Incarcatoare Frontale

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Incarcatoare Frontale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 54 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Todor Ioan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Mecanica

Cuprins

INTRODUCERE
1. ÎNCĂRCĂTOARE FRONTALE MONTATE PE TRACTOARE AGRICOLE PE ROŢI
1.1. Aspecte generale privind încărcătoarelor frontale montate pe tractoarele agricole pe roţi
1.2. Construcţia încărcătoarelor frontale
1.2.1. Elementele constructiv funcţionale de bază ale încărcătoarelor frontale
1.2.2. Organe de lucru utilizate la încărcătoare frontale
1.2.3. Instalaţia hidraulică de acţionare a încărcătoarelor frontale
1.3. Procesul de lucru al încărcătoarelor frontale
2. ÎNCĂRCĂTOARE FRONTALE AUTOPROPULSATE
3. ÎNCĂRCĂTOARE FRONTALE TELESCOPICE
4. PREZENAREA MINI INCARCATORULUI PE SENILE MT52
4.1. Descrierea incarcatorului
4.2. Piete si aplicatii pentru incarcatorul MT52
4.3. Accesoriile utilajului MT52

Extras din document

INTRODUCERE

Odată cu perfecţionarea producţiei agricole, volumul lucrărilor de transport a crescut considerabil, iar unele procese agricole transportul face parte integrantă din tehnologia de executare a lucrărilor. În agricultură se transportă atât produse agricole (seminţe, fructe, legume, furaje, etc.) cât şi diverse materiale tehnologice

(îngrăşăminte organice şi chimice, amendamente, soluţii pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor etc.). În interiorul gospodăriilor şi fermelor zootehnice, manipularea şi transportul diferitelor materiale (produse animaliere, nutreţuri, gunoi de grajd etc.) reprezintă verigi importante ale mecanizării proceselor tehnologice. Dezvoltarea lucrărilor de amenajări şi îmbunătăţiri funciare în agricultură impune, de asemenea, transportul şi manipularea unui mare volum de materiale (pământ, pietriş, nisip etc.).

Operaţiile de încărcare-descărcare sunt legate tehnologic de lucrările de transport. Operaţiile de manipulare (încărcare-descărcare) din agricultură se efectuează atât în câmp cât şi în cadrul fermei (în incinta acestora sau în încăperile de depozitare şi prelucrare). Ele au ca scop preluarea, deplasarea încărcăturilor pe un traseu determinat şi limitat şi aşezarea provizorie a acestora pentru aşteptare sau pentru o durată mai lungă (depozitare)..

Deoarece distanţele de transport în agricultură sunt relativ mici, durata unui ciclu de transport depinde într-o mai mică măsură de viteza mijloacelor de transport, cea mai mare influenţă având-o timpul afectat operaţiilor de încărcare şi descărcare a materialelor în şi din mijloacele de transport. Reducerea acestui timp se poate realiza numai pe seama mecanizării lucrărilor de încărcare şi descărcare, utilizându-se în acest scop mijloace adecvate şi cu capacitate de lucru cât mai ridicată.

Diversitatea mare de materiale, cu proprietăţi fizico-mecanice foarte variate, ridică probleme deosebite în cea ce priveşte construcţia mijloacelor de încărcare şi descărcare. Construcţia mijloacelor încărcare-descărcare este diversificată, utilajele pentru manipularea materialelor şi produselor se pot clasifica în funcţie de câteva dintre criterii, cele mai frecvent utilizate fiind: modul de desfăşurare a procesului, principiul de funcţionare, tipul organului de lucru etc.

După condiţiile în care se efectuează procesul de lucru, utilajele pentru încărcare-descărcare a materialelor pot fi fixe şi mobile (deplasabile). Dintre utilajele mobile se remarcă utilajele autopropulsate, care pot fi echipate cu motoare termice sau electrice, care asigură atât deplasarea utilajelor cât şi acţionarea organelor de lucru. În ultimul timp se folosesc din ce în ce mai mult utilaje de încărcare-descărcare montate direct pe autovehicule (autocamioane, tractoare, şasiuri autopropulsate).

Încărcătoarele autopropulsate se realizează sub două forme constructive fde bază: încărcătoare frontale (cu braţ fix şi cu braţ telescopic) şi încărcătoare stivuitoare. Deoarece tractoarele constituie principalul mijloc energetic mobil din

agricultură, o largă utilizare au obţinut-o, în ultimul timp, încărcătoarele montate pe tractoare, relizate sub formă de încărcătoare frontale şi încărcătoare stivuitoare.

O particularitate importantă a tuturor acestor încărcătoare constă în aceea că preluarea materialului de către organele active (de lucru) ale încărcătorului se face direct de către acestea, nefiind necesară o altă intervenţie pentru asigurarea alimentării încărcătorului. Cea mai mare universalitate de încărcătoare autopropulsate o prezintă încărcătoarele frontale, încărcătoarele stivuitoare având domeniul de folosire mai restrâns. Încărcătoarele frontale se caracterizează prin aceea că sunt destinate a fi folosite atât în în câmp cât şi în ferme, în timp ce încărcătoarele stivuitoare se folosesc mai mult la lucrări în ferme si în interiorul încăperilor (depozite, adăposturi de animale etc.).

1. ÎNCĂRCĂTOARE FRONTALE MONTATE PE TRACTOARE AGRICOLE PE ROŢI

1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND ÎNCĂRCĂTOARELE FRONTALE MONTATE PE TRACTOARE AGRICOLE PE ROŢI

Încărcătoarele frontale montate pe tractoare agricole pe roţi reprezintă echipamente simple şi ieftine destinate executării unor lucrări de încărcare-descărcare atât a materialelor vărsate (pământ, nisip, gunoi de grajd, seminţe, furaje etc.) cât şi a materialelor compacte (balotate, ambalate, paletizate, containerizate etc.).

Încărcătoarele frontale se utilizează la lucrări de încărcare-descărcare atât în agricultură cât şi în alte domenii economice (gospodărire comunală, silvicultură, construcţii etc.), fiind echipate în acest scop cu organe de lucru corespunzătoare: cupe (de diferite forme), furci, palete, cârlige etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Incarcatoare Frontale.doc

Alte informatii

Referatul a fost prezentat in cadrul Universitatii Transilvania "Brasov", Facultatea de Mecanica