Toate referatele din Biblioteca RegieLive - pagina 7 din 3309

Analiza structurii situatiilor financiare potrivit reglementarilor contabile românești

INTRODUCERE Analiza financiară explică realitatea economic-financiară pornind de la limbajul contabil. Prin tratarea, prelucrarea și interpretarea informațiilor contabile în cadrul trasat de teoria economic, analiza financiară permite evaluarea stării de fapt și identificarea pistelor de progress ale întreprinderii... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitate managerială SC Dumicon SRL

Noțiuni introductive Contabilitatea managerială reprezintă un domeniu distinct în cadrul evidenței contabile, care furnizează informații analitice de detaliu referitoare la eficiența utilizării factorilor de producție. Prima formă a contabilității manageriale a fost reprezentată de contabilitatea industrială ca... citește mai departe

23 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Prezentarea activelor și datoriilor financiare în documentele de sinteză

INTRODUCERE Analiza financiară explică realitatea economic-financiară pornind de la limbajul contabil. Prin tratarea, prelucrarea și interpretarea informațiilor contabile în cadrul trasat de teoria economic, analiza financiară permite evaluarea stării de fapt și identificarea pistelor de progress ale întreprinderii... citește mai departe

20 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Societatea în comandită pe acțiuni

NOȚIUNI INTRODUCTIVE Termenul de societate derivă etimologic din limba latină, de la substantivul societas cu sensul de asociație, unire. Din limba latină s-a transmis în limba franceză société și în limba italiană societî. Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Harta bibliotecilor lumii

Biblioteca modernă are o multitudine de forme și metode de lucru atât cu resursele informaționale cât și cu utilizatorii ei. Activitatea bibliotecii este multidimensională și pentru a-și evalua starea reală, potențialul, direcțiile de dezvoltare e nevoie de mijloace și instrumente, apelând la statistica de... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Preview

Războiul Crimeii

Războiul Crimeii a fost un război care a avut o sumedenie de urmări politice și sociale. Totodată el a modificat echilibrul de forțe europene și a determinat numeroase state să-și definească reformele pe plan intern. Totalul pierderilor în acest război nu se cunoaște cu exactitate dar probabil ca a depășit un milion... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Elena Farago

Elena Frago, născută la Bârlad, la data de 29 martie 1878 a fost o poetă apreciată îndeosebi pentru operele scrise copiilor. A fost a doua născută dintre cei șapte copii ai familiei. Tatăl Elenei, Francisc Paximada, venise în Bârlad din Basarabia unde avea în arendă o moșie, alături de fratele său. Odată stabilit... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Tehnologii de reciclare a uleiului de motor uzat aplicate la nivel global

1. Introducere Printre deșeurile care au ridicat probleme de gestionare deosebit de importante se numără uleiurile uzate. Din cauza proprietăților fizico-chimice care îngreunează diluarea lor într-un solvent (sau o fac chiar imposibilă), uleiurile uzate sunt dificil de eliminat. Întrucât conțin o serie de substanțe... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Impactul pandemiei aspura persoanelor vârstnice

Istoria ne arată că umanitatea s-a confruntat de multe ori cu epidemii care au avut consecințe mai mult sau mai puțin devastatoare asupra populației. Variola, holera, rujeola, tuberculoza și, mai ales, mult temuta ciumă au lovit în repetate rânduri populația globului, având un impact puternic asupra societății,... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Expert achiziții publice - Procedura simplificată

SISTEMUL DE ACHIZIȚII - GENERALITĂȚI Sistemul achizițiilor publice reprezintă o parte a realității juridico-economico-tehnică a societății românești. Scopul general al sistemului achizițiilor publice este dedicat satisfacerii interesului public, respectiv dezvoltarea și îmbunătățirea mediului de viață al... citește mai departe

27 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza legăturii dintre nivelul de educație și cererea pentru serviciile medicale

Păstrarea sănătății și lupta contra bolilor se înscriu printre cele mai vechi preocupări ale omului. De altfel cuvantul sănătate care evocă o stare atât de prețioasă fiecăruia apare frecvent în vorbirea curentă nelipsind aproape niciodată cu ocazia urarilor de bine. Scrisorile stramoșilor nostril romani se... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Colectivizarea în România

Pentru populația din mediul rural din România, perioada anilor 1949-1962 a însemnat colectivizarea agriculturii. Acest fenomen s-a desfășurat pe o perioadă de treisprezece ani și a fost alături de industrailizare, a doua componentă fundamentală a comunismului în România, după preluarea puterii de către guvernul... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Geneza strofei finale a Luceafărului - o nouă ipostază de interpretare

Interpretarea strofei finale a Luceafărului ca expresie nu a opoziției ireductibile ( excluderii, chiar) dintre lumea “prea frumoasei” fete și aceea a astrului- așa cum rezultă din comentariile consacrate până acum poemului-, ci a raportului de coordonare care se stabilește înte cele două lumi din perspectiva... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Psihologie militară

I. Specificul psihologiei in mediul militar 1. Definire-Psihologia militară reprezinta aplicarea principiilor si teoriilor psihologice in mediul militar. Chiacchia (2001), apreciază că psihologia militară se ocupă cu studiul organizației și vieții militare, precum și a operațiunilor de luptă. Modalitățile concrete... citește mai departe

11 pagini 3 puncte Extras Preview

Combaterea plagiarismului prin educație și mărirea pedepselor

În această lucrare urmează să discut despre rădăcinile plagiarismului, metode de combatere a plagiarismului, daunele cauzate de acesta, dar și impactul uriaș al unui profesor bun, ce ar putea preveni aceste evenimente. De asemenea, voi prezenta cel mai cunoscut caz de plagiarism din România (în afară de cel al... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview