Referatele din domeniul Psihopedagogie - pagina 5 din 24

Abordarea contemporană a învățării

Învăţarea a fost abordata de-a lungul timpului din diverse perspective, explicată şi definită în variate modalităţi încât deseori apar dubii cu privire la aplicabilitatea în practică a rezultatelor cercetarilor ştiinţifice. Există o abordare traditională a învăţării, bazată pe stimul si dirijare externă şi o... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview

Educația nonformală

Ce însemnă educația nonformală? Din punct de vedere etimologic, termenul de educație nonformală își are originea în latinescul “nonformalis”, preluat cu sensul “în afara unor forme special/oficial organizate pentru un anume gen de activitate”. Nonformal desemnează o realitate educațională mai puțin formalizată... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Managementul conflictului - profesor-director

Prezentarea conflictului: Conflictul a avut loc între dna. profesoară de muzica şi dna. directoare a unităţii şcolare unde cele doua activau ca profesoare. Conflictul exista de mai mult timp dar niciodata nu a luat amploare. Au existat tatonări, priviri ironice şi replici tăioase dar fară a avea loc un confict... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Preview

Eroare în evaluare

Prin procesul de evaluare ne pronunţăm asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din perspectiva informaţiilor pe care le culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în raport cu o anumită normă la care ne raportăm. A evalua un elev nu înseamnă a pune un calificativ la voia întâmplarii... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Extras Preview

Analiza critică a unui manual

A. Conținutul manualului Acest manual a fost aprobat prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4742 din 21.07.2006 în urma evaluării calitative organizate de către Consiliul Național pentru Evaluarea și Difuzarea Manualelor și este realizat în conformitate cu programa analitică aprobată prin Ordin al... citește mai departe

3 pagini 3 puncte Extras Preview

Succesul și insuccesul școlar

Capitolul I Introducere Psihologia educaţiei este prin definiţie o ştiinţă aplicată. Acest lucru înseamnă că sintetizează şi integrează cunoştinţe şi tehnici psihologice validate ştiinţific şi le aplică în domenii precum predarea, învăţarea, managementul clasei, motivaţia scolară sau evaluarea. Cercetătorii din... citește mai departe

26 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Teza capacitatea de invatare a copiilor de varsta prescolara

INTRODUCERE Actualitatea temei. Ca primă etapă a sistemului de învăţământ, grădiniţa de copii are o importanţă covârşitoare în formarea personalităţii tinerei generaţii deoarece vârsta copiilor de care se ocupă este cea a maximei plasticităţi şi receptivităţi, a deschiderii spre lume, a curiozităţii nemărginite, a... citește mai departe

35 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Profilul psihologic al unui adult tanar

Zaharie Cristian –Marius Data nasterii 3 martie 1986 Casatorit Absolvent al facultatii de contabilitate Universitatea Transilvania Contabil la S.C ELDON.SRL 1. Istoric Cristian s-a născut în județul Brașov, fiind singurul copil la părinți . Acesta nu a avut probleme medicale majore din punct de vedere fizic cu... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview

Curriculum-ul - Principal Operator în Pedagogia Interactivă

În sens foarte larg, curriculum-ul se constituie ca un plan de studiu ce încorporează două dimensiuni complementare: una de concepţie, de viziune şi alta de structură (J. Wiles, J.C. Bondi, 1984). Dimensiunea de concepţie este alimentată de asumpţii asupra formării personalităţii într-o lume data şi parvine graţie... citește mai departe

12 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Modalitati de Prevenire si Educare a Tulburarilor de Comportament

Un elev este adaptat şcolar atunci când realizează adaptarea pedagogică (instrucţională) şi adaptarea relaţională. Prima înseamnă disponibilitatea elevului de a-şi însuşi informaţiile transmise şi de a le operaţionaliza în mod creativ. Cea de-a doua se referă la capacitatea elevului de a relaţiona cu profesorul şi... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Extras Preview

Schimbarea Atitudinii Grupului Școlar Față de Elevii Izolați Social

INTRODUCERE Actualitatea problemei supuse investigaţiei în cercetarea de faţă este determinată nu numai de schimbările de ordin politic, social şi cultural din societatea contemporană, cu incidenţe asupra planului procesului de integrare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, dar şi asupra percepţiilor... citește mai departe

28 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Clasa de Elevi ca Grup Social

Clasa de elevi ca grup social este definită ca mediul socio – educaţional favorabil pentru socializare, integrare şi adaptare a subiecţilor umani la situaţii educaţionale noi. Pentru a înţelege complexitatea acestei probleme, sociologia educaţiei s-a dezvoltat pe mai multe curente: curentul interacţionist,... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Preview

Tulburarea de Personalitate Histrionică

CUVINTE CHEIE Tulburările de personalitate reprezintă o serie de comportamente distinctive și anormale adoptate după anumite modele și care asigură anumite răspunsuri emotionale. Aceste tulburări sunt caracterizate de modul în care o persoană reacţionează în faţa unui eveniment sau acţiunii unui om, care pot afecta... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Extras Preview

Comunicarea Didactică în Metodica Predarii Matematicii

COMUNICAREA DIDACTICA Comunicarea a fost definita ca o formă particulară a relaţiei de schimb între două sau mai multe persoane, două sau mai multe grupuri. Comunicarea este un proces relational, in cadrul caruia doi sau mai multi interlocutori fac schimb de informatii, se inteleg si se influenteaza intre ei. A... citește mai departe

11 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Organizarea Procesului de Învățământ Pe Clase și Lecții

CLASA DE ELEVI CA UNITATE PSIHO – SOCIO – PEDAGOGICĂ După cum rezultă chiar din denumirea sa, sistemul de învăţământ pe clase şi lecţii prezintă două note definitorii: a) gruparea elevilor pe clase; b) desfăşurarea procesului instructiv-educativ în cadrul lecţiei. După cum am evidenţiat anterior, în cadrul... citește mai departe

11 pagini 3 puncte Extras Preview