Proiect de planificare strategica - Orasul Ghimbav

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Proiect de planificare strategica - Orasul Ghimbav.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: ---

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Psihologie

Extras din document

I. ANALIZA PRELIMINARĂ - Situația actuala

Orașul Ghimbav este în imediata vecinătate a Orașului Brașov, în partea sud-estică a județului, si se întinde pe o suprafața de 2.830 de ha pe valea Ghimbășelului

Populația orașului număra in anul 2005 un număr de 5.264 locuitori

1. Încadrarea orașului Ghimbav în regiune

Orașul are acces direct la magistralele rutiere, situație ce asigura legături atât pentru calatori cat si pentru mărfuri, nu numai cu capitala si principalele centre ale tarii, ci si cu exteriorul.

Legăturile auto la Coridorul 4 (Arad - Deva - Alba - Iulia - Târgu - Mureș - Brașov - București - Constanta) nu beneficiază de finanțări europene si nu reprezintă o prioritate actuala, ceea ce împiedica intrarea orașului in circuitul european. Lipsa de legături rapide cu partea de NE si E a tarii, inclusiv cu Coridorul 9 European (Marea Baltica - Marea Neagra), privează Ghimbavul de legăturile necesare cu aria sa de influenta economica.

Lipsa centurilor ocolitoare care să descongestioneze traficul separând fluxul de tranzit/transporturi de mărfuri înspre alte centre din regiune de circulația interna, determina ca in prezent, traficul de tranzit sa se desfășoare pe străzile orașului Ghimbav, perturbând circulația in oraș si ridicând gradul de poluare peste limitele admisibile.

Pentru reducerea traficului prin orașul s-a propus realizarea variantei ocolitoare nord care ar asigura și legătura cu aeroportul.

Autostrada Borș- Oradea - Zalău - Brașov ar putea scurta distanta dintre principalele centre ale regiunii permițând totodată conectarea la infrastructurile de transport est - vest cu relația Moldova.

Dat fiind faptul ca traficul in Ghimbav este aglomerat se impune construcția unor șosele de centura, prin care sa se devieze traficul greu pe rute ocolitoare aflate in afara orașului. Ghimbav se confrunta cu aceasta problema de suprautilizare din cauza creșterii exponențiale a parcului auto in ultimii ani.

2. Influenta orașului Ghimbav asupra zonei metropolitane

Orașul Ghimbav exercita o influenta importanta asupra zonei metropolitane ce cuprinde aproape un sfert din teritoriul județului.

Populația acestei zone a scăzut ca număr de locuitori prin migrația masiva către oraș si prin scăderea natalității, care a dus la îmbătrânirea accentuata a populației rămase.

Înființarea asociației pentru dezvoltarea zonei metropolitane Brașov este considerată o prioritate pentru acest, urmând a fi cuprins in strategia pe 2007-2013. In acest sens au fost adoptate hotărâri de consilii locale la nivelul localităților incluse in proiect pentru asocierea.

3. Urbanism si disciplina in construcții

Planul Urbanistic General (P.U.G) a fost întocmit de SC PROIECT SRL BRASOV - proiectant general - si aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.12./29.02.2000.

Administrația locala intenționează sa actualizeze PUG după finalizarea Studiului de circulație ca o condiție importantă și o baza de fundamentare.

Pe parcursul timpului PUG a suferit schimbări cu ocazia aprobării de către Consiliul Local a unor PUD-uri si PUZ-uri care modifica uneori complet regulile impuse prin PUG. O parte foarte importanta din PUG este condiționata de cele 10 PUZ-uri care au fost demarate în anul 2000. De asemenea este importanta definitivarea strategiei orașului Ghimbav pentru a sta la baza actualizării PUG.

Suprafața totala a teritoriului administrativ al orașului era de 2.243,9 ha la data întocmirii P.U.G.-ului, din care 2,82% (7,94 ha) intravilan si 97,8% (2. 236ha) extravilan

Terenul agricol al orașului era in 2005 in suprafața de 2. 236ha, din care 1.890 ha terenuri arabile, 283 ha pășuni, 60 ha fânețe si 3 ha livezi.

Fata de vechiul intravilan PUG a introdus o suprafața de teren in zona sudica a orașului. Acest lucru nu a rămas fără urmări, datorita faptului ca nu au fost continuate studiile de urbanism prin PUZ-uri menite sa reglementeze mai detaliat posibilitatea de construire, poziția cailor de acces, a infrastructurii, motiv pentru care s-a construit haotic si lipsit de perspectiva in vederea unei dezvoltări durabile.

In urma avizării favorabile a Planului Urbanistic de Zona (P.U.Z), intravilanul municipiului s-a extins cu o zona in suprafața de 607 ha din care peste jumătate 546 ha terenuri neagricole. Oportunitatea elaborării P.U.Z. a fost motivata de nevoia de a proteja printr-un cadru legislativ specific zona de presiunea antropică, de construirea fără autorizație

Spatiile verzi se afla sub normele de suprafața raportata la numărul de locuitori. Cu toate acestea exista o presiune extraordinara de a fi anihilate si cele care exista. Starea lor este in mare majoritate precara. In ultimul an s-au alocat fonduri consistente pentru întreținerea zonelor verzi. In percepția colectiva, zona verde este un loc privit ca o mare oportunitate de a construi si in nici un caz ca o zona care trebuie întreținuta ca atare

4. Circulația rutiera in orașul

In anul 2005 lungimea străzilor orășenești era de 30 km din care 6 modernizate.

In prezent este in derulare un proiect al primăriei, de modernizare a unui număr de 4 de străzi de pe raza orașului Ghimbav. Proiectul a fost elaborat/propus de administrația actuala si vizează reabilitarea a 4 de străzi nemodernizate din oraș. Proiectul a fost atribuit in urma unei licitații prin cerere de oferta la 2 societăți.

De asemenea, se lucrează la Studiul de fezabilitate si Proiectul tehnic pentru proiectarea a 2 poduri din beton armat peste pârâul Ghimbășel in interiorul orașului.

Pentru anul 2006, mai precis pentru perioada mai - octombrie 2006, au fost terminate lucrările de modernizare la str. Morii.

Raportat la elementele stradale, exista următoarele disfuncționalități:

- străzi cu gabarite necorespunzătoare categoriei;

- străzi cu capacitate de circulație depășita;

- intersecții amenajate la care capacitatea de circulație este depășita;

- intersecții neamenajate corespunzător;

- piețe de circulație sau grupări de intersecții amenajate necorespunzător;

In zona centrala, se constata fluxuri mari de pietoni care se suprapun peste fluxuri auto importante. De asemenea este prevăzuta o zona exclusiv pietonala care sa valorifice din punct de vedere turistic centrul istoric al orașului (în jurul cetății), si sa constituie un spațiu de loisir pentru locuitori o mare parte din an in orașul, așa cum se pot întâlni in alte orașe din Transilvania (Sibiu, Arad).

Pentru optimizarea circulației, primăria are in derulare următoarele investiții:

- modernizare sistem rutier str. Unirii, str. Progresului, str. Lunga si Str. Calea Făgărașului

- montarea in continuare de indicatoare de circulație si dispozitive de limitare a vitezei in interiorul localității.

In prezent nu exista proiecte de parcări publice. Au fost amenajate in anul 2005 parcările betonate din zona blocurilor (str. Făgărașului).

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect de planificare strategica - Orasul Ghimbav.doc