Portofoliu de Evaluare

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Portofoliu de Evaluare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Pedagogie

Cuprins

1. Documentul de analiză a Curriculumului National.3
2. Obiectivele de evaluare.6
3. Instrumentul de evaluare.7
4. Baremul de corectare si notare.11
5. Documentul de prezentare a administrării
instrumentului de evaluare.13
6. Documentul de analiză a aplicării baremului de corectare.15
7. Eseul – Elemente de deontologie a evaluării în contextul cresterii calitătii actului educational.16
8. Bibliografie.22

Extras din document

1. Analiză privind

CURRICULUMUL NAȚIONAL

la disciplina geografie

Termenul de curriculum reprezintă un ansamblu de actiuni planificate pentru realizarea instructiei, incluzând definirea obiectivelor învătământului, continuturilor, metodelor ( inclusiv cele care vizează evaluarea).

Unul dintre tipurile de curriculum, curriculum evaluat sau testat ( care se referă la acele secvente de continuturi actualizate în procesul de evaluare – Cretu, 1999; Cucos, 2002 ) concentrează cele două concepte si în plan verbal.

Evaluarea este una dintre componentele curriculumului. Ea trebuie să fie abordată în strânsă legătura cu finalitătile educationale, continuturile si strategiile de predare - învătare, plus mijloacele de învătământ si timpul scolar.

Structura Curriculumului National ilustrează preocuparea deosebită pentru descentralizarea si adaptare a demersului educational la nevoile, aptitudinile si aspiratiile diferitelor categorii de elevi, dar si optiunile comunitătii pentru o anumită orientare.

Curriculumul National are două segmente:

- Curriculum nucleu;

- Curriculum la decizi scolii;

Primul se referă la trunchiul comun de experiente de învătare fiind obligatoriu pentru toate scolile si pentru toti elevii.

Cel de al-doilea segment vizează aspectul optional al disciplinelor obligatorii.

Acesta se realizează în acord cu resursele umane si materiale din scoală, interesele si aptitudinile elevilor, optiunile si necesitătile comunitătii locale.

Optionalul la nivelul acestei discipline reprezintă o ofertă diferită fată de programa scolară - ex: Meteorologie si climatologie, Oceanografie, Cunoasterea Terrei.

Optional ca disciplină noua – ex: Geomorfologie, Biogeografie.

Optional la nivelul mai multor arii curriculare solicită valorificarea unor elemente de continut si a unor strategii apartinând mai multor arii curriculare ex: optionalul de Geografia Marii Britanii – programă comună geografie – limba engleză.

Programa scolară este parte integrantă a Curriculumului National.

Elaborarea programei scolare este orientată în principal pe principiul centrări pe elev.Ea reglează actul de predare-învătare si realizarea manualelor si a unor materiale-suport foarte utile lucrului la clasă.

În continutul acestora intră:

• Obiectivele cadru si de referintă ( respectiv competente generale si specifice );

• Continuturi si exemple de activităti de învătare ( corelare cu obiectivele );

• Sugestii metodologice si standarde de performantă pentru elevi;

Obiectivele cadru – se caracterizează printr-un înalt nivel de generalitate si complexitate vizând rezultatele asteptate în procesul didactic al unui ciclu de învătământ.

Obiectivele de referintă – se referă la rezultatele asteptate în procesul didactic, a căror realizare este urmărită pe parcursul unui an scolar.

Alături de aceste obiective competentele reprezintă ansambluri structurate de cunostinte si deprinderi dobândite prin învătare, cu care se pot identifica si rezolva diferite probleme caracteristice unui anumit domeniu. ( Ciulan, 2002, Cucos, Pedagogie 2006 )

Competentele generale - se definesc pe obiectul de studiu si se formează pe durata învătământului liceal.Ele au un grad ridicat de generalitate si complexitate si au rolul de a orienta demersul didactic către achizitiile finale.

Competentele specifice - se definesc pe obiectul de studiu si ghidează activitătile didactice pe parcursul unui an scolar.

Continuturile sunt informatii de specialitate prin intermediul cărora se ating obiectivele cadru si de referintă, respectiv a competentelor generale si specifice.

Standardele curriculare de performantă sunt criterii de evaluare a calitătii procesului de învătare. Ele sunt continuturi sintetice în măsură să indice gradul în care sunt atinse obiectivele acestei discipline la sfârsitul fiecărei trepte de învătământ.

O importantă etapă în organizarea pedagogică a continuturilor o reprezintă raportarea manualelor la programa scolară.

Manualele scolare sunt instrumente de predare si învătare, un suport de prezentare a cunostintelor stiintifice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Portofoliu de Evaluare.doc