Valorificarea Resurselor Energetice Secundare în Metalurgie

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1390
Mărime: 2.07MB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florea Gheorghe

Extras din document

Ţunderul reprezintă oxizi de fier şi anume FeO, Fe2O3, Fe3O4 rezultaţi în procesul tehnologic de încălzire şi deformare a semifabricatelor din oţel.

Ţunderul se mai numeşte şi arsură de fier sau zgură solidă, care, datorită aderenţei reduse, se desprinde de pe suprafaţa semifabricatelor rezultând astfel o pierdere de metal.

Compoziţia chimică medie a ţunderului este: 41 % Fe0; 29 % Fe2O3; 30 % Fe3O4.

Cantitatea de Fe conţinută în ţunder se calculează cu relaţia:

(1)

În cazul compoziţiei chimice medii a ţunderului luată in considerare rezultă:

(2)

Conţinutul de Fe din ţunder având valori însemnate, se justifică recuperarea acestuia.

O metodă de recuperare a ţunderului, care se va prezenta în continuare, este elaborarea oţelului prin aluminotermie.

Materia primă utilizată în cazul aluminotermiei este alcătuită din amestecuri pulverulente de: ţunder, aluminiu, siliciu, mangan, fluorură de calciu, fiecare având granulaţia sub 1 mm.

 În condiţii de laborator a fost realizat un amestec pulverulent într-un malaxor, amestecul având următoarea structură: 77% ţunder, 21% pulbere de aluminiu, 2% fluorură de calciu, fiecare având granulaţia sub 1 mm.

Pulberea de aluminiu utilizată a avut un conţinut de 99,99% Al.

Principalele reacţii chimice ale procesului aluminotermic sunt reacţii de reducere a oxizilor de fier cu ajutorul aluminiului, după cum urmează:

; (3)

.

în care:

- variaţia entalpiei libere, [J/kg];

(4)

în care: - entalpia sistemului, [J/kg];

- entalpia “legată”, [J/kg];

- variaţia entropiei, [J/kg.K];

- temperatura, [K].

În condiţii de laborator procesul tehnologic a fost realizat într-o cuvă cu capacitatea de 50 kg încălzită la temperatura de 500700 C. Amestecul exoterm a fost încălzit separat la o temperatură de 350400 C, întrucât are un conţinut mare de umiditate şi există pericolul autoaprinderii.

Amorsarea reacţiilor aluminotermice a fost realizată pe la partea superioară a cuvei, utilizându-se pentru aceasta peroxid de bariu şi pulbere fină de aluminiu, sub 0,5 mm, într-o cantitate de cca. 1,5 g.

Pentru stabilirea compoziţiei optime a amestecului aluminiu - arsura de fier s-au avut în vedere următoarele considerente:

- metalul rezultat să aibă o compoziţie chimică, în care procentul de aluminiu să fie mai mic de 0,005 %, conţinutul de siliciu, mai mic de 0,01 %, conţinutul de mangan mai mic de 0,002 %, conţinutul de fosfor şi sulf sub 0,006 %;

- metalul rezultat să fie compact, fără porozităţi, fără incluziuni nemetalice şi să aibă un conţinut scăzut de aluminiu rezidual.

Pentru soluţionarea acestor deziderate s-a testat un număr de 20 compoziţii cu un pas de variaţie de 0,5% Al, (vezi fig.14.1).

S-au cercetat structurile corespunzătoare variaţiei conţinutului de aluminiu între 15-26 % şi respectiv variaţiei conţinutului de arsură de fier între 74÷85 %.

Conţinutul de aluminiu rezidual, corespunzător unui fier tehnic cu titlul ridicat, trebuie să fie sub 0,005 %, ceea ce impune o structură optimă a amestecului exoterm alcătuit din 20 % pulbere de aluminiu şi 80 % arsură de fier, cu granulaţia sub 1mm.

Preview document

Valorificarea Resurselor Energetice Secundare în Metalurgie - Pagina 1
Valorificarea Resurselor Energetice Secundare în Metalurgie - Pagina 2
Valorificarea Resurselor Energetice Secundare în Metalurgie - Pagina 3
Valorificarea Resurselor Energetice Secundare în Metalurgie - Pagina 4
Valorificarea Resurselor Energetice Secundare în Metalurgie - Pagina 5
Valorificarea Resurselor Energetice Secundare în Metalurgie - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Valorificarea Resurselor Energetice Secundare in Metalurgie.DOC

Alții au mai descărcat și

Valorificarea Țunderului și a Șlamului de Țunder

Managementul deseurilor si subproduselor in sectiile de laminare la cald: In afara apelor uzate, operatiile de laminare la cald genereaza si...

Broșarea

Definiţie. Principiul de lucru. Domeniul de utilizare Broşarea este procedeul de prelucrare la care aşchierea este executată de o sculă prevăzută...

Curs Complet la TF (TPF)

Capitolul 1 MATERIALE DE FORMARE 1.1 Nisipuri de turnatorie Nisipul de turnatorie reprezinta componenta de baza a amestecurilor de formare...

Bazele Teoretice ale Coroziunii Metalelor

BAZELE TEORETICE ALE COROZIUNII METALELOR 1. Coroziunea chimica 1.1. Coroziunea chimica în gaze uscate 1.2. Coroziunea chimica în lichide rele...

Linii Tehnologice

1. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII DE PROIECTARE Prin proiectare se înţelege activitatea utilă, care are ca obiect elaborarea complexului de documentaţii...

Definirea si Clasificarea Operatiilor de Deformare. Terminologie si Scheme de Executie

1.1. PREZENTAREA LUCRĂRII 1.1.1. Clasificarea operaţiilor de deformare plastică la rece Operaţiile de prelucrare mecanică prin deformare plastică...

Coroziunea

Coroziunea- consta in distrugerea partiala sau totala a materialelor, in urma interactiuneii cu mediul inconjurator ca rezultat al unor reactii...

Utilaje

1.Calc.rezist la inaintare-in mom.deplasarii corpurilor sau a echipaj. apare o forta.Dc deplasarea are loc la nivelul solului,at forta care treb...

Te-ar putea interesa și

Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definirea, provenienţa şi importanţa folosirii resurselor energetice secundare Resursele energetice...

Siguranțe Fuzibile

1. Introducere Un aparat electric este un ansamblu de dispozitive electrice şi mecanice destinat pentru comanda, protecţia, reglarea şi controlul...

Rolul Sustenabil al Capitalului Natural în Industrie

INTRODUCERE ARGUMENTAREA ŞTIINŢIFICĂ A NECESITĂŢII ABORDĂRII TEMATICII ÎN LEGĂTURĂ CU CAPITALUL NATURAL IMPLICAT ÎN INDUSTRIA DE PRODUCERE A...

Econologie - Capitolul 2

În capitolul de faţă metodele (procedurile) de investigare şi analiză vor fi abordate ca subiecte de paradigmă şi metodologie. 2.1. Unele aspecte...

Econologie - Capitolul 3

Importanţa econologiei este subliniată în primul rând de funcţiile-obiectiv pe care le îndeplineşte: - funcţii cu caracter predictiv-previzional...

Econologie - Capitolul 4

Aşa după cum s-a arătat, conceptul DD poate fi definit de mai multe dimensiuni: cea naturală, cea socio-umană, cea a prezervării capitalului...

Aluminiul

1. Oportunitatea valorificării aluminiului şi aliajelor cu bază de aluminiu Extinderea considerabilă, în ultimii 20-30 de ani, a utilizării...

Proiecte Economice

CUVÂNT ÎNAINTE Disciplina “Proiecte economice” este cuprinsă în planul de învăţământ la specializările de la Facultatea de Ştiinţe, Universitatea...

Ai nevoie de altceva?