Toate referatele din domeniul Pedagogie

 • Dezvoltarea fizica si psihica a copilului prescolar

  Dezvoltarea fizica constituie unul din elementele de baza ale dezvoltarii multilaterale a personalitatii copilului. La vârsta prescolara exista o dezvoltare si modificare a inteligentei, creativitatii si psihomotricitatii deosebit de alerta (mai ales în perioadele de crestere) care reproduc cumva achizitiile psihomotorii de baza din timpul istoric si preistoric al constituirii omului ca specie. Caracterul acestei cresteri este sinuos pentru ca în conditiile existentiale de solicitare a...

 • Metoda educativa Scout

  SCOUTÍSM SCU-/ s. n. mișcare pedagogică de la începutul sec. XX din Anglia având ca principiu de educare a tineretului autoafirmarea activă și dorința de a se instrui. (< fr. scoutisme) . Scoutismul (sau Miscarea Scout) este o mișcare care își propune să sprijine tinerii în dezvoltarea lor fizică, mentală și spirituală, pentru a juca mai apoi un rol constructiv în societate, punând accent pe abilitățile de supraviețuire și activitățil în aer liber. Bazele mișcării au fost puse de Robert...

 • Pro interdisciplinaritate - De la strategie la demers didactic

  Încă de la apariția sa, omul a constatat că trebuie să se descurce într-un mediu care îi oferea numeroase oportunități, dar și multă ostilitate. S-a dumirit repede că supraviețuirea, mai întâi, și evoluția, mai apoi, depindeau de capacitatea sa de adaptare, dar mai ales de cât de repede și de bine înțelegea să folosească numeroasele lecții pe care i le dădea natura. Nu-i rămânea decât să învețe, să aplice și să creeze! Nevoia de înțelegere a realității înconjurătoare a fost și este, în...

 • Didactica domeniului si dezvoltari in didactica specialitatii

  Particularitățile disciplinei în contextul curricumului școlar Prin includerea disciplinei informatică în curriculumul școlar se urmărește ca elevii/studenții să-și însușească un sistem de cunoștințe, un mod de a acționa, de a gândi și de a se raporta la realitate, care să asigure premisele competenței și responsabilități profesionale, calificarea într-un domeniu de activități corespunzător fiecărui profil de pregătire în liceu (informatică, mecanică, electrică etc.). Curriculumul de...

 • Test de evaluare sumativa - descrierea, adjectivul, adverbul

  UNITATEA: PROFESOR: DATA: CLASA: a VII-a OBIECTUL: Limba și literatura română SUBIECTUL LECȚIEI: Test de evaluare sumativă - descrierea, adjectivul, adverbul TIPUL LECȚIEI: probă scrisă SCOPUL testului este de a verifica in ce măsura au fost achiziționate cunoștințele despre descriere, adjectiv și adverb DURATA: 50 minute COMPETENȚE GENERALE: 4.Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse....

 • Convingere, persuasiune si seductie

  Discursul are un rol fundamental în procesul de transmitere a cunoștințelor și exercită două funcții primordiale: formarea și informarea interlocutorilor. Se consideră că discursul didactic se dezvoltă atunci când responsabilii din învățământ au ca obiectiv principal transmiterea de cunoștințe, acest lucru însemnând reevaluarea conținuturilor și modificarea modurilor de comunicare. Se presupune că profesorul trebuie să utilizeze informațiile științifice și să le redea într-un mod captivant....

 • Educatia copilului in spiritul valorilor nationale

  Educația copiilor în spiritul respectului față de valorile naționale este astăzi pentru noi o sarcină de primă importanță, de ea depinzând viitorul societății, al națiunii noastre românești. În activitatea de formare și educare a copiilor in spiritul valorilor naționale, un rol important revine școlii, învățământului de toate gradele. Începând de la învățământul preșcolar și până la învățământul universitar, copiii, tinerii, trebuie crescuți și educați în spiritul dragostei de patrie, astfel...

 • Interculturalitatea - repere teoretice si practice

  Conceptul de cultură implică coexistența unei pluralități de culturi, așadar trebuie înțeles din prisma relativismului, ca și curent cultural. Relativismul cultural întărește ideea de egalitate a diferitelor culturi în termeni de valoare intrinsecă, și descurajează orice tentativă de a proclama o cultură anume ca fiind superioară sau inferioară altora. Valorile, normele, simbolurile unei culturi trebuie evaluate în contextul și funcționalitatea lor, și nu după criteriile altei culturi....

 • Obiective educationale - taxonomiile pe domenii psihocomportamentale

  Care este scopul obiectivelor educaționale? TAXONOMÍE s. f. 1. Știința legilor de clasificare. 2. Studiul unei grupe de animale sau de plante din punctul de vedere al clasificării și descrierii speciilor. [Var.: taxinomíe s. f.] - Din fr. taxonomie, taxinomie.(DEX.) OBIECTÍV Fig. Scop, țintă, țel. - (Concr.) Ceea ce urmează să fie realizat, construit etc. (DEX.) OBIECTIV, calificare a cees ce este în afara subiectivului și se opune acestuia. După cum arată M. Dufrenne, ”corpul obiectiv nu...

 • Strategii didactice - Stiluride predare-invatare

  Ce este o strategie didactică? Care sunt stilurile de predare/ învățare? Strategia didactică este parte componentă a tehnologiei didactice și se referă la demersul autentic de abordare (ce implică atât respectarea principiilor didactice și de proiectare, cât și de articulare a unui conținut prin utilizarea metodelor, tehnicilor și procedeelor didactice, a resurselor și mijloacelor de învățământ și a modurilor de organizare raportate la stilurile de învățare și predare și nivelul de...

 • Metode de stimulare a creativitatii la prescolari

  Despre creativitate și creație Creativitatea este ,,o structură caracteristică psihicului, ce face posibilă realizarea unor producții, opere noi”.Cultivarea spiritului inovator este una din sarcinile școlii de azi, când operațiile stereotipe din producție sunt efectuate de mașini automate, conduse de calculatoare. Imaginația este funcția psihică esențială procesului de creație și trebuie să aibă următoarele însușiri: - fluiditate ( multitudini de imagini / idei); - plasticitate ( ușurința...

 • Elevul in centrul educatiei, familiei si scolii

  Familia este factorul principal care se ocupă de educația copilului alături de școalăTot de educația copilului se mai ocupă și alte instituții și organizații sociale, dar, care nu prezintă o influență educativă atât de mare precum o are familia, școala și organizațiile de tineret.Spunem că școala și familia reprezintă pionii principali ai educației deoarece contribuie la formarea copilului și a tineretului.Pentru că răspunde în totalitate de necesitățile și protecția acestuia, familia este...

 • Dezvoltarea creativitatii prescolarului prin metoda jocului didactic

  Jocul didactic contribuie la dezvoltarea creativității preșcolarilor, stimulează capacitățile intelectuale și afectiv motivaționale care sunt implicate în desfășurarea activității. Creativitatea este caracterizată prin noutatea și originalitatea prin care sunt desfășurate jocurile didactice , prin rezolvarea sarcinilor și a stimulării potențialului creativ. La vârsta preșcolarității copiii au tendința de a se imita unul pe celălalt prin repetarea unor cuvinte. În acest sens am organizat o...

 • Teoria behaviorismului clasic a lui Watson

  Tema de control numărul 1: Realizați un referat în care să aprofundați (la alegere) o teorie a învățării dintre cele prezentate în cadrul activității tutoriale. Lungimea referatului va fi de minim trei pagini, maxim cinci, tehnoredactat în format A4 cu font de 12 TNR, 1,5 distanța dintre rânduri, margini - 2,5 cm la stânga, 2 cm în rest. Pentru realizarea referatului consultați și citați corespunzător cel puțin trei surse bibliografice! „Oamenii sunt făcuți și nu născuți!”- TEORIA...

 • Recenzie - Toti copiii la scoala pana in 2015 - Initiativa globala privind copiii in afara sistemului de educatie

  Cartea care eu am ales-o ne prezintă un studiu pe baza unui raport efectuat în anul 2005 ce a prezentat tipologia copiilor aflați în afara sistemului de educație și a realizat o analiză a datelor dezagregate. A fost înființată pentru a permite o mai bună întelegere a datelor disponibile și este importantă în mod special în ceea ce privește cercetarea situației celor mai defavorizați copii aflați în afara sistemului de educație. Cartea este alcatuită din o prezentare scurtă a structurii...

Pagina 1 din 47