Toate referatele

 • Asigurari informationale

  TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIEI IN ASIGURARI Dezvoltarea internetului a fost exploziva in ultimii ani. Numărul de utilizatori aiinternetului se dublează la fiecare câteva luni, existând în acest moment sute de milioanede utilizatori. Este cunoscut faptul că tranzacțiile pe internet se clasifică din punct devedere al utilizatorilor, tranzacțiile pe internet putand fi împărțite în: tranzacții în caresunt implicate personae fizice și juridice și tranzacții în care sunt implicate doar...

 • Tendinte separatiste in Europa

  Separatismul politic Ce este separatismul politic? Separatismul este o mișcare politică ce caută să despartă o regiune, o provincie sau un stat, de țara sau ansamblul mai vast căruia aceasta aparține. Scopul este obținerea, pe o bază teritorială, a unei recunoașteri politice și crearea unui nou stat independent. Această mișcare se referă explicit și în mod sistematic la independența unui anume teritoriu ce, în prezent, este componenta altui stat. În acest sens, separatismul se poate defini...

 • Ce sunt ciclurile economice si cum influenteaza creditarea bancara

  Introducere Acestă lucrare se referă la modul cum influențează ciclurile economice activitatea de creditare bancară. Forma ciclurilor este urmată de cauzele care sunt consecințele acestor fluctuații. Este subliniată ideea continuității în economie, a urcărilor și a coborâșurilor care neîncetat se repetă, îndepărtând un stat din faza de recesiune în perioada de "boom economic". De asemenea, se prezintă ritmul între ciclurile economice și împrumutul bancar, influențe care nu numai că...

 • Economiile si investitiile

  Atât individul, cât și societatea pot să progreseze numai atunci când se produce mai mult decât se consumă. J. M. Keynes - „prin economii se înțelege surplusul venitului peste cheltuielile de consum”. A. Cotta - economiile sunt „toate reducerile costului de producție mediu pe care o unitate economică le înregistrează voluntar sau involuntar” Prin originea lor economiile sunt interne și externe. Economiile care provin din perfecționarea organizării producției se numesc economii de scară...

 • Cresterea macroeconomica

  Ce se înțelege prin mișcarea economică? mișcarea economică reprezintă modul de existență și de manifestare-funcționare, schimbare, transformare, evoluție a economiei privită în ansamblul său și a tuturor elementelor sale constitutive, în timp și spațiu Sursa mișcării economice o constituie interacțiunea dintre fenomenele, relațiile și procesele vieții economice. = trebuințele, interesele, dorințele și scopurile agenților economici Conceptul de - creștere- a fost împrumutat de știința...

 • Reforma agrara din 1921

  INTRODUCERE La inceputul sec. al XX-lea problema agrară constituia una din chestiunile fundamentale evoluției României. Prin modul ei de rezolvare depindea atât progresul economic al țării cât și îmbunătățirea soartei țăranilor. Lupta pentru pămant a constituit mereu principalul motiv al rebeliunilor si răscoalelor. Tot din această problemă ia naștere revoluția lui Horia si cea a lui Avram Iancu, toți luptându-se pentru pământ. In 1921 împărțirea pământului prin reforma agrară a fost un...

 • Managementul deseurilor

  Se definește ca ansamblul activităților de organizare, conducere și gestiune a deșeurilor. ELEMENTE DE STRATEGIA DE MANAGEMENT A DEȘEURILOR. Printre primele documente de politică sectorială elaborate de Comisia Europeană se numără Strategia de Management a Deșeurilor. Această strategie cuprinde o serie de recomandări referitoare la: 1. prevenirea generării de deșeuri prin îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație 2. reciclarea și reutilizarea deșeurilor 3. optimizarea eliminării finale a...

 • Eficienta economica si avantajul competitiv

  Eficiența economică Creșterea economică se realizează sub acțiunea unor factori de natură cantitativă și calitativă. În prima categorie avem în vedere dimensiunea factorilor de producție, respectiv volumul resurselor naturale, ale capitalului și potențialului uman atrase în activitatea economică, iar în cel de-al doilea caz avem în vedere eficiența folosirii acestora în producție. În condițiile caracterului tot mai limitat al resurselor care pot fi atrase în activitatea economică, crește...

 • Politica de mediu in Romania

  În România, protecția mediului a apărut ca un domeniu de sine stătător al politicilor naționale, în anul 1990, când a fost înființat pentru prima dată fostul Minister al Mediului; în 1992 a fost elaborat primul document oficial ce stabilește obiectivele naționale în domeniu - „Strategia Națională de Protecția Mediului”, reactualizată în 1996 și în 2002. Strategia este structurată în două părți: (1) o trecere în revistă a principalelor resurse naturale, elemente privind starea economică și...

 • Rezerve minime obligatorii

  Introducere Ce sunt aceste rezerve minime obligatorii și de ce sunt ele importante? Definitia spune ca rezervele minime obligatorii reprezinta“disponibilitati banesti ale institutiilor de credit, in lei si in valuta, pastrate in conturi deschise la Banca Nationala a Romaniei”. Acestea se stabilesc in cote procentuale prin decizii ale BNR, printr-o formula destul de complexa. Baza de calcul a rezervelor minime obligatorii este reprezentata de soldurile depozitelor in lei si in valuta atrase...

 • Turism rural Grecia

  1. Analiza spatiului geografic - Grecia, cunoscuta inca din antichitate sub denumirea de Elada, este o tara din partea de sud a Europei, cu o asezare strategica la intersectia dintre Europa, Africa si Asia 1.2 Relief Grecia: -parte continentala (golfuri si peninsule) -parte insulara: 3000 de insule Relief - predominant muntos 80% - Muntii Pindului - Muntii traciei - Muntele Olimp - Muntele Ossa 1.2 Clima 3 tipuri: - mediteraneana - blanda, cu ierni umede și veri fierbinti si...

 • T2 - Karl Jaspers

  Hotărâtor pentru om este modul în care își trăieste eșecul" Karl Jaspers privește începuturile filosofiei ca pe un proces subiectiv și personal de gândire, o evoluție interioară care este specifică fiecărui individ - “izvorul de unde țâsnește în mod constant impulsul de a filosofa” . În sprijinul acestei perspective autorul face o diferențtă clară între originea filosofiei și începuturile filosofiei, nu se dezbate aici caracterul istoric al acesteia. Istoric, începutul filosofiei...

 • Sectorul public si rolul lui in economia bazata pe cunostinte

  Factorul uman este cel mai important, deoarece managementul cunoștințelor depinde de disponibilitatea oamenilor de a răspândi și reutiliza cunoștințele. Introducere Am ales această temă întrucât am fost captivați de importanța resurselor umane, în special, a cunoștințelor acestora, fără de care nici o activitate nu și-ar îndeplini obiectivele. De asemenea, rolul jucat de economia bazată pe cunoștințe în instituțiile publice are o importanță deosebită. Cap. 1 Instituțiile publice...

 • Bugetul de stat si procesul bugetar

  Bugetul de stat Bugetul de stat reprezintă o categorie fundamentală a științelor finanțelor. Îl putem aborda din punct de vedere juridic și economic. Sub aspectul său juridic bugetul reprezintă un act prin care sunt prevăzute și autorizate veniturile și cheltuielile anuale ale statului. Bugetul de stat prevede și autorizează în formă legislativă cheltuielile și resursele statului, având caracter obligatoriu fiind supus aprobarii Parlamentului. Reprezintă un act de previziune a resurselor...

 • Teleshopping

  Teleshoppingul este o forma de vanzare cu amanuntul fara stocarea marfii sau in-home, in care consumatorul poate achizitiona bunuri si servicii aratate la televizor. Cumparatorul face comanda prin telefon, sau cu ajutorul computerului si produsele ii sunt trimise acasa. Stim cu totii acele reclame nesuferite care dureaza intre 15 minute si jumatate de ora pe diverse televiziuni si care se termina prin indemnul sistematic de a comanda acum, cat mai repede posibil, pentru a beneficia de...

Pagina 4 din 3152