Intretinerea Arborilor si a Axelor la Utilajele Agricole

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Intretinerea Arborilor si a Axelor la Utilajele Agricole.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Voicu E

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Mecanica

Cuprins

I. ORGANIZAREA ÎNTREŢINERILOR TEHNICE 3
I.1.STRUCTURA SISTEMULUI DE ÎNTREŢINERI TEHNICE, REVIZII ŞI REPARAŢII 3
I.2.METODE DE ORGANIZARE A ÎNTREŢINERILOR TEHNICE 4
II. MENTENABILITATEA ŞI REPARABILLTATEA 6
II.1. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ MENTENABILITATEA ŞI REPARABILITATEA 5
II.1.1. FACTORII CONSTRUCTIVI 6
II.1.2. FACTORII TEHNOLOGICI 8
II.1.3. FACTORII DE EXPLOATARE 8
III. REPARAREA ŞI RECONDIŢIONAREA AXELOR DE PISTON ŞI A ARBORILOR COTIŢI 10
III.1.RECONDITIONAREA AXELOR DE PISTON 10
III.2.RECONDIŢIONAREA ARBORILOR COTIŢI 11
III.2.1.Recondiţionarea fusurilor arborelui cotit 12
III.2.2. Recondiţionarea locaşurilor de pană 14
IV. ASIGURAREA FIABILITATII MAŞINILOR ÎN PROCESUL DE EXPLOATARE 16
IV.1. INFLUENŢA ÎNTREŢINERILOR ŞI REVIZIILOR TEHNICE ASUPRA FIABILITĂŢII TRACTOARELOR ŞI MAŞINILOR AGRICOLE 17
BIBLIOGRAFIE 20

Extras din document

I. ORGANIZAREA ÎNTREŢINERILOR TEHNICE

I.1. STRUCTURA SISTEMULUI DE ÎNTREŢINERI TEHNICE, REVIZII ŞI REPARAŢII

Elementele structurale ale sistemului de întreţineri tehnice, revizii şi reparaţii sunt: întreţinerile tehnice zilnice şi periodice, reviziile tehnice, reparaţiile curente şi capitale şi stocarea maşinilor.

Întreţinerile tehnice reprezintă ansamblul de operaţii obligatorii privind curăţirea, controlul, ungerea, reglarea, strângerea îmbinărilor şi alimentarea care se execută atât după fiecare schimb de lucru cât şi după perioade mai mari, pe toată durata de exploatare a maşinilor în vederea prevenirii defecţiunilor, a uzurilor premature, a asigurării funcţionării acestora cu indici calitativi şi funcţionali optimi, corespunzatori condiţiilor de fiabilitate specifice fiecărui tip de maşina.

În funcţie de complexitatea şi periodicitatea întreţinerilor se deosebesc următoarele categorii :

- întreţineri tehnice zilnice Iz;

- întreţineri tehnice period ice Ip1 , Ip2;

- revizii tehnice RT.

În funcţie de mărimea şi caracterul uzurii şi defectelor pieselor, ansamblurilor şi maşinilor, reparaţiile se împart în: curente şi capitale.

- Reparaţia curentă (Rc) reprezinta ansamblul de lucrari ce se executa planificat sau dupa necesitate indiferent de volumul de lucrari realizat şi consta in inlocuirea sau recondiţionarea pieselor, inlocuirea subansamblurilor şi ansamblurilor şi refacerea diferitelor ajustaje in vederea menţinerii in stare normala de funcţionare a utilajului respectiv.

Reparaţiile curente, în funcţie de complexitatea, locul şi perioada de execuţie se pot împărţi în:

- reparaţii curente prin înlocuirea pieselor uzate sau deteriorate cu altele noi sau recondiţionate (folosirea pieselor de schimb);

- reparaţii curente prin înlocuirea subansamblurilor sau ansamblurilor defecte cu altele noi sau reparate (folosirea agregatelor de schimb);

- reparaţii curente prin demontarea parţială sau totală a maşinii, recondiţionarea pieselor uzate, refacerea ajustajelor care au depăşit limitele de uzură, rodajul şi recepţia maşinii.

Primele două categorii de reparaţii se execută în general, în procesul de exploatare a maşinilor, iar ultima categorie se efectuează în perioada de inactivitate a maşinilor agricole cu caracter sezonier.

- întreţinerea tehnică zilnică Iz - constă dintr-un ansamblu de operaţii obligatorii de curăţire, verificare, ungere, reglare şi alimentare care asigură buna funcţionare a maşinilor pe durata unui schimb de lucru.

- întreţinerea tehnica periodică Ip1 se caracterizeaza prin schimbarea filtrelor de la sistemul de ungere şi de la instalaţia hidraulică precum şi prin verificarea generală a instalaţiei electrice.

- întreţinerea tehnică periodică Ip2 - este caracterizată de schimbarea uleiului din carterul motorului şi înlocuirea elementului filtrant de la sistemul de alimentare.

Periodicitatea acestor întreţineri tehnice este specifică fiecărui tip de maşină şi se stabileşte prin normative în funcţie de caracteristicile elementelor de filtrare, a combustibililor şi lubrifianţilor folosiţi în sistemele respective ale maşinilor.

- Revizia tehnica RT – este o întreţinere tehnică periodică obligatorie, de mare complexitate şi constă din verificarea stării tehnice a diferitelor organe, mecanisme şi sisteme ale tractoarelor, maşinilor şi instalaţiilor agricole în vederea restabilirii condiţiilor de fiabilitate prevăzute pentru maşina respectivă. Revizia tehnică se execută la perioade dinainte stabilite şi pot fi însoţite, în funcţie de starea tehnică a diferitelor organe, şi de lucrări de reparaţii prin înlocuiri sau recondiţionări de piese.

- Repararea - este procesul tehnologic de înlăturare a efectelor negative datorate uzării sau accidentării unei maşini, astfel încât să fie readus în stare normală de utilizare.

- Reparaţia capitală (Rk) este caracteristica tractoarelor şi maşinilor agricole de mare complexitate şi reprezintă ansamblul de operaţii de demontare totală a maşinii, constatarea detaliată a stării pieselor, recondiţionarea sau înlocuirea pieselor uzate, refacerea ajustajelor şi coaxialităţilor iniţiale, montarea, rodajul şi recepţia maşinii. Se execută la anumite perioade, determinate de starea tehnică a maşinii.

- Stocarea maşinilor cuprinde complexul de măsuri tehnico-organizatorice care au în vedere prevenirea acţiunii corozive a agenţi1or atmosferici, asigurarea unei păstrări corespunzătoare a maşinii şi prevenirea deteriorării diferitelor organe şi subansambluri în perioada de inactivitate.

- Ciclul de reparaţii este totalitatea intervenţiilor care se execută în perioada de folosire a unei maşini între două reparaţii de grad maxim sau din momentul intrării în exploatare şi până la prima reparaţie de grad maxim; perioadele de folosire se apreciază în litri de combustibil consumat, ore funcţionare, volum de lucrări, unităţi convenţionale etc. În cadrul ciclului de reparaţii sunt cuprinse toate intervenţiile (operaţii ce se efectuează pentru a preveni sau pentru a înlătura unele defecţiuni ce apar în procesul de lucru) care se execută la perioade dinainte planificate.

- Periodicitatea întreţinerilor şi reparaţiilor reprezintă intervalul dintre două intervenţii de acelaşi fel care se succed.

I.2.METODE DE ORGANIZARE A ÎNTREŢINERILOR TEHNICE

Întreţinerile tehnice se pot efectua prin urmatoarele metode: de întreţinere individuală, de întreţinere cu echipe specializate, de întreţinere în flux tehnologic.

Metoda de întreţinere individuală. Constă în efectuarea operaţiilor de curăţire, verificare a îmbinărilor şi articulaţiilor, reglare, ungere şi alimentare a maşinii de mecanicul agricol care exploatează agregatul sub îndrumarea şi controlul mecanicului de întreţinere.

În cadrul acestei metode mecanicul agricol execută întreţinerile tehnice zilnice şi unele întreţineri periodice ca Ip1 sau Ip2.

Această metodă se poate aplica cu rezultate bune la utilajele de mică complexitate şi de complexitate medie care nu necesită o specializare a personalului, scule şi aparatură de masură şi control speciale şi nici un timp de imobilizare indelungat. Aceasta nu permite însă introducerea mecanizării operaţiilor de întreţinere şi nu se poate asigura asistenţa tehnică corespunzătoare.

Metoda de întreţinere cu echipe specializate constă în executarea întreţinerilor zilnice şi periodice(Ip1 sau Ip2)de o echipă formată din 2 – 4 mecanici de specialităţi diferite (motorist, lăcătuş, electrician etc.). Această metodă se aplică la tractoare, maşini agricole, instalaţii şi utilaje de mare complexitate.

În funcţie de caracteristicile constructive şi condiţiile de lucru ale maşinilor, echipele specializate se pot organiza atât pentru executarea lucrarilor de întreţinere la locul de producţie al utilajului respectiv cât şi la sediul atelierelor.

Programul de lucru al echipelor de întreţinere trebuie astfel stabilit încât lucrările de întreţinere să fie executate în timpul de inactivitate al agregatelor.

Prin aplicarea acestei metode cu mecanici specializaţi, aparatura şi utilajele de mare productivitate se realizează lucrări de calitate superioară, creşte siguranţa în exploatare a maşinilor, se reduce timpul de imobilizare a agregatului şi se reduc cheltuielile cu reparaţiile.

Principalele utilaje folosite la întreţinerile tehnice sunt instalaţii pentru gresat pneumatic, instalaţiile de spălat cu jet de aburi, pompe de alimentare cu combustibili şi lubrifianţi, trusa pentru verificarea instalaţiei electrice, a stării tehnice fătă demontare, trusa de scule, aparatură de măsură şi control etc. Pentru echipele care execută întreţinerea la locul de producţie a maşinilor este necesar un mijloc de transport special amenajat. Concomitent cu lucrările de întretinere, în caz ca se constată unele defecţiuni tehnice la utilajele respective, aceste echipe execută şi lucrările de remediere a defecţiunilor respective fapt pentru care ele trebuie să fie dotate cu unele materiale şi piese de schimb de mare uzură.

Metoda în flux tehnologic constă în executarea într-o succesiune cronologică a tuturor operaţiilor de întreţinere şi revizii tehnice la staţii special amenajate de personal tehnic calificat.

Fisiere in arhiva (1):

  • Intretinerea Arborilor si a Axelor la Utilajele Agricole.doc

Alte informatii

univ. politehnica, bucuresti