Toate referatele din domeniul Psihopedagogie

 • Influente Asupra Calitatii Evaluarii

  Evaluarea este o examinare sistematică a valorii sau a caracteristicilor unui proces, a unui plan de acţiune (program) sau a unui obiect. Evaluarea este parte a unui proces decizional. Ea include emiterea unui aviz asupra valorii, prin colectarea sistematică şi analizarea informaţiilor despre ea în raport cu anumite criterii. Evaluarea pune accentul pe impactul (anticipat sau obţinut) imediat, pe termen mediu sau pe termen lung şi de asemenea, pe durabilitatea unei politici sau intervenţii...

 • Managementul Clasei de Elevi - Sarcini de Lucru

  MANAGERUL CLASEI DE ELEVI 1. Cum vă imaginaţi relaţia de conducere colectivă – răspundere personală în actuala etapă a învăţământului românesc la nivelul unei clase de elevi? Concepeţi câteva propuneri pentru o eventuală ameliorare a relaţiei respective. Ca profesor trebuie sa te gandesti la metodele cele mai potrivite de atragere a elevilor sper materie cat si spre disciplina, prin implementarea unor obligatii, responsabilitati dar si drepturi, pentru o relatie cat mai buna si armonioasa...

 • Procesul de Invatamant

  Procesul de învăţământ – structură Încercând o definire a procesului de învăţământ , putem reţine faptul că din punct de vedere teoretic este: o formă sistematizată şi organizată de desfăşurare a ansamblului procesual predare- învăţare (presupunând deci interacţiunea personalităţilor celor două entităţi psihologice implicate, profesorul şi elevii) orientată finalist, transpusă pragmatic într-o serie de metode şi procedee şi supusă legilor evaluării. Abordările generale ale procesului de...

 • Sistemul de Educatie a Deficientilor de Auz din Canada

  Ministerul Educatiei din Ontario incurajeaza consiliile scolare din provincie sa ofere o gama de posibilitati de plasament tuturor elevilor cu cerinte speciale, in cazul nostru cei care sunt surzi sau hipoacuzici. Acesti elevi pot fi plasati: intr-o clasa obisnuita, modificand programul; intr-un grup mic, in sanul unei clase obisnuite, unde primesc o instruire adaptata, fie in clasa, fie in exteriorul clasei; intr-o clasa de elevi cu cerinte speciale; sau, ocazional, in Centrul Jules-Leger...

 • Declaratia de la Salamanca si Directiile de Actiune in Domeniul Educatiei Speciale

  Declaratia UNESCO de la Salamanca si cadrul de actiune in educatia cerintelor speciale, adoptata la Conferinta de la Salamanca (Spania) 1994 a fost organizata de UNESCO si de Ministerul Educatie din Spania si este considerata un moment efectiv de lansare a viziunii educatiei incluzive in lume. Declaratia incepe facand apel la angajarea tuturor in procesul educativ, enuntand dreptul elevilor cu CES de a avea acces la scolii normale si adauga: “ Scoala obisnuita, cu orientare incluziva,...

 • Parteneriat Educational Gradinita - Familie Mijloc de Relationare

  Ce este parteneriatul? „Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune.” În practica şcolară şi implicit preşcolară există mai multe expresii destinate parteneriatului educaţional: acord de parteneriat, acord cadru de parteneriat pentru educaţie, parteneriat de colaborare, protocol de colaborare, protocol de parteneriat, contract de parteneriat, convenţie de parteneriat, parteneriat,...

 • Rolul Lecturii in Formarea Educatiei Morale a Elevilor

  Introducere Lumea internetului, dublarea informațiilor și numărul tot mai mare de elevi care nu citesc din cărți, a dus la formarea unei generații cu ,,tableta și iphone” în mână. Interesul pentru lectură în sala de biblioteca, mai ales al elevilor din învățământul primar a scăzut considerabil, singurele cărți citite se citesc din obligație fără ca elevii să conștientizeze că lecturarea îi ajută la dezvoltarea atât a limbajului cât și a formării unei educații moral etice. Lectura are un...

 • Metode Moderne de Predare-Invatare

  INTRODUCERE Anii ’90 au adus cu sine, prin intermediul Reformei invatamantului, o reconsiderare a sistemului de invatamant romanesc, si implicit, noi perspective in ceea ce priveste rolurile si relatiile existente intre actorii campului educational. Asistam in prezent la trecerea de la paradigma traditionala – pedagogia traditionala – pedagogia ascultarii – in care predomina discursul magistral si strategiile expozitive, la paradigma moderna, in care discursul magistral este inlocuit de...

 • Predarea si Autoritatea

  Atât literatura de specialitate, cât și practica de zi cu zi a profesorilor pentru învățământul primar sunt motivate, în ultimă intanță, de dorința de a maximiza efectul formativ al intervenției asupra elevilor de nivel primar. Învățarea școlară, înțeleasă în multiple sensuri, exprimă și o dimensiune funcțională; conform acesteia, eficacitatea fenomenului amintit este condiționată de numeroși factori. Printre aceștia, stilul didactic și autoritatea sunt de maximă importanță. De aici rezultă...

 • Metode Moderne Versus Metode Traditionale de Predare

  Introducere Procesul de invatamant este activitatea instructiv – educativ complexa, prin care elevii dobândesc un sistem de cunostinte, priceperi, deprinderi, capacitati, competente, achizitii intelectuale si motrice, prin care îsi formeaza conceptia despre lume, convingerile morale, trasaturile de caracter, precum si aptitudinile de cunoastere, cercetare si creatie. Aceasta activitate instructiv-educativa este influentata de o multitudine de factori prin care enumeram : factorii...

 • Factorii Psihosociali Care Influenteaza Rolul Actorilor in Comunicare

  Esenţială în toată lumea vie, comunicarea şi procesele de comunicare ne ghidează existenţa de o manieră atât de profundă şi de cuprinzătoare, încât de cele mai multe ori trece neobservată, neconştientizată. Semn bun, tocmai pentru că „mecanismele înţelegerii reciproce funcţionează bine, exact atunci când nu le percepem” (Dinu, 1997). În fond, peştilor le este infinit mai bine departe de„luciditatea” făcută cadou de ţărm.Trăim într-o vreme de explozie a „comunicărilor”. Noi, oamenii, am...

 • Invatamantul la Distanta

  Abordarea învăţământului la distanţă ca modalitate alternativă sau complementară de a face educaţie porneşte de la asigurarea şi respectarea unor criterii de calitate în ce priveşte aspectele pedagogice, academice, administrative, tehnice. Conceptul pregătire pentru viaţă, care a constituit multă vreme un obiectiv major al sistemelor educative din întreaga lume, a devenit redundant în perspectiva deschisă de uriaşele transformări din societate datorate schimbărilor tehnologice şi economice....

 • Eficienta Activitatii de Consiliere in Scoala

  Reacţia şcolii ca instituţie de educaţie, formare şi orientare, la mobilitatea socială şi economică trebuie să fie de adaptare rapidă a conţinutului, structurilor şi funcţiilor sale, de creare a premiselor favorabile pentru elevi care să le permită integrarea socială rapidă, flexibilitatea, iniţiativa şi rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului sau a hazardului în alegerea carierei. Şcoala trebuie să facă tot ce îi stă în putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui individ prin...

 • Personalitatea Individului

  - Personalitatea individului este rezultatul interacţiunii optime dintre ereditate, mediu, educaţie şi autoeducaţie. Mediul şi ereditatea reprezintă condiţii necesare evoluţiei, însă ele determină dezvoltarea personalităţii prin intermediul educaţiei şi al autoeducaţiei. - Personalitate - ansamblu unitar, integral, dinamic de însuşiri, procese şi structuri psihofiziologice şi psihosociale care determină modul de conduită al unui om în raport cu alţii. - Personalitate – ansamblu de...

 • Dezvoltarea Capacitatii de a Invata

  Introducere Deşi capacitatea de a învăța este înnăscută pentru că este înscrisă în natura creierului, "ştiinţa de a învăța", cea care favorizează succesul și duce la o autonomie autentică, este o competenţă complexă care necesită atât achiziţionarea unei metodologii de învățare, dar și acceptarea modificării felului în care este reprezentată învăţarea şi uneori chiar modificări ale reprezentărilor despre sine. Orice invatare este o transformare profunda, in care trebuie sa ne...

Pagina 4 din 22