Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 26615
Mărime: 177.44KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

Introducere 4 1. Noţiuni tradiţionale privind comunicarea umană 6

1.1 Concepte şi axiome ale comunicării umane 7

1.2 Niveluri şi funcţii ale comunicării umane 12

1.3 Tipurile comunicării umane 17

1.4 Zone şi distanţe interpersonale 23

1.5 Plasamentul la masa negocierilor 25

2. Aspecte tranzacţionale ale comunicării umane 29

2.1 Analiza tranzacţională ca instrument psihologic de studiere a comunicării umane 30

2.2 Tranzacţiile în cadrul comunicării umane 39

2.3 Ameliorarea comunicării prin dezvoltarea analizei tranzacţionale 45

3. Cercetarea empirică a comunicării umane utilizînd dtept instrument psihologic analiza tranzacţională 50

3.1 Proiectul de cercetare 51

3.2 Prezentarea şi prelucrarea statistică a rezultatelor 54

3.3 Interpretarea datelor. Concluzii. 79

Încheiere 82

Bibliografie 84

Anexă 87

Extras din document

1. Noţiuni tradiţionale privind comunicarea umană

1.1 Concepte şi axiome ale comunicării umane

Ce este comunicarea?

Sfîntul Augustin menţionează: “Dacă nu mă întreabă nimeni, ştiu, dar dacă vreau să răspund la întrebare, încetez de a mai şti”.

“Comunicarea este întru totul asemănătoare: termenul se află pe buzele tuturora şi, de aceea, pare lipsit de ascunzişuri, dar, de îndată ce încercăm să-l definim, el îşi reliefează polivalenţa şi ambiguităţile.” (Dinu Mihai, 1997)

Comunicarea scapă încercărilor de a o defini. Americanii Frank Dance şi Carl Larson au adunat 126 de definiţii ale comunicării, de la diverşi autori şi din diverse cărţi. După 20 de ani de trudă, nici una dintre definiţii nu s-a dovedit a fi satisfăcătoare. Semantica termenului comunicare nu încape într-o definiţie, dar fiecare definiţie posibilă surprinde cîte ceva din ceea ce este comunicarea.

Comunicarea între oameni reprezintă emiterea şi recepţionarea mesajelor. Pentru a putea transmite un mesaj omul are nevoie de cineva cu care să comunice şi de ceva despre ce să comunice. Deci comunicarea implică participarea a două sau mai multe persoane. Ea nu poate avea loc în izolare.

Prin a comunica şi comunicare vom înţelege punerea în relaţie a spiritelor umane, sau, altfel spus, a creierilor umani. Trebuie să înţelegem prin comunicare transmiterea unei “imagini”, transmitere care se realizează mai ales prin mijloacele media. În mod firesc trebuie ca această imagine, altfel spus reprezentarea pe care ne-o facem despre persoana în cauză, să fie puternică şi în acelaşi timp favorabilă (ceea ce nu este acelaşi lucru), în caz contrar, vom spune că persoana în cauză “nu are trecere la public” sau “nu reuşeşte să comunice”. Imaginea sa nu este cea pe care doreşte să o ofere.

Prin comunicare înţelegem schimbul de informaţie dintre oameni.

Prin comunicare înţelegem legătura dintre oameni, în procesul căreia apare contactul psihic ce se manifestă în schimbul de informaţie, influenţa reciprocă, emoţiile reciproce, înţelegerea reciprocă. Se poate spune că comunicarea este orientată spre stabilirea contactului psihic între oameni.

“Comunicarea umană este relaţia dintre oameni şi se construieşte cu emoţii, sentimente, atitudini şi interese”. (Prutianu, 2000)

Scopul comunicării este modificarea relaţiilor reciproce dintre oameni, stabilirea înţelegerii reciproce, influenţa asupra cunoştinţelor, opiniilor, atitudinilor, sentimentelor şi a altor manifestări ale orientării personalităţii.

Comunicarea este cea care creează comuniunea şi comunitatea, adică mai curînd o ţesătură de relaţii, decît o cantitate de informaţii.

Comunicarea umană înseamnă “totalitatea proceselor prin care o minte poate să influenţeze pe alta”.

Biologul Edward Wilson defineşte comunicarea ca “acţiune a unui organism sau a unei celule care modifică modelele probabile de comportament ale altui organism sau celule, într-o manieră adaptativă pentru unul sau ambii participanţi”

“Comunicarea umană este un proces prin care un individ (comunicatorul) transmite stimuli cu scopul de a schimba comportamentul altor indivizi (auditoriul)” (Mihai Dinu, 1997)

Oamenii comunică prin stimuli care poartă mesaje. O dată emis şi recepţionat, mesajul aparţine, în comun, celui care “a dat” şi celui care “a primit”.

Din acest punct de vedere, comunicarea umană este un proces tranzacţional, unul de predare-primire, în care se schimbă semnificaţii, idei, dar şi energii, emoţii, sentimente sau chiar bunuri, fie de la un individ la altul, fie către un grup restrîns, fie către publicul larg. Obiectivul comunicării umane este acela de a-l face pe interlocutor să simtă, să gîndească sau să se comporte într-un fel anume. Scopul există şi atunci cînd partenerii de comunicare nu-l conştientizează

Omul emite stimuli atunci cînd vorbeşte, cînd scrie, cînd gesticulează, cînd cîntă, cînd dansează, cînd munceşte, cînd se joacă, cînd indică un obiect cu degetul sau cînd zîmbeşte, se încruntă, se îmbracă elegant sau răspîndeşte un anumit miros, adică tot timpul, indiferent de context şi situaţie. Omul nu poate să nu comunice şi o face, indiferent vrea sau nu.

Preview document

Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 1
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 2
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 3
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 4
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 5
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 6
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 7
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 8
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 9
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 10
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 11
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 12
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 13
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 14
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 15
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 16
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 17
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 18
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 19
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 20
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 21
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 22
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 23
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 24
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 25
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 26
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 27
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 28
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 29
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 30
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 31
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 32
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 33
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 34
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 35
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 36
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 37
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 38
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 39
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 40
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 41
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 42
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 43
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 44
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 45
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 46
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 47
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 48
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 49
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 50
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 51
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 52
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 53
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 54
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 55
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 56
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 57
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 58
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 59
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 60
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 61
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 62
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 63
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 64
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 65
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 66
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 67
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 68
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 69
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 70
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 71
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 72
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 73
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 74
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 75
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 76
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 77
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 78
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 79
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 80
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 81
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 82
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 83
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 84
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 85
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 86
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 87
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 88
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 89
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 90
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 91
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 92
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 93
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 94
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 95
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 96
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 97
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 98
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 99
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 100
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 101
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 102
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 103
Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională - Pagina 104

Conținut arhivă zip

  • Cercetarea Empirica a Comunicarii Umane Utilizand Drept Instrument Psihologic Analiza Tranzactionala.DOC

Alții au mai descărcat și

Abordări teoretice în psihoterapie - analiză tranzacțională - jocuri și scenarii

AT este o teorie a personalităţii şi o psihoterapie‚ aplicată în scopul dezvoltării şi modificării individului uman‚ defineşte Asociaţia...

Empatia

O mare varietate de definitii si metafore au fost oferite de literature de specialitate cu privire la empatie, incluzand: “Empatia este eul...

Neuropsihologia Atenției

NEUROPSIHOLOGIA ATENTIEI Exista numeroase puncte de vedere care ar putea fundamenta o teorie moderna a procesului atentiei. În decursul istoriei...

Psihologia Resurselor Umane

Capitolul 1. ISTORICUL, LOCUL ŞI ROLUL PSIHOLOGIEI RESURSELOR UMANE - Istoric În anii ’80, cerinţele din domeniul social, care vizau eficienţa...

Ai nevoie de altceva?