Sistemul Educational Roman vs Sistemul Educational din Republica Moldova

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Sistemul Educational Roman vs Sistemul Educational din Republica Moldova.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cernat Vasile

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Pedagogie

Extras din document

În România

Sistemul de învăţământ este reglementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, având la bază Legea învăţământului nr. 84/1995. Conform acestei legi, sistemul de învăţământ român se structurează pe următoarele nivele:

1. învăţământ preuniversitar, care cuprinde 4 cicluri:

a) învăţământ preşcolar: grădiniţa, compusă din grupă mică, grupă mijlocie, grupă mare şi grupă pregătitoare pentru şcoală

b) învăţământ primar: clasele I. – IV;

c) învăţământ secundar, care cuprinde:

o învăţământ secundar inferior, organizat în două cicluri care se succed:

- gimnaziu: clasele V-VIII;

- ciclul inferior al liceului sau scoala de arte si meserii: clasele IX-X;

o învăţământ secundar superior: ciclul superior al liceului, clasele XI-XII/XIII, precedat, după caz, de anul de completare;

d) invatamant postliceal;

2. învăţământ superior, organizat conform sistemului Bologna astfel:

a) studii de licenţă

b) masterat

c) doctorat

d) învăţământ postuniversitar: cursuri postuniversitare şi formare continuă

Structura sistemului de învăţământ din România

Sursa: www.edu.ro

Note:

Ciclul inferior şi superior al liceului constituie învăţământul liceal.

Şcoala de arte şi meserii şi anul de completare constituie învăţământul profesional.

Învăţământul preuniversitar este subordonat, prin inspectoratele şcolare, Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, iar învăţământul superior este coordonat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu respectarea autonomiei universitare.

Învăţământul primar şi secundar inferior constituie învăţământul obligatoriu. Calitatea de elev se dobândeşte astfel:

o în învăţământul primar şi în ciclul gimnazial: în urma solicitării scrise adresate de părinţi sau tutori legali către unitatea de învăţământ de stat sau particular.

o în ciclul inferior al liceului şi în şcoala de arte şi meserii, în învăţământul secundar superior, în anul de completare şi în învăţământul postliceal: înscrierea elevilor se face, pe baza regulamentului de admitere sau a criteriilor generale elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în limita numărului de locuri din planul de şcolarizare.

o în ciclul superior al liceului, cursuri de zi, înscrierea se poate face în primi doi ani de la absolvirea ciclului inferior al liceului/ anului de completare, dacă la data începerii anului şcolar elevul nu a depăşit vârsta de 18 ani.

Sistemul de notare al elevilor este următoarea:

o clasele I – IV: calificative (FB – foarte bine, B - bine, S - satisfăcător, N – nesatisfăcător)

o incepând cu clasa a V-a notele se dau de la 1 la 10

Calificativul “nesatisfăcător” şi notele sub 5 însemnând nepromovare.

În Republica Moldova

Legea învăţământului nr. 547/1995 este actul normativ care determină politica de stat în sfera învăţămîntului şi reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ, responsabilitatea revenindu-i Ministerului Educaţiei şi Tineretului.

Sistemul de învăţământ este organizat pe niveluri şi trepte şi are următoarea structură:

I. Învăţământul preşcolar

II. Învăţământul primar

III. Învăţământul secundar:

1. Învăţământul secundar general:

a. învăţământul gimnazial;

b. învăţământul liceal / învăţământul mediu de cultură generală.

2. Învăţământul secundar profesional

IV. Învăţământul mediu de specialitate (colegiu).

V. Învăţământul superior universitar.

VI. Învăţământul postuniversitar.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul Educational Roman vs Sistemul Educational din Republica Moldova.doc