Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Medicină
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 12364
Mărime: 104.05KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefura
FEEA IASI NOTA

Cuprins

Cap 1. Organizare si functionalitate la Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof.Dr.George I.M. Georgescu" Iasi 3

1.1.Scurt istoric 3

1.2.Obiectul de activitate 3

1.3.Organizarea interna a institutiei 4

1.4. Functionalitate 7

1.5. Structura de personal 11

1.6. Relatii cu exteriorul 12

1.7. Structura si evolutia principalelor cheltuieli realizate la Institutul de Boli Cardiovasculare Iasi in perioada 2005–2007 ( tabel comentat cu identificarea factorilor de influenta) 15

Cap 2. Fundamentarea cheltuielilor bugetare 19

2.1. Cadrul juridic utilizat in fundamentarea cheltuielilor bugetare 19

2.2. Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare 21

2.2.1. Fundamentarea cheltuielilor de personal 22

2.2.2. Fundamentarea cheltuielilor materiale 29

2.3. Fluxuri informationale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare 33

Cap 3.Finantarea cheltuielilor bugetare 35

3.1. Surse de finantare a institutiilor publice 35

3.2. Modalitati tehnice utilizate in finantarea cheltuielilor bugetare 41

3.2.1. Deschiderea si repartizarea de credite bugetare - pentru bugetul de stat 41

3.2.2. Alimentarea cu fonduri - pentru bugetele locale 43

3.3. Utilizarea efectiva a creditelor bugetare si a fondurilor alocate. Plati pentru cheltuieli 44

3.4. Fluxuri informationale generate de finantarea cheltuielilor bugetare 46

Bibliografie 48

Extras din document

Cap 1. Organizare si functionalitate la Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof.Dr.George I.M. Georgescu" Iasi

1.1.Scurt istoric

In anii 1992–1993, s-a realizat un studiu de pre-fezabilitate, la initiativa Prof. dr. George I.M.Georgescu, apoi au avut loc demersurile preliminare (1993-1994) cu privire la infiintarea Centrului de Cardiologie Iasi.

Analizand evolutia mortalitatii cardiovasculare din Moldova, s-a constatat o crestere de 2,2 ori, adica de la 279,8 decese/100.000 locuitori la 612,0 decese/100.000 locuitori intr-o perioada de 30 ani (intre 1960 si 2000). In mod firesc se impunea infiintarea unui centru care sa asigure asistenta cardiologica de inalt nivel pentru aceasta populatie, respectiv infiintarea Centrului de Cardiologie Iasi.

Modificarea titulaturii din Centrul de Cardiologie Iasi in Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant „Prof.Dr. George I.M. Georgescu” Iasi s-a produs la inceputul anului pe 15 februarie 2007 dupa nenumarate demersuri adresate Minsterului Sanatatii Publice.

1.2.Obiectul de activitate

Scopul institutiei este de a asigura o asistenta cardiologica de inalt nivel prin:

-asigurarea asistentei medicale in specialitatea cardiologie si chirurgie cardiovasculara (ambulatorie si de spital) cu program de 24/24 ore si 7/7 zile, atat in situatii de urgenta cat si pentru afectiunile cronice, avand ca obiect de activitate tratarea complexa (medicamentoasa si chirurgicala) a pacientilor cu boli cardiovasculare pentru 5,5 milioane de locuitori reprezentand populatia a 8 judete din Moldova (pacientii unitatii sunt de toate varstele, toate categoriile socio-profesionale);

-efectuarea cercetarii stiintifice medicale pentru cardiologie clinica, electrofiziologie si cardiologie invaziva;

-mentinerea si cresterea vietii cetatenilor, astfel incat fiecare pacient sa plece multumit din Institutul de Boli Cardiovasculare;

-asigurarea unor servicii medicale de nivel european ;

-cercetarea stiintifica medicala in domeniul cardiologiei ;

-invatamant medical superior ;

-indrumarea de specialitate (boli cardiovasculare) a sectiilor, serviciilor si dispensarelor de profil din judetele Moldovei ;

-respectarea valorilor etice si ambientale ;

-cresterea productivitatii prin constrolul costurilor ;

-asigurarea conditiilor si a climatului favorabil de munca pentru toti angajatii;

-asigurarea si mentinerea sistemelor informatice si logistice la cel mai inalt nivel;

-mentinerea pozitiei de lider in zona Moldovei/situarea pe primele pozitii in tara.

Efectueaza de asemenea servicii medicale secundare, cum ar fi:

-reprezinta baza de formare a cadrelor medicale pentru invatamantul medical superior universitar / post universitar (studenti ai Universitatii de Medicina si Farmacie), rezidenti si doctoranzi) si mediu (asistenti medicali);

-acorda indrumare de specialitate (boli cardiovasculare) sectiilor, serviciilor si dispensarelor de profil din judetele Moldovei.

1.3. Organizarea interna a institutiei

In cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M.", activitatea se asigura prin urmatoarele compartimente:

-Sectia Clinica cardiologie medicala – 80 paturi

-Sectia chirurgie cardiovasculara – 35 paturi

-Sectia de anestezie si terapie intensiva – 15 paturi

-Ambulator de cardiologie

-Laboratoare clinice de explorari functionale

-Laboratoare clinice de analize medicale

-Laboratorul clinic de radiologie si imagistica

-Laboratorul clinic de anatomie patologica

-Blocul operator (2 Sali de operatie si o a treia in curs de executie)

-Punct de transfuzie

-Statie de sterilizare

-Farmacie

-Compartiment de cercetare

-Administratie si aparat functional – asigura activitatea economico- financiara si administrativa si cuprinde urmatoarele servicii si birouri :

- Serviciul RUNOSJ

- Serviciul Financiar – Contabil

- Serviciul Aprovizionare – Transport

- Serviciul Intretinere – Reparatii

- Compartiment informatica

- Statistica.

A. Consiliul consultativ

In cadrul spitalului public functioneaza un consiliu consultativ, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie si de organizare si functionare a spitalului si de a face recomandari managerilor spitalului in urma dezbaterilor.

Consiliul consultativ este format din 7-9 membri. Presedintele consiliului consultativ este ales din randul membrilor sai, cu majoritate simpla din numarul total.

B. Managerul

Spitalul public este condus de un manager. Acesta incheie un contract de management cu Ministerul Sanatatii Publice pe o perioada de 3 ani. Contractul de management poate fi prelungit sau poate inceta inainte de termen, in urma evaluarii anuale efectuate pe baza criteriilor de performanta stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice.

Managerul - persoana fizica sau reprezentantul desemnat de managerul persoana juridica trebuie sa fie absolvent al unei institutii de invatamant superior si al unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii Publice si stabilite prin ordin al ministerului sanatatii publice.

Daca managerul selectat prin concurs ori reprezentantul desemnat al persoanei juridice selectate in urma licitatiei se afla in stare de incompatibilitate sau in conflict de interese, acesta este obligat sa inlature motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese in termen de 30 de zile de la aparitia acestora. In caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept. Ministerul Sanatatii Publice sau, dupa caz, ministerul ori institutia publica semnatara a contractului de management va putea cere persoanelor in cauza despagubiri, conform clauzelor contractului de management.

Preview document

Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 1
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 2
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 3
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 4
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 5
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 6
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 7
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 8
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 9
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 10
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 11
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 12
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 13
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 14
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 15
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 16
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 17
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 18
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 19
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 20
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 21
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 22
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 23
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 24
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 25
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 26
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 27
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 28
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 29
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 30
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 31
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 32
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 33
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 34
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 35
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 36
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 37
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 38
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 39
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 40
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 41
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 42
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 43
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 44
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 45
Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Monografie Spital - Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect de practică în cadrul instituției publice Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni

1. Prezentarea Spitalului Clinic de Urgenta “Bagdasar – Arseni “ 1.1. Denumirea institutiei: profil, obiectiv de activitate Creat in 1975 ca...

Starea de sanatate si caracteristicile ei in Romania

SCOPURILE SANATATII PUBLICE: 1.Promovarea sanatatii, care vizeaza ca oamenii sa fie tot mai sanatosi, apti de a participa la viata sociale (se...

Calitatea Serviciilor Medicale

INTRODUCERE Calitatea ca şi concept a fost abordată în diferite domenii de specialitate de către specialişti de-a lungul istoriei. În definirea...

Ai nevoie de altceva?