Asigurarea pentru accidente de muncă și bolile profesionale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Negociere
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2099
Mărime: 42.53KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale reprezintă o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantată de stat și cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protecția socială a salariaților împotriva diminuării sau pierderii capacității de muncă și decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale.

Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale are următoarele obiective:

a) prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;

b) reabilitarea medicală și socioprofesională a asiguraților, victime ale accidentelor de muncă și ale bolilor profesionale, precum și recuperarea capacității de muncă a acestora;

c) acordarea de prestații în bani pe termen lung și scurt, sub formă de indemnizații și alte ajutoare, în condițiile prevăzute de lege.

Riscurile asigurate în condițiile Legii nr. 346/2002 sunt accidentele al carui caracter de muncă este declarat, confirmat/avizat ca accident de muncă de către inspectoratele teritoriale de muncă, respectiv Inspecția muncii, precum și bolile profesionale declarate de catre direcțiile de sănătate publică, în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și ale H.G. nr. 1425/2006.

Drepturile asiguratilor

Conform prevederilor Legii nr. 346 din 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratii au dreptul la urmatoarele prestatii si servicii:

a) Prestatii si servicii pentru reabilitarea medicala si recuperarea capacitatii de munca;

b) Prestatii si servicii pentru reabilitare si reconversie profesionala;

c) Indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca;

d) Indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;

e) Compensatie pentru atingerea integritatii;

f) Despagubiri in caz de deces;

g) Rambursari de cheltuieli;

h) Pensie de invaliditate ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala;

i) Pensie de urmaș în cazul decesului ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională.

Toate aceste prestatii se acordă doar în cazul în care a fost confirmat accidentul de muncă sau boală profesională.

Prestatiile si serviciile pentru reabilitare si reconversie profesională

Prestatiile si serviciile pentru reabilitare si reconversie profesionala se acorda de catre asigurator la solicitarea asiguratilor care, desi nu si-au pierdut complet capacitatea de munca, nu mai pot desfasura activitatea pentru care s-au calificat, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale.

Asiguratorul preia in sarcina sa cheltuielile pentru urmatoarele prestatii si servicii de reabilitare si reconversie profesionala: cheltuielile privind serviciile medicale si psihologice pentru aprecierea starii fizice, mentale si aptitudinale in vederea reconversiei profesionale;

costul cursurilor de calificare sau de reconversie;

Bibliografie

1. https://edirect.e-guvernare.ro/informatiigenerale/SitePages/cetateni.aspx?IDC=37

2. http://cjphr.ro/ro/page/160/accidente-de-munca-si-boli-profesionale

3. https://www.cjpsalaj.ro/fond-accidente-de-munca-si-boli-profesionale/

4. https://www.ssmregis.ro/blog/consultanta/clasificarea-accidentelor-de-munca-si-a-bolilor-profesionale.html

5. https://expertsafety.ro/top-3-cauze-ale-accidentelor-de-munca/

6. https://ssmconsult.wordpress.com/2014/01/17/cauzele-accidentelor-de-munca/

7. https://www.forbes.ro/cum-arata-topul-celor-mai-riscante-meserii-din-romania-126565

8. http://www.pedabt.ro/wp-content/uploads/2016/06/Bolile-profesionale.pdf

9. https://bundeangajat.olx.ro/bolile-profesionale-ce-sunt-cum-se-clasifica-si-care-sunt-prevederile-legale/#Cercetarea,%20confirmarea%20%C8%99i%20declararea%20bolilor%20profesionale

10. https://www.cnpp.ro/pensie-invaliditate-ca-urmare-a-unui-accident-de-munca-sau-boala-profesionala

Preview document

Asigurarea pentru accidente de muncă și bolile profesionale - Pagina 1
Asigurarea pentru accidente de muncă și bolile profesionale - Pagina 2
Asigurarea pentru accidente de muncă și bolile profesionale - Pagina 3
Asigurarea pentru accidente de muncă și bolile profesionale - Pagina 4
Asigurarea pentru accidente de muncă și bolile profesionale - Pagina 5
Asigurarea pentru accidente de muncă și bolile profesionale - Pagina 6
Asigurarea pentru accidente de muncă și bolile profesionale - Pagina 7
Asigurarea pentru accidente de muncă și bolile profesionale - Pagina 8
Asigurarea pentru accidente de muncă și bolile profesionale - Pagina 9
Asigurarea pentru accidente de muncă și bolile profesionale - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Asigurarea pentru accidente de munca si bolile profesionale.docx

Ai nevoie de altceva?