Toate referatele din domeniul Pedagogie

 • Managementul carierei didactice

  Unul dintre rolurile sistemului educațional preuniversitar este consilierea elevilor pentru orientarea în viitoarea carieră, în sensul găsirii și cultivării acelor deprinderi și competențe care pot fi perfecționate și valorificate prin alegerea unei cariere într-un domeniu potrivit. În sens tradițional, cariera profesională se constituie dintr-o succesiune de etape în urma cărora individual ajunge într-o poziție de recunoaștere socială care îi asigură stabilitate, inclusiv financiară....

 • Activitatile practice - Mijloc de dezvoltare a personalitatii copiilor prescolari

  Orice educaţie este incompletă dacă nu se preocupă să folosească şi să educe ochiul şi mâna. Mâna permite copilului să scrie şi să-şi facă cunoscute gândurile, ea este cel mai preţios ajutor al nostru în toate împrejurările vieţii şi în toate preocupările existenţei noastre. Este o datorie a şcolii de a o educa la acelaşi nivel cu creierul, ale cărui concepţii trebuie să le realizeze şi să dea amândurora îndemânare, supleţe, abilitate, adică să dezvolte capacitatea maximă inerentă funcţiei...

 • Curriculum - adaptat pentru elevii cu CES - Adaptarea strategiilor didactice de predare-invatare-evaluare

  Aria curriculara: Om si societate Disciplina: Istorie Clasa: a VII-a A Anul scolar: 2017-2018 ARGUMENT Integrarea elevilor cu cerinte special in scoala publică este o consecință a unei teze elaborate în anul 1988 de UNESCO și care a stat ulterior la baza Directivelor de acțiune ale Conferinței Mondiale a Educației Speciale de la Salamanca. Procesul a continuat la Conferința UNESCO de la Jomtiem, Thailanda (1990), unde s-a adoptat principiul educației pentru toți. În Declarația de la...

 • Anton Semionovici Makarenko

  La începutul secolului XX, gândirea pedagogică propunea un nou sistem educaţional axat pe cerinţele şi trebuinţele copilului, nu centrat pe intresul educatorului. În timp, această tendinţă, devine un puternic curent pedagogic, fiind denumit ,,Educaţie nouă”. Datorită îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă, oamenii şi-au manifestat un viu interes ,,îngrijirii sporite a copilului”, astfel încât gândirea pedagogică a influenţat în mod pozitiv dorinţa omului de a învăţa, de a cunoaşte, de a ştii....

 • Metodica predarii disciplinelor de specialitate

  Procesul de învăţământ reprezintă obiectul cercetării pedagogice. În cadrul acesteia, partea care studiază problemele pe care le ridică proiectarea, organizarea şi metodologia procesului de învăţământ se numeşte didactică. În cadrul didacticii, metodica predării reprezintă teoria predării - învăţării unei anumite discipline de învăţământ şi studiază modul de aplicare a principiilor didactice, prin utilizarea metodelor şi procedeelor corespunzătoare transmiterii şi însuşirii unei anumite...

 • Educatia civica - Cultura civica in invatamantul preuniversitar la nivelul Uniunii Europene

  1. Analiza conceptuala Privind cronologic, anul 1990 joaca un rol important in evolutia acestei materii, astfel daca pana in mijlocul anilor 1990, educatia civica si cultura civica erau doua discipline vulnerabile din punct de vedere al formarii initiale si continue a profesorilor, al manualelor si resurselor informationale sau metodologice disponibile, in ultimii ani aceasta situatie s-a ameliorat si chiar imbunatatit. Astfel, teme precum democratia, drepturile omului, libertatea,...

 • Substantivul

  Substantivul Substantivul este partea de vorbire flexibila care denumeste obiecte. In limba latina substantivele se impart in cinci declinari in functie de terminatiile acestora la G.sg. : • Declinarea I: ......,-ae Exemplu: stella,-ae vita,-ae puella,-ae • Declinarea a II-a:.....,-i Exemplu: lupus,-i magister,-i templum,-i • Declinarea a III-a:.....,-is Exemplu: avis,-is senator,-oris carmen,-inis • Declinarea a IV-a:.....,-us Exemplu: manus,-us senatus,-us acus,-us •...

 • Doar un joc de copii

  Un joc de copii, nu o joacă de copii. Jocul prezintă reguli clare pe care participantul le respectă pentru a reuși să-l ducă mai departe. Unele jocuri se pot juca la infinit, neavând o finalitate, iar altele desemnează, la finalul lor, un câștigător. Jocurile fără finalitate sau cele care nu desemnează un anume câștigător, urmăresc dezvoltarea participantului în comparație cu el însuși, competiția existând doar cu propria persoană. Desemnarea unui câștigător la finalul jocului face ca...

 • Amenajarea ergonomica a unei clase pentru o ora

  Ergonomia reprezintă o disciplină care se ocupă cu studiul condițiilor de muncă în vederea realizării unei adaptări optime a omului la acestea. Gândindu-ne la ideea de amenajare ergonomică, facem referire mai exact la asigurarea unui confort sporit în utilizare, deci practic dorim ca acțiunea, în cazul nostru ora de curs, să se desfășoare în condiții cât mai bune, elevii având randament și simțindu-se confortabil pe parcursul celor 50 de minute. În opinia mea, pentru ca orele de curs să se...

 • Operationalizarea obiectivelor educationale

  Obiectivul educațional este ipostaza cea mai concretă a finalităților, desemnează tipul de schimbări pe care procesul de învățământ îl realizează și are în vedere achiziții concrete, detectabile, măsurabile și observabile în mod direct. Obiectivele educaționale sunt enunțuri cu caracter finalist prin care se intenționează provocarea unei schimbări în personalitatea elevului, ca urmare a implicării sale în activitatea de predare şi învățare. În general, operaționalizarea este înțeleasă ca...

 • Metode si tehnici alternative valorificabile in dezvoltarea limbajului

  Prin intermediul limbajului, copilul își dezvoltă propria-i experiență și mai cu seamă învață din experiențele altora. Cu ajutorul limbajului se formează și se organizează sisteme în care sunt integrate cunoștințele, ceea ce contribuie la sistematizarea și la complicarea condițiilor interioare de formare a personalității. În procesul comunicării cu adultul, copilul folosește același limbaj, dar este original după felul cum gândește. În procesul instructiv-educativ, prin intermediul...

 • Coordonatele comunicarii orale si scrise din perspectiva metodica in perioada prescolara

  Dezvoltarea limbajului și a comunicării în întregul proces instructiv-educativ din grădiniță, pune în fața cadrelor didactice responsabilități variate. În perioada preșcolarității, limbajul scris al copilului este redus la un anumit număr de mâzgâlituri grafice, care sunt denumite generic alfabet, a căror realizare cu succes este pusă pe seama mușchilor fini ai mâinii, care, dacă sunt exersați cu ajutorul diferitelor exerciții grafice, ajută copilul la formarea deprinderilor de scriere....

 • Criterii, metode si tehnici de evaluare a dezvoltarii copiilor

  Dezvoltarea copiilor și tinerilor se manifestă prin fenomene exterioare (dimensiuni, forme corporale și capacitate funcționale, forme de comportare) care pot să fie apreciate separate și în ansamblu pentru caracterizarea evoluției acestui proces biologic și psihologic. Au fost stabilite criterii și metode care îngăduie aprecierea dezvoltării copiilor și adolescenților pe secțiuni de vârstă sau urmărire longitudinală, pe baza examinărilor periodice. Metode somatoscopice Metode fiziometrice...

 • Rolul fonologiei in dezvoltarea premiselor citit-scrisului

  Fonetica (din limba greaca de la ????, fone: sunet, voce) - este studiul sunetelor produse de vocea umana. Fonetica analizeaza aspectul fizic al sunetelor, de la articulare pana la perceptie. Lingvistica moderna face deosebirea intre fonetica si fonologie. Fonetica studiaza articularea sunetelor si procesele de perceptie implicate, fiind mai aproape de nivelul fizic al vorbirii. Fonologia (numita si ,,fonetica functionala") se ocupa de sistemul de sunete ale unei anumite limbi si de...

 • Interactiunea obiectiv - continuturi - strategii in invatamintul prescolar

  Invatamintul prescolar ca prima etapa a sistemului de invatamint are o importanta covarsitoare in formarea personalitatii tinerei generatii, deoarece virsta copiilor de care se ocupa ea este cea a maximei plasticitati si receprivitati, a deschiderii largi spre lume, a curiozitatii nemarginite, a motivatiei maxime de a cunoaste tot ce exista in jur. Tema eficientei procesului instructiv-educativ intr-o institutie de invatamint este permanent actuala. In cazul de fata vom vorbi nu numai despre...

Pagina 1 din 43