și modelele menite să rezolve această problemă preocupă istoria economică încă de la începuturile sale. În această lucrare vrem să aflăm ce relevanță mai au...

Pagina 1 din 10