Rolul Jocului

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 20631
Mărime: 71.91KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicola Adrian
PREZENTAT IN CADRUL UNIVERSITATII AUREL VLAICU ARAD

Extras din document

1. CONSIDERAŢII PRELIMINARE

Învăţământul preşcolar ocupă un loc bine conturat, cu funcţii şi sarcini precise, în viziunea unitară a învăţământului din ţara noastră.

Parte intagrantă a învăţământului, grădiniţa îşi aduce o contribuţie specifică la înarmarea copiilor cu instrumente fundamentale ale muncii intelectuale. În acest ciclu preşcolar de învăţământ se urmăreşte cu precădere pregătirea copiilor pentru învăţare, pentru a face faţă cu succes atât activităţii şcolare în întregime, cât şi activităţii de autoperfecţionare, după terminarea şcolii.

O funcţie majoră a învăţământului din zilele noastre o reprezintă funcţia formativ-educativă. În condiţiile exploziei informaţionale din zilele noastre, preşcolarul nu mai poate fi un simplu depozit de informaţii. El trebuie să ştie să se folosească de achiziţiile şi instrumentele dobândite ale muncii intelectuale, în vederea propriei formări pentru un viitor apropriat sau pentru desfăşurarea unei activităţi creatoare cu caracter social, într-o perspectivă mai apropriată sau mai îndepărtată.

Învăţământul vehiculează, din acest punct de vedere valori formative superioare de tipul creativităţii gândirii al interesului şi dragostei pentru cunoaştere, al spiritului de observaţie şi investigare, trăsături şi capacităţi care asigură persoanei umane readaptarea la schimbările rapide şi profunde ce survin în ambianţă şi prin aceasta integrarea în procesul de dirijare şi realizare a progresului social.

Dintre cele două aspecte, instructiv şi educativ, care şi-au disputat alternativ preponderenţa de-a lungul secolelor, în anii dezvoltării vertiginoase a ştiinţei şi tehnicii contemporane, aspectul formativ trece înaintea celui informativ.

Prioritatea formativului asupra informativului este justificată de caracterul limitat al memoriei individului care face imposibilă acumularea avalanşei de cunoştinţe produsă de actuala explozie informaţională, oricât s-ar prelungi durata de şcolarizare a copiilor. Pe de altă parte, caracterul perisabil al cunoştinţelor, specific epocilor de mare acceleraţie a istoriei face ca numai o infimă parte din cunoştinţele asimilate în perioada de şcolarizare să fie folosite după zeci de ani, în perioada adultă.

Caracteristic procesului educativ în grădiniţă, în special la grupele pregătitoare şi mai apoi în şcoală este prioritatea funcţiei instrumentale. Preşcolarul trebuie înarmat cu instrumentele şi tehnicile de bază ale muncii intelectuale.

Activitatea de dezvoltare a vorbirii, a capacităţii de exprimare a copiilor, instrument al muncii intelectuale este foarte complexă. Are caracter permanent, general, se desfăşoară în sfera întregului proces de învăţământ, prin toate activităţile din grădiniţă, dar în principal în cadrul activităţilor de dezvoltare a vorbirii şi cunoaşterii mediului înconjurător.

Studiul limbii române duce la cunoaşterea ei de către copii. Cunoaşterea limbii române, prin intermediul principalului instrument pe care-l mânuim în grădiniţă şi anume: limba – contribuie la formarea universului copilului atât pe plan spiritual, cât şi pe plan afectiv şi moral.

Limba română, limbă cu uriaşe resurse expresive, cu o bogăţie de cuvinte şi forme gramaticale care permit exprimarea ideilor celor mai abstracte, a nuanţelor celor mai fine de gândire şi simţire, este o sinteză a experienţei de veacuri a poporului român. În ea s-au cristalizat durerile, bucuriile, idealurile pentru care lupta poporul. Prin studiul limbii care începe încă de la vârsta preşcolară, copiii cunosc istoria patriei şi a poporului, se integrează în viaţa spirituală a poporului. Cunoaşterea limbii duce la dezvoltarea dragostei faţă de patrie, a dragostei şi ataşamentului faţă de popor, faţă de capacitatea creatoare a sa, după cum spunea Timotei Cipariu: „…Limba românească, studiată în mod ştiinţific şi în legătură cu istoria poate lămuri trecutul românesc şi nici nu poate fi altfel pentru că limba poporului român şi în genere a oricărui popor se naşte odată cu el, creşte şi se dezvoltă, înfloreşte şi se veştejeşte, îmbătrâneşte şi moare odată cu poporul.” 6

Cunoaşterea normelor riguroase ale vorbirii corecte şi efortul susţinut necesar pentru însuşirea lor, contribuie la disciplinarea gândirii, a spiritului de observaţie, a atenţiei, a disciplinei în muncă. Studiul limbii contribuie la dezvoltarea gândirii creatoare, a capacităţii de analiză, sinteză, comparare, generalizare.

Cunoaşterea limbii sporeşte încrederea în forţele proprii, dezvoltă personalitatea umană.

În ce priveşte multiplele valenţe formativ-educative ale însuşirii de către copii a limbii române, sunt elocvente cuvintele prin care marele pedagog Uşinski aduce un elogiu limbii materne: „Însuşindu-şi limba maternă, copilul nu învaţă numai nişte sunete convenţionale, ci soarbe putere şi viaţă sufletească din tezaurul nepreţuit al cuvântului matern. Cuvântul matern îl ajută să înţeleagă natura, îl ajută să pătrundă în caracterul oamenilor din jurul său, să cunoască societatea în mijlocul căreia trăieşte, istoria şi năzuinţele ei aşa cum nu l-ar putea ajuta nici un istoric; el îl introduce în credinţele populare, în poezia populară, … , îi dă noţiuni de logică şi concepţii filozofice pe care nu I le-ar putea transmite fireşte, nici un filozof.” 22

Preview document

Rolul Jocului - Pagina 1
Rolul Jocului - Pagina 2
Rolul Jocului - Pagina 3
Rolul Jocului - Pagina 4
Rolul Jocului - Pagina 5
Rolul Jocului - Pagina 6
Rolul Jocului - Pagina 7
Rolul Jocului - Pagina 8
Rolul Jocului - Pagina 9
Rolul Jocului - Pagina 10
Rolul Jocului - Pagina 11
Rolul Jocului - Pagina 12
Rolul Jocului - Pagina 13
Rolul Jocului - Pagina 14
Rolul Jocului - Pagina 15
Rolul Jocului - Pagina 16
Rolul Jocului - Pagina 17
Rolul Jocului - Pagina 18
Rolul Jocului - Pagina 19
Rolul Jocului - Pagina 20
Rolul Jocului - Pagina 21
Rolul Jocului - Pagina 22
Rolul Jocului - Pagina 23
Rolul Jocului - Pagina 24
Rolul Jocului - Pagina 25
Rolul Jocului - Pagina 26
Rolul Jocului - Pagina 27
Rolul Jocului - Pagina 28
Rolul Jocului - Pagina 29
Rolul Jocului - Pagina 30
Rolul Jocului - Pagina 31
Rolul Jocului - Pagina 32
Rolul Jocului - Pagina 33
Rolul Jocului - Pagina 34
Rolul Jocului - Pagina 35
Rolul Jocului - Pagina 36
Rolul Jocului - Pagina 37
Rolul Jocului - Pagina 38
Rolul Jocului - Pagina 39
Rolul Jocului - Pagina 40
Rolul Jocului - Pagina 41
Rolul Jocului - Pagina 42
Rolul Jocului - Pagina 43
Rolul Jocului - Pagina 44
Rolul Jocului - Pagina 45
Rolul Jocului - Pagina 46
Rolul Jocului - Pagina 47
Rolul Jocului - Pagina 48
Rolul Jocului - Pagina 49
Rolul Jocului - Pagina 50
Rolul Jocului - Pagina 51
Rolul Jocului - Pagina 52
Rolul Jocului - Pagina 53
Rolul Jocului - Pagina 54
Rolul Jocului - Pagina 55
Rolul Jocului - Pagina 56
Rolul Jocului - Pagina 57
Rolul Jocului - Pagina 58
Rolul Jocului - Pagina 59
Rolul Jocului - Pagina 60
Rolul Jocului - Pagina 61
Rolul Jocului - Pagina 62
Rolul Jocului - Pagina 63
Rolul Jocului - Pagina 64
Rolul Jocului - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Rolul Jocului.doc

Alții au mai descărcat și

Relația joc-invățare la vârsta preșcolară

I. INTRODUCERE Cereintele mereu crescande ale societatii contemporane impun invatamantului actual sarcini importante care sa determine cresterea...

Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar

INTRODUCERE „...jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții...este singura atmosferă în care ființa sa psihologică poate să...

Relația joc-învățare-dezvoltare

a) Explicarea conceptelor Perioada preşcolară reprezintă o etapă a dezvoltării copilului în care se contruiesc, se aşează, se împletesc şi se...

Jocul la Preșcolari

Conceptul de joc După dicţionarul Enciclopedic al Limbii Române, noţiunile de „joc” şi „a se juca”, au multiple sensuri. Astfel, cuvântul „joc”...

Dezvoltarea copilului de la 6-7 ani la 10-11 ani - a treia copilărie - dezvoltarea cognitivă, limbajul și citit-scrisul

. INTRODUCERE Această perioadă este apreciată de unii autori sfârşitul copilăriei şi un început primar al pubertăţii. Problemele acestei etape...

Stadiile dezvoltării psihice

Am arătat că dezvoltarea psihică se realizează în stadii, fiecare caracterizându-se printr-o configuraţie proprie de procese şi însuşiri psihice....

Preșcolaritate

Prescolaritatea sau vârsta de aur a copilariei înregistreaza progrese mari în ceea ce priveste dezvoltarea fizica si psihica. Pentru a observa...

Pedagogia Preșcolară și a Școlarității Mici

CAPITOLUL I OBIECTUL PEDAGOGIEI PRESCOLARE SI A SCOLARITATII MICI Obiectivele capitolului I: Pe parcursul acestui capitol, se va urmarii la...

Te-ar putea interesa și

Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului

INTRODUCERE ,,Limba este lăcaşul de adăpost al Fiinţei, să-i construim, cu grijă şi responsabilitate, lăcaşul de adăpost cel mai îngrijit cu...

Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare

În activitatea de zi a copilului jocul ocupă, în mod evident, locul perfect, jucându-se el îşi satisface nevoia de activitate, de a acţiona, cu...

Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale

ARGUMENT Schimbarea societății în care trăim provoacă nevoia unor modificări în modul de realizare a educației astfel încât să asigure dezvoltarea...

Televiziunea și trăirea prin procură

Introducere În principal, forţa televiziunii decurge din capacitatea pe care o are de a transmite imagini în mişcare, de a te face să vezi în faţa...

Rolul jocului la copilul de clasa I

„Înţelepciunea e a ta numai când o dai altora” (Nicolae Iorga) O stea norocoasă a vrut ca jocul să fie „o floare” pentru copil, o floare care-l...

Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii

ARGUMENTUL Perioada preșcolarității este tot mai des apreciată ca fiind vârstă ce cuprinde cea mai importantă experiență educațională din viața...

Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar

Argument MOTTO: Matematica va fi limba latină a viitorului, obligatorie pentru toți oamenii de știință. Tocmai pentru că matematica permite...

Contribuția jocurilor didactice cu caracter gramatical la educarea limbajului

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI “Limba este tezaurul cel mai preţios pe care-l moştenesc copiii de la părinţi, depozitul...

Ai nevoie de altceva?