Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 21226
Mărime: 97.55KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ionel Viorel

Cuprins

Introducere pag.1

Capitolul 1.Creativitatea si dezvoltarea ei pag.4

1.1.Conceptul de creativitate pag.5

1.2.Relaţiile dintre creativitate şi procesele psihice pag.7

1.3.Factorii şi fazele procesului de creaţie pag.9

1.4.Educarea potenţialului creativ la şcolarul mic pag.11

Capitolul 2.Compunerile şi jocurile creative in învăţământul primar pag.14

2.1.Definirea compunerii pag.15

2.2.Clasificarea compunerilor şcolare pag.17

2.3.Tipologia lecţiilor de compunere pag.18

2.4.Obiective instructiv - educative specifice pag.20

2.5.Conţinutul şi modalitaţi de realizare pag.22

Capitolul 3.Modalitaţi de formare a capacităţilor creatoare prin jocuri de creaţie pag.25

3.1.Analiza expresiilor după sens şi semnificaţie pag.26

3.2.Exerciţii de restructurare a textelor pag.28

3.3.Exerciţii de dezvoltare intensive a capacităţilor prin jocuri creative pag.32

3.4.Structura compunerii pag.35

Capitolul 4.Metode folosite în elaborarea compunerilor şcolare pag.37 4.1.Observarea pag.37 4.2.Demonstrarea pag.38

4.3.Folosirea manualului pag.39 4.4. Conversaţia pag.41

4.5.Expunerea (povestirea) pag.42

4.6.Comparaţia pag.43

Capitolul 5.Orele de compunere,practica instructiv–educativă pag.44

5.1.Compuneri pa baza unui text literar cunoscut pag.47

5.2.Compuneri după ilustraţii pag.51

5.3.Compuneri după un tablou pag.52

5.4.Compuneri cu început sau sfârşit dat pag.55

5.5.Compuneri cu teme date şi formulate de institutor pag.56

5.6.Compuneri libere pag.58

Capitolul 6. Concluzii,cerinţe faţă de compunerile elevilor pag.63

Anexe

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Ideea unei şcoli creative nu este nouă. O întâlnim la gânditorii români, aşa cum ar fi, de exemplu C. Rădulescu-Motru: “Dacă până astăzi problema cultivării vocaţiei prin mijloace educative nu s-a pus decât în mod incidental, cauza trebuie căutată, în primul rând, în însăşi organizarea pe care a avut-o şcoala tradiţionala. Această şcoală era organizată în vederea transmiterii cunoştinţelor de la o generaţie la alta. Centrul de greutate al acestei organizări era pus pe natura cunoştinţelor.

Şcoala din zilele noastre este organizată în vederea unui alt scop. Ea tinde la dezvoltarea aptitudinilor de creaţie ale tinerilor ce aparţin generaţiilor noi”.¹.Autorul, cu mult timp în urmă, îşi exprimă convingerea că în programele şcolare va fi cuprinsă şi pregătirea “vocaţiei”, prin exerciţii libere de imaginaţie creatoare, organizate într-o atmosferă de sinceritate sufletescă, de încredere şi de iubire pentru muncă.

Într-o perioadă de profunde transformări, educaţiei şcolare îi revin sarcini deosebite de importante în îndeplinirea vocaţională a fiecărui elev, în construcţia şi reconstrucţia omului si societăţii. Eficienţa educaţiei se măsoară prin gradul în care pregăteşte copiii, încă de la fragedă vârstă, folosind întregul context pedagogic (familie, şcoală, societate), pentru participarea la propria dezvoltare si pentru participarea la viaţa socială. În acest sens, limba si literatura română este obiectul de învăţământ cu o contribuţie importantă la cunoaşterea valorilor naţionale si universale, în primul rând cunoaşterea frumuseţilor limbii noastre. Orice demers didactic trebuie să se găsească sub semnul autenticului şi profunzimii

Într-adevăr, limba este tezaurul cel mai preţios pe care-l moştenesc copiii de la parinţi, depozitul sacru lăsat de generaţiile trecute şi care merită să fie păstrat şi dezvoltat de generaţiile care-l primesc. Ea este cartea noastră de nobleţe, semnul nostru de recunoaştere ca neam, lanţul tainic ce ne împreună, altarul la care se închină inimile iubitoare. Nichita Stănescu avea o dragoste nesfârşita, curata şi sinceră pentru limba română, pe care o simţea “ca o duminica”, o sarbătoare de suflet, tainica, mereu înnoitoare.

Împlinirea vocaţională a copiilor noştri şi a poporului român stă sub semnul iniţial al învăţării limbii si literaturii române. „limba română este patria mea” – spunea Nichita Stănescu şi parcă ni se adresa direct noua, învăţătorilor, cei care punem în mâna copiilor condeiul, pentru prima dată, spre a-i învăţa să scrie literele, spre a-i introduce în lumea poveştilor şi, treptat, în lumea realitaţilor. Sub îndrumarea noastră se produce „marea ruptura”, numirea sunetelor, transcrierea lor pe litere. Este ceea ce marele poet, amintit mai sus, a denumit despărţirea insului de propria vorbire, simţita ca o înstrăinare: „Intre mâna copilului şi limba lui nu e nici o diferenţă. Limba lui are cinci degete, ca şi mâna lui, şi apucă la întâmplare cu ea orice obiect abstract cu aceeaşi dibăcie cu care apuci un fruct sau o surcea. Apoi vine prima mare aliniere, prima apariţie a diferenţei specifice între ins si lume: şcoala, clasa I primară, alfabetul, O-I, OI. Deodată afli brusc că vorbeşti. Vorbirea din cântec devine cu totul şi cu totul altceva”.¹ In ciuda saltului într-o lume nouă, a abstracţiilor, a grijilor, a îndatoririlor, poveştile cu zâne si pitici

Preview document

Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 1
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 2
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 3
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 4
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 5
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 6
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 7
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 8
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 9
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 10
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 11
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 12
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 13
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 14
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 15
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 16
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 17
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 18
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 19
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 20
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 21
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 22
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 23
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 24
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 25
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 26
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 27
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 28
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 29
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 30
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 31
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 32
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 33
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 34
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 35
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 36
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 37
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 38
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 39
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 40
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 41
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 42
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 43
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 44
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 45
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 46
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 47
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 48
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 49
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 50
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 51
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 52
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 53
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 54
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 55
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 56
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 57
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 58
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 59
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 60
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 61
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 62
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 63
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 64
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 65
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 66
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 67
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 68
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 69
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 70
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 71
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 72
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 73
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 74
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 75
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 76
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 77
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 78
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 79
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 80
Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Jocurile Creative la Orele de Compunere din Invatamantul Primar
    • 1.doc
    • 9.doc

Alții au mai descărcat și

Utilizarea metodelor interactive în vederea optimizării predării - învățării științelor naturii în ciclul primar

1.INTRODUCERE Daca te poarta gandul peste un an, seamănă un ogor. Dacă te poartă peste zece ani, sădește un pom. Dacă te poartă gândul peste...

Specificul Consilierii în Învățământul Primar

Introducere În lucrarea de faţă propun o abordare a problematicii consilierii elevilor în învăţământul primar din perspectiva impusă de contextul...

Rolul evaluării formative în atingerea performanței școlare deosebite

ARGUMENT Pe fiecare dintre noi şcoala ne-a format, ne-a cizelat, a scos din noi ceea ce aveam mai bun. Resursele proprii au fost prelucrate şi în...

Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III

Introducere Științele educației joacă un rol din ce în ce mai influent în viața societății contemporane, și aceasta ca un efect sine qua non al...

Aspecte Metodologice ale Însușirii Categoriilor Gramaticale de Gen și Număr ale Substantivului la Elevii din Învățământul Primar

CAPITOLUL I. INTRODUCERE I.1. Importanta studierii limbii române în ciclul primar Limba româna reprezinta în esenta continuarea limbii latine...

Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne

PRELIMINARII “Dacă copilul, îndrumat de profesor, inţelege gîndul exprimat de poet şi însuşeşte forma în care a fost expus, încă nu înseamnă că-şi...

Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice

PREAMBUL Schimbările sociale din Republica Moldova şi în alte ţări sud-est europene au generat noi atitudini în procesul de educaţie şi instruire...

Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar

REZUMAT Această lucrare are ca temă „Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie şi punctuaţie în...

Te-ar putea interesa și

Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III

INTRODUCERE MOTIVATIA ALEGERII TEMEI Stiintele educatiei joacă un rol din ce în ce mai influent în viata societătii contemporane, si aceasta ca...

Managementul creativității

1. INTRODUCERE Ideea unei şcoli creative nu este nouă. O întâlnim la gânditorii români, aşa cum ar fi de exemplu, C. Rădulescu-Motru : “Dacă până...

Jocul Didactic

1.Direcţii de evoluţie a învăţământului matematic în ciclul primar În contextul preocupărilor permanente pentru modernizarea învăţămîntului,...

Ai nevoie de altceva?