AutoCAD 2007

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest referat descrie AutoCAD 2007.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 78 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Mecanica

Cuprins

CUPRINS 1
LECTIA 1 5
INITIERE ÎN UTILIZAREA CALCULATORULUI 5
ACCESAREA INFORMATIEI – INTERFATA GRAFICA IN WINDOWS: 5
APLICATII CAD 5
INTERFATA AUTOCAD 5
ORGANIZAREA SPATIULUI DE LUCRU 7
MIJLOACE DE ASISTENTA 8
COMENZI SI VARIABILE DE SISTEM. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR DE INTRODUCERE A DATELOR 8
CREAREA UNUI DESEN 9
DESCHIDEREA DESENELOR 9
SALVAREA SI EXPORTUL DESENELOR 10
REPARAREA, RESTAURAREA SI RECUPERAREA DESENELOR 10
FISIERE STANDARD 10
LECTIA 2 12
CONTROLUL VEDERILOR ÎN DESEN 12
UTILIZAREA MAUSULUI CU ROTITA 12
COMANDA PAN 12
Pan Realtime 12
Pan Point 12
COMANDA ZOOM 12
Zoom Realtime 12
Zoom Original 13
Zoom Extents 13
Zoom All 13
Zoom Center 13
Zoom Previous 13
Zoom Dynamic 14
Zoom Scale 14
Folosirea vederii aeriene 14
SALVAREA SI RESTAURAREA VEDERILOR 14
LUCRUL CU MAI MULTE VEDERI ÎN ACEEASI FEREASTRA 15
COMENZI PENTRU REÎMPROSPATAREA IMAGINII 15
Comanda Redraw 15
Comanda Regen 15
Comanda Regen All 15
LUCRUL CU OBIECTE ÎN AUTOCAD 16
PROPRIETATI ALE OBIECTELOR 16
LUCRUL CU LAYERE 16
Crearea unui layer 16
Blocarea layerelor 17
Controlul vizibilitatii layerelor 17
Afisarea dinamica a layerelor în AutoCAD 2007 18
Filtrarea layerelor 18
Salvarea, restaurarea, exportul si importul setarilor pentru layere 18
LUCRUL CU CULORI 19
TIPURI DE LINII 19
CONTROLUL GROSIMII LINIILOR 20
CONTROLUL AFISARII OBIECTELOR SUPRAPUSE 21
LECTIA 3 22
UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DE PRECIZIE 22
UTILIZAREA COORDONATELOR SI A SISTEMELOR DE COORDONATE 22
Comanda ID Point 22
Introducerea coordonatelor 22
Sisteme de coordonate 23
MODUL DINAMIC DE INTRODUCERE A DATELOR 24
ADERAREA LA LOCATII SITUATE PE OBIECTE (OBJECT SNAP) 25
RESTRICTIONAREA DEPLASARII CURSORULUI 26
COMENZI DE SELECTARE SI STERGERE 27
COMENZI DE SELECTARE 27
CORECTAREA ERORILOR 29
STERGEREA OBIECTELOR 31
UTILIZAREA FUNCTIILOR DE DECUPARE, COPIERE SI LIPIRE DIN WINDOWS 31
LECTIA 4 32
DESENAREA OBIECTELOR GEOMETRICE 32
DESENAREA LINIILOR 32
DESENAREA CERCURILOR 32
DESENAREA ARCELOR DE CERC 32
DESENAREA POLILINIILOR 33
DESENAREA DREPTUNGHIURILOR 34
DESENAREA POLIGOANELOR REGULATE 35
DESENAREA MULTILINIILOR 35
DESENAREA ELIPSELOR 36
DESENAREA CURBELOR SPLINE 37
SCHITAREA CU MÂNA LIBERA 38
DESENAREA PUNCTELOR DE REFERINTA SI A LINIILOR DE CONSTRUCTIE 38
Desenarea punctelor 38
Comanda XLine 39
Comanda Ray 39
DESENAREA TORURILOR 39
CREAREA SI COMBINAREA SUPRAFETELOR 40
Definirea regiunilor cu ajutorul comenzii Region 40
Definirea regiunilor cu ajutorul comenzii Boundary: 40
CREAREA NORILOR PENTRU MARCAREA REVIZIILOR 40
LECTIA 5 41
MODIFICAREA OBIECTELOR DESENATE 41
DEPLASAREA, ROTIREA SI ALINIEREA OBIECTELOR 41
Comanda Move 41
Comanda Change Space (AutoCAD 2007) 41
Comanda Rotate 41
Comanda Align 42
OPERATII DE COPIERE A OBIECTELOR 42
Comanda Copy 42
Comada Array 43
Comanda Offset 44
MODIFICAREA FORMEI SI DIMENSIUNII OBIECTELOR 45
Comanda Trim 45
Comanda Extend 46
Comanda Lenghten 46
Comanda Stretch 47
Comanda Scale 47
ROTUNJIREA, TESIREA, ÎNTRERUPEREA SAU ÎMBINAREA OBIECTELOR 47
Comanda Fillet 47
Comanda Break 48
Comanda Join 48
LECTIA 6 50
MODIFICAREA OBIECTELOR DESENATE (CONTINUARE) 50
CREAREA SI UTILIZAREA BLOCURILOR 50
Crearea blocurilor 50
Inserarea blocurilor 51
Blocuri cu atribute 52
MODIFICAREA BLOCURILOR 53
DISOCIEREA OBIECTELOR COMPONENTE (EXPLODAREA) 54
UTILIZAREA GRIPURILOR PENTRU A EDITA OBIECTELE 54
SPECIFICAREA DE INTERVALE PE OBIECTE 54
Comanda Measure 54
Comanda Divide 55
EDITAREA UNOR OBIECTE COMPLEXE 55
Modificarea poliliniilor 55
Editarea curbelor spline 57
LECTIA 7 59
HASURI 59
NOTE SI ETICHETE 60
TEXTE PE - SINGURA LINIE 60
TEXTE ORGANIZATE PE MAI MULTE LINII 61
TEXTE CU LINIE DE INDICATIE 61
IMPORTUL TEXTELOR DIN FISIERE EXTERNE 62
UTILIZAREA CÂMPURILOR ÎN TEXTE 62
STILURI DE TEXTE 62
DIMENSIUNI SI TOLERANTE 63
STILURI DE DIMENSIONARE 64
SETAREA SCARII PENTRU DIMENSIUNI 65
CREAREA DIMENSIUNILOR 65
Dimensiuni liniare 65
LECTIA 8 68
DIMENSIUNI SI TOLERANTE (CONTINUARE) 68
Dimensiuni radiale 68
Dimensiuni unghiulare 69
Dimensiunile pe coordonate 69
Dimensionarea lungimii arcurilor 69
MODIFICAREA DIMENSIUNILOR EXISTENTE 70
ADAUGAREA TOLERANTELOR GEOMETRICE 70
TABELE 71
PLOTAREA DESENELOR 72
PREGATIREA DESENELOR PENTRU PLOTARE 72
PLOTAREA DESENELOR 74
Stiluri de plotare 74
SELECTAREA UNUI PROCES ÎNAINTE DE A ÎNCEPE LUCRUL ÎN AUTOCAD 75
CREAREA DESENELOR CU - SINGURA VEDERE (ÎN MODEL SPACE) 75
CREAREA DESENELOR CU VEDERI MULTIPLE 75

Extras din document

Lectia 1

Initiere în utilizarea calculatorului

- Stocarea si organizarea informatiei în calculator:

- Stocarea informatiei :

- Hard disk, Floppy-disk, CD-ROM, flash memory, memory stick.

- Organizarea logica

- Partitii logice

- Fisierele – unitatea elementara de memorare a informatiei.

- Denumire (nume.extensie; extensia are un rol in recunoasterea fisierului de catre aplicatia care urmeaza sa-l deschida)

- Adresa (partitia:caleanume fisier)

- Foldere – structura arborescenta.

Accesarea informatiei – interfata grafica in Windows:

My Computer:

- descriere

- Windows Explorer (mod de accesare (clic dreapta pe My Comp sau Folders in Bara de instrumente din My Comp)

Operatii cu fisiere si foldere:

- Creare fisier nou (CTRL+N)

- Copiere (CTRL+C)

- Decupare (CTRL+X)

- Lipire (CTRL+V)

- Stergere (DELETE)

- Anulare (CTRL+Z)

- Refacere (CTRL +Y)

Aplicatii CAD

Proiectarea asistata de calculator (Computer Aided Design) presupune utilizarea unor aplicatii specializate pentru întocmirea si organizarea documentatiilor tehnice (desene, liste de materiale, modele 3D, sabloane, etc.).

Exista standarde si norme specifice:

- IS- 1101: 2004 : Geometrical Product Specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Tolerances of form, orientation, location and run-out

- IS- 13567:1998 Technical product documentation -- Organization and naming of layers for CAD

- IS- 128-21:1997 Technical drawings -- General principles of presentation -- Part 21: Preparation of lines by CAD systems

- ANSI Y14.5

Aplicatii CAD: AutoCAD, Inventor(Autodesk), Catia, SolidWorks (Dassault Systemes), SolidEdge (Unigrafics), Pro/Engineer

Interfata AutoCAD

In AutoCAD se lucreaza cu comenzi si variabile de sistem.

Toate operatiile în AutoCAD sunt generate cu ajutorul comenzilor. Comenzile pot fi lansate prin intermediul interfetei programului.

Fereastra aplicatiei:

- Spatiul de lucru:

- Când nu este nici un fisier deschis, este absolut gol

- Când exista desene deschise care sa nu fie minimizate, spatiul de lucru este ocupat de ferestrele acestora. Pentru ca AutoCAD este - aplicatie multidocument, ea permite deschiderea si afisarea simultana a mai multor desene. În meniul Windows din bara de meniuri exista comenzi specifice pentru modul de afisare a acestora.

- Fereastra desenului – elemente:

- Spatiul model (model space) este un spatiu virtual tridimensional în care obiectele sunt desenate la scara 1:1.

- Spatiul hârtie (paper space) este un spatiu exclusiv bidimensional reprezentând oglinda viitorului document pe suport de hârtie. Obiectele din spatiul hârtie (linii, cote, texte, etc.) sunt complet independente de cele din spatiul model. Aici se plaseaza de regula chenarul (title block), se creeaza ferestrele pentru vederi (viewport), se dimensioneaza si se adauga note.

In paper space pot exista mai multe pagini (layouts) cu continut diferit dar care sunt create pe baza continutului din model space. Fiecare layout are continut, setari si nume propriu.

Comutarea intre model space si paper space se face in mai multe moduri:

- Prin tab-uri

- Dând clic în bara de stare, in caseta pe care scrie MODEL/PAPER

- Clic dublu intr-un viewport in paper space.

- Bara de titlu:

- Afiseaza numele aplicatiei urmat de numele si adresa fisierului activ in fereastra.

- Butoanele pentru redimensionarea, minimizarea si închiderea ferestrei principale a aplicatiei.

Daca sunt afisate simultan mai multe desene in fereastra principala a aplicatiei, titlul fiecaruia va aparea in bara de titlu a ferestrei proprii. Indiferent de cate desene sunt afisate simultan, doar unul va fi activ. Acesta poate fi recunoscut prin caracteristicile accentuate ale barei de titlu din fereastra proprie. Comutarea de la - fereastra la alta se face dând clic oriunde in fereastra ce se doreste a fi activata, mai putin pe butoanele din partea dreapta a barei de titlu.

- Bara de meniuri: contine comenzile cele mai importante grupate pe meniuri dupa criterii tematice.

- Barele de instrumente: Pot fi ancorate de jur împrejurul spatiului de lucru sau pot fi dispuse in orice pozitie pe suprafata spatiului de lucru. Se recomanda ca barele de instrumente care contin casete de selectie sa fie afisate in pozitie orizontala. In pozitie verticala casetele de selectie nu sunt afisate. Contin butoane prin actionarea carora se pot lansa comenzi, sau fly-out bars.

- Fly-out bars sunt bare de instrumente incluse in alte bare de instrumente. Butoanele care determina afisarea unor bare fly-out au un triunghi negru in coltul din dreapta jos. Acestea sunt afisate atunci când cursorul de maus se pozitioneaza pe butonul respectiv, cu butonul stâng al mausului mentinut apasat. Se deplaseaza mausul in acest mod pe imaginea butonului dorit din bara fly-out afisata, apoi se elibereaza butonul mausului, moment in care comanda respectiva va fi lansata.

- Paletele: pot fi organizate de catre utilizator dupa nevoile proprii si pot fi amplasate si redimensionate dupa dorinta.

- Paletele de instrumente sunt grupate într-- singura fereastra organizata in subpagini. Fiecare subpagina reprezinta - paleta si contine un grup de comenzi, care poate fi modificat de catre utilizator dupa dorinta. Comenzile pot fi sterse, copiate sau decupate si lipite pe alte subpagini, redenumite, etc. cu ajutorul meniului contextual (clic dreapta).

Se pot adauga, sterge, redenumi, exporta sau importa palete, cu ajutorul comenzii Customize Palettes din meniul contextual.

Se pot adauga comenzi noi:

- prin selectarea unor elemente din spatiul de lucru si tragerea acestora in subpagina activa a paletei de instrumente. (demonstratie)

- cu comanda Customize Comands din meniul contextual. (demonstratie)

- prin selectarea unor elemente din paleta Design Center si tragerea acestora in subpagina activa a paletei de instrumente. (demonstratie)

- Paleta Proprietati: afiseaza proprietatile elementelor selectate in spatiul de lucru. Poate fi afisataa permanent, sau atunci când utilizatorul selecteaza un element din spatiul de lucru cu clic dublu.

- Paleta Design Center: reprezinta un instrument deosebit de puternic pentru utilizatorii AutoCAD. Permite accesul la continutul oricarui desen din calculator, retea sau internet si extragerea anumitor elemente din acesta (blocuri, layere, stiluri de linii, dimensiuni, hasuri, text, etc.) si introducerea lor in desenul curent.

- Paleta Dashboard: apare in AutoCAD 2007 si grupeaza sub forma unor panouri de control , delimitate prin linii separatoare, comenzile uzuale.

- Paleta Sheet Set: Cu ajutorul acestei palete se pot crea si organiza desenele dintr-un set de desene. Elementele unui set de desene sunt pagini (layout) din paper space ale unui grup de fisiere dwg.

- Bara de stare:

- indicatii privind comanda deasupra careia se afla pozitionat cursorul (apar la câteva secunde dupa pozitionarea cursorului)

- fereastra coordonatelor

- - serie de butoane ce activeaza moduri de lucru specifice in AutoCAD

- un buton pentru legaturi internet (Comunication Center)

- un buton de blocare/deblocare a pozitiei barelor de instrumente si ferestrelor.

- un buton de maximizare a ferestrei (clean screen)

- Linia de comanda: În linia de comanda se introduc comenzi si parametri de la tastatura, respectând sintaxa. Este de regula ancorata in partea inferioara a ferestrei principale a aplicatiei, deasupra barei de stare. Afisarea sau ascunderea ei se face cu ajutorul comenzii Command Line din meniul Tools sau cu combinatia de taste CTRL+9. Exista comenzi si variabile de sistem care afiseaza valori si optiuni in linia de comanda. Prin ascunderea liniei de comanda acestea nu mai sunt accesibile.

Pentru linia de comanda se pot modifica pozitia, numarul de linii afisate, culoarea si fontul textului. Modificarile se fac fie cu ajutorul mausului, fie cu comanda Options din meniul Tools, la pagina Display.

- Fereastra text: este afisata la solicitarea utilizatorului, cu ajutorul tastei F2 si are functii similare ferestrei de comanda. In plus, aceasta listeaza in ordine cronologica toate comenzile lansate in sesiunea de lucru curenta.

- Meniurile contextuale apar atunci când se apasa butonul drept al mausului. Ele sunt afisate în dreptul mausului si continutul lor difera in functie de selectia activa sau de comanda în curs (daca exista). Modul in care apar meniurile contextuale se poate modifica cu ajutorul comenzii Optiuni din meniul Tools. Se acceseaza pagina User Preferences din caseta de dialog deschisa si la Windows Standard Behavior se apasa butonul Right Click Customization. Va aparea - noua fereastra de dialog, in care puteti face selectiile adecvate.

Toate aceste elemente se pot modifica dupa caz, din punct de vedere al pozitiei, aspectului sau continutului.

Fisiere in arhiva (1):

  • AutoCAD 2007.doc

Alte informatii

Este un indrumator pentru AutoCAD 2007 conceput de mine. Imi apartine in totalitate si garantez originalitatea lui. Valoarea sa va fi dovedita in timp.