Referatele din domeniul Pedagogie

Educație incluzivă

Integrarea școlară și socială a copiilor cu CES nu a fost mereu o preocupare a sistemelor educaționale. Identificarea problemelor cu care se confruntă dezvoltarea unor copii a cunoscut o istorie legată de dezvoltarea practicilor de diagnosticare și evaluare psihologică și medicală. În același timp, educația nu a... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Teoria și metodologia curriculumului

1. Identificați un auxiliar curricular pentru invățământul primar sau preșcolar, la alegere, editat în ultimii zece ani. Mentionați titlul, autorul/ autorii, anul apariției, editura, orașul. Realizați analiza auxiliarului pentru care ați optat în funcție de criteriul “Conținut”. Va veți folosi de suportul de curs.... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Preview

Managementul climatului educațional la nivelul grupului-clasă

Introducere Managementul clasei este cu siguranță considerat a fi unul dintre factorii care influențează cel mai mult învățarea și motivația elevilor de a studia. Motivația de a învăța care presupune implicarea activă directă atât a elevilor, cât și a profesorilor în procesele de învățare/predare este de o... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metoda euristică

Capitolul 1. Metoda euristică. Capitolul 1.1. Originile moderne ale metodei euristice. Euristica (din limba greacă εὑρίσκω , literal „descoper” sau „găsesc”) este o parte a epistemologiei și a metodei științifice care se preocupă de promovarea căutării de noi dezvoltări teoretice, de noi descoperiri empirice și de... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Authenticity in FLL as a vocabulary booster

Articolul reflectă procesul de dobândire a cunoștințelor de vocabular. Cercetări recente arată că predarea vocabularului este problematică, deoarece mulți profesori mai întâmpină dificultăți în predarea lui. Cercetarea încearcă să rezume aspecte importante ale proiectării activităților de predare-învățare a... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Cercetarea prin sondaj

CE ESTE CERCETAREA PRIN SONDAJ? Cercetarea prin sondaj poate fi definită cel mai simplu ca un mijloc de culegere de informații, de obicei prin auto-raportare folosind chestionare sau interviuri. Cu toate acestea, această definiție simplistă contrazice natura complexă a acestui tip de cercetare, având în vedere... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Abandonul școlar

O educație autentică și funcțională se sedimentează în familie, apoi are continuitate în grădiniță și școală prin intermediul corpului profesoral, care prin simpla sa existență reprezintă puterea exemplului. Literatura de specialitate ne oferă mai multe definiții ale abandonului școlar: „o formă a eșecului școlar”... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Jocul reprezintă pregătirea copilului pentru viață sau este o formă de relaxare

„Jocul este și o pregătire pentru viața de mai târziu, dar mai presus de toate, el este însăși viața copilului” (Mc. Dougall) Jocul îi ajută pe copii să-și gestioneze sentimentele și trăirile și să facă față unor lucruri care se petrec în viața lor. Este activitatea ideală de a cunoaște lumea într-o formă deosebit... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

O istorie a temei pentru acasă - O privire din trecut spre prezent

Teodora Hubenco (2004, p.31), în revista Didactica Pro, menționează faptul că tema de acasă a reprezentat întotdeauna o activitate cu multiple și majore semnificații [ ] Pe baza acestei afirmații, îndrept atenția asupra aspectului de natură temporală- întotdeauna- precum și asupra interogației evidente ce se ivește:... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Ce înseamnă să fii profesor pentru copiii secolului XXI

Educația, este influențață direct de schimbările survenite în societatea contemporană, fie ele de natură politică, economică, culturală sau comunitară. În condițiile evoluției rapide a societății și implicit a educației, multe dintre cunoștințele și practicile valabile astăzi, mâine vor fi depășite. Este de... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Elemente de management comunicării în scoala incluzivă

INTRODUCERE Accesul la educatie este , in mod indiscutabil, un drept fundamental al omului pentru ca, in esenta, educatia asigura baza dezvoltarii personale, profesionale, economice si sociale a fiecarui individ. Educatia trebuie sa ofere persoanelor, in general, si a celor cu dizabilitati in egala masura,... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Rolul și locul familiei în alternativa educațională planul jena

Educația modernă reprezintă o provocare, cunoașterea devenind funcțională, utilă, învățând pentru a aplica ceea ce ai acumulat în folosul tău și al celorlalți. Relația dintre cei doi actori principali ai procesului instructiv - educativ, educat și educator, este bazată pe dialog constructiv și cooperare. În procesul... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Jocul didactic muzical

Jocul este o activitate interactivă și distractivă, dedicată de obicei copiilor. Nu prevede o pregătire prealabilă necesară pentru a putea fi desfășurată și constă în realizarea unor acțiuni cu caracter hazliu prin care copii reușesc să deslușească și să învețe lucruri noi. Jocul este o formă de manifestare liberă... citește mai departe

3 pagini 5 puncte Extras Preview

Flori de cireș

Dacă umărim fiecare etapă a anului, observăm frumusețea fiecărui anotimp, și chiar importanța lui. În ce anotimp suntem acum? Ce urmează după primăvară? Și apoi, după vară? Dar după toamnă? Vara este anotimpul în care te poți bucura de soare, de apa încălzită de soare, numai bună pentru o bălăceală, iar munții... citește mai departe

3 pagini 6 puncte Extras Preview

Managementul comportamentului și al comunicării în context educațional

„Un management al clasei care asigură protejarea sănătății emoționale a elevilor și reducerea problemelor de disciplină contribuie la dezvoltarea unui mediu de muncă sănătos, mai puțin stresant și solicitant. Un mediu de muncă sănătos este o resursă importantă pentru optimizarea procesului instructiv, pentru... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview