Referatele din domeniul Metalurgie și Siderurgie

Procedeul topirii reducătoare al plumbului

Prăjirea aglomerantă. Procedeul de topire reducătoare a concentratelor plumboase are la bază schema tehnologică din figura 1.Schema tehnologică fig1.2 a topirii reducatoare. Scopul prăjirii aglomerante este, pe de o parte, oxidarea sulfurii de Pb la PbO și pe de altă parte, aglomerarea particulelor încărcăturii în... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Protecția anticorozivă a generatoarelor

Unul din cele mai importante procese tehnologice in industrie este reprezentat de protectia anticoroziva a diferitelor suprafete , protectie care asigura o fuctionare pe o mai lunga perioada de timp a acestora. In cazul de fata vorbim despre hidrogeneratoare , agregate care functioneaza in diferite locuri ; locuri... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Preview

Măsurarea debitelor

1. Consideratii teoretice Debitul este o marime ce caracterizeaza transportul fluidelor prin conducte si canale. Debitul se defineste ca fiind cantitatea de fluid ce curge in unitatea de timp printr-o sectiune oarecare. Distingem: Debit masic: Debit volumic: Unde: m - masa [kg]; v - volum [m3]; τ – timpul... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview

Determinarea densității și porozității materialelor refractare

1.Consideratii teoretice: Proprietatile principale ale produselor refractare sunt cele care pot define cat mai bine calitatea acestora. Calitatea unui produs refractar este determinate de o serie de factori fizici, chimici si mecanici. Una din principalele caracteristici fizice de structura a produselor refractare... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Preview

Bilanțul termic al agregatelor încălzite indirect prin rezistență electrică

Norme generale de protectia muncii si de prevenire si stingere a incediilor Se impune ca pe timpul desfăşurării lucrării de laborator să se respecte normele de protecţia muncii. Acest lucru presupune executarea lucrării de laborator conform procedurii şi sub îndrumarea tehnicianului care supraveghează exploatarea... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Materiale și Tratamente Termice pentru Sudare

14CrMo4-5 Introducere Majoritatea oţelurilor termorezistente sunt slab aliate cu crom şi molibden. Deosebirea principală dintre aceste oţeluri şi cele refractare sau inoxidabile constă în faptul că ele se acoperă cu un strat de oxid de fier (ţunder). Acesta se detaşează uşor, piesa fiind în continuare distrusă... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Studii și cercetări privind elaborarea oțelurilor în cuptorul electric cu inducție

Elaborarea otelului Oţelul este un aliaj al fierului cu carbonul ce conţine carbon în procent de (0,03÷2,1)%, elemente însoţitoare (Si, Mn, P şi S), în procente admise pentru oţeluri, şi elemente de aliere. În principal, oţelul se obţine prin afinarea fontei, ce constă în reglarea conţinutului de elemente... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Combustibili Nucleari

Combustibilii nucleari sunt definiti de materialele care trebuiesc consumate pentru a obtine energie nucleara. Spre deosebire de combustibilii fosili care sunt cunoscuti inca din antichitate, combustibilii nucleari au inceput sa fie utilizati in jumatatea a doua a secolului XX. Combustibilii nucleari sunt... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Valorificarea Țunderului și a Șlamului de Țunder

Managementul deseurilor si subproduselor in sectiile de laminare la cald: In afara apelor uzate, operatiile de laminare la cald genereaza si diferite tipuri de deseuri si subproduse lichide si solide, cum ar fi: - tunder de la operatia de flamare; - praf de la operatia de flamare si de la laminare; - tunder de... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Preview

Limită de Detecție LOD

Limită de detecţie (LOD) este concentraţia minimă măsurabilă, cu un nivel de încredere specificat, a unui element chimic care produce un semnal egal cu de trei ori abaterea standard experimentală a zgomotului de font. Analiză cantitativă reprezinta calcularea concentraţiilor compuşilor chimici sau a compoziţiei... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Preview

Valorificarea Resurselor Energetice Secundare în Metalurgie

Ţunderul reprezintă oxizi de fier şi anume FeO, Fe2O3, Fe3O4 rezultaţi în procesul tehnologic de încălzire şi deformare a semifabricatelor din oţel. Ţunderul se mai numeşte şi arsură de fier sau zgură solidă, care, datorită aderenţei reduse, se desprinde de pe suprafaţa semifabricatelor rezultând astfel o pierdere... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Preview

Înlocuirea bigazului alcătuit din gaz metan și gaz furnal, cu gaz de furnal sută la sută, la încălzirea cauperelor

1 Generalităţi În prezent la încălzirea cauperelor furnalelor, se utilizează gazul de furnal în amestec cu gazul metan sau cu gazul de cocserie (bigaz sau trigaz). Lucrarea are ca obiectiv înlocuirea bigazului alcătuit din gaz metan şi gaz de furnal cu gaz de furnal în proporţie de sută la sută. În acest fel se... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Rafinarea Electrolitică a Cuprului

1. Introducere Rafinarea electrolitică a cuprului (electrorafinarea) şi, în general, a altor metale, este impusă de necesitatea obţinerii acestora cu o puritate avansată. Astăzi, 90% din cuprul utilizat pe plan mondial (6106 tone/an) este reprezentat cuprul electrolitic. La electrorafinarea cuprului se obţine un... citește mai departe

4 pagini 8 puncte Extras Preview

Materiale Sinterizate

Metalurgia pulberilor, constituie un ansamblu de procedee de punere-n forma, pentru obtinerea unor piese finite din pulberi metalice. Pulberile, comprimate prin presare, sunt supuse tratamentelor termice prin incalzire sau sinterizare in stare solida, sau partial lichida, dar intotdeauna in prezenta unei faze... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Preview

Aluminiul și Aliajele Sale

Abstract: Materialele compozite: - componente dispersate reciproc; - agregate de pulberi presate; - materiale compuse rezultate prin acoperirea suprafeţelorcu substanţe metalice sau nemetalice; - materiale stratificate, obţinute prin asamblare succesivă sau simultană. În cadrul generaţiei de materiale noi... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Preview