Toate referatele

 • Arhitecturi de retea si tehnologii internet protocol de rutare RIPv2

  1.Rezumat Lucrarea de față descrie proiectarea și simularea unei rețele virtuale, utilizând mediul de simulare, Packet-Tracer. Cunoștintele necesare realizării lucrării, au fost aprofundate, prin întocmirea unei sinteze bibliografice în domeniul retelisticii. Datorită faptului că alegerea unui protocol de rutare, pentru a fi implementat într-o rețea reală, depinde foarte mult de detaliile fizice și topologice particulare ale fiecărei rețele în parte, este necesară realizarea unui studiu...

 • Pactele comisorii

  1. PRECIZARI PREALABILE. REZOLUTIUNEA SI REZILIEREA CONTRACTELOR. In abordarea problematicii pactelor comisorii exprese, pornind de la notiunea acestora, si anume: “pactele comisorii exprese se constituie in clauze contractactuale prin care partile stipuleaza rezolutiunea acestora in cazul neexecutarii obligatiilor asumate de catre una din ele” se impune realizarea unei scurte abordari cu privire la institutia rezolutiunii si rezilierii contractelor. Rezolutiunea contractelor este o...

 • Stilurile parentale si rolul lor in dezvoltarea creativitatii, inteligentei emotionale si influenta asupra motivatiei

  1.Introducere Stilul parental este cel mai adesea folosit pentru a descrie pe larg modul în care părinții interacționează cu copiii lor. În 1966, Diana Baumrind a prezentat trei stiluri de parenting majore: protectiv, autoritar și permisiv. Mai târziu, Maccoby și Martin (1983) au identificat un al patrulea stil de parenting: neglijabil. Stilurile parentale sunt definite prin colecții de atitudini și comportamente exprimate copiilor (Darling & Steinberg, 1993) și se bazează adesea pe...

 • Capitalism vs. Communism

  This writing attempts to unfold the dynamics in the human-nature relationship over different socio-political stages in order to point out the patterns of the human action and inaction. More specifically, the paper will interrogate the practices of transformation through which nature was configured and reconfigured by capitalism and communism, two historical situations based on conflicting theories but with substantial underlying similarities, as the paper will further argue through careful...

 • Metode de imbunatatire a unui aparat medical

  1.Introducere Prin multiplele sale funcții rinichiul este un organ vital al organismului uman. Acest lucru impune ca în cazul unei insuficiențe sau disfuncționalități a sistemului renal să existe posibilitatea suplinirii funcțiilor rinichilor. Procesul extrarenal în urma căruia se corectează tulburările metabolice, hidrice și electrolitice ce caracterizează insuficiența renală acută sau cronică (apărute ca urmare a instalării uremiei), adică se realizează suplinirea funcțiilor rinichilor...

 • Bucurestiul lui Mircea Eliade

  Romanul ,,Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, publicat în 1930 este un roman modern de analiză psihologică, scris la persoana întâi sub formă de confesiune a eroului principal Ștefan Gheorghidiu. Romanul prezintă începutul și sfârșitul iubirii dintre Ștefan Ghiorghidiu și Ela pe fundalul evenimentelor premergătoare și următoare intrării României în primul război mondial. Cei doi se cunosc din anii studenției (Ghiorghidiu student la filozofie, Ela studentă la litere), iar...

 • Importanta hibridarii in ameliorarea vitei de vie

  1. Importanța și tipurile de hibridări sexuate Hibridarea sexuată constă în fecundarea care are loc între gameți proveniți de la indivizi diferiți. Astfel, înmulțirea sexuată este mai avantajoasa decat cea pe cale vegetativă deoarece prin încrucișarea între doi indivizi diferiți au loc recombinări de gene, ceea ce creează o constituție pronunțat heterozigotă indivizilor descendenți. Aceștia au capacitate ereditară multiplă, au posibilități biochimice și fiziologice mai largi de utilizare a...

 • Intocmirea unei balante de verificare la sfarsitul lunii, pe baza inregistrarilor cronologice ce au avut loc in cursul unei luni

  - procedeu specific al metodei contabilității - 1. Definiție, importanță, clasificare 1.1. Definiție Balanța de verificare este un procedeu specific al metodei contabilității, cu ajutorul căruia se sintetizează informațiile contabile înregistrate în conturi și se verifică existența anumitor corelații impuse de dubla înregistrare a elementelor patrimoniale. 1.2. Importanță a. Oferă informații referitoare la existentul inițial, mișcările sau rulajele din cursul perioadei, inclusiv soldul...

 • Datele cu caracter personal in campania lui Donald Trump

  Datele cu caracter personal reprezinta orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal. Exemple de date cu caracter personal: - un nume și prenume; - o adresă de domiciliu; - o adresă de e-mail - un număr de act de identitate; - date privind locația (de exemplu, funcția de date privind locația disponibilă pe un telefon...

 • Situatia financiara a Republicii Moldova in ianuarie - martie 2014

  INTRODUCERE Rezultatele activității economiei naționale se prezintă astfel: - Produsul intern brut în anul 2013 a însumat 99879 milioane lei (prețuri curente de piață), în creștere, în termeni reali, cu 8,9% față de anul 2012, preliminar. - Investițiile în active materiale pe termen lung din contul tuturor surselor de finanțare realizate în economia națională în ianuarie-martie 2014 au fost însușite în valoare de 2169,9 milioane lei (în prețuri curente), din care lucrările de...

 • Congelarea produselor alimentare

  1. GENERALITĂȚI Congelarea Este un procedeu de conservare a produselor alimentare pentru durate de timp medii sau mari. Congelarea constă în răcirea și păstrarea produselor la temperaturi coborâte între -12 și -28°C. Temperatura tipică de congelare care asigură cea mai bună stabilitate pentru majoritatea produselor, în condiții economice, este de -18°C. Deși congelarea pare un procedeu de conservare scump și mare consumator de energie, înregistrează totuși consumuri energetice și costuri...

 • Valorificarea potentialului turistic al judetului Dolj

  I. CONSIDERAȚII GEOGRAFICE GENERALE 1.1. AȘEZAREA GEOGRAFICĂ Privit în ansamblul teritorial al țării, Doljul are o poziție sud-sud-vestică, axată pe cursul inferior al râului Jiu, de la care își trage și numele: Jiul de Jos sau DOLJIU. Județul se întinde pe 7.414 km2, reprezentând 3,1 % din suprafața țării și este învecinat cu județele Mehedinți la vest, Gorj și Vâlcea la nord, Olt la est și Fluviul Dunărea la sud, pe o lungime de circa 150 km, distanță ce constituie o parte din granița...

 • Constructia cu hempcrete

  O clădire este considerată verde dacă prin design, materiale de construcție și tehnologiile utilizate se reduc atât consumul de energie cât și impactul negativ asupra mediului. În zilele noastre, există o multitudine de materiale de construcție ecologice care se pot utiliza la construcția casei. Tipurile vechi de pardoseli, vopsele și mobilier pot emite substanțe nocive la fel și materialele de construcție din care este realizată casa. Acest referat investighează cânepa și calcarul ca...

 • Situatiile de criza in Mass-Media

  1. Situația de criză-caracteristici generale Orice organizație se poate confrunta cu o situație de criză, în măsură să pună în pericol funcționarea ei normală și reputația de care se bucură într-o anumită comunitate.Unele crize sunt previzibile și pot fi prevenite, altele nu pot fi bănuite și nu pot fi anticipate în mod corect. Experiența a arătat că, în ciuda tuturor precauțiilor( de ordin tehnic, economic, financiar, educativ) luate pentru stoparea sau controlarea unei crize , ea poate...

 • Integrarea socio-profesionala a tinerilor care parasesc sistemul de asistenta sociala

  Tinerii care împlinesc vârsta de ieșire din sistemul de protecție reprezintă unul din grupurile cele mai problematice și vulnerabile din România. Realitatea atestă faptul că nu există încă suficiente soluții la îndemâna specialiștilor pentru a oferi o protecție reală acestui grup. În esență, grupul rămâne o problemă dificilă, în primul rând datorită insuficienței măsurilor de sprijin real în momentul părăsirii instituției, acest lucru cumulându-se problemelor deja create de instituționalizare...

Pagina 7 din 3221