Abilitarea pe curriculum la decizia scolii, la nivel interdisciplinar

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Abilitarea pe curriculum la decizia scolii, la nivel interdisciplinar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 24 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Psihopedagogie

Extras din document

PROIECTAREA OPTIONALULUI

1) Denumirea optionalului : MATEMATICI IN CONTABILITATE

2) Aria curriculara : Matematica si Stiinte

3) Tipul de optional: interdisciplinar

4) Durata : an scolar - 36 saptamani

5) Grupul tinta : elevii clasei a XI-a E, F de la Liceul Tehnologic "Dimitrie Bolintineanu" Bolintin Vale

6) Mod de desfasurare: pe clasa

7) Propunator:maistru instructor, Criosteanu Silvia Mihaela

8) Locul desfasurarii : Sala de clasa

9) Tabelul elevilor participanti:

10) Proiect de programa : (teme/continuturi)

NOTA DE PREZENTARE

Programa școlară pentru Matematică și Științe reprezintă o ofertă curriculara centrală de disciplină opțională pentru clasa a XI-a, proiectată pentru un buget de timp de 1 oră/săptămână, pe durata unui an școlar, adică a 36 săptămâni.

Structura programei școlare include următoarele elemente:

Notă de prezentare

Argument

Competențecheie

Competențe generale

Valori și atitudini

Competențe specific și conținuturi

Evaluare

Sugestii metodologice

Bibliografie

Competențele generale sunt preluate din curriculumul școlar de trunchi comun, competențele

Specifice sunt corelate cu unitățile de conținut, corespondența dintre acestea nefiind biunivocă; o anumită competență specifică poatesă fie atinsă prin diferite unități de conținut. Lista explicită ce recomandă valori și atitudini accentuează dimensiunea afectiv-atitudinală și morală a învățării, din perspectiva contribuției specifice a acestei discipline la atingerea finalitățilo reducației.

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta utilizarea prezentului curriculum în proiectarea și realizarea activitatilor de predare-invatare-evaluare, in concordanta cu specificul disciplinei si statutula cestui curs optional.

Studiul Matematici in contabilitate este abordat din perspectiva vieții cotidiene, opțiunea justificându-se prin contribuția acestuia la:

- înțelegerea problemelor cu care oamenii se confruntă zilnic;

- analizarea motivelor care determină modul de comportare al oamenilor în diferite situații;

- identificarea și evaluarea consecințelor deciziilor personale sau ale deciziilor autorităților care vizează aspecte economice;

- evaluarea costurilor și a beneficiilor implicate de diferite decizii, alegerea între alternative;

- examinarea consecințelor acțiunii unor factori și ale diferitelor schimbări economice;

- formularea unor argumente de ordin economic;

- dezvoltarea gândirii critice și a spiritului de inițiativă.

Studiind această disciplină opțională, elevii:

- își vor însuși și vor utiliza concepte economice fundamentale;

- vor analiza în cunoștință de cauză probleme cu care se confruntă în calitate de consumatori;

vor dobândi cunoștințe și deprinderi, își vor forma valori și atitudini esențiale pentru formarea comportamentului economic, care poate și trebuie să înceapă de timpuriu

Prin structura lui, optionalul permite ridicarea gradului de participare a familiei si a comunitatii locale la activitatile scolare, realizandu-se nu doar o mai stransa relatie intre scoala, familie, comunitate locala si intre generatii, ci si o noua cale de ridicare a calitatii prcesului de invatamant si a educarii viitorului actant social ce va deveni elevul.

Programa prezinta si coerenta externa ceea ce ii ajuta pe elevi sa coreleze notiuni de economie, matematica si TIC, ceea ce ne asigura caracterul interdisciplinar al acestui optional.

Optionalul “Matematici in contabilitate” pune in legatura comunitatea culturala, scoala si familia. Activitatile prezente in cadrul acestui program se bazeaza si se dezvolta pe platforma conceptelor pe care elevii si le-au insusit in cadrul orelor de matematica.

Scopul optionalului este de a dezvolta o gandire logica la elevi, de a-si crea o imagine globala asupra unei teme care poate fi abordata din perspective multiple prin implicarea mai multor discipline.

Fisiere in arhiva (1):

  • Abilitarea pe curriculum la decizia scolii, la nivel interdisciplinar.docx