Toate referatele

 • Caracterizarea fizico-geografica a localitatii Negostina (judetul Suceava)

  1.Așezarea și limitele localității Negostina Poziția geografică a satului Negostina se încadrează în rândul localităților din nord-estul țării, adică într-o regiune extracarpatică, într-o unitate geografică deluroasă de podiș a județului Suceava. Localitatea Negostina are următoarele coordonate geografice: 47° 54' latitudine nordică și 26° 5' longitudine estică (Fig.1). Este localizată într-o zonă deluroasă la 4 km sud de orașul Siret în subunitatea de relief a Podișului Sucevei numită...

 • Lacurile artificiale din Judetul Bacau

  1.Factorii care determină repartiția și tipurile de lacuri din județul Bacău Pe teritoriul județului Bacău au fost identificate un număr de 52 de lacuri (6593,7 ha) ce ocupă o suprafață de 1,1% din suprafața județului. La formarea și evoluția lacurilor din județul Bacău au contribuit 2 categorii de factori:a.factorii naturali-varietatea petrografică,dinamica versanților,factorii climatici(în special precipitațiile),factorii hidrologici(debitul râurilor) și b.factorii antropici. a.Factorii...

 • Asiguratii - Drepturile si obligatiile asiguratilor

  Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei care asigura accesul la un pachet de servicii de baza, cuprinzand servicii medicale preventive si curative, servicii de ingrijire a sanatatii, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale. Sunt asigurați, potrivit prezentei legi: a) toți cetățenii români cu domiciliul în țară și care fac dovada plății contribuției la fond, în condițiile prezentei legi; b) cetățenii...

 • Marea unire

  Unirea Transilvaniei cu România de la 1 Decembrie 1918 reprezintă fără doar și poate evenimentul principal al istoriei României și totodată realizarea unui deziderat al locuitorilor granițelor vechii Dacii. Aniversăm cu respect în fiecare an Ziua Națională a României la 1 Decembrie, prilej de rememorare a jertfei înaintașilor și a luptei pentru constituirea statului național român. Cu acest prilej, discu tăm, polemizăm, dezbatem cu privire la rolul maselor și al personalităților în anul plin...

 • Test de evaluare sumativa - descrierea, adjectivul, adverbul

  UNITATEA: PROFESOR: DATA: CLASA: a VII-a OBIECTUL: Limba și literatura română SUBIECTUL LECȚIEI: Test de evaluare sumativă - descrierea, adjectivul, adverbul TIPUL LECȚIEI: probă scrisă SCOPUL testului este de a verifica in ce măsura au fost achiziționate cunoștințele despre descriere, adjectiv și adverb DURATA: 50 minute COMPETENȚE GENERALE: 4.Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse....

 • Introducere in consilierea psihologica, Simona Trip

  Cu lucrarea Introducere în consilierea psihologică, Simona Trip se află la a doua apariție în spațiul publicistic găzduit generos de Editura Universității din Oradea. Cartea de debut a autoarei, Educație rațional emotivă și comportamentală. Formarea deprinderilor de gândire rațională pentru copii și adolescenți, apare tot în anul 2007, volumul reprezentând valorificarea în plan editorial a tezei de doctorat susținută la Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca în anul 2006....

 • Istoria bisericii din perspectiva armoniilor si dizarmoniilor culturale

  În secolul întâi după Hristos, Europa era dominată de Imperiul Roman care se întindea din peninsula Iberică și nordul Africii, până în Siria și Armenia. Rând pe rând galii, celții, grecii, tracii, egiptenii sau evreii, au căzute sub jugul roman. Cucerirea romană avea la bază conceptul de romanizare, popoarele care aveau altă cultură, altă religie și altă limbă, treceau printr-un proces, de multe ori extrem de dur, de transformare. Veterani, funcționari sau militari activi, locuitori din toate...

 • Biserica romaneasca din nord-vestul tarii in timpul prigoanei horthyste

  Am ales această carte pentru recenzie, nu atȃt din pricina interesului stȃrnit de titlul lucrării, cȃt mai ales din pricina circumstanțelor, această carte fiind una dintre puținele cărți disponibile la Biblioteca Facultății de Teologie din Alba Iulia. Cu toate acestea cartea a reprezentat o frumoasă și interesantă lectură cu privire la vitregiile pe care romȃnii din Transilvania de Nord le-au avut de suportat din partea ocupanților maghiari. Autorul cărții, Nicolae Mihail Corneanu a fost un...

 • Statii de compresoare a gazelor

  I. INTRODUCERE Un câmp de gaze naturale produce inițial prin sonde de extracție gaze, la presiuni în general superioare presiunii necesare transportului și de aceea sub aspectul debitelor, presiunilor și factorului final de recuperare este suficientă energia de zăcământ. După o perioadă de expluatare, în funcție de intensitatea acestuia și de caracteristicile fizico-geologice ale zăcământului, presiunea dinamică de extracție scade sub valoarea necesară transportului către consumatori și se...

 • Metode de asistenta sociala - consilierea si individul familiei

  Temele 1./pag.8 Evaluarea inițială - este faza în care interviurile care au loc între client și asistentul social au ca obiectiv culegerea de informații care să permită aprecierea gravității situației în raport cu probleme identificate, resursele existente și soluții înspre care se poate merge în munca de asistență socială. Este important că asistentul social să știe să selecteze din informațiile culese pe cer care îi permit lui și beneficiarului asistării să decupeze din problemele și...

 • Dezvoltare durabila

  1.Introducere Dezvoltarea durabila are la baza principiul privind indeplinirea obiectivelor de dezvoltare umana, dar in acelasi timp sustinand furnizarea serviciilor ecosistemice de care depind economia si societatea. Se doreste o societate in care conditiile de viata si utilizarea resurselor sa corespunda nevoilor umane, fara a destabiliza sistemul natural. Dezvoltarea durabila poate fi clasificata ca o dezvoltare care sa raspunda nevoilor prezentului, fara a compromite capacitatea...

 • Biomasa si producerea de biogaz

  Biomasa este considerată una din principalele forme de energie regenerabilă, datorită marelui său potențial, viabilității sale economice și a numeroaselor beneficii aduse pe plan social și în ceea ce privește calitatea mediului înconjurător. Biogazul este un gaz combustibil obținut prin fermentația anaerobă a reziduurilor organice agricole sau a altor culturi de biomasă; prin biogaz se asigură recuperarea energiei primare (solare) înglobate în acestea. Energia obținută din lanțul biomasă -...

 • Retele de calculatoare

  1. Rețeaua de calculatoare 1.1Definiție rețea de calculatoare. Rețeaua de comunicație reprezintă un ansamblu de calculatoare/terminale interconectate prin intermediul unor medii de comunicație, asigurându-se în acest fel utilizarea în comun de către un număr mare de utilizatori a tuturor resurselor fizice (hardware), logice (software și aplicații de bază) și informaționale (baze de date) de care dispune ansamblul de calculatoare conectate 1.2 Clasificarea retelelor de calculatoare Dupa...

 • Fingerprint recognition

  Abstract Scopul acestui document este de a prezenta implementarea proiectului Fingerprint Recognition. Pentru a ajunge la rezultatul final si anume acela de recunoastere a amprentei degetului, implementarea noastra necesita parcurgerea a trei etape: incarcarea amprentei, identificare si verificare. Fiecare etapa va fi descrisa in aceasta documentatie, prezentand atat la nivelul interfetei, cat si la nivelul algoritmului. Pentru ca implementarea noastra este doar la nivel software, am avut...

 • Brevetele lui Nikola Tesla (1856-1943), inovatia tehnologica si sustenabilitatea energetica

  Rezumat. Nikola Tesla 1856-1943), ca promotor al inovației tehnologice și al sustenabilitătii energetice, este unul din marii inventatori ai lumii care a reușit să pună în practică, pentru prima dată, modelul transmiterii la distanță, fără fir, a energiei. În prezenta lucrare este evidențiată activitatea creativă a lui Nikola Tesla din perspectiva domeniilor de aplicare, al conținutului și numărului de brevete înregistrate de Tesla în cursul tumultoasei sale vieți și sunt punctate concluzii...

Pagina 5 din 3135