Transportul si depozitarea substantelor din clasa I

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Transportul si depozitarea substantelor din clasa I.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dubovan Sandu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Mecanica

Extras din document

Transportul rutier al marfurilor periculoase, ca si cel realizat pe calea ferata, caile navigabile interioare, precum si transportul maritim si aerian, sunt reglementate prin acorduri internationale, reglementari ale Uniunii Europene, precum si prin legislatia naționala.

Transportul marfurilor periculoase este reglementat cu scopul de a preveni, pe cât posibil, accidentele si daunele cauzate oamenilor, mediului, mijloacelor de transport sau bunurilor.

Expedierea marfurilor periculoase trebuie efectuata numai dupa o clasificare si ambalare adecvate.

Regulamentul tip al ONU armonizeaza reglementarile diferitelor moduri de transport într-un sistem de clasificare în care fiecare substanta sau obiect periculos în parte este atribuit unei anumite clase, în conformitate cu tipul de pericol pe care îl prezinta substanta.

Transportul - intern si international - rutier al marfurilor periculoase se realizeaza în conformitate cu Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase - ADR.

ADR stabileste dispozitiile aplicabile în vederea clasificarii, ambalarii, marcarii, etichetarii marfurilor periculoase. Acesta include, de asemenea, prescriptii specifice privind vehiculul sau cisterna utilizat/a, precum si prevederi referitoare la modul în care trebuie desfasurate operațiunile de încarcare, umplere, descarcare etc.

Grupa de ambalare si clasa impun, împreuna, modul în care trebuie realizate: ambalarea (inclusiv ambalajele interioare si exterioare), materialele adecvate din care trebuie sa fie realizate ambalajele, marcile si etichetele care trebuie aplicate pe acestea, precum si celelalte dispozitii prevazute pentru desfasurarea transportului marfurilor periculoase în conditii de siguranta, securitate si legalitate.

Daca sunteti implicati în expedierea și ambalarea marfurilor periculoase, trebuie ca, înainte de toate, sa fie clasificate corespunzator, astfel încât toate întreprinderile implicate în lantul de transport, chiar si autoritatile care intervin în situatii de urgenta, sa stie si sa înteleaga exact care este pericolul pe care îl presupun marfurile respective.

Organizatia Natiunilor Unite clasifica marfurile periculoase în urmatoarele clase si, acolo unde este cazul, diviziuni:

Nr.Clasei Denumirea clasei Diviziune(i)

(daca este cazul) Clasificare

1 Substante si obiecte explozive 1.1 - 1.6

2 Gaze 2.1 Gaze inflamabile

2.2 Gaze neinflamabile, netoxice

2.3 Gaze toxice

3 Lichide inflamabile

4.1 Substanțe solide inflamabile, substanțe autoreactive, substanțe care polimerizează și substanțe solide explozive desensibilizate

4.2 Substante predispuse la aprindere spontana

4.3 Substante care, în contact cu apa, degaja gaze inflamabile

5.1 Substante comburante (oxidante)

5.2 Peroxizi organici

6.1 Substante toxice

6.2 Substante infectioase

7 Materiale radioactive

8 Substante corosive

9 Substante periculoase diverse

Din clasa I fac parte substanțe și preparate explozive: substanțele și preparatele solide, lichide, păstoase sau gelatinoase, care pot să reacționeze exoterm în absența oxigenului din atmosferă, producând imediat emisii de gaze, și care, în condiții de probă determinate, detonează, produc o deflagrație rapidă sau sub efectul căldurii explodează când sunt parțial închise;

Expeditorul - persoana sau compania care preda la transport marfurile periculoase - este responsabil cu clasificarea, ambalarea și marcarea marfurilor periculoase, precum și cu întocmirea documentului de transport.

Fabricantii trebuie sa includa instructiuni privind utilizarea, prin aplicarea pe colet sau prin furnizarea unui text tiparit cu privire la produs. Furnizorii trebuie, de asemenea, sa puna la dispoziția clienților fise tehnice cu date de securitate pentru marfurile livrate.

Pentru substantele chimice, principiile de clasificare si etichetare pentru furnizori sunt continute în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanțelor si a amestecurilor.

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 are la baza Sistemul global armonizat de clasificare si etichetare a produselor chimice al Organizatiei Natiunilor Unite (GHS al ONU).

Fisiere in arhiva (1):

  • Transportul si depozitarea substantelor din clasa I.docx

Bibliografie

[1] Acord european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat și semnat la Geneva la 30 septembrie 1957
[2] Ordinul 1044/2003 actualizat cu Ordinul 1934/2006 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea,pregătirea profesională și examinarea consilierilor de siguranță pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase.