Instalatia de alimentare la motoarele cu aprindere prin compresie

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Instalatia de alimentare la motoarele cu aprindere prin compresie.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Constantin Olteanu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Mecanica

Cuprins

ARGUMENT 2
CAP.1. GENERALITĂŢI 3
1.1. INSTALAŢIA DE ALIMENTARE LA M.A.C.- ROL, CONDIŢII DE ÎNDEPLINIT 3
1.2. CONSTRUCŢIA INSTALAŢIEI DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL LA M.A.C 4
CAP.2. CONSTRUCŢIA INSTALAŢIEI DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL LA MOTORUL D 797-05 7
2.1. REZERVORUL DE MOTORINĂ 8
2.2. FILTRUL DE MOTORINĂ 9
2.3. POMPA DE ALIMENTARE 10
2.4. POMPA DE INJECŢIE 11
2.4.1. Pompa de injecţie. Rol. Funcţionare 12
2.4.2. Variatorul automat de avans 13
2.4.3. regulatorul de turaţie 15
2.5. INJECTORUL 17
CAP.3. ÎNTREŢINEREA ŞI SEFECŢIUNILE ÎN EXPLOATARE ALE INSTALAŢIEI DE ALIMENTARE LA M.A.C 20
3.1. REGLAREA POMPEI DE INJECŢIE DPA 20
3.1.1. Amorsarea 20
3.1.2. Reglarea debitului 20
3.1.3. Reglarea turaţiei 21
3.2. ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIEI DE ALIMENTARE LA M.A.C 21
3.2.1. Întreţinerea injectoarelor 21
3.2.2. Verificarea etanşeităţii sistemului 22
BIBLIOGRAFIE 23
CUPRINS 24

Extras din document

În etapa actuală în transporturile rutiere, prin modernizarea drumurilor se observă tendinţa de a mări capacitatea mijloacelor de transport prin introducerea autovehiculelor cu motoare Diesel. Tendinţa de generalizare a motoarelor Diesel în transporturi auto se manifestă în primul rând la autocamioanele grele şi la autobuze. Această opţiune este justificată deoarece preţul de cost al tonei- kilometru sau călători, kilometrul este mai redus cu 10-15% faţă de motoarele cu aprindere prin scânteie. D asemenea randamentul motoarelor Diesel, cu mult superior celor cu aprindere prin scânteie, consumul redus şi costul mai mic al motorinei sunt factori care justifică şi ei utilizarea la automobilele moderne de mare putere a motoarelor Diesel. Spre deosebire de carburatorul motorului cu aprindere prin scânteie, aparatura de injecţie a motorului cu aprindere prin compresie- pompa de injecţie şi injectoarele- sunt asamblate de foarte înaltă precizie pentru a putea realiza condiţiile funcţionale impuse. Performanţele motorului sunt maxime atunci când combustia este completă la un exces minim de aer. Pentru a se obţine un proces optim de ardere, o condiţie esenţială este realizarea unui bun amestec combustibil în întreaga cameră de ardere, iar pentru aceasta este necesar ca combustibilul în timpul injecţiei să fie distribuit corect adică atât pulverizarea cât şi forma jeturilor să corespundă tipului camerei de ardere. În ţara noastră se realizează motoarele Diesel D 797- 05 şi D 2156 HMN 8. Vom prezenta în lucrarea de faţă construcţia, funcţionarea şi întreţinerea instalaţiei de alimentare a motorului Diesel 797- 05.

CAP.1. GENERALITĂŢI

1.1. Instalaţia de alimentare la m.a.c- rol, condiţii de îndeplinitLa motoarele cu aprindere prin compresie, combustibilul se introduce în cilindru la sfârşitul cursei de compresie când presiunea aerului admis este foarte mare (30 40).105N/m2. Presiunea de debitare a combustibilului trebuie să fie de asemenea ridicată, respectiv de (200 350).105N/m2. Formarea amestecului la m.a.c trebuie să se producă într-un timp foarte scurt, de aproximativ 10 ori mai mic decât la motoarele cu aprindere prin scânteie. Pentru asigurarea unei arderi complete şi la timp a amestecului carburant la m.a.c. coeficientul excesului de aer are valori mari: λ=1,2 1,75. Instalaţiile de alimentare cu combustibil ale m.a.c., trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

-să realizeze o bună pulverizare şi distribuţie a combustibilului în camera de ardere, după o lege de injecţie corespunzătoare;

- să execute injecţia de combustibil în momentul optim şi în cantitatea necesară;

-să păstreze în rezervor o cantitate suficientă de combustibil necesară asigurării unei autonomii de deplasare suficiente;

-să debiteze combustibil din rezervor spre pompa de injecţie.

1.2. Construcţia instalaţiei de alimentare cu combustibil la m.a.c. Instalaţia de alimentare la m.a.c. este alcătuită la rândul ei dintr-o instalaţie de joasă presiune şi o instalaţie de înaltă presiune. Instalaţia de alimentare de joasă presiune este formată din următoarele elemente:rezervor de combustibil, pompă de alimentare, filtre de combustibil şi conducte de joasă presiune. Instalaţia de alimentare de înaltă presiune cuprinde: pompa de injecţie, regulator de turaţie,injectoare, conducte de înaltă presiune. Instalaţia de alimentare trebuie astfel concepută încât combustibilul care ajunge în pompa de injecţie să fie curat şi lipsit de aer. Aerisirea instalaţiei se poate face manual sau automat. În funcţie de tipul pompei de injecţie se utilizează trei tipuri de alimentare:

-cu pompă de injecţie cu elemenţi în linie (fig.1.1);

-cu pompă de injecţie cu distribuitor rotativ (fig.1.2)

-cu pompă injector.

La instalaţia cu pompă de injecţie in linie (fig.1.1) surplusul de combustibil (care

poate fi de 10 ori mai mare decât debitul consumat de motor) se întoarce la rezervor, după ce trece prin supapa 7, care fiind amplasată pe pompa de injecţie, menţine în corpul pompei de injecţie o presiune de (1 1,2)N/m2, care asigură umplerea corectă a elementelor de pompare. Pentru amorsarea sistemului şi aerisirea acestuia se acţionează pompa de amorsare 8, scăpările de la injectoare se colectează la conducta 9 şi se întorc în rezervor. În cazul acestei scheme, prin pompa de injecţie circulă o mare cantitate de combustibil de presiune joasă, şi se realizează astfel răcirea corespunzătoare a pompei de injecţie. Fig.1.1

Schema instalaţiei de alimentare cu pompă de injecţie cu elemenţi în linie

a) schema cu surplusul pompei de injecţie şi injectoarelor la rezervor; b) schema cu surplusul filtrelor şi injectoarelor la rezervor ; 1- rezervor, 2- pompă de alimentare; 3- baterie de filtre; 4- pompă de injecţie; 5- conductă de înaltă presiune; 6- injector;7- supapă; 8- pompă de amorsare; 9- conductă de surplus; 10- şurub de aerisire. În schema din fig. 1.1. b surplusul de combustibil se întoarce în rezervor prin supapa 7, amplasată pe capacul bateriei de filtre. Aerisirea acestui sistem se face prin şurubul de aerisire 10 de la bateria de filtre şi cele de la capacul pompei de injecţie. Pentru filtrarea combustibilului se cere însă o exigenţă sporită, întrucât la aceste pompe combustibilul joacă şi rolul de lichid de ungere a zonelor de frecare. Fig.1.2. Schema instalaţiei de alimentare ci pompă de injecţie cu distribuitor rotativ

1- rezervor; 2- pompă de alimentare; 3- baterie de filtre; 4- pompă de injecţie; 5- injector; 6- conductă de surplus de combustibil.

CAP. 2. CONSTRUCŢIA INSTALAŢIEI DE

ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL LA

MOTORUL D 797- 05 Fig.2.1. Instalaţia de alimentare a motorului D 797- 05

2.1 Rezervorul de motorină Rezervorul de combustibil serveşte pentru înmagazinarea unei cantităţi de carburant care să asigure deplasarea automobilului, fără alimentări intermediare, pe o distanţă de 600 km.

Fisiere in arhiva (1):

  • Instalatia de alimentare la motoarele cu aprindere prin compresie.doc

Bibliografie

1 Mihai Poenaru, Aurel Instalaţii şi echipamente auto,Editura Didactică şi Leluţiu Pedagogică, Bucureşti,1990
2 Gh. Frăţilă, Mariana Automobile, cunoaştere, întreţinere şi reparare,
Frăţilă, St. Samoilă Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1992
3 Al Şteflea, M. Sechei Tehnologia întreţinerii şi reparării motoarelor cu combustie internă, Editura Tehnică, Bucureşti
4 Laurenţiu Doinaru Aparatura de injecţie pentru motoare diesel, Editura Tehnică, Bucureşti, 1973