Referatele din domeniul Psihopedagogie - pagina 4 din 24

Jocul

Jocul Jocul ocupa locul preferat in activitatea cotidiana a copilului. Putem defini jocul ca o activitate modelatoare caracteristica omului, o inventie culturalainstaurata pe baza unui acord socio-comunicativ. Jocul este un mijloc foarte important de dezvoltare psihică multilaterală a copilului,devenind pe... citește mai departe

16 pagini 4 puncte Extras Preview

Echitatea

Ce este echitatea? Echitatea este bazată pe dreptate, egalitate, cinste, omenie. Comportarea bazată pe respectarea riguros reciprocă a drepturilor și a datoriilor, pe satisfacerea în mod egal a intereselor fiecăruia. Echitatea presupune asigurarea dreptului la educație pentru toți copiii, astfle încât aceștea să... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview

Adolescența - perioada de tranziție de la copilărie la maturitate

Adolescența a fost definită relativ recent ca etapă a evoluției umane care se situează între copilărie și vârsta adultă. Până la începutul secolului XX această perioadă nu era considerată stadiu specific de dezvoltare. Copilăria era urmată de pubertate care era definită mai degrabă prin prisma transformărilor... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Descoperirea elevilor cu deficiențe și măsuri de combatere a acestora

„Dacă dorești să ai un copil inteligent, dotat, trebuie să-i dezvolți forța pe care inteligența i-o va cultiva, să-l faci sănătos și robust pentru a-l face înțelept și cu judecată...lasă-l să lucreze, obișnuiește-l să activeze. Să ai grijă să se miște mult. Să fie un om puternic trupește, în curând va deveni... citește mai departe

14 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Metode de cercetare pedagogică în sprijinul cunoașterii grupului de elevi

Ca orice alt domeniu al cercetării pedagogice, colectivul de elevi poate fi studiat prin intermediul sistemului de metode de cercetare pedagogică. a) Observarea sistematică a comportamentului elevilor, este o metodă principală de investigație directă care se manifestă ca un act sistematic de urmărire atentă a... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview

Mineralogie

Pentru ca un mineral sa fie considerat piatră pretioasă trebuie luat în considerarea singurul factor aparent relevant în cazul de față și anume frumusețea conferită de un întreg cumul de calități și particularități ce conferă acestuia valoare și posibilitatea de a fi folosit în bijuterie. În condițiile în care... citește mai departe

21 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Art therapy

What is Art therapy ? ⇒ a psychotherapy using artistic creation (drawing, painting, collage, sculpture, etc.) to make contact with one's inner life (feelings, dreams, unconscious, etc.) ⇒ solicits imagination, intuition, thought and emotions ⇒ contribute to physical, emotional or spiritual healing ⇒ art is a... citește mai departe

14 pagini 3 puncte Extras

Educabilitate

Educabilitatea reprezintă capacitatea ființei umane de a beneficia de acțiune educativă și de a realiza acumulări progresive în plan comportamental. Prin urmare, educabilitatea privește omul ca ființă educabilă, care se modelează structural și informațional sub acțiunea conjugată și interdependentă au unui complex... citește mai departe

5 pagini 2 puncte Extras Bibliografie Preview

Formarea și dezvoltarea reprezentărilor spațiale la preșcolari prin intermediul jocurilor

Unul din obiectivele formării reprezentărilor elementare spațiale la vârsta preșcolară, prevăzut de curriculum sună în felul următor: asimilarea informației, dezvoltarea priceperilor și deprinderilor matematice, ca obiect al științei; amplasarea pe suprafață și în spațiu a unor obiecte în corespundere cu indicațiile... citește mai departe

11 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Apreciere critică a unui manual de specialitate

Manualul este cel mai însemnat instrument „de lucru” al elevului, tocmai din acest motiv acesta trebuie structurat în funcție de obiectivele operaționale și, mai ales, în funcție de competențele a căror formare se urmărește în predarea obiectului respectiv. În această lucrare mi-am propus să apreciez manualul Limba... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Didactica învățământului superior

CAPITOLUL I. METODE DIDACTICE PENTRU ORGANIZAREA CURSULUI UNIVERSITAR Tema activităţii didactice: Afectivitatea Forma de organizare a activităţii didactice: Curs tematic curent Timpul de realizare: 90 min Pentru realizarea cursului tematic curent la tema ”Afectivitatea” voi utiliza următoarele metode didactice:... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Caracterizarea unui copil

Odată cu începerea celui de-al doilea semestru în cadrul facultății , am fost repartizată pentru practica pedagogică la Liceul Vocațional ,,Nicolae Bolcaș ,, la clasa a II-a B. Încă din prima oră de practică , copiii m-au impresionat profund datorită implicării lor în activitățile propuse , perseverenței ,voinței... citește mai departe

2 pagini 3 puncte Extras Preview

Instrumente și bune practici care sprijină cultivarea dorinței de a învață la copilul mic

Pentru ce înveţi? Educaţia modernă răspunde la întrebarea: „pentru ce înveţi?” iar răspunsul este - „să ştim ce să facem cu ceea ce am învăţat.” Noul, necunoscutul, căutarea de idei, prin metodele interactive se constituie ca o secvenţă a cunoaşterii în care copilul este participant activ. El întâlneşte probleme,... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Valorizare si considerente metodice in rezolvarea problemelor de matematica la clasa a III-a

Educaţia intelectuala ocupa un loc important în ansamblul activităţii educative, mulţi autori considerând-o ca fiind "axul principal" al întregului demers educativ, întrucât, pe de o parte, integrarea activa a individului în societate nu este posibila fără ca acesta sa asimileze valorile fundamentale acumulate în... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Deficiențele de auz

Oamenii au cinci simturi cu ajutorul carora experimenteaza lumea din jurul lor, simturile fiind instrumentele cu care oamenii invata si comunica. Auzul este unul dintre cele cinci simturi si este critic pentru dezvoltarea vorbirii si a limbajului in general. Deficienta de auz face parte din sfera deficientelor... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Preview