Toate referatele

 • Aspecte teoretice si practice ale cercetarii la fata locului in cazul savarsirii infractiunii de furt sau talharie

  Introducere Infracțiunile de furt si tâlhărie sunt principalele infracțiuni care, prin frecvența și pericolul social ridicat, constituie un potențial stres în viața de zi cu zi a românilor, reprezentând peste 70 de procente din peisajul criminalității comise în România. Furtul este definit, în forma sa simplă, în art. 228 alin. 1 C. pen.ca fiind luarea unui bun mobil din posesia sau detenția altuia, fără consimțământul acestuia, în scopul însușirii lui pe nedrept.Tâlharia, în varianta tip,...

 • Importanta cooperarii politienesti internationale

  Secțiunea I: MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI Motivul alegerii acestei teme derivă din dorința de documentare în legătură cu acest subiect, deoarece este unul extrem de important atât la nivelul Uniunii Europene, al tuturor statelor membre, implicit și al României, întrucât cooperarea polițienească internațională este unică după modalitățile de realizare a schimbului de informații, infrastructura tehnică și operațională. În etapa actuală, un actor însemnat și puternic care ajută la apariția...

 • Executarea pedepsei privative de libertate

  “Serviciile de probațiune sunt servicii publice care asigură supravegherea modului în care infractorii menținuți în libertate își respectă condițiile și își îndeplinesc obligațiile.” (Durnescu, Oancea, 2012, 204) Aceste servicii au ca scop păstrarea siguranței publice prin reabilitarea comportamentală a infractorilor. Sistemul de probațiune a apărut în România încă de pe vremea lui Carol al II-lea în Codul penal din 1936, însă a început să aibă un sistem de probațiune în adevăratul sens al...

 • Detentiunea pe viata

  ISTORIC Detențiunea pe viață este o pedeapsă principală și reprezintă cea mai severă pedeapsă din legislația penală actuală. Această pedeapsă constă în lipsirea de libertate a condamnatului pentru tot restul vieții lui. Pedeapsa detențiunii pe viață este privativa de libertate ,dar nu cu caracter temporar cum este închisoarea ,ci cu caracter permanent. Abolirea pedepsei cu moartea și înlocuirea ei cu pedeapsa detențiunii pe viață s-au datorat, pe de o parte, schimbărilor social-politice...

 • Analiza masurii educative neprivative de libertate - Stagiu de formare civica

  Sistemul judiciar românesc prezintă o abordare specifică asupra modului în care regimul sancționator se aplică în cazul minorului infractor. Construcția principiilor judiciare de reglementare a răspunderii penale în cazurile care implică minoratul este corelată cu vârsta persoanei și capacitatea de discernământ. Așadar, în contextul Noului Cod Penal, limitele răspunderii penale sunt reprezentate astfel: minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal, între 14 și 16 ani minorul...

 • Controlul social

  1. Aspecte generale Administrația publică reprezintă un ansamblu de structuri organizatorice care îndeplinesc o anumită activitate, dar aceasta poate fi o viziune unilaterală. Privită din punct de vedere social, administrația publică reprezintă o componentă a societății din care fac parte, fiind ea însăși un mediu social. Fenomenul administrativ poartă amprenta și este influențat în mod esențial de mediu social în care se desfășoară, aceasta determinând atât formele de manifestare, cât...

 • Roboam si Ieroboam - regi rivali

  INTRODUCERE Dea lungul timpului au existat polemici în legătura cu veridicitatea faptelor și a personajelor prezentate în Vechiul Testament. Se puneau la îndoială unele date si evenimente la care făceau referire textele Bibliei. Cercetarea face parte dintr-un studiu mai amplu care cuprinde o perioadă importantă din istoria milenară a poporului evreu. Cercetarea se întinde pe o perioada de cateva secole, începând din timpul Regatului regelui Solomon , continuând mai apoi cu secesiunea în...

 • Caracterizarea geografica a asezarilor umane din statul Columbia

  I. Introducere Așezările umane sunt rezultatul adaptării active a colectivității umane ce își desfășoară activitatea pe un anumit teritoriu, în condițiile existenței unor relații sociale, economice și istorice. Teritoriul pe care se situaează așezările umane se particularizează prin componentele structurii fizico-geografice, prin diversitatea și prin potențialul material și concret al condițiilor naturale, dar și prin factorii de natură economico-socială în care au apărut și se dezvoltă...

 • Caracterizarea complexa fizico-umano geografica a judetului Hunedoara

  Județul Hunedoara este situat în partea central-vestică a României, la contactul dintre Carpații Meridionali și Carpații Occidentali, într-o zonă cu masive montane, despărțite de depresiuni și culoare intramontane. Reședința județului Hunedoara este municipiul Deva, localitate urbană de rangul II. Este străbătut de paralela de 46° latitudine nordică (la sud de localitatea Zam) și de meridianul de 23° longitudine estică (la vest de orașul Simeria), fiind traversat de la est la vest de râul...

 • Caracteristici hidrologice ale bazinului hidrografic Argesel la statia hidrometrica Mioveni

  1. Caracterizarea geografică și morfometrică a bazinului hidrografic Râul Argeșel se află în partea de nord-est a Spațiului Hidrografic Argeș-Vedea, izvorăște din Munții Iezer și are o lungime de 74,5 km. Bazinul Hidrografic Argeșel are o suprafață de 242 km2 și se situează atât în regiunea montană cât și în regiunea subcarpatică și colinară. Sectorul superior al râului aparține de Subcarpații Getici, iar sectorul mijlociu și cel inferior aparțin de Podișul Getic. Valea râului este...

 • Conceptul de strategie a firmei

  Conceptul de strategie își are sorgintea în limba greacă, fiind compus din termenii „strategos” (arme) și „agos” (conducător). In conceperea si fundamentarea activitatilor firmelor un rol esential il au strategiile elaborate de catre organismele manageriale. Schimbarii conceptiilor privind organizatiile in general si firmele in special, i-a corespuns abordarea diferita a strategiei. Primii care au punctat importanta deosebita a strategiei, in ordine cronologica, au fost: Alfred Chandler,...

 • Criza din Ucraina - Analiza elementelor razboiului hibrid

  Abstract În lucrarea de față voi analiza modalitatea prin care Rusia a purtat o formă de război care, astăzi este cunoscută sub denumirea de “război hibrid” în Ucraina și Crimeea. La nivelul lucrării voi aborda partea teoretică și voi conceptualiza noțiunea de război hibrid. În partea a doua a prezentării, voi analiza modalitatea de desfășurare a conflictului din Ucraina și voi detalia formele și elementele de manifestare a războiului hibrd. Introducere Istoria ne-a învățat și ne-a arătat...

 • Studiu de caz privind elemetele constitutive ale infractiunii de talharie

  1. Motivația alegerii temei de cercetare Mi-am ales această temă pentru proiect deoarece, în contextul social actual, consider că această infracțiune a căpătat o importanță deosebită datorită degradării sociale, a nivelului de trai din ce în ce mai scăzut, cât și a creșterii continue a criminalității. În cadrul acestei lucrări, am hotărât să aprofundez studiul privind infracțiunea de tâlhărie, ce face parte din cadrul infracțiunilor contra patrimoniului. Această lucrare este structurată pe...

 • Statul - subiect al dreptului international public

  În sensul sau cel mai larg, dreptul internațional public, reprezintă totalitatea de norme juridice care legiuiește raporturile ce se stabilesc în cadrul comunității internaționale. Societatea internațională este formată, de state ce au suveranitate, care își însușesc în mod nemijlocit anumite drepturi și obligații în raporturile dintre ele. În cadrul societății naționale puterea este unică, specific acestei societății este descentralizarea puterii. Spre deosebire, în cadrul societății...

 • Numirea si admiterea membrilor oficiului consular

  Abstract Parcursul și dezvoltarea relațiilor între state s-a concretizat prin apariția oficiilor consulare ca o instituții tampon ce favorizează atât interacțiunea între țări, cât și între cetățeni și țara de origine sau de adopție. Lucrarea trece în retrospectivă progresul relațiilor internaționale și diplomatice de-a lumngul anilor și nașterea unor instituții. Sunt de altfel prezentate și aspecte organizatorice ce privesc oficiile consulare, responsabilitățile consulatelor și la alcătuire...

Pagina 3 din 3285