Impactul Calității Produselor și Serviciilor Asupra Mediului Înconjurător

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Merceologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 5446
Mărime: 32.79KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pascu Emilia
Compararea calitatii in functie de protectia mediului

Cuprins

Capitolul 1

Noţiuni teoretice privind calitatea produselor şi serviciilor.3

1.1.Definirea calităţii.3

Capitolul 2

Impactul progresului tehnic şi al dezvoltării economice mondiale asupra mediului înconjurător.6

2.1.Definirea progresului tehnic.6

2.2. Funcţiile progresului tehnic.6

2.3. Relaţia progres tehnic - creştere economică.8

2.3.1. Progresul tehnic în contextul strategiilor globale şi naţionale.8

Capitolul 3

Surse de poluare şi influenţa lor asupra mediului.9

3.1.Tipuri de poluare.9

3.2. Poluarea apei .10

3.3. Poluarea aerului.11

3.4. Poluarea solului.13

3.5. Poluarea cu radiaţii.13

3.6. Poluarea termică.13

3.7. Poluare fonică.14

Capitolul 4

Preocupări pe plan naţional şi internaţional privind protecţia mediului înconjurator.14

4.1.Pe plan internaţional .14

4.2.În Uniunea Europeană.15

4.3.În România.16

4.4.Marcarea ecologică a produselor şi ambalajelor.17

Capitolul 5

Influenţa calitaţii şi serviciilor asupra calităţii mediuliu înconjurător.17

5.1.Avantajele industriei ecologice.18

Capitolul 6

Bibliografie.18

Extras din document

Satisfacerea nevoilor unei populaţii în creştere şi cu exigenţe tot mai sporite, a determinat apariţia, explozivă în ultimii 50 de ani, a unităţilor industriale şi de agricultură intensivă. Acestea, din motive de eficienţă economică, s-au constituit, de multe ori, în platforme industriale sau agricole care au ocupat părţi însemnate din mediul inconjurător.

Dezvoltarea sistemelor industriale şi de agricultură intensivă a determinat, în egală măsură, apariţia unor noi tipuri de aşezări umane. De asemenea, traficul rutier a crescut mult în intensitate datorită necesitaţilor de a deplasa oameni, materiale şi mărfuri la, şi de la locurile de producţie.

Datorită relaţiilor strânse dintre aşezările umane şi mediul înconjurător, procesul de dezvoltare a indus modificări importante în structura acestuia. Au fost afectate, pe rând, calitatea aerului şi a apelor, a solului şi a biosferei, mai intâi zonal şi apoi la scară planetară.

1.Noţiuni teoretice privind calitatea produselor şi serviciilor

1.1.Definirea calităţii

Trăim într-o eră în care evoluţia vieţii sociale pune un accent tot mai mare pe calitate, rezultată din diverse procese, la nivelul diverselor domenii ale dezvoltării economice şi sociale. În generel, termenului de „calitate” (latinescul „qualitas”, „qualis” = „fel de a fi”) i se pot atribui mai multe înţelesuri, în funcţie de contextul în care este utilizat.

Astfel poate semnifica:

- felul de a fi al unui lucru sau individ, însuşirile şi defectele acestuia;

- ansamblul condiţiilor de trai la un momemt dat – „calitatea vieţii”

- calitatea comercială a unui produs;

- nivelul de „excelenţă” al unui serviciu.

Odată cu dezvoltarea cererii şi a producţiei, noţiunea de „calitate” a produselor a evoluat continuu, ajungându-se astăzi, în condiţiile utilizării calculatoarelor electronice pentru controlul calităţii.

Se impune o definire care să reflecte atât comţinutul complex al noţiunii cât şi caracterul ei evolutiv – dinamic. Punctul de pornire, larg acceptat, îl constituie, în primul rând, valoarea de întrebuinţare, ca totalitate a însuşirilor care fac ca produsele să fie utile omului, diferenţiindu-le după utilitatea pe care o satisfac.

Calitatea reprezintă expresia gradului de utilitate socială a produsului, măsura în care, prin ansamblul caracteristicilor sale (tehnico-funcţionale, psiho-senzoriale şi al parametrilor economici), satisface nevoia pentru care a fost creat şi respectă restricţiile impuse de interesele generale ale societăţii, privind eficienţa social economică, precum şi protecţia mediului natural şi social.

Conform standardului ISO 8402, calitatea reprezintă ansamblul caracteristicilor unei entităţi - produs, activitate, proces, organizaţie, persoană - care conferă acesteia aptitudinea de a satisface cerinţele exprimate sau implicite.

Conform unor aspecte parţiale ale calităţii unui produs sau serviciu, semnifică:

• aptitudinea de a fi utilizat sau întrebuinţat;

• satisfacerea cerinţelor clientului;

• conformitatea cu o documentaţie sau cu exigenţile beneficiarului.

Ansamblul activităţilor având ca scop obţinerea calităţii formează demersul calităţii. Produsul privit în conformitate cu acelaşi standard (ISO 8402) poate fi orice bun material (rezultat din fabricaţie), sau imaterial (Softwar - programe, informaţii, date) şi/sau serviciu (bancare, transport, etc), care apare ca rezultat al unor activităţi şi/sau procese.

Conform unor anumite orientări calitatea poate semnifica unele aspecte speciale. Astfel:

- în orientarea spre produs – calitatea este considerată o caracteristică măsurabilă;

- în orientarea spre proces – se ia în considerare punctul de vedere al producătorului, după care produsele de calitate sunt cele care satisfac cerinţele specificate; dar utilizatorul poate avea al punct de vedere;

- în orientarea spre costuri (implicit preţul de comercializare) – produs este considerat de calitate dacă oferă anumite performanţe la un nivel acceptabil de preţ

- în orientarea spre utilizator –calitatea se defineşte ca reprezentând aptitudinea produsului de a fi apt pentru utilizare. Aceasta reprezintă corespondenţa cu cerinţele beneficiarului privind funcţionalitatea, siguranţa în exploatare, preţul, termenul de livrare, costurile de utilizare, compatibilitatea cu mediul etc.

Calitatea este considerată o sumă de însuşiri cu caracter dinamic, întrucât cerinţele progresului tehnic impun producţiei crearea şi realizarea permanentă a unor noi produse moderne cu caracteristici şi performanţe superioare. Diversitatea şi îmbunătăţirea calităţii produselor implică promovarea unor activităţi unitare, pornind de la prospectarea pieţii şi continuând cu un ciclu industrial complet în care se realizează produsele. Acest ciclu, conform unei evoluţii dinamice a calităţii, se poate concretiza în procesul de producţie printr-o curbă a calităţii.

Preview document

Impactul Calității Produselor și Serviciilor Asupra Mediului Înconjurător - Pagina 1
Impactul Calității Produselor și Serviciilor Asupra Mediului Înconjurător - Pagina 2
Impactul Calității Produselor și Serviciilor Asupra Mediului Înconjurător - Pagina 3
Impactul Calității Produselor și Serviciilor Asupra Mediului Înconjurător - Pagina 4
Impactul Calității Produselor și Serviciilor Asupra Mediului Înconjurător - Pagina 5
Impactul Calității Produselor și Serviciilor Asupra Mediului Înconjurător - Pagina 6
Impactul Calității Produselor și Serviciilor Asupra Mediului Înconjurător - Pagina 7
Impactul Calității Produselor și Serviciilor Asupra Mediului Înconjurător - Pagina 8
Impactul Calității Produselor și Serviciilor Asupra Mediului Înconjurător - Pagina 9
Impactul Calității Produselor și Serviciilor Asupra Mediului Înconjurător - Pagina 10
Impactul Calității Produselor și Serviciilor Asupra Mediului Înconjurător - Pagina 11
Impactul Calității Produselor și Serviciilor Asupra Mediului Înconjurător - Pagina 12
Impactul Calității Produselor și Serviciilor Asupra Mediului Înconjurător - Pagina 13
Impactul Calității Produselor și Serviciilor Asupra Mediului Înconjurător - Pagina 14
Impactul Calității Produselor și Serviciilor Asupra Mediului Înconjurător - Pagina 15
Impactul Calității Produselor și Serviciilor Asupra Mediului Înconjurător - Pagina 16
Impactul Calității Produselor și Serviciilor Asupra Mediului Înconjurător - Pagina 17
Impactul Calității Produselor și Serviciilor Asupra Mediului Înconjurător - Pagina 18
Impactul Calității Produselor și Serviciilor Asupra Mediului Înconjurător - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Impactul Calitatii Produselor si Serviciilor Asupra Mediului Inconjurator.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul organizațiilor internaționale în dinamica securității globale

Organizatiile internationale permit statelor sa abordeze împreuna problemele comune, în cadrul unui proces decizional colectiv, chiar daca unele...

Bazele Merceologiei

CAPITOLUL I: OBIECTUL DE STUDIU AL MERCEOLOGIEI 1.1. Obiectul de studiu al merceologiei Stiinta marfurilor – Merceologia – are ca obiectiv...

Bazele Merceologiei

1.1 Obiectul merceologiei Etimologia cuvântului “merceologie” provine de la cuvântul merx (limba latină) – marfă logos (limba greacă) – ştiinţă...

Tehnici si Metode Moderne de Control in Sistemele de Fabricatie

momente istorice şi factori cu implicaţii importante în ceea ce priveşte calitatea: omul şi-a dezvoltat gustul pentru mai bun şi mai frumos din...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea ca Sistem Informațional

Introducere Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti se bazează pe procesul de producere a bunurilor materiale (activităţi productive)....

Contabilitatea Rezultatului Exercitiului si Calculul Impozitului pe Profit - SC Vanuxa Impex SRL

Introducere Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fără ca ele să fie componente ale unui sistem contabil...

Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale

Modele şi structuri privind situaţiile financiare anuale conform IAS 1 şi Directivei a-IV-a Convergenţă sau nonconvegenţă? 1. Introducere...

Impactul Calitatii Produselor si Serviciilor asupra Mediului Inconjurator

Introducere Importanta deosebita a ridicarii calitatii produselor a fost sintetizata tn perioada 1986-1990, desprinzându-se ideea de baza - ca ar...

Impactul calității produselor și serviciilor asupra mediului înconjurător

1. Notiuni teoretice privind calitatea produselor si serviciilor Din punct de vedere filosofic, calitatea inseamna insusirile esentiale ale unui...

Impactul calității produselor și serviciilor asupra mediului înconjurător

Introducere Importanta deosebita a ridicarii calitatii produselor a fost sintetizata în perioada 1986-1990, desprinzandu-se ideea de baza ca ar fi...

Impactul calității produselor și serviciilor asupra mediului înconjurător

Notiuni teoretice despre calitatea produselor si serviciilor Etimologic, termenul de calitate provine din limba latina, unde “qualis” are...

Impactul Calității Produselor și Serviciilor Asupra Mediului Înconjurător

1. IMPLICAŢIILE PROGRESULUI TEHNIC ASUPRA MEDIULUI ÎNCONURĂTOR A. IMPACTUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR Dezvoltarea...

Ai nevoie de altceva?