Test Docimologic

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Test Docimologic.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Olga Ciobanu, Ramona Nastase

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Pedagogie

Extras din document

Obiectivele evaluării:

Elevii vor fi capabili:

O1: să defineasca noţiunea de întreprindere;

O2: să recunoască tipurile de societăţi comerciale;

O3: să identifice etapele “istorice” existente în funcţionarea

întreprinderii;

O4: să recunoască funcţiile întreprinderii;

O5: să distingă trăsături ale caracteristicilor întreprinderilor;

O6: să diferenţieze întreprinderile în funcţie de tipul de producţie;

O7: să prezinte în cuvinte proprii obiectivele întreprinderii;

O8: să exprime în cuvinte proprii activitatea funcţiei de personal;

O9: să stabilească legături între S.A. şi S.C.A.;

O10: să aplice coeficientul tipului de producţie;

O11: să compare întreprinderile din sectorul public cu cele din sectorul privat;

O12: să sintetizeze obiectivele întreprinderii;

O13: să propună modalităţi de reducere a costurilor într-o întreprindere;

O14: să argumenteze utilitatea funcţiei de producţie;

O15: să judece relaţiile întreprinderii cu mediul extern;

Matricea de specificaţii:

Conţinuturi esenţiale

Obiective Obiectivele învăţării Număr itemi

C Î Aplic. A. S. Ev.

C1

C2

C3

Număr de itemi

La matricea de specificatii trebuie sa treci cati itemi ai facut pt fiecare nivel (la cunostere trebuie sa faci itemi obiectivi, la intelegere, aplicare analiza si sinteza itemi semiobiectivi iar la evaluare itemi subiectivi)

Nr item - indicativul obiectivului vizat Itemi Etalon de corectură Punctaj acordat

PMS

Total Defalcat

1. - O1 Precizaţi dacă enunţul următor este adevărat(A) sau fals(F):

Întreprinderea reprezintă un sistem care , cu ajutorul mijloacelor fizice şi umane produce bunuri sau servicii destinate vanzării; ea este organizată de către un centru de decizie, dispunînd de o anumită autonomie.

- adevărat(A)

0,25

0,25

2. – O2 Încercuiţi varianta corectă de răspuns: Sunt societăţi comerciale:

a) S.A. b)regii autonome c)SRL d)SNC e)SCS f)administraţii publice g)SCA

- a, c, d, e, g;

0,5

0,5

3. – O3 Încercuiţi varianta corectă de răspuns: În funcţionarea întreprinderii pot fi identificate următoarele etape „istorice”:

a) „produce şi apoi vinde”;

b) „produce ce se cere”;

c) „produce orice”;

d) „produce ce s-a vândut deja”.

- a, b, d;

0,25

0,25

4. – O4 Încercuiţi varianta corectă de răspuns: Funcţiile întreprinderii sunt:

a) funcţia de producţie;

b) funcţia de control;

c) funcţia de cercetare-dezvoltare;

d) funcţia de previziune;

e) funcţia comercială;

f) funcţia financiar-contabilă;

g) funcţia de personal.

- a, c, e, f, g;

0,5

0,5

5. – O5 Realizaţi conexiuni între caracteristicile întreprinderii şi trăsăturile acesteia:

- are un sediu şi un

teritoriu precis Întreprinderea

stabilite; este o unitate

- funcţionează pe organizatorico-

baza unor administrativă

reglementări;

- face vărsăminte la Întreprinderea

bugetul de stat; este o unitate

- are un program şi economnică

o strategie bine

determinate;

- are un colectiv

unitar de

management;

- are o evidenţă

proprie;

• Întreprinderea este o unitate organizatorico-administrativă:

- are un colectiv unitar de management;

- are un sediu şi un teritoriu precis stabilite;

- funcţionează pe baza unor reglementări.

• Întreprinderea este o unitate economnică:

- are o evidenţă proprie;

- face vărsăminte la bugetul de stat;

- are un program şi o strategie bine determinate.

0,25

0,25

Fisiere in arhiva (1):

  • Test Docimologic.doc