Toate referatele din domeniul Psihopedagogie

 • Abordarea contemporana a invatarii

  Învăţarea a fost abordata de-a lungul timpului din diverse perspective, explicată şi definită în variate modalităţi încât deseori apar dubii cu privire la aplicabilitatea în practică a rezultatelor cercetarilor ştiinţifice. Există o abordare traditională a învăţării, bazată pe stimul si dirijare externă şi o abordare contemporană bazată pe autodeterminare şi autoconstrucţie în contextul dezvoltării personale pe parcursul intregii vieţi. Comportamentul ,,operant” şi cel ,,intenţional”...

 • Educatia nonformala

  Ce însemnă educația nonformală? Din punct de vedere etimologic, termenul de educație nonformală își are originea în latinescul “nonformalis”, preluat cu sensul “în afara unor forme special/oficial organizate pentru un anume gen de activitate”. Nonformal desemnează o realitate educațională mai puțin formalizată sau neformalizată, dar întotdeauna cu efecte formativ-educative. Din punct de vedere conceptual, educația nonformală cuprinde ansamblul activităților și al acțiunilor care se...

 • Managementul conflictului - profesor-director

  Prezentarea conflictului: Conflictul a avut loc între dna. profesoară de muzica şi dna. directoare a unităţii şcolare unde cele doua activau ca profesoare. Conflictul exista de mai mult timp dar niciodata nu a luat amploare. Au existat tatonări, priviri ironice şi replici tăioase dar fară a avea loc un confict deschis. În acest conflict am fost observator fară a fi implicata în mod direct. Identificarea cauzelor: Se ştia în colectivul de cadre didactice al şcolii că dna. profesoară de...

 • Eroare in evaluare

  Prin procesul de evaluare ne pronunţăm asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din perspectiva informaţiilor pe care le culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în raport cu o anumită normă la care ne raportăm. A evalua un elev nu înseamnă a pune un calificativ la voia întâmplarii ci presupune analize, comparaţii, diagnosticari. O evaluare incorectă poate avea repercusiuni grave asupra elevului. O evaluare total obiectiva este uneori aproape imposibilă....

 • Analiza critica a unui manual

  A. Conținutul manualului Acest manual a fost aprobat prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4742 din 21.07.2006 în urma evaluării calitative organizate de către Consiliul Național pentru Evaluarea și Difuzarea Manualelor și este realizat în conformitate cu programa analitică aprobată prin Ordin al ministrului Educației și cercetării nr. 3252 din 13.02.2006. Conținuturile sunt precise, exacte,variate, redând corect informația științifică, în conformitate cu prevederile...

 • Succesul si insuccesul scolar

  Capitolul I Introducere Psihologia educaţiei este prin definiţie o ştiinţă aplicată. Acest lucru înseamnă că sintetizează şi integrează cunoştinţe şi tehnici psihologice validate ştiinţific şi le aplică în domenii precum predarea, învăţarea, managementul clasei, motivaţia scolară sau evaluarea. Cercetătorii din domeniul educaţional au elaborat o serie de modele teoretice menite să conceptualizeze / explice problemele educaţionale şi implicit să orienteze practicile de instruire – învăţare....

 • Teza capacitatea de invatare a copiilor de varsta prescolara

  INTRODUCERE Actualitatea temei. Ca primă etapă a sistemului de învăţământ, grădiniţa de copii are o importanţă covârşitoare în formarea personalităţii tinerei generaţii deoarece vârsta copiilor de care se ocupă este cea a maximei plasticităţi şi receptivităţi, a deschiderii spre lume, a curiozităţii nemărginite, a motivaţiei maxime de a cunoaşte tot ce există în jur. Cu toate progresele făcute de ştiinţă, cunoaşterea copilului nu a fost epuizată. Cunoaştem îndeajuns copilul şi copilăria?...

 • Profilul psihologic al unui adult tanar

  Zaharie Cristian –Marius Data nasterii 3 martie 1986 Casatorit Absolvent al facultatii de contabilitate Universitatea Transilvania Contabil la S.C ELDON.SRL 1. Istoric Cristian s-a născut în județul Brașov, fiind singurul copil la părinți . Acesta nu a avut probleme medicale majore din punct de vedere fizic cu excepția perioadei când a avut un accident cu bicicleta și și-a rupt un picior la vârstă de 15 ani. Cristian este o persoană care are un stil de viață sănătos, îi place să facă...

 • Curriculum-ul – Principal Operator in Pedagogia Interactiva

  În sens foarte larg, curriculum-ul se constituie ca un plan de studiu ce încorporează două dimensiuni complementare: una de concepţie, de viziune şi alta de structură (J. Wiles, J.C. Bondi, 1984). Dimensiunea de concepţie este alimentată de asumpţii asupra formării personalităţii într-o lume data şi parvine graţie unui demers filozofic asupra rolului educaţiei în acest proiect. A doua caracteristică de curriculum, structura ţinteşte să traducă valorile asumate în finalităţi de esenţa...

 • Modalitati de Prevenire si Educare a Tulburarilor de Comportament

  Un elev este adaptat şcolar atunci când realizează adaptarea pedagogică (instrucţională) şi adaptarea relaţională. Prima înseamnă disponibilitatea elevului de a-şi însuşi informaţiile transmise şi de a le operaţionaliza în mod creativ. Cea de-a doua se referă la capacitatea elevului de a relaţiona cu profesorul şi cu ceilalţi elevi, de a interioriza normele şcolare şi valorile sociale acceptate. Nu este uşor, nici chiar pentru psihologi şi pedagogi experimentaţi, să se definească multiplele...

 • Schimbarea Atitudinii Grupului Scolar Fata de Elevii Izolati Social

  INTRODUCERE Actualitatea problemei supuse investigaţiei în cercetarea de faţă este determinată nu numai de schimbările de ordin politic, social şi cultural din societatea contemporană, cu incidenţe asupra planului procesului de integrare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, dar şi asupra percepţiilor sociale a cadrelor didactice faţă de această categorie de copii. În acest sens, integrarea educaţională şi socială a elevilor cu dizabilităţi devine una dintre cele mai stringente...

 • Clasa de Elevi ca Grup Social

  Clasa de elevi ca grup social este definită ca mediul socio – educaţional favorabil pentru socializare, integrare şi adaptare a subiecţilor umani la situaţii educaţionale noi. Pentru a înţelege complexitatea acestei probleme, sociologia educaţiei s-a dezvoltat pe mai multe curente: curentul interacţionist, curentul dinamist, curentul psihanalist. A. Curentul interacţionist fundamentat de 2 sociologi Balles şi Hommes. Abordează grupul ca un sistem de interacţiuni a cărei funcţionalitate...

 • Tulburarea de Personalitate Histrionica

  CUVINTE CHEIE Tulburările de personalitate reprezintă o serie de comportamente distinctive și anormale adoptate după anumite modele și care asigură anumite răspunsuri emotionale. Aceste tulburări sunt caracterizate de modul în care o persoană reacţionează în faţa unui eveniment sau acţiunii unui om, care pot afecta capacitatea de comportament. Histrionic se referă la o persoana Ipocrita cu gesturi ridicole. Actor de comedie la greci și la romani; comediant lipsit de talent. Afecțiunea...

 • Comunicarea Didactica in Metodica Predarii Matematicii

  COMUNICAREA DIDACTICA Comunicarea a fost definita ca o formă particulară a relaţiei de schimb între două sau mai multe persoane, două sau mai multe grupuri. Comunicarea este un proces relational, in cadrul caruia doi sau mai multi interlocutori fac schimb de informatii, se inteleg si se influenteaza intre ei. A comunica presupune castigarea si activarea competentei comunicative care este deopotriva aptitudinala si dobandita. Codurile folosite in comunicare sunt: cuvantul, gestul, imaginea,...

 • Organizarea Procesului de Invatamant Pe Clase si Lectii

  CLASA DE ELEVI CA UNITATE PSIHO – SOCIO – PEDAGOGICĂ După cum rezultă chiar din denumirea sa, sistemul de învăţământ pe clase şi lecţii prezintă două note definitorii: a) gruparea elevilor pe clase; b) desfăşurarea procesului instructiv-educativ în cadrul lecţiei. După cum am evidenţiat anterior, în cadrul sistemului de învăţământ pe clase şi lecţii procesul de învăţământ se realizează cu colective de elevi con-stituite pe clase ce reunesc, de regulă, elevi de aceeaşi vârstă cronologică,...

Pagina 3 din 23