Toate referatele din domeniul Psihopedagogie

 • Educatia prin joc - educatie pentru creativitate in invatamantul primar-prescolar

  INTRODUCERE Pentru contribuția deosebită pe care o aduce în instruirea și educarea copiilor, jocul constituie o componentă a învățământului preșcolar și primar. În primul rând, pentru că jocul răspunde particularităților de vârstă ale școlarilor mici și în al doilea rând pentru că elementul distractiv pe care îl conține stimulează curiozitatea și interesul copiilor pentru învățare. În joc, copilul transpune realitatea obiectivă, în special realitatea socială. Evident, nu este vorba despre o...

 • Tineretea si tanarul adult - varsta adulta emergenta

  Erik Erikson a caracterizat vârsta tinereții (ca vârstă mijlocie în ciclurile vieții) ca fiind dominată de amplificarea identității sociale și de angajare, implicarea, pe acest plan, făcându-se prin sarcini sociale. În același timp, tinerețea se caracterizează, după acest cunoscut autor, prin trăirea intensă a experienței dragostei și începutul vieții de familie, ceea ce duce la dezvoltarea intimității. În clasificarea lui N. Baylev, axată mai ales pe dezvoltarea inteligenței, perioada de...

 • Invatamantul in era digitala

  1.Rezumat Învățământul reprezintă o activitate progresivă, planificată, sistematică, metodică și intesivă de acces la cunoaștere și acțiune, pusă sub controlul personalului didactic, bazată pe selecționarea strictă a conținuturilor și pe efortul personal al elevului. Învățământul în era digitală reprezintă un process educativ care este foarte complex și se desfășoară în mod sistematic și educativ de carte profesori și elevi/studenți care conduce la înzestrarea elevilor/studenților cu un...

 • Dizabilitatea intelectuala

  Odată cu adoptarea Legii educației persoanelor cu dizabilități (intitulată inițial Legea educației pentru toți copiii cu handicap) și apariția normalizării ca o premisă filosofică directoare și dezinstituționalizarea ca politică publică predominantă în 1970, au avut loc schimbări monumentale în furnizarea de servicii persoanelor cu retard mintal și dizabilități de dezvoltare similare. La școală, copiii cu retard mintal ușor au fost adesea expuși la o versiune simplificată a curriculumului...

 • Invatarea prin cooperare

  INTRODUCERE În mijlocul anilor 1960, învățarea prin cooperare era relativ necunoscută și grav ignorată de către educatori. Orice nivel de educație, fie el elementar, secundar sau universitar, era dominat de o învățare competitivă și individualistă. Rezistența culturală în fața învățării prin cooperare era bazată pe un Darwinism social, pe premisa că elevii trebuie învățați să supraviețuiască într-o lume „care-pe-care” dominată de competiție. După continue crize și un declin evident al...

 • Visele

  INTRODUCERE Am ales subiectul viselor, deoarece, din punct de vedere neuropsihologic, acesta are o însemnătate aparte. Pe parcursul referatului, voi trata subiectul pe mai multe planuri, concentrându-mă însă asupra celui menționat mai sus. Visele sunt manifestări neuropsihoziologice normale ale oricărei persoane, în timpul somnului, acestea nefiind altceva decât o ,,deschidere interioară” către o lume neobișnuită, către o altă realitate, pe care totuși persoana o trăiește cu o mare...

 • Mass-media, factor al manifestarii comportamentelor agresive

  În contextul actual al erei vitezei și al tehnologiei, informațiile au devenit la îndemâna oricui. Dat fiind multitudinea și diversitatea informațiilor pe care mass-media le furnizează publicului, este necesară inițierea unui proces de selecție în ceea ce privește tipul de informții care ajung la public, având în vedere efectele nocive pe care acestea le pot avea asupra comportamentului oamenilor. Deși toți oamenii sunt expuși diversității de informații din mass-media, cei mai afectați sunt...

 • Factorii care conditioneaza aparitia unor defecte, deficiente, incapacitati si-sau handicapuri

  La baza analizei factorilor care sunt implicați în apariția unor defecte, deficiențe, incapacități și/sau handicapuri stă conceptul de „dezvoltare”. Dezvoltarea organismului uman se desfășoară pe mai multe paliere: 1. Dezvoltarea fizică - care presupune anumite modificări în lungime și greutate, modificări ale scheletului și musculaturii care influențează abilitățile motorii, modificări ale structurii și funcției creierului, inimii, a altor organe interne. Toate aceste modificări au un...

 • Importanta jocului muzical in intelegerea muzicii la prescolari

  Din punct de vedere cognitiv, jocul muzical ușurează procesul de asimilare, fixare și consolidare a cunoștințelor, iar prin caracterul lui formativ influențează dezvoltarea personalității preșcolarilor. Jocul didactic muzical este în același timp un mijloc de educare intelectuală care pune în valoare și antrenează capacitățile de sesizare și înțelegere ale preșcolarului. „Prin varietatea și diversitatea lor jocurile didactice muzicale dezvoltă imaginația și creativitatea copiilor,stimulează...

 • Principalele achizitii in primul an de viata

  Stadiul de sugar este cuprins inte 0 si 1 an si presupune o serie de modificari datorata treceri din mediul inter in mediul extern. Intre mediul extern si cel intern exista o multitudine de diferente astfel copilul intampina o serie de dificultati deoarece acesta nu si-a insusit toate caracteristicile biologice si psihologige necesare pentru a-si asigura independenta in mediul extern. Copilul ramanane cu o dependenta fata de mama, tata, si de adulti in general un timp indelungat. Pentru...

 • Studiu privind creativitatea la varsta prscolara, in cadrul activitatilor artistico-plastice

  ARGUMENT Educarea și stimularea creativității și expresivității prin pictură au un rol important în formarea și dezvoltarea comportamentului copiilor, încă din grădiniță. Prin această activitate opțională doresc să le fiu copiilor mei un mare ajutor pentru a descoperi lumea culorilor, pentru a înțelege semnificația și armonia lor, pentru joaca copiilor cu culorile. Pictura, în grădiniță, este foarte îndrăgită de copii. Deoarece copii sunt atrași în mod deosebit de varietatea culorilor din...

 • Profesorul manager

  Definiția educației însăși ca activitate predominant conștientă, organizată, planificată de formare și dezvoltare a personalității implică elemente manageriale esențiale. Acesta este motivul pentru care procesul de învățământ poate fi definit ca proces managerial (I. Nicola, 1996). Metodele de învățământ ale pedagogiei moderne, predominant participative, sunt specifice orientărilor manageriale actuale, sistemicosituaționale, în care se raportează situația educațională concretă la contextul...

 • Repere si etape in evaluarea logopedica

  Logopedia este adesea confundată cu terapia tulburărilor de pronunție. De asemenea, logopedia este adesea înțeleasă greșit ca o acțiune de corectare a unor defecte de limbaj. Valoarea terapeutică a intervenției logopedice constă însă în caracterul ei formativ, în măsura în care reușește să stimuleze și alte domenii ale dezvoltării, nu numai limbajul. Este bine cunoscută interdependența funcțiilor psihice și evidentă legătura dintre limbaj și gândire; însă, tulburările de limbaj pot să apară...

 • Rolul paradigmei curriculumului in organizarea sistemelor educationale in educatia contemporana

  Reformele învățământului, proiectate mai ales după 1969, au încercat să rezolve disfuncționalitățile apărute în contextul “crizei mondiale a educației”, concretizată prin contradicția existent între cererea și oferta unei instruiri de calitate, între resursele investite și rezultatele obținute în timp. Astfel, în perioada predecembristă, așa cum deducem din titulatura instituției, învățăceii aveau parte de instrucție, care reprezenta un ansamblu de cunoștințe predate prin care se urmărește...

 • Criza varstei mijlocii

  Criza vârstei mijlocii sau tranziția spre o noua etapă de viață debutează aproximativ în jurul vârstei de 35 de ani. Aceasta este o invenție recentă, ea a devenit importantă în ultimii 20 - 30 ani. Vine o vreme când depășim cu toții vârsta de 35 de ani, perioadă când se instalează o anumită criză ce continuă până la 45 - 50 de ani și poate ocaziona evenimente de viață tumultuoase din punct de vedre afectiv și social. Aceste evenimente creează stresul psihosocial ce conduce și/ accelerează...

Pagina 1 din 24