Toate referatele din domeniul Metalurgie si Siderurgie

 • Procedeul topirii reducatoare al plumbului

  Prăjirea aglomerantă. Procedeul de topire reducătoare a concentratelor plumboase are la bază schema tehnologică din figura 1.Schema tehnologică fig1.2 a topirii reducatoare. Scopul prăjirii aglomerante este, pe de o parte, oxidarea sulfurii de Pb la PbO și pe de altă parte, aglomerarea particulelor încărcăturii în vederea obținerii bulgărilor poroși și rezistenți mecanic, cu o bună permeabilitate la gazele reducătoare și capabili să mențină coloana de material din cuptorul cu cuvă...

 • Protectia anticoroziva a generatoarelor

  Unul din cele mai importante procese tehnologice in industrie este reprezentat de protectia anticoroziva a diferitelor suprafete , protectie care asigura o fuctionare pe o mai lunga perioada de timp a acestora. In cazul de fata vorbim despre hidrogeneratoare , agregate care functioneaza in diferite locuri ; locuri cu umiditate ridicata , in apropierea aerului sarat , clima tropicala , clima uscata etc. Acesti factori influenteaza foarte mult procesul de coroziune , de aceea fiind nevoie de o...

 • Masurarea debitelor

  1. Consideratii teoretice Debitul este o marime ce caracterizeaza transportul fluidelor prin conducte si canale. Debitul se defineste ca fiind cantitatea de fluid ce curge in unitatea de timp printr-o sectiune oarecare. Distingem: Debit masic: Debit volumic: Unde: m - masa [kg]; v - volum [m3]; τ – timpul [s]; Dm= ρDv , in care ρ este densitatea fluidului [kg/m3] In cazul gazelor se utilizeaza ca cantitate de masura a debitului masic, Nm3/s. Nm3 - reprezinta masa de gaz care...

 • Determinarea densitatii si porozitatii materialelor refractare

  1.Consideratii teoretice: Proprietatile principale ale produselor refractare sunt cele care pot define cat mai bine calitatea acestora. Calitatea unui produs refractar este determinate de o serie de factori fizici, chimici si mecanici. Una din principalele caracteristici fizice de structura a produselor refractare o constituie compactitatea. Compactitatea (STAS 125-87) se caracterizeaza prin capacitatea de absorbtie a apei, prin densitate si porozitate este drect proportional cu rezistenta...

 • Bilantul termic al agregatelor incalzite indirect prin rezistenta electrica

  Norme generale de protectia muncii si de prevenire si stingere a incediilor Se impune ca pe timpul desfăşurării lucrării de laborator să se respecte normele de protecţia muncii. Acest lucru presupune executarea lucrării de laborator conform procedurii şi sub îndrumarea tehnicianului care supraveghează exploatarea instalaţiei utilizată, a utilajelor si aparatelor de masura si control specifice lucrarii, conform prescriptiilor de exploatare ale acestora si a indicatiilor primite de la...

 • Materiale si Tratamente Termice pentru Sudare

  14CrMo4-5 Introducere Majoritatea oţelurilor termorezistente sunt slab aliate cu crom şi molibden. Deosebirea principală dintre aceste oţeluri şi cele refractare sau inoxidabile constă în faptul că ele se acoperă cu un strat de oxid de fier (ţunder). Acesta se detaşează uşor, piesa fiind în continuare distrusă prin oxidare. Limita dintre oţelurile termorezistente şi cele inoxidabile şi refractare este plasată la un conţinut de cca 12% crom. Rezistenţa la cald a acestor oţeluri se exprimă...

 • Studii si Cercetari privind Elaborarea Otelurilor in Cuptorul Electric cu Inductie

  Elaborarea otelului Oţelul este un aliaj al fierului cu carbonul ce conţine carbon în procent de (0,03÷2,1)%, elemente însoţitoare (Si, Mn, P şi S), în procente admise pentru oţeluri, şi elemente de aliere. În principal, oţelul se obţine prin afinarea fontei, ce constă în reglarea conţinutului de elemente însoţitoare (parţial C, Si, Mn, P, S) în limitele admise pentru oţeluri. Procesul afinării se bazează pe reacţii de oxidare a acestor elemente. Oxizii formaţi se elimină în zgură sau în...

 • Combustibili Nucleari

  Combustibilii nucleari sunt definiti de materialele care trebuiesc consumate pentru a obtine energie nucleara. Spre deosebire de combustibilii fosili care sunt cunoscuti inca din antichitate, combustibilii nucleari au inceput sa fie utilizati in jumatatea a doua a secolului XX. Combustibilii nucleari sunt reprezentati de izotopii elementelor grele uraniu, thoriu si plutoniu (uraniu 235, uraniu 233 si plutoniu 239). Rolul acestor combustibili in viitorul energeticii mondiale este destul de...

 • Valorificarea Tunderului si a Slamului de Tunder

  Managementul deseurilor si subproduselor in sectiile de laminare la cald: In afara apelor uzate, operatiile de laminare la cald genereaza si diferite tipuri de deseuri si subproduse lichide si solide, cum ar fi: - tunder de la operatia de flamare; - praf de la operatia de flamare si de la laminare; - tunder de la laminare (fara si cu ulei); - slam si tunder de la laminare si de la epurarea apelor uzate; - ulei si unsori. In tabelul nr. 1. sunt prezentate sintetic tipurile de deseuri ce...

 • Limita de Detectie LOD

  Limită de detecţie (LOD) este concentraţia minimă măsurabilă, cu un nivel de încredere specificat, a unui element chimic care produce un semnal egal cu de trei ori abaterea standard experimentală a zgomotului de font. Analiză cantitativă reprezinta calcularea concentraţiilor compuşilor chimici sau a compoziţiei probei din datele pick-urilor componenţilor (arie, înălţime) şi ale componenţilor de referinţă. Limita de cuantificare (LOQ), sau de concentrare la care rezultatele cantitative pot...

 • Valorificarea Resurselor Energetice Secundare in Metalurgie

  Ţunderul reprezintă oxizi de fier şi anume FeO, Fe2O3, Fe3O4 rezultaţi în procesul tehnologic de încălzire şi deformare a semifabricatelor din oţel. Ţunderul se mai numeşte şi arsură de fier sau zgură solidă, care, datorită aderenţei reduse, se desprinde de pe suprafaţa semifabricatelor rezultând astfel o pierdere de metal. Compoziţia chimică medie a ţunderului este: 41 % Fe0; 29 % Fe2O3; 30 % Fe3O4. Cantitatea de Fe conţinută în ţunder se calculează cu relaţia: (1) În cazul compoziţiei...

 • Inlocuirea Bigazului Alcatuit din Gaz Metan si Gaz Furnal, cu Gaz de Furnal Suta la Suta, la Incalzirea Cauperelor

  1 Generalităţi În prezent la încălzirea cauperelor furnalelor, se utilizează gazul de furnal în amestec cu gazul metan sau cu gazul de cocserie (bigaz sau trigaz). Lucrarea are ca obiectiv înlocuirea bigazului alcătuit din gaz metan şi gaz de furnal cu gaz de furnal în proporţie de sută la sută. În acest fel se obţin importante economii de gaz metan care, după cum se ştie, este un combustibil deficitar şi scump. Condiţia care trebuie realizată este ca în cazul arderii gazului de furnal, în...

 • Rafinarea Electrolitica a Cuprului

  1. Introducere Rafinarea electrolitică a cuprului (electrorafinarea) şi, în general, a altor metale, este impusă de necesitatea obţinerii acestora cu o puritate avansată. Astăzi, 90% din cuprul utilizat pe plan mondial (6106 tone/an) este reprezentat cuprul electrolitic. La electrorafinarea cuprului se obţine un nămol anodic, din care se extrag diferite metale, inclusiv metale preţioase (Au, Ag), valorificarea acestora acoperind aproape integral cheltuielile de electrorafinare. Rafinarea...

 • Materiale Sinterizate

  Metalurgia pulberilor, constituie un ansamblu de procedee de punere-n forma, pentru obtinerea unor piese finite din pulberi metalice. Pulberile, comprimate prin presare, sunt supuse tratamentelor termice prin incalzire sau sinterizare in stare solida, sau partial lichida, dar intotdeauna in prezenta unei faze solide. Produsele astfel obtinute, sunt numite produse sau piese sinterizate. Produsele obtinute prin metalurgia pulberilor, sunt produse cu propietati care nu se pot obtine decat prin...

 • Aluminiul si Aliajele Sale

  Abstract: Materialele compozite: - componente dispersate reciproc; - agregate de pulberi presate; - materiale compuse rezultate prin acoperirea suprafeţelorcu substanţe metalice sau nemetalice; - materiale stratificate, obţinute prin asamblare succesivă sau simultană. În cadrul generaţiei de materiale noi care înlocuiesc corespunzător metalele,având în vedere caracteristicile şi perspectivele lor de viitor, o atenţie deosebită se cuvine a fi acordată materialelor compozite,...

Pagina 1 din 5