Toate referatele

 • Utilizarea utilajelor de operare in terminalul de containere in relatie cu transportul multimodal

  OOppeerraațțiiii,, mmiijjllooaaccee șșii aammeennaajjăărrii ppeennttrruu mmaanniippuullaarreeaa mmăărrffuurriilloorr Principale operații de manipulare a mărfurilor transportate sunt: - determinarea cantitativă (masă, volum, metraj, număr de bucăți etc.); - încărcarea - transbordarea (trecerea mărfii de pe un mijloc de transport pe altul, prin ridicare, deplasare pe orizontală și coborâre) - transvazarea (trecerea mărfurilor lichide sau pulverulente, prin turnare) - stivuirea - calarea -...

 • Otilia Marculescu, personaj

  Titlul inițial al operei era “Părinții Otiliei” deoarece accentul cade pe tema paternității dar acesta este modificat din motive editoriale. În sens propriu titlul este alcătuit din două cuvinte, substantive, unul comun “enigma” și unul propriu “Otilia”. Firul epic este realizat de Felix Sima, Otilia devenind protagonistă deoarece numele ei apare în titlu. În sens conotativ termenul “enigma” vizează trei interpretări. Prima interpretare fiind eternul mister feminin deoarece Otilia este o sumă...

 • Masuri pentru redresarea economica a Statelor Unite ale Americii in anii 30

  Marea criză economică a fost o depresiune economică severă în toată lumea care a avut loc în anii '30, originară din Statele Unite ale Americii. Timpul apariției marii crize economice a variat, în cele mai multe țări a început în 1929. Această criză a fost cea mai lungă și cea mai răspândită criză economică a secolului XX. Depresiunea a început în SUA după o scădere majoră a bursei de valori care a început în jurul zilei de 4 septembrie 1929 și a devenit o știre mondială cu prăbușirea bursei...

 • Razboaiele opiului intre Marea Britanie si China in secolul XIX

  Primul război al Opiului a fost războiul dintre Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei și Dinastia Qing, scopul fiind acela de a obține beneficii economice în urma comerțului în China. Acest război a reprezentat sfârșitul izolării Chinei și începutul istoriei chineze moderne. Comerțul cu mărfuri a fost foarte profitabil pentru negustorii chinezi și europeni de-a lungul secolului XIX. Din cauza restricțiilor impuse de Dinastia Qing comerțul cu bunuri care se consumau mult de valoare...

 • Analiza factorilor determinanti ai inteligentei organizationale in organizatia militara

  Trăim vremuri în care informațiile sunt doar la un click distanță. Cu toate că, mai mult ca niciodată accesul la informații a devenit cu adevărat simplu, de cele mai multe ori, devine mai greu ca oricând să o identificăm pe cea de care avem într-adevăr nevoie. La prima vedere, multitudinea de informații disponibile în prezent, face ca procesul de escaladare a acestora să pară imposibil, însă inteligența organizațională poate face această ascensiune mai ușoară. Prin inteligență...

 • Tehnologia de cultura in sistem ecologic a castravetilor (Cucumis sativus) in sera

  Familia: Cucurbitaceae Denumire științifică: Cucumis sativus Origine: Provine din India și este cultivat în regiuni tropicale și temperate. Se cultivă în numeroase varietăți, datorită diversității fructelor. Tulpina: viță târâtoare de 1,5 - 2 m lungime, care crește agățându-se pe spaliere sau alte structuri de susținere cu ajutorul cârceilor. Frunzele: sunt mari, aspre și acoperă fructele. Florile: sunt mici, de culoarea galben pal. Fructul: este cilindric, alungit, poate ajunge și la...

 • Plan de negociere apartament 3 camere

  - subiectul negocierii - Cumpararea unui apartament 3 camere Bucuresti, sector 2, strada Carei nr.7, etaj 2, apartament 23. - lista problemelor de negociat în ordinea importanței (limita minimă și limita maximă a problemelor); - pretul între 60.000 și 90.000 euro ; - termenul de predare între o lună și 3 luni ; - modalitatea de efectuare a tranzacției - minim - numerar - maxim - transfer bancar Secretul negocierii constă în a reuși să-l antrenezi într-un joc de-a “Hai să câștigăm...

 • Liderul Jimmy Hoffa

  Cunoștiințele mele, dobândite de-a lungul vieții și informațiile obținute în cadrul cursului de Leadership și comportament organizațional, mă determina să îmi încep referatul despre un lider, făcând precizarea că există foarte multe persoane ce au fost și încă sunt considerați lideri, în diferite domenii. Aceștia sunt numiți lideri, deoarece dețin abilitățile și aptitudinile necesare și folosesc cunoștiințele acumulate pentru a coordona și conduce grupuri de oameni în scopul realizării...

 • Dezvoltarea leadership-ului in administratia publica din Romania

  Leadership-ul nu este o noțiune singulară. Chiar și după decenii de cercetare, nu suntem capabili să identificăm cu certitudine factorii cauzali specifici care să conducă la un leadership și management de succes în orice timp și spațiu. Iar acest lucru se datorează faptului că situațiile din viața reală nu sunt aceleași, ci într-o continuă schimbare, cu numeroși factori și variabile care apar aproape simultan. În prezent se urmărește o abordare a leadership-ului și a managementului care să...

 • Tipologia canalelor de distributie

  Introducere Canalul de distributie reprezinta mijlocul prin care un produs sau serviciu financiar devine disponibil si ajunge la client. Personalul implicat in activitatea de marketing trebuie sa aiba mereu ca obiectiv selectarea acelor canale de distributie care aduc produsul cat mai aproape de clientii vizati, asigurand acestora cea mai mare accesabilitate. Canalele de distributie sunt definite ca "succesiunea de procese prin care are loc intalnirea prestatorului cu...

 • Produse si servicii baancare

  Societățile bancare efectuează o diversitate de operațiuni sub forma produselor și serviciilor bancare. Acestea sunt diferite de la o societate bancară la alta, succesul unei bănci și profiturile acesteia fiind determinate de tipurile de produse și servicii bancare, de simplificarea tehnicilor și procedeelor de lucru specifice, operativitatea și promptitudinea serviciilor. Cu alte cuvinte, fiecare societate bancară trebuie să-și asigure succesul pe piața bancară prin produsele și serviciile...

 • Un experiment social - cum influenteaza etnia si limbajul non-verbal actul de a da bani cersetorilor

  1.Introducere În ultimii ani, un fenomen ce a luat amploare a reușit să stăpânească întreaga lume. Cerșetoria, mai exact subcultura stradală, aduce în prim-plan oameni și cazuri ce se confruntă cu o astfel de problemă. Această problemă socială a crescut cu precădere după anul 1989 odată cu trecerea la un regim democratic. Cerșetoria are la bază cauze cunoscute ce îl fac pe individ să recurgă la astfel de gesturi. Copiii abandonați, bătranii fără adăpost, rețelele de trafic de persoane, dar...

 • Resursele bancare atrase prin valorile mobiliare

  Legislația: Regulament cu privire la condițiile, modul de emisiune și circulație a certificatelor bancare de depozit și a cambiilor bancare, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.94 din 31.03.2005, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67-68/248 din 06.05.2005), cu modificările și completările ulterioare Legea privind societățile pe acțiuni N 1134-XIII, 2 aprilie 1997(Monitorul Oficial N 38-39, 12 iunie 1997) Emisiunea certificatelor de...

 • Lovemarks

  Introducere Pentru o mai bună înțelegere a Lovemarks este necesară o scurtă istorie a brandurilor, mai exact ce este un brand, ce este un trademark și de ce Lovemarks au legatură cu acestea dar se distinge prin ceva unic. “More than a century ago, cattle ranchers used branding irons to indicate which animals were theirs. As the cattle moved across the plains on their way to Chicago slaughter houses, it was easy to determine which ranchers they were from because each head of cattle was...

 • Resursele umane in contextul globalizarii

  Analiza la nivelul macro a proceselor economice, simultan cu abordarea lor dinamică, a conturat noi concepte, printre care și cele de creștere și dezvoltare economică. Din multitudinea de noțiuni utilizate pentru a investiga procesele macroeconomice, frecvența cea mai mare o au termenii de creștere, dezvoltare, progres tehnic, evoluția economică, ciclu economic etc. În ceea ce privește sensul atribuit termenilor amintiți, între diferiți autori există deosebiri, mai mari sau mai mici, dar și...

Pagina 3 din 3134