Portofoliu de Evaluare Finala

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest referat descrie Portofoliu de Evaluare Finala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 62 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Pedagogie

Cuprins

Curriculum vitae
Capitolul I
Psihologia educaţiei
Fişă de caracterizare psihopedagogică a unui elev
Capitolul II
Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului
Analiza a două manuale alternative
Capitolul III
Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării
Proiectarea unei probe de evaluare
Capitolul IV
Didactica ştiinţelor tehnice
Planificare pe unităţi de învăţare
Capitolul V
Tehnologii informaţionale computerizate
Prezentare Power Point –Utilizarea microorganismelor în procesele de depoluare
Capitolul VI
Practica pedagogică
Proiecte de lectie
Bibliografie

Extras din document

CAP.I

PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI

Nevoia de cunoaştere a elevului a determinat analiza unor metode şi tehnici de cunoaştere a personalitāţii acestuia încă cu mult timp în urmă de către cercetătorii din acest domeniu.

Dintre metodele şi tehnicile de cunoaştere a personalităţii elevului (Dumitriu C. si Dumitriu G, 2004.) amintesc:metoda observatiei, experimentul, metoda anchetei, metoda analizei produselor activitaţii şi a cercetării documentelor, convorbirea, metoda testelor şi metoda biografică.

Ca metodă de cunoaştere şi cercetare psihopedagogică, observţia constă în urmărirea intenţionată şi înregistrarea exactă a diferitelor manifestări comportamentale ale elevului aşa cum se prezintă ele în mod natural. Experimentul este apreciat ca fiind cea mai importantă metodă de cercetare, deoarece furnizează date precise şi obiective (Cosmovici A.,1996):acesta constă în analiza efectelor unor variabile independente asupra unor variabile dependente într-o situaţie controlată, în scopul verificării ipotezelor cauzale. Metoda anchetei urmareste cunoasterea stiintifică a opiniilor, atitudinilor, aspiratiilor, motivatiei, ancheta putănd fi realizată cu ajutorul interviului şi a chestionarului. Metoda analizei produselor activitatii şi a cercetării documentelor (Dumitriu C. si Dumitriu G.,2004) oferă informaţii despre procesele psihice şi unele trăsături de personalitate ale elevilor din prisma obiectivării lor in ‘produsele’ activitătii:caiet de teme, lucrări scrise, referate, desene, compuneri,etc Marele avantaj al convorbirii constă în faptul că permite recoltarea unor informaţii numeroase şi variate despre aspiraţiile, motivele, interesele şi trăirile afective într-un timp relativ scurt. Cosmovici A. defineşte testul ca fiind ‘ o proba standardizată, vizănd determinarea cât mai exactă a gradului de dezvoltare a unei insuşiri psihice sau fizice’..Metoda biografică este , in opinia unor autori, ca o variantă a metodei studiului de caz, cu mentiunea că ea se bazează pe cercetarea vieţii şi activităţii individului pentru stabilirea profilului personaliţatii sale.

Ca metodă de cunoastere a personalitaţii elevului, am folosit observaţia. Procesele şi stările nu pot fi studiate sau cunoscute în mod direct ci prin modaliţatile lor de manifestare în conduită: studiindu-le se pot desprinde unele semnificaţii cu privire la structurile de personalitate ale elevului cum ar fi aptitudinile, caracterul, temperamentul.

Fişa de caracterizare psihopedagogică ﴾Ştefănescu, C., p. 54) reprezintă un auxiliar al profesorului diriginte în organizarea activităţii de cunoaştere a elevului, indicându-i continutul acestei activităţi.

Avantajele utilizării :

- Reprezintă un instrument util de sinteză şi organizare a informaţiilor privind profilul psihologic, familial, medical al elevului, obţinute pe parcursul investigaţiilor complexe, prin intermediul mai multor metode;

- Permite aprecieri calitative asupra trasaturilor de personalitate ale elevului, dar si asupra factorilor care exercită influenţe asupra formării elevului.

În continuare voi realiza ca aplicaţie practică o fişă de caracterizare psihopedagogică iar ca metodă de cercetare si cunoaştere a elevului am folosit observaţia

cu ajutorul căreia am urmărit diferitele manifestări comportamentale ale elevei. Fişa a fost realizată pe parcursul a 3 ani , cu menţionarea că ea mai poate suporta completări, intrucât întocmirea acestei cercetări se desfăşoară pe parcursul a 4 ani.

FIŞĂ DE CARACTERIZARE PSIHO-PEDAGOGICĂ

I. DATE PERSONALE :

1.Nume şi prenume : M.A..

2.Locul şi data naşterii : Oneşti, 4 iulie 1990

3.Domiciliu : Strada Republicii, nr. 28, Oneşti, Bacău

4.Ocupatia :elevă, clasa a XI-a

II. DATE FAMILIALE

a) Ocupaţia şi locul de muncă al parinţilor :

1. Numele şi prenumele tatălui : M.D.

Vârsta : 45

Profesia : Inginer la Ocolul Silvic Livezi

2. Numele şi prenumele mamei : M. M.

Vârsta :43

Profesia : casnică

b) Structura şi componenţa familiei :

1. Tipul familiei : NORMALĂ

 CU PROBLEME

FĂRĂ VIITOR

Fisiere in arhiva (1):

  • Portofoliu de Evaluare Finala.doc