Toate referatele

 • Tipologia canalelor de distributie

  Introducere Canalul de distributie reprezinta mijlocul prin care un produs sau serviciu financiar devine disponibil si ajunge la client. Personalul implicat in activitatea de marketing trebuie sa aiba mereu ca obiectiv selectarea acelor canale de distributie care aduc produsul cat mai aproape de clientii vizati, asigurand acestora cea mai mare accesabilitate. Canalele de distributie sunt definite ca "succesiunea de procese prin care are loc intalnirea prestatorului cu...

 • Produse si servicii baancare

  Societățile bancare efectuează o diversitate de operațiuni sub forma produselor și serviciilor bancare. Acestea sunt diferite de la o societate bancară la alta, succesul unei bănci și profiturile acesteia fiind determinate de tipurile de produse și servicii bancare, de simplificarea tehnicilor și procedeelor de lucru specifice, operativitatea și promptitudinea serviciilor. Cu alte cuvinte, fiecare societate bancară trebuie să-și asigure succesul pe piața bancară prin produsele și serviciile...

 • Un experiment social - cum influenteaza etnia si limbajul non-verbal actul de a da bani cersetorilor

  1.Introducere În ultimii ani, un fenomen ce a luat amploare a reușit să stăpânească întreaga lume. Cerșetoria, mai exact subcultura stradală, aduce în prim-plan oameni și cazuri ce se confruntă cu o astfel de problemă. Această problemă socială a crescut cu precădere după anul 1989 odată cu trecerea la un regim democratic. Cerșetoria are la bază cauze cunoscute ce îl fac pe individ să recurgă la astfel de gesturi. Copiii abandonați, bătranii fără adăpost, rețelele de trafic de persoane, dar...

 • Resursele bancare atrase prin valorile mobiliare

  Legislația: Regulament cu privire la condițiile, modul de emisiune și circulație a certificatelor bancare de depozit și a cambiilor bancare, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.94 din 31.03.2005, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67-68/248 din 06.05.2005), cu modificările și completările ulterioare Legea privind societățile pe acțiuni N 1134-XIII, 2 aprilie 1997(Monitorul Oficial N 38-39, 12 iunie 1997) Emisiunea certificatelor de...

 • Lovemarks

  Introducere Pentru o mai bună înțelegere a Lovemarks este necesară o scurtă istorie a brandurilor, mai exact ce este un brand, ce este un trademark și de ce Lovemarks au legatură cu acestea dar se distinge prin ceva unic. “More than a century ago, cattle ranchers used branding irons to indicate which animals were theirs. As the cattle moved across the plains on their way to Chicago slaughter houses, it was easy to determine which ranchers they were from because each head of cattle was...

 • Resursele umane in contextul globalizarii

  Analiza la nivelul macro a proceselor economice, simultan cu abordarea lor dinamică, a conturat noi concepte, printre care și cele de creștere și dezvoltare economică. Din multitudinea de noțiuni utilizate pentru a investiga procesele macroeconomice, frecvența cea mai mare o au termenii de creștere, dezvoltare, progres tehnic, evoluția economică, ciclu economic etc. În ceea ce privește sensul atribuit termenilor amintiți, între diferiți autori există deosebiri, mai mari sau mai mici, dar și...

 • Vechi si noi in identificarea comportamentului simulat

  Scriitorul irlandez Oscar Wilde spunea că „adevărul pur și simplu este rareori pur și niciodată simplu”. Dezvoltarea capacității de a înțelege și de a face predicții privind comportamentul oamenilor a fost susținută deopotrivă de interese personale imediate, dar și de interese sociale mai generale. Căutarea unor relații clare între unele atribute fizice ale individului și caracteristicile personalității sale își are originea în teorii mai vechi privind relația dintre spirit și corp. Amintim...

 • Relatiile romano-americane in perioada Razboiului Rece

  Abstract: În a doua jumătate a secolului XX, relațiile internaționale au fost dominate de un conflict ideologic, numit „Războiul rece”, dus între două blocuri politice: SUA și statele democratice, pe de o parte, și URSS și statele comuniste pe de altă parte. Perioada de desfășurare este 1946-1991 (începe după terminarea celui de-al Doilea război mondial și se încheie odată cu desființarea URSS). În 1946 se vorbea deja despre împărțirea lumii în două tabere, lumea comunistă și lumea liberă și...

 • Organizarea procesului de dirijare a riscului in cadrul intreprinderii

  I. Subiectul teoretic : Organizarea procesului de dirijare a riscului în cadrul întreprinderii. II. Subiectul practic : De determinat nivelul cheltuielilor fixe pentru anul de planificare, dacă în anul raportat întreprinderea a atins un volum de vânzări în mărime de 43 mil. lei. Cheltuielile variabile au constituit 32,1 mil. lei, iar cele fixe -8,8 mil. lei. Pentru anul de planificare întreprinderea prevede sporirea vânzărilor cu 22% și reducerea riscului operațional datorită sporirii...

 • Hamartiologia si patologia - Legatura dintre pacate si bolile psihice

  INTRODUCERE Am elaborat această lucrare de seminar cu titlul „Hartiologia și patologia: legătura dintre păcate și bolile psihice” la disciplina Bioetică. Motivul pentru care am ales această temă, este importanța subiectului în societatea contemporană. Trăim într-o societate în care patologia bolilor sau cel puțin a tulburărilor psihice este din ce în ce mai prezentă. Starea de anxietate sau de teamă nejustificată (atac de panică) pare să copleșească lumea în care trăim. Astfel am încercat...

 • Partidele politice si teoria separatiei puterilor

  1.PARTIDELE POLITICE Dacă ar fi să facem o istorie a partidelor politice putem spune că forme incipiente nepurtand această denumire au existat încă din Antichitate, însă partidele apar în secolul XVIII-XIX. Partidele politice apar în interiorul Parlamentului și sunt niște forme de organizare contestate în numele unității politice. În societatea modernă partidele politice s-au impus ca realități incontestabile. Procesul apariției lor trebuie privit în strânsă corelație cu apariția și...

 • Limbajul in comunicarea interculturala

  Comunicare interculturală - context general Comunicarea este un proces ce presupune nu numai limbajul verbal, ci un intreg ansamblu de informatii. Comunicăm prin stimuli purtători de mesaje. Comunicarea este un proces tranzacțional in care se schimbă energii si semnificatii, emoții, idei, atât la nivel individual cât și la nivel de grup. Comunicarea interculturală este un concept care pe lângă comunicarea propriu-zisă include și interacțiunea între oameni de culturi diferite . Comunicarea...

 • Terorismul la nivel international

  1. INTRODUCERE: Termenul de terorism vine din limba latina, de la cuvintele terror-terroris, care înseamnă violență fizică,spaimă, teroare provocate deliberat prin acte de violență publică, folosirea cu intenție a unor mijloace capabile să ducă la un pericol comun. Caracteristicile terorii sunt: violența și amenințarea cu violență, folosirea sistematică și persistentă a violenței, intimidare și sensibilizare prin agresivitate și ura. Terorismul mai presupune organizare și planificare...

 • Cauzele si efectele migratiei la nivel international

  1. DEFINITIE: Migrația populației este un proces complex, influențat de mai mulți factorii ce determină intensitatea fluxurilor migratorii, care conduc la multiple efecte de cele mai multe ori nedorite asupra populației din care provin. Imigrările au ca efect un spor de populație, emigrările reprezintă pierderi din populația națională; diferența dintre imigrări si emigrări este soldul migrației sau soldul migratoriu, care poate fi pozitiv, nul sau negativ. Migrația poate fi: - Internă-...

 • Jean Caune - Cultura si comunicare

  PARTEA ÎNTÂI: PUNCTE DE VEDERE TEORETICE. 1. LIMBAJUL CA FENOMEN CULTURAL. În primul rând, trebuie să privim cultura ca pe un ansamblu de sisteme simbolice, în care un prim rang îl ocupă limbajul, deoarece el reprezintă fundamentul societății omenești, atât în planul identității, cât și în cel al evoluției sale. Astfel, limbajul aparține atât domeniului individualului, cât și socialului și nu se poate clasa în nicio categorie a faptelor umane. Limba nu se confundă cu limbajul, căci acesta...

Pagina 4 din 3135