Toate referatele

 • Etapele intocmirii unei diete

  2 Componente Cantitativă : standarde, repere pentru categorii de indivizi în funcție de vârstă, sex, activitate fizică Calitativă : repartiția nutrimentelor în rația energetică, care ține cont de anumite caracteristici pentru fiecare categorie de nutriment energetic DENSITATE ENERGETICĂ - procentajul de kcal pentru 100 g de aliment - determinant esențial al sațietății - cu cât un aliment este mai sărac în lipide densitatea sa energetică este mai mică DENSITATE NUTRIȚIONALĂ -...

 • Comunicarea cu pacientii varstnici

  Definiția comunicării Comunicarea este un proces de transmitere a unui mesaj de la o sursă către o destinație, folosind un anumit cod și un anumit canal. Elementele comunicării emițător sau locutor: cel care transmite un mesaj receptor sau interlocutor: destinatarul sau beneficiarul informației mesaj: cantitatea de informație ce se transmite cod: sistemul de comunicare bazat pe semne lingvistice comune emițătorului și receptorului canal: realizează legătura dintre E și R context:...

 • Caracteristicile activitatilor economice si rolul lor in organizarea teritoriului (Targoviste)

  1. ACTIVITĂȚILE AGRICOLE Economia Municipiului Târgoviște se încadrează în sistemul economic a județului Dâmbovița. Analiza economiei județene este importantă pentru evaluarea perspectivelor Municipiului Targoviște de a se transforma într-un pol de dezvoltare național, prin prisma faptului că economia urbana este în strânsă legătură cu cea județeană, prin legăturile economice ce se dezvoltă de-a lungul lanțurilor de producție regionale. Desi in municipiul Targoviște activitatile agricole...

 • Relieful carstic de suprafata Studiu de caz - Masivul Hasmas si Podisul Mehedinti

  1. Introducere În introducere, voi face referire la importanța temei abordate și anume „Relieful carstic de suprafață (exocarstul) în România”. Acesta are o importanță științifică deosebită, întrucât se vorbește în toată literatura de specialitate despre exocarst, cu toate formele lui diferite și arealele în care îl regăsim. Este notabil modul prin care au luat naștere aceste forme variate, înălțimea pe care o ating în anumite masive și multitudinea de zone în care se întâlnesc pe teritoriul...

 • Planificarea necesarului de resurse umane

  ARGUMENT În lucrările de specialitate, cit și în discuțiile de fiecare zi,managerii,experții în management și chiar cei care nu au un contact direct cu acest domeniu,nu ezită să afirme că oamenii constituie ’’ bunul cel mai de preț” al unei firme,că resursele umane reprezintă una dintre cele mai importante investiții ale firmei,ale cărei rezultate devin tot mai evidente in timp. Investiția în oameni este calea cea mai sigură de a garanta supraviețuirea unei firme sau de a asigura...

 • Cateheza

  I. PREGĂTIREA APERCEPTIVĂ Toți știm Crezul, îl întâlnim la slujba sfântului Botez , îl rostim la fiecare sfântă Liturghie, unii îl avem în pravila de rugăciune; el ne arată în ce trebuie să credem și ce trebuie să marturisim ca sa ne mântuim. Credem în Dumnezeu Unul în ființă dar întreit în persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.(Articolele 1-8). Trebuie să credem și în Biserică (Articolul 9). II. ANUNȚAREA TEMEI Astazi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom vorbi despre una din cele mai importante...

 • Drept comercial

  1. Notiunea, obiectul si definitia dreptului comercial Notiunea de comert este folosita in mai multe sensuri: - sens etimologic: provine din cuvantul latin „comercium” care reprezinta justapunere a cuvintelor „cu” si „mertz”, care inseamna „cu marfa”, adica operatiuni cu marfuri. - sens economic: apare ca o activitate al carei scop este schimbul si circulatia marfurilor de la producator la consumator. - sens juridic: notiunea are un sens mai larg decat sensul economic al acestuia,...

 • Opera lui Cesare Beccaria - Despre infractiuni si pedepse

  Introducere Apariția lui Cesare Beccaria în istoria științelor juridice nu s-a produs pe un teren arid. Numeroasele preocupări în domeniul filozofiei dreptului din perioada Renașterii (Nicolo Machiavelli în Italia, Jean Bodin în Franța, B. Spinoza și H.Grotius în Olanda, J. Locke și Th.Hobbes în Anglia, Althusius și Pufendorf în Germania) și apoi cele din epoca modernă (J.J.Rousseau, Ch. Montesquieu, Leibnitz, Kant, Fichte, Schelling, Hegel) au atras atenția asupra necesității de a regândi...

 • Migratia din perspectiva pactului international de la Maarakech

  1. Migrația internațională O componentă importantă a fenomenului demografic, care exercită influență nemijlocită asupra forței de muncă și, totodată, o caracteristică fundamentală a populației zilelor noastre, o reprezintă mișcarea populației, deplasarea ei dintr-un loc in altul. Acest drept a fost recunoscut de mai bine de 50 de ani, odată cu adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, care stipulează faptul că orice persoană are dreptul să se mute și să trăiască in interiorul...

 • Administratia publica centrala in Vechiul Regat 1866-1918

  1. Administrația publică centrală În funcție de întinderea teritorială, administrația publică centrală desemna acele organe administrative a căror competență se întindea pe întreg teritoriul țării. Aceste organe aveau în vedere guvernul, ministerele și alte servicii publice autonome sau aflate în subordinea ministerelor, localizate în capitală. În acest înțeles, administrația centrală se opunea reprezentanților guvernului la nivel local - prefecți, subprefecți, primari, notari, a căror...

 • Analysis of an advertising campaign - Telekom

  Name: Telekom logo: Campaign name: #netliberare Campaign’s link: https://www.youtube.com/watch?v=--NasD3_gC0 Real Transmitter: Telekom The apparent transmitter: Deliric Transmitter Analysis: - From the power point of view: Telekom talks about freedom through the voice of the Deliric hip hop, in the new campaign launched under the message #netliberare. - From the point of view of attractiveness: Deliric sings in Telekom's new clips on "lyrics" signed by Andreas Aron from...

 • Scrutinul de lista si scrutinul uninominal

  Sistemul electoral Relațiile sociale care privesc alegerea prin vot a deputaților, senatorilor, șefului de stat și autorităților locale sunt reglementate de dreptul constituțional, deoarece prin conținutul lor sunt relații constitutionale, adică apar in procesul instaurării, menținerii și exercitării puterii. Normele juridice care reglementează aceste relații sociale, formează o instituție distinctă a dreptului constituțional, ele găsindu-se înscrise atât în Constițutie cât și în legea...

 • Conceptia religioasa despre lume

  Concepția despre lume este unul din principalele componente ale conștiinței omului, ea reprezintă un fenomen social și spiritual, adică nu se transmite prin eriditate dar se formează pe parcursul vieții omului. Noțiunea de concepție este totalitatea de viziuni sau ansamblu de idei, cunoștințe, convingeri despre lume. Așadar concepția despre lume este un sistem de cunoștințe generale, o totalitate de principii și convingeri, de opinii și reprezentări ale omului depre lumea înconjurătoare și...

 • Schimbatoare de caldura tubulare

  1. Introducere Multe procese tehnologice din diferite ramuri ale industriei alimentare sunt însoțite de încălzirea sau răcirea produselor. Pentru realizarea acestor procese tehnologice, se folosesc schimbătoarele de căldură. Un schimbător de căldură este un echipament de transfer termic, care transmite căldura de la un mediu la altul. Transmiterea căldurii între cele două medii se poate face printr-un perete solid, care le separă, sau se poate face prin amestecarea mediilor. Dacă mediile...

 • Branzeturi

  INTRODUCERE Brânza este un produs lactat obținut prin coagularea laptelui anumitor animale, mai des vaci, dar și capre, iac, oi și bivoli. Pentru a se obține închegarea laptelui, este folosit cheagul, dar unele tipuri de brânză sunt închegate cu acizi precum oțet sau suc de lămâie, fie cu anumite specii de cynara. Cheagul este o enzimă, obținută în mod tradițional din stomacul vițeilor, dar, mai frecvent, în prezent, se folosesc înlocuitori microbiologici (obținuți în laborator). Pentru a...

Pagina 2 din 3152