Referatele din domeniul Pedagogie

O minte sănătoasă într-un corp sănătos la vârsta prescolară

Conștiința de sine a plecat de la conștiința mișcării. Inainte de a gândi logic ne-am mișcat instinctual. Mișcarea stă la originea tuturor fenomenelor; devenirea, viata, infinitul, însemnând mișcare. Educația fizică, ca o componentă a educației, ce face parte din diapazonul multiform al structurării personalității,... citește mai departe

2 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Dezvoltarea motorie a copiilor

Sănătatea, bunăstarea fizică și dezvoltarea motorie a copiilor sunt factori decisivi în procesul de creștere și dezvoltare a acestora în perioada timpurie. Creșterea și dezvoltarea reprezintă procese complementare, chiar dacă creșterea se referă la anumite schimbări de ordin fizic, precum: masă corporală, înălțime,... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Rolurile manageriale ale cadrului didactic

Managementul este procesul prin care persoanele aflate în poziții de conducere în cadrul unei organizații direcționează și influențează activitățile altora din cadrul organizației pentru a eficientiza produsele și/sau serviciile conexe și pentru a satisface nevoile clienților cu scopul de a atinge obiectivele... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Despre educație

1. Educația în cuvinte simple Educația se referă la arta de a fi fericiți! Omul este fericit, când este liber și este liber când scapă de griji (de frică)! Care va să zică, nivelul educației, este măsura lipsei de griji, deci a libertății și, în consecință, a fericirii individului! Prin actul de educație... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza critică a manualului de Educație tehnologică clasa-V-a

1) CONȚINUTUL MANUALULUI - Deoarece este deja în studiu, manualul corespunde obiectivelor programei de specialitate, pentru aria curriculara de Dezvoltare ce include clasele a-III-VI realizat în conformitate cu programa școlară aprobată de OM nr 3393/28.02.2017 - El este în acord cu achizitiile anterioare iar... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Preview

Educație incluzivă

Integrarea școlară și socială a copiilor cu CES nu a fost mereu o preocupare a sistemelor educaționale. Identificarea problemelor cu care se confruntă dezvoltarea unor copii a cunoscut o istorie legată de dezvoltarea practicilor de diagnosticare și evaluare psihologică și medicală. În același timp, educația nu a... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Teoria și metodologia curriculumului

1. Identificați un auxiliar curricular pentru invățământul primar sau preșcolar, la alegere, editat în ultimii zece ani. Mentionați titlul, autorul/ autorii, anul apariției, editura, orașul. Realizați analiza auxiliarului pentru care ați optat în funcție de criteriul “Conținut”. Va veți folosi de suportul de curs.... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Preview

Managementul climatului educațional la nivelul grupului-clasă

Introducere Managementul clasei este cu siguranță considerat a fi unul dintre factorii care influențează cel mai mult învățarea și motivația elevilor de a studia. Motivația de a învăța care presupune implicarea activă directă atât a elevilor, cât și a profesorilor în procesele de învățare/predare este de o... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metoda euristică

Capitolul 1. Metoda euristică. Capitolul 1.1. Originile moderne ale metodei euristice. Euristica (din limba greacă εὑρίσκω , literal „descoper” sau „găsesc”) este o parte a epistemologiei și a metodei științifice care se preocupă de promovarea căutării de noi dezvoltări teoretice, de noi descoperiri empirice și de... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Authenticity in FLL as a vocabulary booster

Articolul reflectă procesul de dobândire a cunoștințelor de vocabular. Cercetări recente arată că predarea vocabularului este problematică, deoarece mulți profesori mai întâmpină dificultăți în predarea lui. Cercetarea încearcă să rezume aspecte importante ale proiectării activităților de predare-învățare a... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Cercetarea prin sondaj

CE ESTE CERCETAREA PRIN SONDAJ? Cercetarea prin sondaj poate fi definită cel mai simplu ca un mijloc de culegere de informații, de obicei prin auto-raportare folosind chestionare sau interviuri. Cu toate acestea, această definiție simplistă contrazice natura complexă a acestui tip de cercetare, având în vedere... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Abandonul școlar

O educație autentică și funcțională se sedimentează în familie, apoi are continuitate în grădiniță și școală prin intermediul corpului profesoral, care prin simpla sa existență reprezintă puterea exemplului. Literatura de specialitate ne oferă mai multe definiții ale abandonului școlar: „o formă a eșecului școlar”... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Jocul reprezintă pregătirea copilului pentru viață sau este o formă de relaxare

„Jocul este și o pregătire pentru viața de mai târziu, dar mai presus de toate, el este însăși viața copilului” (Mc. Dougall) Jocul îi ajută pe copii să-și gestioneze sentimentele și trăirile și să facă față unor lucruri care se petrec în viața lor. Este activitatea ideală de a cunoaște lumea într-o formă deosebit... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

O istorie a temei pentru acasă - O privire din trecut spre prezent

Teodora Hubenco (2004, p.31), în revista Didactica Pro, menționează faptul că tema de acasă a reprezentat întotdeauna o activitate cu multiple și majore semnificații [ ] Pe baza acestei afirmații, îndrept atenția asupra aspectului de natură temporală- întotdeauna- precum și asupra interogației evidente ce se ivește:... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Ce înseamnă să fii profesor pentru copiii secolului XXI

Educația, este influențață direct de schimbările survenite în societatea contemporană, fie ele de natură politică, economică, culturală sau comunitară. În condițiile evoluției rapide a societății și implicit a educației, multe dintre cunoștințele și practicile valabile astăzi, mâine vor fi depășite. Este de... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Elemente de management comunicării în scoala incluzivă

INTRODUCERE Accesul la educatie este , in mod indiscutabil, un drept fundamental al omului pentru ca, in esenta, educatia asigura baza dezvoltarii personale, profesionale, economice si sociale a fiecarui individ. Educatia trebuie sa ofere persoanelor, in general, si a celor cu dizabilitati in egala masura,... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Rolul și locul familiei în alternativa educațională planul jena

Educația modernă reprezintă o provocare, cunoașterea devenind funcțională, utilă, învățând pentru a aplica ceea ce ai acumulat în folosul tău și al celorlalți. Relația dintre cei doi actori principali ai procesului instructiv - educativ, educat și educator, este bazată pe dialog constructiv și cooperare. În procesul... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Jocul didactic muzical

Jocul este o activitate interactivă și distractivă, dedicată de obicei copiilor. Nu prevede o pregătire prealabilă necesară pentru a putea fi desfășurată și constă în realizarea unor acțiuni cu caracter hazliu prin care copii reușesc să deslușească și să învețe lucruri noi. Jocul este o formă de manifestare liberă... citește mai departe

3 pagini 5 puncte Extras Preview

Flori de cireș

Dacă umărim fiecare etapă a anului, observăm frumusețea fiecărui anotimp, și chiar importanța lui. În ce anotimp suntem acum? Ce urmează după primăvară? Și apoi, după vară? Dar după toamnă? Vara este anotimpul în care te poți bucura de soare, de apa încălzită de soare, numai bună pentru o bălăceală, iar munții... citește mai departe

3 pagini 6 puncte Extras Preview

Managementul comportamentului și al comunicării în context educațional

„Un management al clasei care asigură protejarea sănătății emoționale a elevilor și reducerea problemelor de disciplină contribuie la dezvoltarea unui mediu de muncă sănătos, mai puțin stresant și solicitant. Un mediu de muncă sănătos este o resursă importantă pentru optimizarea procesului instructiv, pentru... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Rolul procesului de predare-învățare în lecția de educație fizică

Introducere Fundamentul educației fizice îl constituie mișcarea sau motricitatea. Ea este cheia unei dezvoltări fizice armonioase și a îmbunătățirii stării noastre generale de sănătate. Provenind din latinescul „movere”, care înseamnă a mișca (a muta) din loc (Guțu, 1973), putem afirma fără teama de a greși că... citește mai departe

6 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Creativitatea și stimularea comportamentului creativ în grădiniță

Rezumat Creativitatea reprezintă cea mai importantă valoare umană, socială, educațională. Rolul creativității este hotărâtor în ceea ce privește posibilitatea de a face față schimbărilor ce au loc la nivelul societății. Acest motiv presupune formarea și dezvoltarea încă de la grădiniță a preșcolarilor, deoarece... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Profilul cadrului didactic implicat în realizarea educației incluzive - Competențele lui

Educația este un drept fundamental al omului (toți copiii trebuie să aibă dreptul la o educație gratuită și de calitate) ce permite fiecăruia să dobândească cunoștințele necesare pentru a înțelege lumea de astăzi și pentru a putea participa în mod activ la aceasta. Ea contribuie la păstrarea valorilor, stă la baza... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Competențele de comunicare ale copiilor preșcolari

Reprezentând modalitatea prin care indivizii pot interacționa, comunicarea este calea prin care ne putem împărtăși idei, sentimente, trăiri. Este un proces care definește întreaga relație a omului cu lumea care îl înconjoară. Consider că abordarea acestui subiect este importantă deoarece necesitatea de a comunica... citește mai departe

7 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Evaluarea pe timp de pandemie

Un subiect destul de controversat ce m-a atras din prima secundă în care fraților mei li s-a spus că vor fi evaluați în urma activității online pe care o vor desfășura în toată această perioadă de stat acasă este evaluarea pe timp de pandemie. O astfel de evaluare este, din punctul meu de vedere, aproape imposibilă... citește mai departe

2 pagini 6 puncte Extras Preview