Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Medicină
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 15039
Mărime: 67.83KB (arhivat)
Publicat de: Amza Covaci
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Gheorghe Scripcaru
Universitatea Mihail Kogălniceanu, Iaşi Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative Masterat în Ştiinţe Penale şi Criminalistică

Cuprins

 1. Cap. 1.Preambul.
 2. Cap. 2.Aprecieri privind evolutia expertizei medico-legale in tara noastra:
 3. I. Expertiza medico legala in perioada comunismului in Romania.
 4. II. Deciziile Curtii Europene A Drepturilor Omului In Expertiza Medico-Legala.
 5. III. Incompatibilităţile dintre Codul de Procedură Penală şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în domeniul expertizelor medico-legale
 6. IV. Expertiza medico-legala in acceptiunea Noului Cod de Procedura Penala
 7. Cap. 3. Delicventa juvenila
 8. Cap. 4. Expertiza medico-legala psihiatrica a adultului
 9. Cap. 5. Bolnavul psihic in fata justitiei.
 10. BIBLIOGRAFIE.

Extras din referat

Capitolul 1. PREAMBUL

Probaţiunea medico-legală psihiatrică în decusul evoluţiei societăţii omeneşti a cunoscut mari oscilaţii, fiind legată organic de structura socială a epocilor şi statelor implicit de evoluţia conceptelor de drept, mărturie fiind o serie de coduri şi legi existente cu mult înaintea erei noastre.

Legile care formează cadrul legal în ceea ce priveşte expertiză medico legală, pe lânga Codul Penal mai putem aminti Legea 459 din anul 2001 şi OUG. 1 din anul 2000.

Articolul 31 din Codul Penal precizează că “nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală dacă făptuitorul în momentul săvârşirii fapei, fie din cauza alienaţiei mintale, fie din alte cauze, nu putea să-şi dea seama de acţiunile sale, ori nu putea fi stăpân pe ele.” Conţinutul articolului prezent defineşte noţiunea juridică de iresponsabilitate.

Responsabilitatea, care implică posibilitatea tragerii la răspundere penală a individului, este o noţiune juridică care sub aspect medical reprezintă “totalitatea particularităţilor psihice ale individului care îl fac pe acesta capabil să înţeleagă libertatea şi necesitatea acţiunilor sale şi să aprecieze consecinţele faptelor sale atunci când acţionează contrar normelor de convieţuire socială şi a legilor.”

Codul de Procedură Penală, în cuprinsul art. 116-125 prevede obligativitatea expertizei şi problemele privind procedura experizei, experţi oficiali, lamuriri date experţilor şi părţilor, drepturile expertului, raportul de expertiză, etc.

Expertiza psihiatrică medico-legală se efectuează de către o comisie instituită în acest scop, formată dintr-un medic legist şi doi medici psihiatri. Comisia poate funcţiona numai în centrele unde există servicii sau cabinete medico-legale şi spital sau secţii de psihiatrie. Dacă expertiza priveşte un minor, în comisia de expertiză vor fi cooptaţi specialişti de neuropsihiatrie infantilă şi eventual psihopedagogi.

Expertiza psihiatrică medico-legală se va executa în principiu după următoarele reguli:

- observaţia clinică prin internaera expertizaţilor dacă este cazul, procedându-se la toate investigaţiile clinice şi de laborator;

- consultarea următoarelor date din dosarul cauzei: antecedente medicale ale expertzatului, antecedentele penale şi ancheta socială, mobilul şi împrejurările în care s-a savârşit infracţiunea;

- examenul psihic efectuat imediat după identificarea învinuitului.

În cazul în care sunt supuse expertizei persoane cu tulburări care prezintă stare de pericol, în concluziile raportului de expertiză se vor propune şi măsuri ce trebuiesc luate în conformitate cu dispoziţiile legale.

În cazul expertizării minorilor, concluziile raportului de expertiză vor cuprinde în mod obligaoriu măsurile medico-psiho-pedagogice care urmează să se ia pentru asigurarea dezvoltării în condiţii corespunzătoare a personalităţii acestora.

Obiectivele expertizei

Expertiza medico-legală psihiatrică rămâne prin excelenţă o expertiză medicală cu un cadru bine definit care are în final scopul de a oferi justiţiei criterii medico-legale obiective pe baza cărora o persoană poate fi trasă la răspundere penală, de a stabili dacă învinuitul are capacitatea de a răspunde de faptele sale. Faţă de gama largă a bolilor, sindroamelor şi tulburărilor psihice, care impun examinări complexe de specialitate, scopul rezidă în a stabili capacitatea de discernământ a celui examinat.

Expertiza medico-legală psihiatrică constituie un document probatoriu, care ajută justiţia în stabilirea responsabilităţii. Pe baza acesteia şi a concluziilor, justiţia are posibilitatea să stabilească dacă o persoană este sau nu responsabilă.

Starea de vinovăţie presupune prezenţa discernământului în momentul savârşirii faptei. Dacă justiţia stabileşte responsabilitatea, expertiza medico-legală psihiatrică, în urma coroborării unui complex de date privind învinuitul, are obligaţia de a stabili parametrii discernământului.

Expertiza, deşi complexă, nu este rigidă, iar simpla cunoaştere a caracterului faptei nu este suficientă. Se impune o analiză psihopatologică a persoanei pentru a stabili legătura dintre tulburările psihice ale acesteia şi actele comise, precum şi prezenţa sau absenţa unor măsuri de siguranţă luate anterior, în timpul şi după comiterea faptei, în scopul înlăturării urmelor şi probelor ce ar putea duce la descoperirea autorului. Pe baza acestora se pot face aprecieri asupra capacităţii făptaşului de a înţelege şi evalua conţinutul actului antisocial comis, precum şi a consecinţelor sociale periculoase ce decurg din ele.

Discernământul este funcţia psihică de sinteză prin care persoana este în măsură să conceapă planul unei acţiuni şi urmările ce decurg din săvârşirea acţiunii. Este deci, capacitatea subiectului de a organiza motivat activitatea sa. El exprimă libertatea de acţiune a individului de a săvârşi acte conform normelor de convieţuire socială, norme pe care individul si le-a însuşit şi le respectă ca o comandă socială introectată, ca o datorie morală.

CAPITOLUL II. APRECIERI PRIVIND EVOLUTIA EXPERTIZEI MEDICO-LEGALE IN TARA NOASTRA.

I. Expertiza medico legala in perioada comunismului in Romania.

Utilizarea psihiatriei in perioada comunismului ca arma politica face parte din istoria tragica a psihiatriei romanesti,de care generatia de astazi si mai ales generatiile viitoare trebuie sa ia cunostinta.

Privit, din punct de vedere teoretic, ca şi în alte ţări comuniste, în România, trei structuri particulare dictaturii au forţat limitele psihiatriei:

1. Caracterul totalitar al statului;

2. locul ocupat de către ideologie în toate domeniile;

3. teama viscerală a regimului de a nu-şi pierde puterea şi privilegiile.

Astfel, pe de o parte, individul nu avea drepturi, iar partidul era singurul care decidea, inclusiv în a considera pe un individ nebun, iar pe de altă parte ştiinţa, in cazul nostru psihiatria, era supusă - ca să nu spunem servitoarea - ideologiei. Iar psihiatrul care interna un opozant politic sub pretext de schizofrenie sau paranoia se implica în mod conştient în politica statului totalitar de la care aştepta de fapt anumite atitudini care să-i aducă avantaje.

Apologeţii ” psihiatriei socialiste” explicau aceste “particularităţi” ale actelor lor prin aceea a existenţei unor deosebiri “esenţiale” faţă de psihiatria “burgheză”, adică aceea care se practică în Occident. Acest lucru a stat la baza respingerii fără discernământ sau argumente ştiinţifice a conceptelor psihologice şi sociologice din psihiatria românească.

Preview document

Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 1
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 2
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 3
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 4
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 5
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 6
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 7
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 8
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 9
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 10
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 11
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 12
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 13
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 14
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 15
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 16
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 17
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 18
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 19
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 20
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 21
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 22
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 23
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 24
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 25
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 26
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 27
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 28
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 29
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 30
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 31
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 32
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 33
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 34
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 35
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 36
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 37
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 38
Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice - Pagina 39

Conținut arhivă zip

 • Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice.doc

Alții au mai descărcat și

Expertiza medico-legală Psihiatrică

I N T R O D U C E R E Problemele pe care le ridică expertiza medico-legală psihiatrică sunt multiple şi uneori de o dificultate deosebită....

Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității

CAP. I: MOTIVAŢIA LUCRĂRII Lucrarea prezentă are ca scop evidenţierea unor date semnificative în ceea ce priveşte implicaţiile medico-legale...

Constatarea medico-legală și Expertiza medico-legală

Constatarea medico-legală şi expertiza medico-legală 1. Introducere În perioada de după al doilea război mondial şi până în anul 2000,...

Starea de sănătate și caracteristicile ei în România

SCOPURILE SANATATII PUBLICE: 1.Promovarea sanatatii, care vizeaza ca oamenii sa fie tot mai sanatosi, apti de a participa la viata sociale (se...

Te-ar putea interesa și

Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Consideraţii preliminare. 1.1. Noţiuni generale Infracţiunile contra vieţii, reprezintă cele mai...

Expertiza medico-legală Psihiatrică

I N T R O D U C E R E Problemele pe care le ridică expertiza medico-legală psihiatrică sunt multiple şi uneori de o dificultate deosebită....

Iresponsabilitatea

INTRODUCERE Actualitatea temei. Atunci când săvârşirea unei infracţiuni de genul celor de furt devine posibilă numai prin pătrunderea înăuntrul...

Infracțiunile comise prin violență

Introducere Dreptul penal este o ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care...

Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert

CAPITOLUL I NOÚIUNI GENERALE DESPRE EXPERTIZĂ Secţiunea I Aspecte introductive Prin săvârşirea mai multor categorii de infracţiuni se creează...

Pruncuciderea

INTRODUCERE Omul reprezintă suprema creatie a lumii, care, prin spiritul său neobosit tinde spre continuă perfectionare. Omul este singura fiintă...

Pruncuciderea

CAPITOLUL I I.Introducere Din cele mai vechi timpuri legile de pretutindeni au ocrotit persoana umană, socotind că toţi cei care atentau la...

Expertiza medico-legală Psihiatrică

CAPITOLUL I Expertiza medico-legală psihiatrică. Responsabilitatea juridică – discernământ 1.1. Noţiune. Generalităţi Expertiza medico-legală...

Ai nevoie de altceva?