Strungul

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Strungul.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 15 pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Leca Constantin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Mecanica, Alte Domenii

Cuprins

Tema pag.1
Cuprins pag.2
Argument pag.3
Strungul Normal S3 pag.4
- Descrierea generală
- Organe de comandă
- Manetele cutiei de viteze pag.5
- Organele de comandă ale cutiei
de avansuri si filete pag.6
- Conectarea masinii la reţeaua electrică pag.6
- Organele de comandă ale căruciorului pag.7
Caracteristici Tehinice pag.8
- Caracteristici generale
- Cutia de viteze
- Cutia de avansuri si filete pag.9
- Saniile căruciorului
- Păpuşa mobilă pag.10
- Pompa pentru lichidul de răcire
- Concluzii cu privire la filetarea pe strungul S3
Norme de protectia muncii în atelierele de muncă pag.12
Operatii tehnice pe strung pag.13

Extras din document

DESCRIERE GENERALÃ

Strungul Normal S3 este fabricat in 3 variante, deosebite din punct de vedere al distantei dintre vârfurile strungului .

Se executa strunguri cu distanta intre vârfuri de 750 - 1000 – 1500 mm.

Pe vederea generalã a strungului se observã pãrtile mai mari din care se compune strungul.

Acestea sunt: batiul care reprezintã suportul si este montatã cutia de viteze, cutia de avansuri si filete, pãpusa mobilã care se deplaseazã in lungul ghidajelor interioare, cãruciorul, luneta fixã si luneta mobilã fixatã pe cãrucior. Se mai observã si surubul conducãtor, bara de avansuri, portcutitul multiplu si lampa de iluminat.

Acest strung il putem vedea in fig. 1 din anexã.

ORGANE DE COMANDÃ

Organele de comandã ale strungului sunt :

- manetele, manivelele, rotile de mânã, butoanele de pornire si oprire.

Cunoasterea perfectã a organelor de comandã si manevrarea lor de cãtre strungar duc la mãrirea productivitãtii si la scãderea accidentelor la locul de muncã.

MANETELE CUTIEI DE VITEZE

Existã 24 de turatii ce se obtin prin schimbarea manetelor M1, M2 si M3.

Maneta M1 se roteste împreunã cu discul 5 pe care sunt trecute turatiile.

Pe corpul cutiei de viteze este fixatã fereastra 6, astfel incãt discul 5 sã treacã pe sub ea.

Cele 24 de turatii sunt împãrtite pe disc în 6 grupe, distribuite circular, fiecare grupã, are câte 4 turatii asezate radial.

Prin rotirea manetei M1, fiecare grupã de turatii trece pe rând prin dreptul ferestrei 6.

Strungul este constituit, incât la arborele principal se pot obtine numai turatiile ce se citesc prin fereastra 6. Pentru a obtine alte turatii înscrise pe discul 5, se roteste acest disc cu ajutorul manetei pânã când turatia respectivã ajunge în dreptul ferestrei.

Pe pãrtile laterale ale ferestrei 6, în dreptul fiecãrui spatiu circular al discului 5, se aflã câte un semn circular colorat care serveste la indicarea pozitiilor manetelor M2 si M3 pentru obtinerea turatiilor corespunzãtoare.

Maneta M2 are douã pozitii, iar maneta M3 are trei pozitii.

În dreptul fiecãruia dintre pozitiile manetelor M2 si M3 se aflã câte un semn circular.

În stânga manetei M2 este însemnatã cu o culoare galbenã, iar în dreapta manetei cu culorile alb, rosu si albastru.

În stânga manetei M3 este însemnatã cu culorile galben si albastru, în mijlocul manetei cu rosu iar in dreapta cu culoarea albã.

ORGANELE DE COMANDÃ ALE CUTIEI DE AVANSURI SI FILETE

Organele de comandã ale cutiei de avansuri si filete sunt alcãtuite din manetele 9, 10,11,12, si din levierul NORTON.

Trei manete ale cutiei de avansuri si filete au fixate pe corpul lor câte o plãcutã care au fost imprimate câte o literã. Pe maneta 9 – litera A, pe maneta 10 – B, iar pe maneta 12 – C.

Maneta A are douã pozitii, notate cu I si II.

Maneta C are trei pozitii, notate cu I, II si III.

Levierul NORTON are opt pozitii numerotate de la 1 la 8.

Maneta 11 are douã pozitii, ce se poate cupla pe rând surubul conducãtor sau axul avansurilor.

CONECTAREA MASINII LA RETEAUA ELECTRICÃ

Conectarea întregii masini la reteaua electricã se executã cu întrerupãtorul 26, iar pornirea si oprirea motorului electric al actionãrii principale se comandã prin apãsarea unuia din cele douã butoane montate în caseta 27.

Întrerupãtorul 28 comandã pornirea si oprirea electropompei pentru lichidul de rãcire, iar întrerupãtorul 29 comandã aprinderea sau stingerea becului de iluminat.

Fisiere in arhiva (3):

  • cuprins.DOC
  • introducere.DOC
  • tema.DOC