Proiectare Didactica

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Proiectare Didactica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mihaela Moldoveanu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Pedagogie

Extras din document

Procesul de învatamânt cuprinde un ansamblu de actiuni, dintre care esentiale sunt:

- proiectarea, în care, pornind de la o analiza diagnostica, se prefigureaza modalitatile de desfasurare si de evaluare a activitatilor instructiv-educative si, în final, se elaboreaza proiecte pedagogice; realizare efectiva, în care se transpune în practica proiectul pedagogic considerat cel mai eficient; evaluarea performantelor elevilor si a activitatii instructiv-educative în ansamblu; informatiile astfel obtinute servesc drept punct de plecare pentru activitatile ulterioare.

În acest context, proiectarea didactica poate fi definita drept un demers de anticipare a modului în care se va desfasura activitatea instructiv-educativa într-o anumita perioada de timp.

ETAPELE PROIECTARII DIDACTICE

Demersul de anticpare a desfasurarii activitatii instructiv-educative implica urmatoarele etape:

- stabilirea obiectivelor activitatii instructiv-educative. Obiectivele sunt rezultatele asteptate la sfârsitul unei activitati de învatare si sunt exprimate în termeni de achizitii în plan comportamental;

- alegerea continuturilor activitatii instructiv-educative. Continuturile sunt selectati în functie de obiectivele propuse si sunt organizate, structurate dupa cerintele didactice;

- precizarea cailor si mijloacelor de realizare a obiectivelor, ceea ce implica alegerea metodelor si mijloacelor de învatamânt, elaborarea suporturilor materiale, construirea situatiilor de învatare s.a.;

- elaborarea modalitatilor de evaluare, prin stabilirea criteriilor si tehnicilor de evaluare si construire a instrumentelor de evaluare.

În functie de perioada de timp luata în considerare, proiectarea pedagogica poate fi: globala sau esalonata.

Proientarea pedagogica globala: este realizata pe o perioada mai mare de timp (ciclu de învatamânt). Se finalizeaza cu elaborarea planurilor de învatamânt si a programelor scolare.

Proiectarea pedagogiica esalonata: vizeaza perioade de timp mai restrânse (an scolar, semestru, capitol, lectie). Este realizata de cadrele didactice si se concretizeaza în planificari si proiecte didactice. [8, p.250]

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiectare Didactica.doc