Toate referatele

 • Sistemul fiscal in Turcia

  INTRODUCERE Republica Turcia este o țară situată pe două continente, aflată aproape în totalitate în Anatolia, cu 3% din teritoriul său aflat în regiunea Munților Balcani din Europa de sud-est, și are granițe cu opt țări: Grecia și Bulgaria la nord-vest; Georgia, Armenia și Azerbaidjan la nord-est; Iran la est, Irak și Siria la sud. Capitala Republicii Turcia este or. Ankara, dar or. İstanbul rămâne centrul financiar, economic și cultural al țării. Alte orașe importante sunt İzmir, Bursa,...

 • Rolul patrimoniului unesco in societatea globala

  Obs. preliminarii: Lucrarea de față reprezintă o parte din cap. al 2-lea al lucrării de dizertație „Patrimoniul UNESCO”. Am ales acest capitol deoarece mi se pare că se pretează la o analiză conform cerințelor cursului de Etică și integritate academică. Acest articol se oprește asupra câtorva dintre multiplele valențe care pot fi atribuite Patrimoniului umanității, construcție unică și generoasă, care în opinia unuia dintre „părinții săi” ar fi greu de realizat astăzi . Conceptul de...

 • Agentiile Uniunii Europene

  1. INTRODUCERE Crearea agențiilor Uniunii Europene este, de departe, unul din cele mai proeminente inovații instituționale la nivel european. Proliferarea rapidă a agențiilor Uniunii Europene a dus la ideea de a ne putea referi la acest proces ca fiind unul de ,,agentificare”, comparabil cu crearea de agenții la nivel național. Agențiile Uniunii Europene au devenit trăsături universale ale sistemului administrativ european în curs de dezvoltare. Ele au un rol important în implementarea...

 • Institutia O.N.U.

  1.INTRODUCERE Menținerea păcii și securității internaționale constituie una dintre provocările majore ale umanității în epoca contemporană. Experiențele dramatice prin care a trecut omenirea în decursul secolului XX - cele două războaie mondiale, genociduri, Războiul Rece ș.a. - , cât și progresul spectaculos în domeniul tehnologiei militare și, mai ales, existența armelor chimice, biologice și nucleare, au demonstrat imperativul soluționării conflictelor și diferendelor exclusiv pe cale...

 • Recenzie - On high hopes and disappoinment - The broken promises of the 2014 European elections

  Speranțele mari și pretențiile "entuziaste" ale renașterii europene au înconjurat organizarea alegerilor europene din 2014. În perioada 22-25 mai 2014, cetățenii europeni din cele 28 de state membre ale UE și-au exprimat votul în alegerile pentru cei 751 de membri ai Parlamentului European. Deși competențele PE au crescut constant în ultimele decenii, creșterea puterilor PE nu a îmbunătățit nivelul de aprobare al PE în rândul cetățenilor europeni. Ratele electorale de participare la...

 • Karl Marx - socilismul si comunismul

  Socialismul modern, la fel precum conservatorismul clasic, a început ca un răspuns la liberalismul sfârșitului de secol al XVIII - lea și începutului de secol al XIX - lea. Aidoma conservatorilor, socialiștii se opuneau accentului pus de liberali asupra competiției și libertății individuale. . Într-o societate capitalistă, termenii ca ,,libertate” și sloganuri ca ,,egalitatea șanselor” sună fals pentru foarte mulți oameni care muncesc. NATURA UMANA SI LIBERTATEA Socialiștii se opun, în mod...

 • Liberalismul si conservatorismul

  I. LIBERALISMUL Încă de acum 300 de ani, caracteristica principală a liberalismului a fost încercarea de a promova libertatea individuală. La începutul anilor 1800 o fracțiune a legislativului spaniol și-a luat numele de Liberales, mai apoi termenul a migrat spre Franța și Marea Britanie, unde partidul cunoscut drept Whigs s-a transformat în jurul anului 1840 devenind Partidul Liberal. Acești liberali doreau o societate mai deschisă și mai tolerantă, în care oamenii să fie liberi și să își...

 • Fascismul

  FASCISMUL 1. IDEOLOGIE SI IDEOLOGII De-a lungul celei mai mari părți al secolului XX, lumea politică a fost dominată de ciocnirea a trei ideologii. În cel de-al doilea război mondial, Uniunea Sovietică și-a unit forțele cu democrațiile liberale ale Vestului pentru a învinge alianța fascistă a Germaniei, Italiei și Japoniei. După triumful asupra fascismului, comuniștii și liberalii au devenit curând inamici implacabili în Războiul rece care a durat mai mult de 40 de ani. O dată cu colapsul...

 • Locomotive diesel-electrice

  1. SCURT ISTORIC AL LOCOMOTIVEI DIESEL-ELECTRICE Cea mai importantă locomotivă diesel-electrică construită în România, locomotiva diesel-electrică 060 DA de 2100 CP, a fost destinată remorcării trenurilor de călători și marfă pe secțiile de circulație neelectrificate ale căilor ferate române. Aceasta locomotiva diesel-electrică este utilizată atât pe căi ferate principale,cât și pe căi ferate secundare și industriale, fiind cea mai mare realizare a industriei de material rulant motor din...

 • Responsabilitatea sociala corporativa

  1. Descrierea campaniei în contextul / viziunii misiunii companiei; Brandul Domestos a fost lansat în Marea Britanie în ani 1920 și a fost vândut din ușă în ușă de către vânzători pe biciClete. La timpul respectiv, Domestos era folosit în casă ca o soluție pentru suprafețele de uz casnic, dar și pentru albirea bumbacului, iar vânzătorii erau responsabil să facă demonstrații live. În anii 1950, brandul Domestos a început să se implice în campanii de educație pentru sănătate, iar în anii...

 • Controlul frontierelor

  Regulamentul EC 562/2006 prevede absența controalelor la frontieră pentru persoanele care trec frontierele interne dintre statele membre ale Uniunii Europene. Stabilește reguli ce stau la baza controlului la frontieră pentru persoanele care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene. Acest Regulament se va aplica oricărei persoane care trece frontiera internă sau externă a statelor membre, fără a afecta: (a) drepturile persoanei care se bucură de dreptul comunitar de...

 • Modele ale managementului clasei de elevi

  INTRODUCERE Managementul reprezintă activitatea și arta de a conduce sau ansamblul activităților de organizare, conducere și gestionare, conform DEX. În această lucrare îmi doresc să demonstrez necesitatea unui management de calitate în organizarea clasei de elevi și importanța calității manageriale a unui cadru didactic. Se naște o întrebare foarte interesantă: te naști cu talent managerial sau se poate dobândi și pe parcursul autoperfecționării? Se pot asimila și educa anumite competențe...

 • Tactica identificarii persoanelor si a obiectelor

  Criminalistica este o știință judiciară, cu caracter autonom și unitar, care ănsumează un ansamblu de cunoștințe despre metodele, mijloacele tehnice și procedeele tactice, destinate decoperirii, cercetării infracțiunilor, identificării persoanelor implicate în săvârșirea lor și prevenirii faptelor antisociale. În activitatea de constatare și probare a infracțiunilor o contribuție esențială o are activitatea de urmărire penală, aceasta constituind și principalul domeniu de aplicare a...

 • Extinctia speciilor

  Introduction Extinction is a concept developed in revolutionary France, due to the discovery of the "Mammut americanum" fragments. It is defined as the eradication of species or entire genus and is a frequent event in geological time (Kolbert, 2014). Current data reveals that 99.9% of all species that have ever lived are now extinct. Scientists developed several theories to explain extinction. The traditional approach takes into account Darwinian natural selection mechanisms....

 • Evenimentele online in timpul COVID-19

  Continut: Importanța mega evenimentelor Mega evenimentele tind să aibă organe de conducere care stabilesc regulile și deținând majoritatea drepturilor, suportând costuri mari pentru gazdă, de obicei nu se desfășoară în fiecare an, atrage o cantitate semnificativă de vizitatori și mass-media, în general, au un efect pozitiv asupra comunității gazdă. Dowling, Robinson și Washington descrie mega evenimente ca fiind ,,sportive, comerciale sau evenimente culturale cu impact semnificativ pentru...

Pagina 5 din 3302