Declararea si Ridicarea Carantinei

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Declararea si Ridicarea Carantinei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Macari Vasile

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Medicina Veterinara

Cuprins

1. Importanta si rolul carantinei, baza juridică în declararea si ridicarea carantinei
2. Cazurile în care se recurge la carantină
3. Instituirea si suspendarea carantinei
4. Comisiile extraordinare antiepizootice
5. Tipuri de carantină si finantarea măsurilor sanitar-veterinare în caz de carantină

Extras din document

1. Importanta si rolul carantinei, baza juridică în declararea si ridicarea carantinei

Carantina fiind parte componentă a măsurilor de profilaxie generală are o importantă mare în cadrul realizării managementului în domeniul sanitar-veterinar, fiind aplicată în timpul importului-expotului marfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat, în vederea preîntîmpinării pătrunderii si răspîndirii bolilor notificabile si declarabile conform prevederilor legale.

Ca bază juridică pentru declararea si ridicarea carantinei în primul rînd serveste Legea privind activitatea sanitar-veterinară nr. 221-XVI din 19.10.2007 conform capitolului VIII, art.31” Animalele provenite din import se supun, în mod obligatoriu, carantinei profilactice pe o perioadă de maximum 30 de zile, în locuri izolate şi special amenajate, autorizate de direcţiile raionale/municipale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală, care permit introducerea animalelor în aceste locuri numai după verificarea îndeplinirii cerinţelor sanitar-veterinare specifice.”

Declararea si ridicarea carantinei se face la fel tinînd cont de :

- Programul acţiunilor strategice de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om şi de protecţie a mediului, revizuit anual şi aprobat prin ordinul directorului general al ASVSPOA;

- Normele ce reglementează măsurile de supraveghere şi control în raport cu mişcarea internă, importul, exportul şi tranzitul de animale vii, material germinativ de origine animală, produse şi subproduse supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar,cum sînt spre exemplu: Norma sanitar veterinară privind diagnosticul, profilaxia, supravegherea şi combaterea gripei aviare; Norma sanitar veterinară privind diagnosticul, profilaxia, supravegherea şi combaterea bolii

de Newcastle (pseudopesta aviară), aprobată prin Ordinul MAIA nr.164 din 11.07.2006

2. Cazurile în care se recurge la carantină

Ca obiecte a carantinei pot fi calificate atît animalele vii cît si produsele de origine animală importate sau care se afla pe teritoriul tării si ar putea raspîndi agenti patogeni în mediu, prezentînd pericol pentru sănătatea animalelor vii cît si afectarea salubritătii produselor de origine animală destinate consumului uman.

Un caz aparte în care se recurge la instituirea carantinei este suspiciunea unei boli contagioase capabile să declanseze o epizootie, în astfel de cazuri se procedează în conformitate cu programul actiunilor strategice de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale si prevenirea transmiterii bolilor de la animale la om.

În tările dezvoltate carantina animalelor importate se face în statiile de carantină,în care sunt asigurate toate măsurile de profilaxie generală, excluzînd astfel posibilitatea difuzării bolilor in efectivele indemne.

La noi în tară în cazul în care animalele trebuie puse în carantină, aceasta va avea loc în exploataţia de destinaţie. Poate să fie folosită o staţie de carantină, dacă ea corespunde din punct de vedere sanitar veterinar. O astfel de staţie este evaluată ca loc de destinaţie a lotului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Declararea si Ridicarea Carantinei.doc