Creativitatea

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Creativitatea.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Criatina Ion

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Pedagogie

Extras din document

Pedagogia este stiinta socioumana care studiaza educatia la nivelul functiei si a structurii sale specifice prin metodologii de cercetare specifice, care vizeaza descoperirea si valorificarea unor legitati, principii si norme de actiune specifice. Abordarea problemelor fundamentale ale pedagogiei presupune explicarea si intelegerea conceptelor de baza ale domeniului, care pot fi aplicate, analizate, sintetizate, apreciate critic la nivelul stiintelor educatiei considerate fundamentale

Creativitatea pedagogica defineste modelul calitatilor necesare cadrului didactic pentru proiectarea si realizarea unor activitati eficiente prin valorificarea capacitatilor sale de innoire permanenta a actiunilor specifice angajate ia nivelul sistemului si al procesului de invatamant.

Elaborarea acestui model presupune raportarea la conceptul psihologic de creativitate care desemneaza dispozitia care exista in stare potentiala ia orice individ si ia orice varsta de a produce ceva nou si relevant ia scara sociala si individuala.

Structura creativitatii exprima interdependenta existenta intre produsul creator-procesul creator - personalitatea creatoare.

Produsul creator reprezinta, in esenta, un element nou in raport cu experienta sociala anterioara sau cu experienta de viata a unui individ.

Validitatea produsului creator angajeaza doua criterii complementare:

a) criteriul originalitatii, care ofera "un cadra de corelare care reprezinta spatiul ierarhic de manifestare a creativitatii. in plan individual sau social (Landau. Erika, , .);

b) criteriul relevantei, care permite autoevaluarea performantei, indiferent de forma sa de manifestare (produs creator material sau spiritual), in termeni de utilitate sociala.

Originalitatea si relevanta produsului creator, exprimate la diferite grade de generalitate, acopera cinci niveluri ierarhice:

- nivelul expresiv care vizeaza comportamentul unei persoane cu anumite caracteristici creative demonstrate in termeni de spontaneitate si de libertate de reactie, semni-ficative in plan individual (expresivitatea copilului este tipica pentru acest nivel al produsului creator);

- nivelul productiv care vizeaza realizarea unor produse (obiecta, fenomene, reiatii etc, de natura materiala sau spirituala) care exprima originalitatea individuala a autorului, fara a atinge dimensiunea valorilor creative semnificative si in pian social;

- nivelul inventiv care vizeaza reordonarea insusirilor specifice obiectelor, fenomenelor, relatiilor etc, studiate anterior, in vederea transformarii calitative a acestora la o limita situata practic intre originalitatea individuala si originalitatea sociala;

- nivelul inovator care vizeaza elaborarea unor produse noi si originale in plan teoretic si aplicativ, care asigura restructurarea obiectelor, fenomenelor, relatiiior etc„ studiate in cadrul unui anumit domeniu de activitate (pnn mijloace de cercetare fun-damentala-onentata-operationala);

- nivelul emergent care vizeaza realizarea unor produse creative superioare care restructureaza/revolutioneaza nu numai domeniul de activitate cu sfera de referinta i-rnediata (stiinta, tehnologie, arta, educatie etc.) ci si evolutia societatii in ansamblul sau ( rolul educatiei si al cercetarii stiintifice in evolutia societatii postindustoale de tip informatizat).

Primele doua niveluri corespund planuluii secundar al creativitatii care stimuleaza aparitia unor elemente noi semnificative doar in raport cu experienta individuala. Ele asigura intelegerea fenomenelor studiate, chiar largirea acesteia, dar in limite cunoscute sau aplicate deja la scara valorilor sociale.

Ultimele doua niveluri corespund planului primar al creativitatii care ofera "o noua intelegere" a fenomenelor studiate. Ele asigura transformarea/restructurarea in adevaruri noi in raport cu realizarile anterioare, inregistrate intr-un domeniu sau altul de activitate.

intre ceie doua niveluri, un rol aparte revine inventivitatii. Ea trebuie conceputa ca un nivel tranzitoriu care stimuleaza saltul de ia produsele creative semnificative individual la produsele creative angajate social

Procesul creativitatii presupune parcurgerea urmatoarele patru etape:

- pregatirea, care reprezinta o actiune complexa bazata pe urmatoarele operatii: identificarea problemei in termeni optimi (natura, specific, timp etc); analiza datelor problemei in vederea formularii clare a acestora (premise, principii, resuise posibile si necesare); acumularea si selectionarea informatiei necesare pentru abordarea corecta a problemei; prelucrarea si sistematizarea informatiei stocate; elaborarea strategiei de rezolvare a problemei ia nivelul unui plan operativ.

Fisiere in arhiva (1):

  • Creativitatea.doc