Factori ai Comunicării

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 8031
Mărime: 37.45KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

„În sensul cel mai larg, se vorbeşte de comunicare de fiecare dată când un sistem, respectiv o sursă influenţează un alt sistem, în speţă un destinatar, prin mijlocirea unor semnale alternative ce pot fi transmise prin canalul care le leagă“ (Charles E. Osgood, A vocabulary for Talking about Communication)

I. Comunicarea-concept, definiţie.

Privit din punct de vedere ştiinţific, actul de comunicare este procesul de transmitere a informaţiilor şi sentimentelor (idei, păreri, atitudini, opinii) de la un individ către un alt individ sau de la un grup social către un alt grup social. Fascinantă şi omniprezentă, comunicarea este însă, prin excelenţă, o dimensiune fundamentală a existenţei şi dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri.

Cuvântul „comunicare“ provine din limba latină şi termenul a circulat în vocabularul vremii cu sensul de „a împărtăşi ceva celorlalţi“. Astăzi, a comunica, a informa şi a fi informaţi reprezintă trăsătura definitorie a existenţei fiecăruia dintre noi, devenită într-atât de pregnantă încât nici măcar nu mai este percepută în mod conştient ca fiind o activitate distinctă. Împărtăşind în permanenţă ceva celorlalţi sau nouă înşine, trăim într-o continuă stare de comunicare. Comunicam prin o multitudine de forme şi modalităţi: comunicam direct, prin cuvânt, gest, mimică şi comunicam indirect, atunci când folosim aşa-numitele tehnici secundare – scriere, tipăritură, cabluri, sisteme grafice sau unde hertziene. Avem la îndemână ziare, reviste, cărţi, afişe, filme, telefon, fibre optice, radio sau televiziune. Mesajul ni se livrează verbal, non-verbal sau paraverbal. Comunicam prin tot ceea exprimam ca produs, intenţionat sau nu, al civilizaţiei comunicaţionale din care fiecare dintre noi este parte integrantă. Comunicarea este un proces continuu, presupunând o interacţiune neîncetată între fiinţele umane, desfăşurată simultan prin multiple canale şi prin mijloace variate.

Comunicarea este asemenea funcţionarii unei orchestre fără dirijor, în care fiecare interacţionează cu toţi şi toţi interacţionează intre ei, iar acest proces de interacţiuni continue creează realitatea socială, care este o realitate socio-comunicaţională. Este o iluzie a crede că există o singură realitate: realitatea este de ordinul atribuirii de semnificaţie, care este produsul interacţiunilor umane şi al comunicării. Nici un fel de activitate, de la banalele activităţi ale rutinei cotidiene şi până la cele mai complexe activităţi desfăşurate la nivelul organizaţiilor, societăţilor sau culturilor, nu mai pot fi imaginate în afara procesului de comunicare. Dar comunicarea a devenit, de asemenea, şi unul dintre cuvintele „la modă“, ale vremurilor noastre, ce multiplică activităţile sau evenimentele pe care le reprezintă şi care tinde să-şi lărgească aria de semnificaţii tocmai datorită interesului de care se bucură. Comunicarea modernă pare a se adresa, din această perspectivă, tuturor în special şi nimănui în general.

Aparent paradoxal, în tot acest ocean de comunicare ce ne înconjoară, simţim mai peste tot absenţa unei comunicări reale: aceleaşi cuvinte au sensuri diferite pentru interlocutori deosebiţi ca pregătire şi experienţă; stările emoţionale, sentimentele şi intenţiile cu care interlocutorii participă la comunicare deformează mesajul; ideile preconcepute şi rutina influenţează receptivitatea; diferenţele culturale par a fi, mai mult ca niciodată, obstacole de netrecut.

Într-o definire mai concludentă Comunicarea didactică este „un transfer complex, multifazial şi prin mai multe canale al informaţiei între două entităţi (indivizi sau grupuri) ce-şi asumă simultan şi succesiv rolurile de emiţători şi receptori semnificând conţinuturi dezirabile în contextul procesului instructiv-educativ” (Constantin Cucoş).

Comunicarea didactică presupune o interacţiune de tip feed-back privind atât informaţiile explicite, cât şi cele adiacente intenţionate sau formate în cursul comunicării. Comunicarea didactică stă la baza oricărei intervenţii educative. Conţinutul cognitiv predat-învăţat în procesul didactic şi influenţarea formativă (asupra capacităţilor operaţionale, formării morale, estetice etc.) presupun o interacţiune permanentă între educator şi educat. Funcţionarea conexiunii inverse informează permanent emiţătorul despre efectele comunicării asupra partenerului: profesorul „citeşte” reacţiile elevilor, iar elevii „citesc” atitudinea profesorului cu privire la reacţia lui (a elevului) şi fiecare dintre locutori îşi adaptează conduita comunicaţională ulterioară în funcţie de ceea ce receptează. Astfel, comunicarea didactică este bilaterală. Reciprocitatea relaţiei comunicaţionale didactice trebuie înţeleasă în primul rând, dar nu exclusiv, în sensul că iniţiativa mesajului aparţine şi elevului. Elevul este, în egală măsură cu

educatorul, agent al comunicării didactice, dar iniţierea mesajului de către elev se referă mai puţin la conţinutul cognitiv al ştiinţei pe care trebuie să şi-l însuşească şi mai mult la cum poate face acest lucru.

Predarea ca formă de comunicare didactică este un sistem de operaţii de selectare, ordonare şi adecvare la nivelul de gândire al elevilor, a unui conţinut informaţional şi de transmitere a lui, folosind anumite strategii didactice, în scopul atingerii obiectivelor pedagogice.

Prin comunicarea didactică se realizează interacţiunea profesor-elev şi o serie de relaţii care influenţează procesul de predare: relaţii de schimb informaţional, de influenţare reciprocă, de cooperare, simpatetice faţă de emiţătorul mesajului didactic.

Învăţarea şcolară constă în asimilarea de către elevi a anumitor valori – cunoştinţe,abilităţi, comportamente, atitudini etc. –, formarea şi dezvoltarea de structuri cognitive, afective şi psihomotorii şi, în ansamblu, modelarea personalităţii lor. Învăţarea şcolară este un proces de receptare şi asimilare a informaţiilor şi influenţelor educative, de reorganizare, de construcţie şi dezvoltare a structurilor cognitiv-operaţionale, psihomotrice şi afective, precum şi a însuşirilor psihice ale personalităţii (aptitudini, interese, temperament). Procesul învăţării este multifazial. El cuprinde: receptarea şi înregistrarea materialului pe fondul unei stări de atenţie şi activitatea cerebrală; înţelegerea şi generalizarea prin formarea de noţiuni, principii, legi etc.; stocarea în memorie, actualizarea prin recunoaştere şi reproducere a informaţiei şi transferul acesteia.

Teoriile şi modelele de învăţare sunt numeroase. Dintre acestea se remarcă: teoria psihogenezei cunoştinţelor şi operaţiilor intelectuale (J.Piaget); concepţia lui J.Bruner (modalitatea acţională, modalitatea iconică, modalitatea simbolică); teoria operaţională (P.Galperin); teoria modulară (R.Tritone); Modelul lui J.B.Carol etc.

Preview document

Factori ai Comunicării - Pagina 1
Factori ai Comunicării - Pagina 2
Factori ai Comunicării - Pagina 3
Factori ai Comunicării - Pagina 4
Factori ai Comunicării - Pagina 5
Factori ai Comunicării - Pagina 6
Factori ai Comunicării - Pagina 7
Factori ai Comunicării - Pagina 8
Factori ai Comunicării - Pagina 9
Factori ai Comunicării - Pagina 10
Factori ai Comunicării - Pagina 11
Factori ai Comunicării - Pagina 12
Factori ai Comunicării - Pagina 13
Factori ai Comunicării - Pagina 14
Factori ai Comunicării - Pagina 15
Factori ai Comunicării - Pagina 16
Factori ai Comunicării - Pagina 17
Factori ai Comunicării - Pagina 18
Factori ai Comunicării - Pagina 19
Factori ai Comunicării - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Factori ai Comunicarii.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea fizică și psihică a copilului preșcolar (3-7 ani)

1.Dezvoltarea fizica In perioada prescolaritatii,copilul se dezvolta atat in plan fizic cat si in plan psihic intr-un ritm mai accentuat decat in...

Formele Educatiei si Relatiile Dintre Ele

Desi educatia –evident, in formele ei rudimentare-, a insotit societatea romaneasca din cele mai vechi timpuri, teoreticienii n-au ajuns nici...

Finalitățile Educației

Finalitatile educatiei reprezinta orientarile valorice ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii definite la nivel de sistem (...

Comunicare Didactică

Dată fiind omniprezenta comunicării în relatiile interumane, cel mai adesea, ne asteptăm ca răspunsul la întrebarea ce este comunicarea, să pară o...

Pedagogia Comunicării

Aptitudinea de a comunica şi capacitatea de a beneficia de efectele acestui proces sunt competenţe extrem de importante într-o lume a...

Memoria

Stim din viata de toate zilele ca cele percepute de noi in trecut,cele citite sau gandite etc. nu dispar dupa ce faptul s-a consumat.In mod...

Te-ar putea interesa și

Predarea si Invatarea Limbii Romane la Scolarul de Varsta Mica, cu Abordare intre Scoala Generala si Scoala Speciala

ARGUMENT Alegerea acestei teme de cercetare este fondată pe mai multe motive. Un prim motiv este dat de importanţa educaţiei văzută ca factor de...

Tactici si Strategii in Negocierea Internationala

În CAPITOLUL 1 al prezentei lucrari intitulat Comunicarea - rol în afacerile internationale am prezentat importanta acestui proces în contextul...

Cercetare - curriculumul școlar

1. Obiective si ipoteze Activitatea de predare, la fel ca şi cea de învăţare sunt fundamentale în dezvoltarea viitoare a elevilor. După Anca Dragu...

Problematica Comunicării

ARGUMENT Eficienţa activităţii de instruire-învăţare depinde, indiscutabil, de maniera în care cadrul didactic manipulează diversele elemente ale...

Tehnici de Comunicare Specifice în Turism

ARGUMENT Relatiile publice si structurile prin care ele se caracterizeaza rerezina o modalitate privilegiata a comunicarii dintre organizatie si...

Analiza comparativă a comunicării de marketing pentru Lancome Paris - Max Factor

Partea I: Analiza comunicării de marketing pentru marca A LANCÔME Demersurile comunicaţionale ale mărcii LANCÔME în perioada 2009 - 2010...

Calitatea comunicării - factor esențial în realizarea scopului organizației

Comunicarea ca fenomen general uman este un proces atât de uzual şi atât de firesc încât deseori nu realizăm că toate elementele pe care le implică...

Caiet de Seminar - Grile Rezolvate

I. FUNCTIILE MANAGEMENTULUI 1.Obiectul specific de studiu al managementului il reprezinta: -procesele de management si de executie....

Ai nevoie de altceva?