Mijloace de măsurare pentru mărimi chimice și termice

Referat
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 4115
Mărime: 295.88KB (arhivat)
Publicat de: Mircea Moldovan
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iustin Popescu
nu a fost inca prezentat

Cuprins

 1. 1. MASURAREA MĂRIMILOR TEHNICE SPECIFICE PROCESELOR INDUSTRIALE
 2. 1.1 IMPORTANŢA MĂSURĂRILOR ÎN ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ
 3. 1.2 UNITĂŢI DE MĂSURĂ
 4. 1.3 CRITERII DE SELECTARE A MIJLOACELOR SI A METODELOR DE MASURARE
 5. 1.4 INDICATORI METROLOGICI SI ECONOMICI AI MIJLOACELOR DE MASURARE
 6. 2. MIJLOACE DE MASURARE PENTRU MARIMI FIZICO – CHIMICE SI TERMICE
 7. 2.1 METODE SI MIJLOACE PENTRU MASURAREA DENSITITII
 8. 2.2 MIJLOACE ŞI METODE PENTRU MĂSURAREA VASCOZITĂŢII
 9. 2.3 MIJLOACE PENTRU MĂSURAREA TEMPERATURILOR
 10. 3. NORME DE TEHNICA SECURITATII MUNCII SI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
 11. 3.1 NORME DE TEHNICA SECURITATII MUNCII
 12. 3.2 NORME DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
 13. BIBLIOGRAFIE

Extras din referat

1. MASURAREA MĂRIMILOR TEHNICE SPECIFICE PROCESELOR INDUSTRIALE

1.1 IMPORTANŢA MĂSURĂRILOR ÎN ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ

Baza realizarii oricarui produs este proiectarea, iar proiectarea se sprijină pe date obţinute prin operaţii de măsurare. Atât în ştiinţă, cât şi în tehnică informaţiile necesare sunt obţinute, în principal, prin măsurări.

Încă la finele secolului trecut, W.Thomson arăta că: “ Un fenomen fizic nu poate fi înţeles şi utilizat în practică până nu e măsurat”. “

În prezent, trăim într-o lume a măsurătorilor; în nici un domeniu al activităţilor umane (ştiinţă, cercetare, producţie) nu se poate progresa fără operaţii de măsurare. În acelaşi timp, evoluţia remarcabilă a aparatelor de măsură se datorează progreselor realizate în domeniul dispozitivelor şi circuitelor electronice, a tehnicilor numerice de condiţionare şi prelucrare a semnalelor. AM electronice s-au răspândit atât de mult în toate sferele de activitate, încât azi nu e posibil ca cineva să pretindă că are o cultură tehnică generală fără a cunoaşte cât de cât instrumentaţia electronică de bază. În fine, afirmaţia lui G.Keinath (specialistul care a dominat scena metrologică electrică între anii 1930-1950): “Mehr messen, mehr wissen” (măsurăm mai mult, ştim mai mult) pledează suficient de convingător în această direcţie.

1.2 UNITĂŢI DE MĂSURĂ

Pentru efectuarea unei operaţii de măsurare este necesară şi o unitate de măsură. Odată cu creşterea numărului mărimilor de măsurat a apărut cerinţa stabilirii unui grup de unităţi care să permită măsurarea tuturor mărimilor fizice cunoscute. Un asemenea grup se numeşte sistem de unităţi.

• Unităţi fundamentale (SI)

Cele şapte unităţi ale SI menţionate mai înainte se numesc unităţi fundamentale pentru că sunt stabilite independent una de alta, iar celelalte unităţi deduse din primele, pe baza unor relaţii cunoscute, se numesc unităţi derivate.

Unităţile fundamentale au următoarele definiţii:

1. Metrul (m) reprezintă distanţa parcursă de lumină în vid, timp de 1/299792458 s (aprox. 3,3 ns).; lungimea prototipului a fost stabilită ca fiind a zecea milioana parte din sfertul meridianului terestru.

2. Kilogramul (kg) reprezintă masa “kilogramului internaţional” prototip din platină iridiată adoptat în anul 1889 de către CGM şi păstrat la BIMG – Sévres.

3. Secunda (s) reprezintă durata a 9192631770 perioade ale radiaţiei corespunzătoare tranziţiei între cele două nivele de energie hiperfine ale stării fundamentale a atomului de cesiu 133.

4. Amperul reprezintă intensitatea unui curent electric constant care, menţinut în două conductoare paralele, rectilinii, cu lungimea infinită, aşezate în vid la o distanţă de 1 m unul de altul, ar produce între aceste conductoare o forţă de 2 . 10-7 N/m.

5. Kelvinul (K) sau gradul Kelvin este unitatea de temperatură termodinamică şi reprezintă 1/273,16 din temperatura termodinamică a punctului triplu al apei. A fost adoptat în anul 1967. Până atunci, ca unitate de măsură a temperaturii s-a folosit gradul Celsius (oC), unitate utilizată şi în prezent.

Între acestea două există relaţia: T(K) = 273,16 + temperatura în oC.

6. Candela (cd) reprezintă intensitatea luminoasă într-o direcţie dată, a unei surse care emite o radiaţie monocromatică cu frecvenţa de 5,4 .1014 Hz (lungimea de undă 555 nm) şi a cărei intensitate energetică în această direcţie este IR = 1/683 W/sr (=1,46 mW/sr).

7. Molul (mol) reprezintă cantitatea de substanţă a unui sistem care conţine atâtea entităţi elementare (atomi, molecule, ioni etc.) câţi atomi există în 0,012 kg de carbon 12 (6,02.1023 atomi); de exemplu, într-un mol de apă există 6,02.1023 molecule

Preview document

Mijloace de măsurare pentru mărimi chimice și termice - Pagina 1
Mijloace de măsurare pentru mărimi chimice și termice - Pagina 2
Mijloace de măsurare pentru mărimi chimice și termice - Pagina 3
Mijloace de măsurare pentru mărimi chimice și termice - Pagina 4
Mijloace de măsurare pentru mărimi chimice și termice - Pagina 5
Mijloace de măsurare pentru mărimi chimice și termice - Pagina 6
Mijloace de măsurare pentru mărimi chimice și termice - Pagina 7
Mijloace de măsurare pentru mărimi chimice și termice - Pagina 8
Mijloace de măsurare pentru mărimi chimice și termice - Pagina 9
Mijloace de măsurare pentru mărimi chimice și termice - Pagina 10
Mijloace de măsurare pentru mărimi chimice și termice - Pagina 11
Mijloace de măsurare pentru mărimi chimice și termice - Pagina 12
Mijloace de măsurare pentru mărimi chimice și termice - Pagina 13
Mijloace de măsurare pentru mărimi chimice și termice - Pagina 14
Mijloace de măsurare pentru mărimi chimice și termice - Pagina 15
Mijloace de măsurare pentru mărimi chimice și termice - Pagina 16
Mijloace de măsurare pentru mărimi chimice și termice - Pagina 17
Mijloace de măsurare pentru mărimi chimice și termice - Pagina 18
Mijloace de măsurare pentru mărimi chimice și termice - Pagina 19

Conținut arhivă zip

 • Mijloace de Masurare pentru Marimi Chimice si Termice.doc

Alții au mai descărcat și

Sudarea cu Ultrasunete a Materialelor

1. Introducere Studii documentare privind sudarea cu ultrasunete si sudarea materialelor metalice In ultimul timp sudarea cu ultrasunete a...

Acționări hidraulice și pneumatice

CAPITOLUL 1.1 Generalitati privind actionarile hidraulice si pneumatice 1.1.1. Elemente specifice acţionarilor hidraulice si pneumatice...

Metode de Studiu a Noxelor Produse de Motoarele cu Ardere Internă

Introducere Deoarece condiţiile arderii totale nu sunt niciodată întrunite simultan, arderea amestecului carburant în motoarele cu ardere internă...

Sudarea Manuală

CAPITOLUL 1.INTRODUCERE În mediul nostru natural nu există multe lucruri care să aibă o structură monolitică şi frumuseţea unui cristal....

Tehnici de Sudură

CAPITOLUL I PROCESE ŞI PROCEDEE DE SUDARE 1.1 Definitii si terminologie Sudarea este un procedeu de imbinare nedemontabila a doua materiale,...

Mijloace de măsurare a presiunii

1.1 Masurare si control. Importanta masurarilor in productie Masurarea este o operatie sau un proces metrologic prin care, cu ajutorul unui...

Stand Experimental pentru Determinarea Deformațiilor Remanente la Sudarea prin Topire

1.Introducere Sudarea este un proces tehnologic prin care două sau mai multe materiale sunt îmbinate nedemontabil prin scoaterea lor din...

Mijloace pentru măsurare a vâscozității

Prin vâscozitate (sau frecare internă) se înţelege propietatea fluidelor (lichidelor şi a gazelor) de a opune rezistenţă deplasării (alunecării)...

Te-ar putea interesa și

Utilaje pentru Transportul Produselor Solide

CAP I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. Destinaţie, clasificare, condiţii de lucru şi sisteme de maşini şi utilaje în industria alimentară 1.1....

Nectar de piersici

MEMORIU TEHNIC Tema lucării are drept scop proiectarea unei instalatii de fabricare a nectarului de piersici cu o capacitate de 100 L/sarjă....

Măsurarea electrică a mărimilor neelectrice

Capitolul I ARGUMENT Procesul de masurare este partea integrata si absoluta necesara a orcarui tip de productie.In functie de tipul de productie...

Caracteristicile merceologice ale mărfurilor electice pentru prepararea bucatelor

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa temei cercetate. Creşterea tot mai accentuată a diversităţii şi complexităţii mărfurilor a condus la...

Rigle gradate și șublere

Argument Problema calităţii produselor este situată de către inteprinderi in centrul activitatii economice. Imbunătaţirea calitaţii...

Electrotehnică Generală

Capitolul I Generalitati 1.1. Definitii Masurarea se poate spune ca a aparut odata cu gândirea omeneasca. Nu este sigur faptul cum a aparut: din...

Măsurarea mărimilor termice

1.NOTIUNI GENERALE DESPRE TEMPERATURA Temperatura este o mărime fizică fundamentală care indică gradul de încălzire a unui corp. - Temperatura...

Portofoliu de evaluare finală - DPPD

I. DENUMIREA: Constituirea de Grupuri Locale de Tineret în mediul rural II. JUSTIFICAREA PROIECTULUI: Se vorbeşte permanent de lărgirea cadrului...

Ai nevoie de altceva?